společnost a politika

štítky

161 knih


Podvolení 73% Podvolení 2015, Michel Houellebecq

Známý provokatér Michel Houellebecq napsal román o tom, jak se z Francie stane islámský stát. Příběh se odehrává roku 2022, kdy politické strany ve volbách raději podpoří fiktivního kandidáta strany zvané Muslimské bratr... více


Cesta do neslobody: Rusko, Európa, Amerika 88% Cesta do neslobody: Rusko, Európa, Amerika 2018, Timothy Snyder

Popredný americký historik prichádza s kronikou nástupu autoritárstva od Ruska cez Európu po Ameriku. Po skončení studenej vojny sa zdalo, že víťazstvo liberálnej demokracie je definitívne. Pozorovatelia ohlásili koniec ... více


Moc bezmocných 84% Moc bezmocných 1990, Václav Havel

Esej, věnovaný „památce Jana Patočky“, na začátku popisuje nový jev „disidentství“ a charakterizuje jej jako politické působení skupin, které se v „post-totalitních režimech“ snaží politicky působit, aniž by se chtěly př... více
Dálkový výslech 82% Dálkový výslech 1990, Václav Havel

Rozhovor Václava Havla s Karlem Hvížďalou. Kniha, která měla české veřejnosti představit Václava Havla, člověka, o kterém do listopadu 1989 lidé mohli slýchat jen z rádia Svobodná Evropa či Hlasu Ameriky případně o něm č... více


Mrazík s pendrekem v ruce: Proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné 79% Mrazík s pendrekem v ruce: Proč je současné Rusko takové a proč nemůže být jiné 2021, Alexandr Mitrofanov

Alexandr Mitrofanov ve své nové knize popisuje jevy typické pro současnou ruskou společnost a politickou sféru a dokládá je na nedávných událostech. Vysvětluje, proč je prakticky nemožné, aby v Rusku fungovala demokracie... více


Pandemie 88% Pandemie 2020, Michal Kubal

Koronavirová krize nemá v moderních dějinách obdoby: Miliardy lidí se ocitly v karanténě, desítky milionů se nakazily, statisíce zemřely. Tohle je příběh pandemie, jak ho ještě nikdo nevyprávěl. Co ovlivňovalo rozhodován... více


Mlíkař 82% Mlíkař 2020, Anna Burns

Mlíkař je intimní příběh z dramatického období konfliktu v Severním Irsku. Osmnáctiletá hrdinka žije stejně jako všichni ostatní bez přestání pod drobnohledem okolí – všichni sledují, s kým mluvíte, kam chodíte, co čtete... více


Všechny jejich lži 79% Všechny jejich lži 2017, Tuvia Tenenbom

Je vtipný jako Borat, chytrý jako Woody Allen, neodbytný jako Michael Moore. To je Tuvia Tenenbom. Po úspěchu na knižním trhu v Izraeli a Německu, kde jeho knihy zapůsobily jako zjevení a staly se bestsellerem, má nyní i... více


Modernita a holocaust 91% Modernita a holocaust 2010, Zygmunt Bauman

Rozbor sociologických kořenů holocaustu, tj. vyvraždění deseti milonů Evropanů v nacistických koncentračních táborech. Možnosti prevence budoucích genocid. I když v předmluvě autor definuje holocaust v širším měřítku ja... více


Morálka lidské mysli 87% Morálka lidské mysli 2015, Jonathan Haidt

Proč jsou v lidském jednání a rozhodování takové rozdíly? Jakou roli hraje v našem uvažování a rozhodování morálka? Tyto nelehké otázky, i to jak lidé dospívají ke svým názorům na politická, ale i mnohá další důležitá té... více


Zle se vede zemi 81% Zle se vede zemi 2011, Tony Judt

Vstoupili jsme do věku nejistoty - hospodářské, sociální a politické. Krize, která propukla v roce 2008, nám připomněla, že neregulovaný kapitalismus je svým největším nepřítelem. Je nevyhnutelné, že se dříve či později ... více


Leviathan 84% Leviathan 2009, Thomas Hobbes

Spis patří k základním dílům moderního politického myšlení. Hobbes v něm analyzuje lidskou přirozenost, aby ukázal, na jakých základech spočívá politická moc. Dílo vrcholí polemikou s kardinálem Bellarminem o vztahu svět... více


Operace Rath 90% Operace Rath 2015, Radek Kedroň

David Rath, Petr Kott a Kateřina Pancová. Všichni tři vystudovaní a ambiciózní lékaři. Měli léčit a uzdravovat. Maskováni bílými plášti však do středočeského kraje zavlekli jednoho z nejzákeřnějších parazitů současnosti ... více


Slovensko 30 let poté 71% Slovensko 30 let poté 2022, Pavel Kosatík

Brzy tomu bude třicet let, kdy se Česká a Slovenská republika vydaly každá vlastní cestou. Spisovatel Pavel Kosatík, který se slovenskou minulostí i současností zabývá dlouhodobě, se zamýšlí nad tím, kam slovenská společ... více


Protektorát Čechy a Morava v obrazech 99% Protektorát Čechy a Morava v obrazech 2008, Jan Boris Uhlíř

Protektorát Čechy a Morava byl bezpochyby jedním z nejtragičtějších a nejvypjatějších období moderních českých dějin. S důsledky jeho existence se v mnohém vyrovnáváme dosud, aniž si uvědomujeme původní příčiny problémů.... více


Bláto sladší než med 88% Bláto sladší než med 2021, Małgorzata Rejmer

Bláto sladší než med: hlasy komunistické Albánie. Toto je reportáž o zemi sužované hrůzovládou diktátora Envera Hodži, který po roztržce s Jugoslávií, Sovětským svazem a Čínou uvěřil tomu, že se Albánie může stát sobě... více


Po boku - Třiatřicet manželek našich premiérů (1918–2012) 88% Po boku - Třiatřicet manželek našich premiérů (1918–2012) 2012, Petr Zídek

Kniha historika a novináře Petra Zídka popisuje osudy i soukromý život 33 manželek českých a československých premiérů od roku 1918 po naši současnost. Nabízí příběhy dam z doby prvorepublikové i období protektorátu, man... více


Julian Assange - Neautorizovaná autobiografie 93% Julian Assange - Neautorizovaná autobiografie 2012, Julian Assange

"Kniha, jejíž vydání je stejně skandální jako její neautorizovaný obsah… Jde vlastně o pracovní verzi pamětí zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assangea. Text sleduje Assangeův dosavadní život od dospívání v rodné Aus... více


Vězni svobody 85% Vězni svobody 2018, Petr Němec

Svět v roce 2049. Svět v rukou osmice gigantických korporací, které ve zhroucených státech ovládají každý aspekt ekonomického a politického dění. Svět nelítostně podřízený zisku, v němž je solidarita jen prázdné slovo. S... více


15 let v Rusku: Zápisník zpravodaje 82% 15 let v Rusku: Zápisník zpravodaje 2022, Jiří Just

O ruské politice si můžete dlouhé hodiny číst z nejrůznějších zdrojů. Jak se ale v Rusku žije řadovým občanům? To už se tak snadno nedozvíte. Proto český novinář Jiří Just posbíral příběhy běžných ruských obyvatel a přid... více


Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita 85% Češi a jejich komunismus. Paměť a politická identita 2009, Francoise Mayer

Kniha francouzské historičky a socioložky Francoise Mayer Češi a jejich komunismus představuje první pokus o reflexi české historické paměti komunismu, formující se v průběhu 90. let 20. století. Cenná je především v tom... více


Politika 86% Politika 2009, Aristotelés

Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a filozofii politiky, ako ju prezen... více


Dialektika osvícenství 88% Dialektika osvícenství 2009, Theodor W. Adorno

Tuto knihu sepsali v americké emigraci na konci války klasičtí autoři frankfurtské školy a kriticky se v ní vypořádávají s německým nacismem. Jejich analýza však daleko přesahuje tematiku nacismu a fašismu a je dodnes pr... více


Průvodce budoucností aneb Jak si užít globální krizi 71% Průvodce budoucností aneb Jak si užít globální krizi 2018, Jan Müller

Žít dnes uprostřed Evropy v éře dosud nepoznaného blahobytu znamená zakoušet strach, že o něj přijdeme. V médiích najdeme širokou nabídku hrozeb. Můžeme si vybrat, zda nás víc děsí kolaps předlužené ekonomiky či růst výd... více


Prameny a smysl ruského komunismu 82% Prameny a smysl ruského komunismu 2012, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Autor se v knize zaměřuje na duchovní, kulturní a ideové dějiny Ruska, a to především od 19. století. Hned v úvodu ukazuje, že Rusové jsou svým bytostným založením národem Východu - tomu odpovídá charakter státu, vztah m... více


Jednorozměrný člověk 73% Jednorozměrný člověk 1991, Herbert Marcuse

Marcuseho kniha Jednorozměrný člověk se stala jedním z manifestů studentského hnutí na sklonku 60. let 20. století. Autor v díle dochází k závěru, že moderní přetechnizovaná společnost je sice společností blahobytu, avša... více


Sametání pod koberec 59% Sametání pod koberec 2015, Ondřej Horák

Všichni si je pamatují daleko přesněji… Všichni vědí daleko lépe, jak to tehdy doopravdy bylo… Pro někoho jsou devadesátá léta 20. století především začátkem nové demokratické éry. Pro jiné dobou, kdy se za hesla jako „... více


Německo: Mýtus a realita 87% Německo: Mýtus a realita 2018, Aleš Valenta

politika v SRN 1998-2017 Publikace se zabývá německou politikou posledních dvaceti let. Vlastnímu tématu předchází obsáhlý úvod, objasňující základy politického systému SRN a proměny německého paradigmatu. Klíčem k po... více


Republika v nebezpečném světě 92% Republika v nebezpečném světě 2005, Jiří Kovtun

V roce 1990 se spisovatel Jiří Kovtun pustil do své životní literární práce, kterou psal celých patnáct let: při postupném studiu archivů kongresové knihovny ve Washingtonu, kde pracuje, a nově přístupných archivů v Česk... více


Svoboda volby 91% Svoboda volby 1992, Milton Friedman

Ekonomická svoboda = politická svoboda, je to tak? Autoři této světoznámé publikace, renomovaní odborníci, manželé Friedmanovi se Vás budou o tom snažit přesvědčit. Jejich teorie vychází ze starých zásad svobody trhu jak... více


"Vraťte nám vlasy!" : Máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu 80% "Vraťte nám vlasy!" : Máničky, vlasatci a hippies v komunistickém Československu 2010, Petr Blažek

Na konci srpna 1966 vyhlásil ÚV KSČ celostátní kampaň proti "pronikání nevkusu do úpravy účesů u chlapců a mladých mužů". V této době v Československu podobně jako v dalších zemích vzrůstal počet mladých lidí, kteří zača... více


Česko versus budoucnost 90% Česko versus budoucnost 2020, David Klimeš

Novinář David Klimeš přináší ve velmi aktuální knize přehled některých z těch nejakutnějších problémů, jimž dnes čelí Česká republika. Situaci přirovnává k předčasné krizi středního věku, která se projevuje nespokojenost... více


Velký rozvrat 72% Velký rozvrat 2006, Francis Fukuyama

Vývoj, jímž v posledním půlstoletí prošly Spojené státy a postupně i další hospodářsky vyspělé země bývá nazýván přechodem k "informační společnosti", "třetí vlnou", která může mít stejně zásadní důsledky jako přechod od... více


Každodenní stalinismus 86% Každodenní stalinismus 2018, Sheila Fitzpatrick

Kniha, na níž autorka pracovala přes dvacet let, je zásadním příspěvkem do diskuse o stalinistickém Rusku, který nabourává totalitní paradigma. Svým důrazem na interakce mezi režimem a různými společenskými složkami knih... více


Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity 82% Kam kráčíš, Ameriko? Krize americké identity 2005, Samuel Phillips Huntington

Historické kořeny a současná krize hodnot, které tvoří základ národní identity Američanů. "Tradiční americké hodnoty" a multikulturalismus. Charakteristika americké národní identity. Její základní složky vycházející z... více


Hitlerova Vídeň 100% Hitlerova Vídeň 1999, Brigitte Hamann

Diktátorova učednická léta Životopis mapuje dětství a mládí nacistického diktátora, které prožil v Rakousku. více


Berlínský deník: Zápisník zahraničního zpravodaje 1934-1941 98% Berlínský deník: Zápisník zahraničního zpravodaje 1934-1941 2007, William L. Shirer

William L. Shirer (1904–1994) pracoval v letech před druhou světovou válkou a během ní jako novinový dopisovatel a rozhlasový hlasatel společnosti CBS. Mezi jeho úspěšné a kritikou uznávané knihy patří bestsellery The Ri... více


Návrat ruského Leviathana 95% Návrat ruského Leviathana 2019, Sergej Medveděv

Tuto knihu tvoří eseje ruského politologa a historika Sergeje Medveděva, které autor napsal v letech 2014–2017 s velkou bravurou, hloubkou, ale i sžíravou ironií, jejichž náměty jsou hlavní politické, společenské a histo... více


Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) 96% Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939) 2010, Jaroslav Med

Kniha literárního historika Jaroslava Meda se zabývá vztahy českých spisovatelů a publicistů ke společenskopolitické realitě po přijetí mnichovské dohody, v době druhé republiky (říjen 1938 – březen 1939). Na základě hlo... více


Svědomí nacizmu 86% Svědomí nacizmu 2009, Claudia Koonz

Pojem „svědomí“ nacizmu není záměrný paradox. Pachatelé genocidy ve skutečnosti disponovali silným smyslem pro „dobré“ a „zlé“. Tento smysl se vyvinul z občanských hodnot, které vyvyšovaly morální kvality vlastní národní... více