16.-18. století

štítek, 11 knih


Arménské kroniky od jezera VanArménské kroniky od jezera Van2011, P. Košťálová

Arménské kroniky od jezera Van: XVI.–XVIII. století / vybrala, přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Petra Košťálová. Výbor arménských kronik nabízí pohled na každodenní život arménské komunity žijící v 16.–18. stol... více


Chlapcův kouzelný rohChlapcův kouzelný roh1980, C. Brentano

Sbírka německých lidových a starých písní, která vyšla v letech 1806-1808, čerpá ze soudobého lidového zpěvu, ze starší měšťanské poezie, z tvorby známých básníků 16.-18. století i z písní kramářských. Mladí němečtí básn... více


Arcibiskupský palác v PrazeArcibiskupský palác v Praze2003, J. Kropáček

Bohatě ilustrovaný průvodce po Arcibiskupském paláci v Praze. více


Zločin a trest v Pardubicích 16. - 18. stoletíZločin a trest v Pardubicích 16. - 18. století2011, J. Francek

Autor charakterizuje trestné činy (čarodějnictví, krádeže, loupeže, sexuální delikty, vraždy, žhářství aj.) a plasticky zobrazuje kriminalitu pardubického regionu více


Barokní divadlo v EvropěBarokní divadlo v Evropě2009, V. Černý

Dosud knižně nevydaná studie Václava Černého postihuje jak společné rysy evropského barokního dramatu jako celku, tak jeho národní specifika. Autor vymezuje baroko vůči období renesance, z jejíž krize se zrodilo. Barokní... více


Ilustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizaceIlustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizace2000, J. M. Roberts

Šestý díl Ilustrovaných dějin světa sleduje novodobou Evropu od šestnáctého do poloviny osmnáctého století. Dochází k rozmachu evropské civilizace, k urbanizaci měst a k růstu obyvatelstva. Významné změny nastávají v evr... více


Putovanie po súši a po moriPutovanie po súši a po mori1975, Š. Pilárik

Zo slovenskej cestopisnej literatúry 16.-18. storočia: Ján Dernschwam: Z Viedne do Konstantinopola (1553-1555) Štefan Pilárik: V tureckom zajatí (1663) Ján Simonides a Tobiáš Masník: Z leopoldovského žalára na neapo... více


Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711Dejiny reformácie na Slovensku 1517-17111935, J. Kvačala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Triumphus in mortemTriumphus in mortem2008, R. Prchal Pavlíčková

Podnázev: Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Obsahem knihy je výsledek výzkumu opomíjeného historického pramene posmrtných kázání nad zemřelými biskupy. Pohled není soustředěn pouze na skutečnost samotné smrti... více


Historický portrét na SlovenskuHistorický portrét na Slovensku1980, D. Učníková

Zo zbierok 13 múzeí (16. - 18. storočie). více


Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočíKnižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočí1985, V. Čičaj

Popis knihy není zatím k dispozici. více