16.-18. století

štítky

47 knih


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 83% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). III., Náboženství, magie, osvícenství 2006, Richard van Dülmen

Závěrečný díl rozsáhlé trilogie je věnován otázkám víry, ale i magie a osvícenského přesvědčení o rozhodující roli rozumového poznání. Autor analyzuje vztah jedince ke společnosti a jeho místo v jejích strukturách, důsle... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho lidé 93% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). I., Dům a jeho lidé 1999, Richard van Dülmen

Třídílná práce saarbrükenského kulturního historika je komplexním zobrazením světa lidí katolického a protestanského novověku. Dülmen velice citlivě a srozumitelně dnešním čtenářům zpřístupňuje všechny stránky každodenní... více


Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). II., Vesnice a město 96% Kultura a každodenní život v raném novověku (16.-18. století). II., Vesnice a město 2006, Richard van Dülmen

Druhý díl trilogie saarbrückenského profesora Richarda van Dülmena je věnován problematice každodenního života v městském a venkovském prostředí v průběhu 16.–18. století. Autor na základě velice rozsáhlého pramenného ma... více
Já jsem se dopustila...: Sexuální delikty ve východních Čechách 16.-18. století 80% Já jsem se dopustila...: Sexuální delikty ve východních Čechách 16.-18. století 2008, Jindřich Francek

Knížka plná sexu nahlíží do rodin východočeských měšťanů a venkovanů, kteří žili v 16.-18. století. Po charakteristice mravnostních deliktů (bigamie, cizoložství, incest, prostituce, smilstvo, sodomie aj.) zobrazuje inti... více


Století andělů a ďáblů 80% Století andělů a ďáblů 1994, Zdeněk Kalista

Obsáhlé dílo Zdeňka Kalisty zasazuje barokní fenomén do jihočeské krajiny, aby ukázalo projevy stylu v jeho konkrétnosti, v sepětí s určitými lidmi a místy důvěrně známými. V první kapitole se zabývá doznívajícím huma... více


Zločin a trest v Pardubicích 16. - 18. století 85% Zločin a trest v Pardubicích 16. - 18. století 2011, Jindřich Francek

Autor charakterizuje trestné činy (čarodějnictví, krádeže, loupeže, sexuální delikty, vraždy, žhářství aj.) a plasticky zobrazuje kriminalitu pardubického regionu více


Ideální město v divočině 85% Ideální město v divočině 2007, Markéta Křížová

Podtitul: Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Jezuitské misie v pouštích a horách severního Mexika a misijní osady Moravské církve, pokračovatelky Jednoty bratrské v... více


Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750 93% Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750 2015, Vitězslav Prchal

Kniha zachycuje šlechtu z českých zemí na prahu novověku, kdy jiné pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civiln... více


Chlapcův kouzelný roh 93% Chlapcův kouzelný roh 1980, Clemens Brentano

Sbírka německých lidových a starých písní, která vyšla v letech 1806-1808, čerpá ze soudobého lidového zpěvu, ze starší měšťanské poezie, z tvorby známých básníků 16.-18. století i z písní kramářských. Mladí němečtí básn... více


Arménské kroniky od jezera Van 100% Arménské kroniky od jezera Van 2011, Petra Košťálová

Arménské kroniky od jezera Van: XVI.–XVIII. století / vybrala, přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Petra Košťálová. Výbor arménských kronik nabízí pohled na každodenní život arménské komunity žijící v 16.–18. stol... více


Ilustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizace 80% Ilustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizace 2000, John Morris Roberts

Šestý díl Ilustrovaných dějin světa sleduje novodobou Evropu od šestnáctého do poloviny osmnáctého století. Dochází k rozmachu evropské civilizace, k urbanizaci měst a k růstu obyvatelstva. Významné změny nastávají v evr... více


Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. století 100% Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. století 1996, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21. - 22. 9. 1996. více


Putovanie po súši a po mori 80% Putovanie po súši a po mori 1975, Štefan Pilárik

Zo slovenskej cestopisnej literatúry 16.-18. storočia: Ján Dernschwam: Z Viedne do Konstantinopola (1553-1555) Štefan Pilárik: V tureckom zajatí (1663) Ján Simonides a Tobiáš Masník: Z leopoldovského žalára na neapo... více


Historické lodě 16. až 18. století 100% Historické lodě 16. až 18. století 2008, Miroslav Cajthaml

Zajímáte se o historii válečných i obchodních lodí ze 16. až 18. století? Pak právě pro vás je určena tato podrobná příručka, která obsahuje nejen zajímavé dějiny a kresby slavných lodí, ale i všechny potřebné plány, vys... více


Čelední služba v Čechách v raném novověku: Právní, sociální a ekonomické aspekty 80% Čelední služba v Čechách v raném novověku: Právní, sociální a ekonomické aspekty 2021, Ladislav Nekvapil

Kniha je vůbec prvním monografickým zpracováním tématu v české historiografii. Čelední služba přitom v raném novověku (16.–18. století) představovala významný socioekonomický fenomén, kterého se účastnila zhruba polovina... více


Arcibiskupský palác v Praze 100% Arcibiskupský palác v Praze 2003, Jiří Kropáček

Bohatě ilustrovaný průvodce po Arcibiskupském paláci v Praze. více


„Ó, mordýřko, kde máš dítě?“ Konstrukce matky vražedkyně v raněnovověké společnosti (1530-1750) 100% „Ó, mordýřko, kde máš dítě?“ Konstrukce matky vražedkyně v raněnovověké společnosti (1530-1750) 2023, Pavel Stůj

„Mordýřko, kde máš dítě?“ křičela jindřichohradecká hospodyně Vydrová na svou služebnou Voršilu Královou. Jednu z mnoha žen, které v předmoderní době zatajily před okolím své těhotenství. Předkládaná publikace je završen... více


Človek raného novoveku 100% Človek raného novoveku 2022, kolektiv autorů

Predmetom publikácie sú sociálne a kultúrne dejiny v období 16. až 18. storočia prostredníctvom perspektívy individuálnych aktérov. Ide o obdobie, ktoré bolo vzhľadom na okolnosti spojené s vojnou s Osmanskou ríšou, ako ... více


Cestopisná a memoárová literatúra 16. - 18. storočia 80% Cestopisná a memoárová literatúra 16. - 18. storočia 2010, Štefan Pilárik

Editor: Erika Brtáňová a Timotea Vráblová Cestovanie v 16. a 18. storočí malo pre súvekého človeka viacero významov. Niekedy bolo poznávaním a dobrodružstvom spojeným so stretávaním sa s cudzími kultúrami. Tiež symbol... více


Vojenské dejiny Slovenska II. 80% Vojenské dejiny Slovenska II. 1995, Vojtech Dangl

Druhý zväzok Vojenských dejin Slovenska približuje takmer dvesto rokov vojenských a vojenskopolitických dianí na našom území od prvej bitky pri Mohači roku 1526 do konca posledného stavovského povstania v Uhorsku na zači... více