16.-18. století

štítky

34 knih


Zločin a trest v Pardubicích 16. - 18. stoletíZločin a trest v Pardubicích 16. - 18. století2011, Jindřich Francek

Autor charakterizuje trestné činy (čarodějnictví, krádeže, loupeže, sexuální delikty, vraždy, žhářství aj.) a plasticky zobrazuje kriminalitu pardubického regionu více


Století andělů a ďáblůStoletí andělů a ďáblů1994, Zdeněk Kalista

Obsáhlé dílo Zdeňka Kalisty zasazuje barokní fenomén do jihočeské krajiny, aby ukázalo projevy stylu v jeho konkrétnosti, v sepětí s určitými lidmi a místy důvěrně známými. V první kapitole se zabývá doznívajícím huma... více


Ideální město v divočiněIdeální město v divočině2007, Markéta Křížová

Podtitul: Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe. Jezuitské misie v pouštích a horách severního Mexika a misijní osady Moravské církve, pokračovatelky Jednoty bratrské v... více
Chlapcův kouzelný rohChlapcův kouzelný roh1980, Clemens Brentano

Sbírka německých lidových a starých písní, která vyšla v letech 1806-1808, čerpá ze soudobého lidového zpěvu, ze starší měšťanské poezie, z tvorby známých básníků 16.-18. století i z písní kramářských. Mladí němečtí básn... více


Arménské kroniky od jezera VanArménské kroniky od jezera Van2011, Petra Košťálová

Arménské kroniky od jezera Van: XVI.–XVIII. století / vybrala, přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Petra Košťálová. Výbor arménských kronik nabízí pohled na každodenní život arménské komunity žijící v 16.–18. stol... více


Ilustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizaceIlustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizace2000, John Morris Roberts

Šestý díl Ilustrovaných dějin světa sleduje novodobou Evropu od šestnáctého do poloviny osmnáctého století. Dochází k rozmachu evropské civilizace, k urbanizaci měst a k růstu obyvatelstva. Významné změny nastávají v evr... více


Putovanie po súši a po moriPutovanie po súši a po mori1975, Štefan Pilárik

Zo slovenskej cestopisnej literatúry 16.-18. storočia: Ján Dernschwam: Z Viedne do Konstantinopola (1553-1555) Štefan Pilárik: V tureckom zajatí (1663) Ján Simonides a Tobiáš Masník: Z leopoldovského žalára na neapo... více


Historické lodě 16. až 18. stoletíHistorické lodě 16. až 18. století2008, Miroslav Cajthaml

Zajímáte se o historii válečných i obchodních lodí ze 16. až 18. století? Pak právě pro vás je určena tato podrobná příručka, která obsahuje nejen zajímavé dějiny a kresby slavných lodí, ale i všechny potřebné plány, vys... více


Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-1750Společenstvo hrdinů: Válka a reprezentační strategie českomoravské aristokracie 1550-17502015, Vitězslav Prchal

Kniha zachycuje šlechtu z českých zemí na prahu novověku, kdy jiné pojetí válek a nástup nových profesionalizovaných armád zbavovaly aristokracii válečného monopolu a ona sama objevovala značnou atraktivitu jiných civiln... více


Barokní divadlo v EvropěBarokní divadlo v Evropě2009, Václav Černý

Dosud knižně nevydaná studie Václava Černého postihuje jak společné rysy evropského barokního dramatu jako celku, tak jeho národní specifika. Autor vymezuje baroko vůči období renesance, z jejíž krize se zrodilo. Barokní... více


Arcibiskupský palác v PrazeArcibiskupský palác v Praze2003, Jiří Kropáček

Bohatě ilustrovaný průvodce po Arcibiskupském paláci v Praze. více


Čelední služba v Čechách v raném novověku: Právní, sociální a ekonomické aspektyČelední služba v Čechách v raném novověku: Právní, sociální a ekonomické aspekty2021, Ladislav Nekvapil

Kniha je vůbec prvním monografickým zpracováním tématu v české historiografii. Čelední služba přitom v raném novověku (16.–18. století) představovala významný socioekonomický fenomén, kterého se účastnila zhruba polovina... více


Vojenské dejiny Slovenska II.Vojenské dejiny Slovenska II.1995, Vojtech Dangl

Druhý zväzok Vojenských dejin Slovenska približuje takmer dvesto rokov vojenských a vojenskopolitických dianí na našom území od prvej bitky pri Mohači roku 1526 do konca posledného stavovského povstania v Uhorsku na zači... více


Hrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. stoletíHrdelní soudnictví českých zemí v 16.-18. století1996, kolektiv autorů

Sborník příspěvků z konference, konané v Pardubicích 21. - 22. 9. 1996. více


Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711Dejiny reformácie na Slovensku 1517-17111935, Ján Kvačala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1