16.-18. století

štítky

21 knih


Zločin a trest v Pardubicích 16. - 18. stoletíZločin a trest v Pardubicích 16. - 18. století2011, Jindřich Francek

Autor charakterizuje trestné činy (čarodějnictví, krádeže, loupeže, sexuální delikty, vraždy, žhářství aj.) a plasticky zobrazuje kriminalitu pardubického regionu více


Chlapcův kouzelný rohChlapcův kouzelný roh1980, Clemens Brentano

Sbírka německých lidových a starých písní, která vyšla v letech 1806-1808, čerpá ze soudobého lidového zpěvu, ze starší měšťanské poezie, z tvorby známých básníků 16.-18. století i z písní kramářských. Mladí němečtí básn... více


Arménské kroniky od jezera VanArménské kroniky od jezera Van2011, Petra Košťálová

Arménské kroniky od jezera Van: XVI.–XVIII. století / vybrala, přeložila, úvodem a poznámkami opatřila Petra Košťálová. Výbor arménských kronik nabízí pohled na každodenní život arménské komunity žijící v 16.–18. stol... více
Putovanie po súši a po moriPutovanie po súši a po mori1975, Štefan Pilárik

Zo slovenskej cestopisnej literatúry 16.-18. storočia: Ján Dernschwam: Z Viedne do Konstantinopola (1553-1555) Štefan Pilárik: V tureckom zajatí (1663) Ján Simonides a Tobiáš Masník: Z leopoldovského žalára na neapo... více


Historické lodě 16. až 18. stoletíHistorické lodě 16. až 18. století2008, Miroslav Cajthaml

Zajímáte se o historii válečných i obchodních lodí ze 16. až 18. století? Pak právě pro vás je určena tato podrobná příručka, která obsahuje nejen zajímavé dějiny a kresby slavných lodí, ale i všechny potřebné plány, vys... více


Barokní divadlo v EvropěBarokní divadlo v Evropě2009, Václav Černý

Dosud knižně nevydaná studie Václava Černého postihuje jak společné rysy evropského barokního dramatu jako celku, tak jeho národní specifika. Autor vymezuje baroko vůči období renesance, z jejíž krize se zrodilo. Barokní... více


Ilustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizaceIlustrované dějiny světa VI.: Vývoj evropské civilizace2000, John Morris Roberts

Šestý díl Ilustrovaných dějin světa sleduje novodobou Evropu od šestnáctého do poloviny osmnáctého století. Dochází k rozmachu evropské civilizace, k urbanizaci měst a k růstu obyvatelstva. Významné změny nastávají v evr... více


Arcibiskupský palác v PrazeArcibiskupský palác v Praze2003, Jiří Kropáček

Bohatě ilustrovaný průvodce po Arcibiskupském paláci v Praze. více


Dejiny reformácie na Slovensku 1517-1711Dejiny reformácie na Slovensku 1517-17111935, Ján Kvačala

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Triumphus in mortemTriumphus in mortem2008, Radmila Prchal Pavlíčková

Podnázev: Pohřební kázání nad biskupy v raném novověku. Obsahem knihy je výsledek výzkumu opomíjeného historického pramene posmrtných kázání nad zemřelými biskupy. Pohled není soustředěn pouze na skutečnost samotné smrti... více


Historický portrét na SlovenskuHistorický portrét na Slovensku1980, Danuta Učníková

Zo zbierok 13 múzeí (16. - 18. storočie). více


Knižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočíKnižná kultúra na strednom Slovensku v 16.-18. storočí1985, Viliam Čičaj

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570-1800Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570-18002018, Hana Ferencová

Monografie Čechy a Morava očima anglických cestovatelů 1570–1800 vychází z autorčiny dizertační práce. Čtenáře seznamuje s cestami Angličanů do Čech a na Moravu s cílem představit prostor raně novověkých českých zemí z p... více


Lidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. stoletíLidnatost a společenská skladba českého státu v 16.-18. století1957, Otto Placht

Podnětná práce založená na rozsáhlém pramenném materiálu je věnována studiu růstu a rozvoje lidnatosti českého státu ve dvou stoletích. Osvětluje změny, jimiž obyvatelstvo českých zemí v tuto dobu prošlo, nikoli jen řado... více


České azylové právo 16. až 18. stoletíČeské azylové právo 16. až 18. století2011, Antonín Lojek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1