války s Turky

štítky

62 knih


Železný půlměsíc 87% Železný půlměsíc 2015, Juraj Červenák

Léto 1663. Osmanská říše sahá až k Dunaji. Mírová rokování selhala a k pohraniční Ostřihomi přitáhlo obrovské turecké vojsko pod velením samotného velkovezíra. Má v plánu znovu se obořit na Vídeň, ale v cestě mu stojí mo... více


Hradba západu 93% Hradba západu 2018, Juraj Červenák

Uhorské vojsko utrpelo drvivú porážku pri Parkáne. Hordy osmanských bojovníkov pod vedením samotného veľkovezíra prekročili Dunaj a obkľúčili pevnosť Újvár – Nové Zámky. Tú v kresťanskom svete nazývajú Hradba západu a ve... více


Pád Cařihradu 88% Pád Cařihradu 1970, Steven Runciman

Historie jednoho velkého města v běhu dějin. Velmi erudovaný specialista v oboru byzantských dějin sloučil v této knížce důkladnou znalost látky s uměnim barvitého podání, aniž přitom opustil věcnou půdu faktografie. Výz... více
Ta zatracená skála: Obléhání Malty 1565 93% Ta zatracená skála: Obléhání Malty 1565 2016, Luboš Taraba

„Ještě nikdy na poli lidských konfliktů tolik nevděčil tak velký počet lidí tak nemnohým,“ prohlásil po letecké bitvě o Británii Winston Churchill. A přesně totéž platí o hrstce rytířů a dalších příslušníků johanitského ... více


V zájmu všeho křesťanstva: Bitva u Lepanta 1571 85% V zájmu všeho křesťanstva: Bitva u Lepanta 1571 2015, Luboš Taraba

Tak jako se Waterloo stalo v obecném povědomí synonymem pro porážku, Lepanto – námořní bitva Osmanů s benátsko-španělsko-papežskou koalicí vystupující jako tak zvaná Svatá liga – vstoupilo do dějin jako „bod obratu“. By... více


Bonaparte v Egyptě 94% Bonaparte v Egyptě 2007, Jiří Kovařík

Bonapartova výprava a tažení 1798-1801. Monografie popisuje slavné Napoleonovo tažení do Egypta v letech 1798-1801. V květnu roku 1798 vyplul Napoleon z francouzského Toulonu s rozsáhlou flotilou na vojenskou výprav... více


Rozum proti víře: Velká turecká válka 1683–1699 91% Rozum proti víře: Velká turecká válka 1683–1699 2021, Luboš Taraba

Třicetiletá válka převrátila Evropu na ruby. Starý kontinent z ní vyšel chudší o pár milionů obyvatel, zároveň s tím vstoupil do éry „rozumu“. A právě tento moment definitivně zvrátil poměr sil mezi křesťanstvím a isláme... více


Nepriateľ pred bránami 65% Nepriateľ pred bránami 2011, Andrew Wheatcroft

Roku 1683 sa dve ríše, osmanská s hlavným mestom Carihrad a habsburská so svojím centrom vo Viedni, stretli tvárou v tvár pri veľkom obliehaní Viedne. Historikovi Andrewovi Wheatcroftovi sa podarilo načrtnúť vrcholný kon... více


Slon ve švestkovém sadu 80% Slon ve švestkovém sadu 2016, Václav Křístek

Třetí pokračování románů Cesta na poledne a Prohrát slunce před svítáním splétá nitky osudů mnoha osobností renesanční Evropy, sleduje lidské hemžení, alchymická bádání i krutá střetnutí, intriky a politická rozhodnutí. ... více


Bitva u Moháče 85% Bitva u Moháče 2008, Zdeněk Vybíral

Podtitul: Krvavá porážka uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského v boji s Osmany 29. srpna 1526. Bitva u Moháče má pro naše maďarské sousedy podobný význam jako v českém historickém povědomí Bílá hora. Moháč... více


Na Bělehrad! – Rakousko turecká válka 1716–1718 92% Na Bělehrad! – Rakousko turecká válka 1716–1718 2022, Luboš Taraba

„Říkám pravdu. Vítězství u Peterwardeinu a dobytí Temesváru jsou dva zázraky, jež lze mnohem lépe potvrdit než ty z dávných časů.“ Francouzský vyslanec nepřeháněl, když použil tato slova o tažení císařského vrchního veli... více


Konstantinopol 1453: konec byzantské říše 87% Konstantinopol 1453: konec byzantské říše 2009, David Nicolle

Další publikace z nakladatelství Grada věnovaná oblíbené tematice křížových výprav tentokrát čtenáře zavede před brány hlavního města kdysi mocné byzantské říše. Konstantinopol zde vzdoruje čtyřměsíčnímu obléhání, její s... více


Egerské hvězdy 87% Egerské hvězdy 1959, Géza Gárdonyi

Historický román psaný pro mládež zachycuje bouřlivý úsek maďarských dějin v letech 1533-1552, kdy vnitřních rozporů v Uhrách využil turecký sultán a drancoval zemi. Poslední nedobytá maďarská tvrz-hrad Eger se postaví n... více


Půlměsíc nad Dunajem 73% Půlměsíc nad Dunajem 2009, Jana Solemová

Milostný román odehrávající se za habsbursko-turecké války v letech 1663-1664. Hrdinka knihy Tereza provází svého bratra do Nových Zámků, v tehdejší době významné pevnosti na říšské hranici při Dunaji, a zažívá několik t... více


Turčín Poničan 91% Turčín Poničan 1954, Samo Chalupka

Lyricko-epická básen popisujúca napadnutie Slovenskej krajiny Turkami. Jeden z nich skočí bo bystriny nad potokom a nájde tam v kroví učupenú starú ženu. Vezme ju so sebou do Tureckého sveta dalekého kde bude otrokynou... více


1453: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu 77% 1453: Pád Konstantinopole - zrod Istanbulu 2010, Petr Štěpánek

Kniha vypráví příběh dobytí hlavního města byzantské říše v roce 1453. Ovládnutí Konstantinopole osmanskými vojsky vešlo do dějin především jako událost, která zakonzervovala nesmiřitelnost dosavadního konfliktu mezi kře... více


Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí 93% Život a boje na slovensko-tureckom pohraničí 1983, Michal Matunák

Kniha pozostáva z troch rozsiahlych Matunákových štúdií, ktoré v podstate zahrňujú najvýznamnejšie obdobia osmanských nájazdov na území dnešného Slovenska. Štúdiu „Turecko-uhorské boje v severozápadnom Uhorsku“, ktorá vy... více


Turecká vojna 97% Turecká vojna 1972, František Volf

Turecká vojna je súbor historických próz, spätých témou protitureckých bojov. Podľa súvekých dokumentov a ľudového podania napísal František Volf. Podľa súvekých rytín a svojich národopísnych štúdií nakreslil Jan Hála. N... více


Bitka pri Viedni 1683 92% Bitka pri Viedni 1683 2016, Emil Vontorčík

Stret civilizácií kresťanského kríža a moslimského polmesiaca. Islam už od 8. storočia sa opätovne pokúšal preniknúť do Európy. Kresťanská Európa najmenej päťkrát v dejinách dokázala sa proti nemu ubrániť a zachovať si ... více


Obléhání Vídně 1683 28% Obléhání Vídně 1683 2016, Jiří Stibral

Kniha popisuje období expanzivního růstu Osmanské říše v Evropě od dobytí Cařihradu v roce 1451. Větší část knihy věnuje autor obléhání Vídně v roce 1683. více