česká města

štítky

97 knih


Zrcadlo starých časůZrcadlo starých časů1986, Helena Lisická

Soubor pověstí a historických povídek z doby od 13. století až do začátku 19. století. Pověsti, zkazky, pohádky a historické povídky z minulosti českých měst. V těchto příbězích autorka rozehrává tajemství spjatá s du... více


Město - Průvodce českou historiíMěsto - Průvodce českou historií2013, Vlastimil Vondruška

Nová historická práce oblíbených a známých autorů Aleny a Vlastimila Vondruškových. 1. svazek obrazové encyklopedie o našich dějinách. Kniha popisuje vznik a vývoj měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástu... více


20000: O místech a lidech20000: O místech a lidech2019, Michaela Hečková

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000, za nimiž stojí 20... více
České město ve středověkuČeské město ve středověku1992, František Hoffmann

Od dob Zikmunda Wintra nevyšla kniha, která by věnovala souhrnnou pozornost všem hlavním stránkám života našich měst ve starším období. Nyní se o to pokusil dr. František Hoffmann, CSc., který ve čtyřech desítkách kapito... více


Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stranKutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran2004, Vladislav Dudák

Kulturně historický průvodce zaměřený na vyprávění o historii jednotlivých historických památek, lokalit, budov a zajímavých objektů města Kutná Hora. Netradiční průvodce městem si všímá nejen dějin a kultury města, vý... více


Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl: A-GMěsta a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl: A-G1996, Karel Kuča

Velkoformátová publikace encyklopedického charakteru podává podrobné informace o dějinách, průmyslu, architektuře, osídlení atd. všech obcí na území ČR. První díl uvádí obce jejichž název začíná písmeny A až G. Erby, ... více


Temný SokolovTemný Sokolov2017, Jan Rund

V publikaci jsou zachyceny příběhy z dějin města Sokolova a bývalého Falknova, které můžeme nazvat bolestnými, tragickými a kriminálními. Jsou zde rovněž popsány osudové události, které na dlouhý čas ovlivnily život celé... více


DuchcovDuchcov2013, Jan Kilián

Duchcov je městem paradoxů. Jen kousek za malebným náměstím s barokními památkami se rozevírá obří tlama uhelného leviatana, která stále hrozí pohltit město i s jeho staletou historií, vepsanou už do vzácných středověkýc... více


JihlavaJihlava2009, Milena Bartlová

Dějiny Jihlavy vychází jako vůbec první souborná práce věnovaná tomuto městu, jehož osudy jsou nerozlučně spjaty se zdejšími nalezišti stříbrných rud, později především s rozvojem řemesel, zvláště soukenictvím. Do jeho p... více


Česká města na starých mapách a plánechČeská města na starých mapách a plánech2021, Eva Semotanová

Mapy a plány měst jsou nejen součástí dobové kartografie a zeměměřictví, ale také v mnoha případech překrásnými výtvarnými díly, která potěší oči i duši. Tato bohatě ilustrovaná publikace přináší čtenářům výběr různých t... více


Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / 7. díl Str-VčMěsta a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / 7. díl Str-Vč2008, Karel Kuča

Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k 7. svazku (Str - U), který zahrnuje lokality mezi Stračovem až Úvaly. Přehledně členěné texty doprovázejí ma... více


Hradec KrálovéHradec Králové2017, kolektiv autorů

Na konci 10. století se Hradec stal knížecím sídlem, roku 1225 svobodným královským městem, pak věnným městem českých královen. Za husitské revoluce se postavil na stranu Jana Žižky, k dalšímu rozvoji došlo v době poděbr... více


Město, odkud pocházím - České VeleniceMěsto, odkud pocházím - České Velenice2002, Eliška Jindrová

Ojediněle pojatá monografie Českých Velenic je syntetickým dílem, propojujícím dějiny města s historií regionu i českého státu, navíc s ohledem na společnou minulost s rakouským Gmündem. Autoři dali vzniknout knize, kter... více


TurnovTurnov2022, Pavel Jakubec

Dějiny Turnova přinášejí první komplexní syntézu dějin města. Monografie tak zaznamenává historický vývoj od prehistorických dob až po současnost. Práce zachycuje dějiny politické, hospodářské, sociální, kulturní, ale do... více


Horažďovice: Proměny města 1292-1992Horažďovice: Proměny města 1292-19921990, Eduard Šimon

Kniha popisuje vývoj města Horažďovice od 13. do 20. století, věnuje se také památkám, městskému znaku a pečeti, rýžování zlata, živelným pohromám a archeologickým nálezům v okolí. Zařazeno je i několik místních pověstí.... více


1 ...