česká města

štítky

100 knih


Zrcadlo starých časů 83% Zrcadlo starých časů 1986, Helena Lisická

Soubor pověstí a historických povídek z doby od 13. století až do začátku 19. století. Pověsti, zkazky, pohádky a historické povídky z minulosti českých měst. V těchto příbězích autorka rozehrává tajemství spjatá s du... více


Město - Průvodce českou historií 74% Město - Průvodce českou historií 2013, Vlastimil Vondruška

Nová historická práce oblíbených a známých autorů Aleny a Vlastimila Vondruškových. 1. svazek obrazové encyklopedie o našich dějinách. Kniha popisuje vznik a vývoj měst od doby hradištní do konce feudalismu a nástu... více


20000: O místech a lidech 85% 20000: O místech a lidech 2019, Michaela Hečková

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000, za nimiž stojí 20... více
České město ve středověku 86% České město ve středověku 1992, František Hoffmann

Od dob Zikmunda Wintra nevyšla kniha, která by věnovala souhrnnou pozornost všem hlavním stránkám života našich měst ve starším období. Nyní se o to pokusil dr. František Hoffmann, CSc., který ve čtyřech desítkách kapito... více


Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran 96% Kutnohorský poutník aneb Kutnou Horou ze všech stran 2004, Vladislav Dudák

Kulturně historický průvodce zaměřený na vyprávění o historii jednotlivých historických památek, lokalit, budov a zajímavých objektů města Kutná Hora. Netradiční průvodce městem si všímá nejen dějin a kultury města, vý... více


Temný Sokolov 100% Temný Sokolov 2017, Jan Rund

V publikaci jsou zachyceny příběhy z dějin města Sokolova a bývalého Falknova, které můžeme nazvat bolestnými, tragickými a kriminálními. Jsou zde rovněž popsány osudové události, které na dlouhý čas ovlivnily život celé... více


Česká města na starých mapách a plánech 80% Česká města na starých mapách a plánech 2021, Eva Semotanová

Mapy a plány měst jsou nejen součástí dobové kartografie a zeměměřictví, ale také v mnoha případech překrásnými výtvarnými díly, která potěší oči i duši. Tato bohatě ilustrovaná publikace přináší čtenářům výběr různých t... více


Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl: A-G 93% Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, I. díl: A-G 1996, Karel Kuča

Velkoformátová publikace encyklopedického charakteru podává podrobné informace o dějinách, průmyslu, architektuře, osídlení atd. všech obcí na území ČR. První díl uvádí obce jejichž název začíná písmeny A až G. Erby, ... více


Duchcov 93% Duchcov 2013, Jan Kilián

Duchcov je městem paradoxů. Jen kousek za malebným náměstím s barokními památkami se rozevírá obří tlama uhelného leviatana, která stále hrozí pohltit město i s jeho staletou historií, vepsanou už do vzácných středověkýc... více


Město, odkud pocházím - České Velenice 96% Město, odkud pocházím - České Velenice 2002, Eliška Jindrová

Ojediněle pojatá monografie Českých Velenic je syntetickým dílem, propojujícím dějiny města s historií regionu i českého státu, navíc s ohledem na společnou minulost s rakouským Gmündem. Autoři dali vzniknout knize, kter... více


Jihlava 80% Jihlava 2009, Milena Bartlová

Dějiny Jihlavy vychází jako vůbec první souborná práce věnovaná tomuto městu, jehož osudy jsou nerozlučně spjaty se zdejšími nalezišti stříbrných rud, později především s rozvojem řemesel, zvláště soukenictvím. Do jeho p... více


Benešov 96% Benešov 2006, Eva Procházková

Pod společným označením Zmizelé Čechy připravuje nakladatelství Paseka knihy z různých oblastí Čech a Moravy ve snaze připomenout zaniklou tvář měst, ale i celých regionů České republiky. V tomto svazku edice se jedná o... více


Hradec Králové 95% Hradec Králové 2017, kolektiv autorů

Na konci 10. století se Hradec stal knížecím sídlem, roku 1225 svobodným královským městem, pak věnným městem českých královen. Za husitské revoluce se postavil na stranu Jana Žižky, k dalšímu rozvoji došlo v době poděbr... více


Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / 7. díl Str-Vč 100% Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku / 7. díl Str-Vč 2008, Karel Kuča

Projekt ing. arch. K. Kuči, zahrnující všechna města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku, už pokročil k 7. svazku (Str - U), který zahrnuje lokality mezi Stračovem až Úvaly. Přehledně členěné texty doprovázejí ma... více


Turnov 100% Turnov 2022, Pavel Jakubec

Dějiny Turnova přinášejí první komplexní syntézu dějin města. Monografie tak zaznamenává historický vývoj od prehistorických dob až po současnost. Práce zachycuje dějiny politické, hospodářské, sociální, kulturní, ale do... více


Kutná Hora 70% Kutná Hora 2000, Aleš Pospíšil

Ve středověku byla Kutná Hora druhým nejvýznamnějším městem Českého království. Svého věhlasu dosáhla zejména po objevení vydatných ložisek stříbrné rudy kolem roku 1290, kdy se stala během krátké doby jedním z největšíc... více


444 historických měst a městeček České republiky 93% 444 historických měst a městeček České republiky 2004, Petr David

Abecední výběr 444 měst a městeček ČR s popisem jejich vzniku a vývoje upozorňuje i na jejich historické a umělecké památky. Další kniha z populární řady tematických publikací o České republice určená pro širokou veřej... více


Liberec 100% Liberec 2017, Robert Kvaček

Kniha Dějiny Liberce představuje severočeské město, které se od 16. století, kdy získalo městský znak a začali v něm působit první soukeníci, zvolna rozvíjelo jako město poddanské. Průmyslová textilní výroba v 19. sto... více


Město pod vládou kazatelů 73% Město pod vládou kazatelů 2015, Martin Čapský

V knize Město pod vládou kazatelů autor zkoumá mechanismy reprezentace moci ve 14. a 15. století v prostředí politicky aspirujících českých a slezských měst. Komparativním způsobem zkoumá zasahování kazatelů do městské s... více


Na jedné lodi: Globalizace a bezdomovectví v českém měste 67% Na jedné lodi: Globalizace a bezdomovectví v českém měste 2021, Petr Vašát

Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti n... více