řeholníci

štítky

32 knih


Tichá srdce – kláštery a jejich lidéTichá srdce – kláštery a jejich lidé2013, Alena Ježková

Nejhlubší sonda do historie i současnosti našich klášterů a do dosud tabuizovaného života lidí v nich. Autorkou této výjimečné knihy je renomovaná spisovatelka Alena Ježková. Více než pět let shromažďovala písemné podkla... více


Tichá srdce 2 - příběhy míst a lidíTichá srdce 2 - příběhy míst a lidí2015, Alena Ježková

Druhý díl úspěšné knihy Tichá srdce (Práh, 2013). Po zmapování historie a současnosti šesti řeholních řádů v Čechách a na Moravě přichází pokračování zaměřené na působení maltézských rytířů, templářů, augustiniánů, karme... více


Terezka MartinováTerezka Martinová1992, Marie Holková

Životopis sv. Terezie z Lisieux zpracovaný pro mládež. Tento román moravské spisovatelky, autorky řady knih pro mládež, také povídkářky a básnířky, je pokusem o moderní legendu. Vypráví o francouzském děvčátku s mnoha ch... více
Syn brusiče nožůSyn brusiče nožů1994, Wilhelm Hünermann

Svatý Petr Julián Eymard (1811-1868) založil kongregaci eucharistiánů a kongregaci Služebnic Nejsvětější svátosti. Již od dětství ho mocně přitahovalo tajemství eucharistie. Vstoupil do noviciátu Oblátů Neposkvrněného Po... více


I darebák má dušiI darebák má duši2012, Marie-Angel Carré

Vychovaný ulicí, zachráněný Bohem. Bratr Marie-Angel patří k těm, kdo si umí udělat čas na službu druhým, ale také na modlitbu, čas na naslouchání Bohu. Proto ho považuji za úžasného člověka. Ve své knize vypráví s lá... více


Matka VojtěchaMatka Vojtěcha2013, Marie Holková

Román o celoživotním svědectví lásky k Bohu i bližním přibližuje čtenářům osobnost Matky Vojtěchy Hasmandové. Její život oslovuje především láskyplným následováním Krista, kterého boromejka Matka Vojtěcha dokázala vidět ... více


Slavík za mřížíSlavík za mříží2013, Jiří Miček

Dramatický příběh kněze-salesiána, Václava Filipce, který usiluje o svobodu v padesátých letech 20. století v Československu. více


Poslední mnich z TibhirinePoslední mnich z Tibhirine2013, Freddy Derwahl

Svědectví trapisty, který přežil / Xavier Beauvois natočil film O bozích a lidech (Velká cena poroty filmového festivalu v Cannes 2010). Příběh se odehrál v trapistickém klášteře v Alžírsku v polovině devadesátých let mi... více


Velké postavy středověké církveVelké postavy středověké církve2011, Joseph Alois Ratzinger

V dalším svazku promluv Benedikta XVI. z generálních audiencí dostáváme do rukou portréty nejvýznamnějších postav středověké církve. V první části se papež zabývá zakladatelskými postavami západní a východní církve do do... více


Láska smrtí nekončíLáska smrtí nekončí2013, Kongregace Milosrdných sester sv. K. Boromejského

Život Matky Vojtěchy Hasmandové / Matka Vojtěcha Hasmandová (1914-1988) zanechala hlubokou duchovní brázdu nejen ve vlastní řeholní rodině, ale v celé místní církvi. Právě intenzivně probíhá proces jejího blahořečení. Do... více


Anna od JežíšeAnna od Ježíše1993, Marie-Anna od Ježíše

Zakladatelka Karmelu ve Francii a v Belgii. Matka Anna je dokonalá následovnice naší blahoslavené Matky Terezie. Je její první dcerou. Tak se vyjádřil sv. Jan od Kříže, kterého s Annou pojilo hluboké přátelství a kter... více


Rozjímání s BernadetouRozjímání s Bernadetou2012, François Vayne

Francios Vayne zve ve své knize k duchovní obnově či rozjímání se svatou Bernadetou, světicí známou díky lurdským zjevením. Po krátkém úvodu, v němž čtenáře seznamuje se základními daty Bernadetina života, nabízí autor p... více


Edita SteinováEdita Steinová1993, Maria Amata Neyer

Podtitul: Život v dokumentech a obrazech. Přehledná biografie doplněná množstvím obrazového materiálu. více


Duha nad Svatou zemíDuha nad Svatou zemí1993, Hans Rossi

Kniha seznamuje s životem „Malé Arabky“ – karmelitky sestry Marie od Ukřižovaného. Tato předchůdkyně sv. Terezie z Lisieux je symbolem snahy o porozumění západního křesťanství s východním a symbolem snah o dialog křesťan... více


Vcházím v nepoznanéVcházím v nepoznané1992, . Bratr Vojtěch od sv. Hedviky, O.C.D. (pseudonym)

Životní příběh svatého Jana od Kříže. Kniha pojednává o životě sv. Jana od Kříže, a to přístupnou formou. Text je nesen obdivem k Janovu důstojnému hledání Boha, od kterého se nechce nechat ničím odradit. Proto celým ... více


1