rekatolizace

štítky

29 knih


Temno 83% Temno 2000, Alois Jirásek

Klasické dílo české literatury detailně líčí dramatické období vrcholící protireformační moci ve 20. letech 18. století v Praze a na Skalce u Opočna. více


Tovaryšstvo Ježíšovo 83% Tovaryšstvo Ježíšovo 1990, Jiří Šotola

Prozaická prvotina Jiřího Šotoly je metaforický román o rekatolizaci slavatovského panství Košumberk během 17. století a nástupu baroka v Čechách. Odvěký konflikt mezi člověkem a ideologií ožívá v typickým šotolovským zp... více


Baroni z Větrova 65% Baroni z Větrova 2019, Jiří Hanibal

Po Bílé hoře prochází české země násilným obracením na katolickou víru. Vichr dějinných změn dorazí i na zapadlá hrádek Větrov. Místní baron se v zájmu rodiny zřekne tradic svých předků, čímž vzniká rozkol s jeho synem. ... více
31.7.1627 - Rekatolizace šlechty v Čechách 89% 31.7.1627 - Rekatolizace šlechty v Čechách 2005, Jiří Mikulec

Rekatolizace šlechty v Čechách : čí je země, toho je i náboženství. Sjednocování víry obyvatelstva s panovníkem podle raně novověké zásady uvedené v podtitulu knihy představovalo složitý a dlouhodobý proces, který v ... více


Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 99% Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích 2013, Jiří Mikulec

Víra, náboženství a zbožnost. V raně novověké společnosti prolínala tato témata každodenním životem příslušníků všech sociálních vrstev. Vydejte se s námi za poznáním a pochopením našich předků ze 17. a 18. století. Tato... více


Čas havranů 67% Čas havranů 2014, Věra Fojtová

Na pozadí historických událostí pobělohorské doby a násilné rekatolizace, v čase tajných evangelických bohoslužeb, se odvíjí příběh lásky evangelického kazatele Martina Suly a Verunky, dcery zchudlého svobodníka Jury Sív... více


Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 80% Obracení Čech na víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém 2011, Howard Louthan

Při pohledu na náboženské poměry v Evropě sedmnáctého století by vnímavý pozorovatel našel jen málo oblastí, kde události nabraly tak dramatický spád jako v českých zemích. Jestliže před třicetiletou válkou většina obyva... více


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 88% Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 1983, Jiří Rak

Monografie o životě a díle, ale i o době, přátelích a spolupracovnících Bohuslava Balbína. Na konci knihy jsou připojeny ukázky z děl barokních dějepisců, věnované husitství. více


Zápas o svědomí: Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách 85% Zápas o svědomí: Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598-1667) a protireformace v Čechách 2008, Alessandro Catalano

Catalanův fascinující pohled na zapomenutý úsek českých dějin se opírá o dosud nevyužitou dokumentaci z českých, rakouských a vatikánských archivů, včetně rozsáhlého kardinálova deníku, který je unikátním pramenem svého ... více


Od baroka k romantismu : Ke zrození novodobé české kultury 75% Od baroka k romantismu : Ke zrození novodobé české kultury 1987, Josef Hanzal

Studie Josefa Hanzala zkoumá sledovaná období z hlediska kulturních dějin. Zabývá se rozumem a citem v sochařství, malířství, literatuře a hudbě, dále barokním historismem, náboženstvím, světovostí a vlastenectvím i lido... více


Pobělohorská rekatolizace v českých zemích 87% Pobělohorská rekatolizace v českých zemích 1992, Jiří Mikulec

Základní faktografie období od příchodu jezuitů do Čech až po toleranční patent. více


Kardinál František Ditrichštejn - 1570-1636 - gubernátor Moravy 73% Kardinál František Ditrichštejn - 1570-1636 - gubernátor Moravy 2007, Pavel Balcárek

František Ditrichštejn, kardinál a olomoucký biskup prožil svůj život v době velkých změn, sám často udával směr dalšího vývoje, především na Moravě. Nekonečné střety katolíků a nekatolíků, stavovské povstání, jeho poráž... více


Protireformace v Čechách po bitvě na Bílé hoře 90% Protireformace v Čechách po bitvě na Bílé hoře 1914, Jan Opočenský

Osud české země po porážce na Bílé hoře a následné rekatolické represe vůči lidu českému. více


Krátké věčného spasení upamatování: K životu a dílu jezuity Antonína Koniáše 100% Krátké věčného spasení upamatování: K životu a dílu jezuity Antonína Koniáše 2013, Kateřina Bobková-Valentová

Sborník příspěvků AV ČR k osobě a dílu barokního básníka, misionáře a kněze, který byl (a stále je) kontroverzní postavou českých dějin. Snaží se napravit nejhrubější omyly, jež panují ve veřejném mínění, a k tomu nabízí... více


Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze 80% Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze 2020, Jiří Mikulec

Staroměstský mariánský sloup patří k nejkontroverznějším barokním památkám – a to i přesto, že již uplynulo přes sto let od jeho demolice. Cílem této publikace je ukázat široké spektrum představ, reakcí a postojů, které ... více


Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství: na příkladu Těšínska 80% Slezská společnost v období pozdního baroka a nástupu osvícenství: na příkladu Těšínska 2002, Rudolf Žáček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století 60% Z cesty své nesejdeme: osudy východočeských a hornolanguedockých protestanských komunit v 18. století 2016, Eva Hajdinová

Monografie přináší srovnání života tajných evangelíků ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. Navzdory velmi rozdílným životním podmínkám využívaly obě náboženské skupiny v 18. století podobné ... více


O pobělohorské protireformaci % O pobělohorské protireformaci 1926, Josef Hanuš

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Reformace katolická, neboli, Obnovení náboženství katolického v království Českém po bitvě bělohorské 0% Reformace katolická, neboli, Obnovení náboženství katolického v království Českém po bitvě bělohorské 1892, Tomáš Václav Bílek

Kniha o rekatolizaci v českých zemích během 17. století po porážce na Bílé hoře. více


Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století 0% Reformace a rekatolizace ve Slezsku a Kladsku v 16.–18. století 2018, František Jirásko

Tato kniha zachycuje úsek z dějin Slezska, země, s níž nás po staletí pojilo množství různých vazeb. Původně tvořilo součást polského království, ale od dob krále Václava II. bylo postupně připoutáváno k zemím Koruny Čes... více