reformace

štítky

77 knih


Svědomí proti násilí 93% Svědomí proti násilí 2017, Stefan Zweig

Zweigova kniha, žánrově na pomezí eseje, románu a historické studie, vyšla poprvé ve Vídni v roce 1936, pouhé dva roky před pohlcením autorovy vlasti hitlerovským Německem. Ačkoliv její protagonisté – Castellio, Kalvín a... více


Triumf a tragika Erasma Rotterdamského / Svědomí proti násilí 92% Triumf a tragika Erasma Rotterdamského / Svědomí proti násilí 1970, Stefan Zweig

Dvě historické biografie vzniklé v třicátých letech, ve kterých rakouský prozaik, humanistický pacifista (1881–1942), vyzývá za nezávislost smýšlení proti násilnostem fanatismu a ve kterých autor doslovu, historik J. Pol... více


Q. 86% Q. 2006, Luther Blissett

V roce 1517 Martin Luther přibil na dveře katedrály ve Wittenbergu svých 95 tezí s požadavky na reformu katolické církve a spustil tak období sociálních bouří, povstání, válek a násilí. Za vlády habsburského císaře Karla... více
Petr Chelčický: Myslitel a reformátor 81% Petr Chelčický: Myslitel a reformátor 2005, Jaroslav Boubín

Po čtyřiceti letech vychází životopis jedné z nejvýznamnějších postav českého středověkého myšlení i české reformační tradice. Petr Chelčický přitom představuje osobnost významu světového: především svým důrazem na nenás... více


Na rozhraní věků 85% Na rozhraní věků 2007, Amedeo Molnár

Kniha předního českého historika české i světové reformace profesora Amedeo Molnára „Na rozhraní věků“ přibližuje kulturní a náboženský zápas, který se odehrál v Evropě 15. a 16. století. Literárně brilantní portréty Jan... více


Knihy kacířů se mají číst 76% Knihy kacířů se mají číst 2015, Jan Hus

Hlásil se Jan Hus vědomě k tradici kacířských buřičů, jak se zdá napovídat titul této knížky? Anebo je skutečnost, jež vysvítá z jejího textu, nejen složitější, ale také sympatičtější? Z latinského originálu poprvé přel... více


Vykoupení a zatracení: Dějiny reformace 93% Vykoupení a zatracení: Dějiny reformace 2020, Thomas Kaufmann

Kniha Vykoupení a zatracení na rozdíl od Kaufmannových specializovaným studií reprezentuje sevřený pokus o syntetický výklad dějin reformace v Německu, Francii, Anglii a Skandinávii. Detailně zde zkoumá nejen politický p... více


Dobrodružství reformace. Svět Jana Kalvína 47% Dobrodružství reformace. Svět Jana Kalvína 2001, Pierre Chaunu

Při četbě této knihy světoznámého historika lze zažít nejedno dobrodružství, jak napovídá i její název: lze zauvažovat nad „klasickou“ periodizací reformačních událostí, nad překladem a výkladem Písma, nad významem Jana ... více


Husitská revoluce 2: Kořeny české reformace 100% Husitská revoluce 2: Kořeny české reformace 1996, František Šmahel

Díl druhý se věnuje předrevolučním proudům husitské ideologie a mapuje hlavní fáze reformního procesu. více


Náboženské války 80% Náboženské války 1995, Georges Livet

Studie o francouzských náboženských válkách v letech 1559-1598. více


Ztroskotání 95% Ztroskotání 1924, Rabíndranáth Thákur

Román s reformátorskými tendencemi. více


Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu 80% Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu 2017, Albrecht Beutel

Jaký byl Martin Luther člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval? Kdo byl s ním a kdo byl proti němu? Co všechno tu hrálo roli? Kteří lidé v tom byli důležití? Jaké zápasy se v 16. století vedly a j... více


Růže ve sněhu 73% Růže ve sněhu 2017, Ursula Koch

Kniha pojednává o jeptišce, která se seznámila s učením Martina Luthera a opustila klášter. Dostala se do okruhu přátel Martina Luthera, kde se s reformátorem seznámila, a po čase se vzali. Autorka zde velice čtivě přede... více


Krátký život, dlouhé cesty 100% Krátký život, dlouhé cesty 2004, Pierre Favre

Duchovní deník jezuity z dob reformace. Jedinečný historický dokument a zároveň subtilní teologie "života kvůli Duchu". více


Husitská revoluce I: Kořeny české reformace 93% Husitská revoluce I: Kořeny české reformace 2023, František Šmahel

Třetí, přepracované a doplněné vydání díla, jež mezitím vyšlo německy v ediční řadě Monumenta Germaniae Historica a nyní souběžně vychází v polském překladu. Husitská revoluce se dostává do rukou čtenářů ve dvou svazcí... více


Renesance a reformace: Od roku 1500 do roku 1592 87% Renesance a reformace: Od roku 1500 do roku 1592 1999, kolektiv autorů

Chybí obecnější úvod a jasná koncepce. Kniha zřejmě zaujme velkým množstvím vyobrazení a také kapitolami, které jsou věnovány významným osobnostem renesance a humanismu. více


Adaptace, rezistence, rezignace: Církev, společnost a změna v novověkých dějinách 87% Adaptace, rezistence, rezignace: Církev, společnost a změna v novověkých dějinách 2013, Tomáš Petráček

Krátký esej o strategiích, které zvolila římskokatolická církev tváří v tvář reformaci. více


Husitství, raně reformační příběh 80% Husitství, raně reformační příběh 2003, Martin Wernisch

Syneticky ucelené uchopení husitství z hlediska reformačního bohosloví, široce opřené o současný stav historického bádání. více


Protireformace v Čechách po bitvě na Bílé hoře 90% Protireformace v Čechách po bitvě na Bílé hoře 1914, Jan Opočenský

Osud české země po porážce na Bílé hoře a následné rekatolické represe vůči lidu českému. více


Jan Hus 70% Jan Hus 2015, Aleš Mrázek

Životopisný komiks o Janu Husovi. více