Rudolf II. Habsburský, 1552–1612

štítky

58 knih


Anděl v podsvětíAnděl v podsvětí2021, Juraj Červenák

Sedmá kniha z řady historických detektivek o kapitánu Steinovi a notáři Barbaričovi. V Praze zuří mor a císař Rudolf II. se s celým dvorem přestěhoval do Plzně. Pověst tohoto mravopočestného, panovníkovi oddaného města ... více


Rudolf II. - Spiknutí na císařském dvořeRudolf II. - Spiknutí na císařském dvoře2012, Veronika Válková

Život na dvoře císaře Rudolfa II. se točí kolem astronomů a alchymistů. Bára to všechno může poznat na vlastní kůži, protože ji kouzelný atlas přenese právě sem. Odhalte společně s Bárou spiknutí, které usiluje císaři o ... více


Rudolf II. a jeho dobaRudolf II. a jeho doba2003, Josef Janáček

Životopis Císaře Rudolfa II. v širším kontextu českých dějin a mocenské politiky Habsburků v Evropě 16. a poč. 17. stol. více
Vášně a boje Polyxeny z LobkovicVášně a boje Polyxeny z Lobkovic2015, Jiří Hanibal

Dramatické osudy mimořádné dámy Českého království - Polyxeny z Pernštejna a Lobkovic. Děj se odehrává za vlády císaře Rudolfa II. Rudolfínská Praha byla v té době střediskem umělců a astrologů. Polyxena se po brzké smr... více


Tajemství císařovy milenkyTajemství císařovy milenky2008, Naďa Horáková

Dona Emilia, císařova zavržená španělská milenka, odchází do ústraní. Zatím ještě netuší, jak její rozhodnutí provdat se za mladého venkovského šlechtice ovlivní osud její i osudy mnoha dalších, jí zatím neznámých lidí. ... více


Souhvězdí KataSouhvězdí Kata2012, Rafal Dębski

Toto je neobyčejný příběh neobyčejného kata. Jakub je posledním absolventem slavné Akademie mistrů popravčích v polském Běsově, která vzápětí lehne popelem. V jeho stopách kráčí krysy, mor a zkáza. Jenže touha pomstít se... více


Ve stínu pětilisté růžeVe stínu pětilisté růže2007, Jan Bauer

Volné pokračování historického románu Záhada kamene mudrců nás zavádí do Třeboně na sklonku 17. století, kam se pod ochranu Viléma z Rožmberka uchýlili dva angličtí alchymisté John Dee a Edward Kelley. Nablízku je jim ta... více


Kateřina - Elixír lásky Rudolfa II.Kateřina - Elixír lásky Rudolfa II.2011, Jaroslava Černá

Vrchní antikvář císaře Rudolfa II. Jakub Strada uspořádá pro svou dceru Kateřinu okázalou oslavu patnáctých narozenin. Říká se, že Stradův dům je plný uměleckých skvostů, proto se zvědavý císař rozhodne oslavu navštívit.... více


Císař alchymistůCísař alchymistů2005, Otomar Dvořák

Kolik tajemství se skrývá za slovem, označujícím to dávno zapomenuté řemeslo... Alchymie. Strach z neznáma, pochybnosti i slepá důvěra v nadpřirozené schopnosti. Rudolfínská Praha vytváří alchymistům - jak učencům, tak i... více


Osamělý rváčOsamělý rváč1945, Miloš Václav Kratochvíl

V roce 1941 poprvé vyšlý román, životní příběh císařského maršála z doby Rudolfa II. V pestrém rámci doby sledujeme klikatou cestu silného jedince od narození až k smrti. Nebojí se života, rve se s ním, umí rány rozdávat... více


Pád Rudolfa II.Pád Rudolfa II.2003, Josef Janáček

Monografická historická práce o Rudolfovi II. zachycuje v širším historickém kontextu Evropy konce 16. stol. složitou osobnost tohoto panovníka. Autor analyzuje politiku Habsburků, náboženské a politické rozpory střed... více


Poslední slovo má ďábelPoslední slovo má ďábel2008, Jan Bauer

V závěrečné části trilogie z doby Rudolfa II. vyvrcholí vzrušující události spojené s tajemným receptem na kámen mudrců. Znovu se setkáme s jezuitským agentem Šimonem Dlouhoveským, anglickými alchymisty Johnem Deem a Edw... více


Z pamětí císařova antikvářeZ pamětí císařova antikváře2016, Hana Parkánová-Whitton

Barvitý děj tohoto historického románu se odehrává na pražském dvoře císaře Rudolfa II. na přelomu 16. a 17. stol. Když Lorenzo de Strada, synovec antikváře Jacopa de Strady, obdrží od strýce pozvání do Prahy, neváhá ani... více


Konec hodokvasuKonec hodokvasu2007, Zora Beráková

Historický román z předbělohorské doby popisuje čtyři desetiletí pestrých osudů české vládnoucí aristokracie až k roku 1620. Štědře rozmáchlý děj pokrývá čtyřicet let českých dějin: dobu vlády Rudolfa II., korunovaci je... více


Pražská nocPražská noc2011, Jonathan Allen

Jonathan Allen, autor žijící na Kanárských ostrovech, vypráví příběh dvou vášnivých sběratelů starožitností, kteří jako dva přízraky bloudí světem, protože kdysi navzdory varování starého rabína použili magickou formuli ... více


1