kulturní antropologie

štítky

105 knih


Mýtus o věčném návratu 89% Mýtus o věčném návratu 1993, Mircea Eliade

V této knize si Eliade klade otázky po smyslu historické existence člověka. Jak sám uvádí v předmluvě, vhodným podtitulem knihy by mohl být „Úvod do filosofie dějin“. Není to však spekulativní analýza pojmu dějin, ale zk... více


Japonsko za zrcadlem 77% Japonsko za zrcadlem 2013, Alan Macfarlane

Když se antropolog Alan Macfarlane setkal s Japonskem poprvé, připadal si jako Alenka v Říši divů a zatoužil zemi, její kultuře a zvykům více porozumět. V této knize nás provází všemi stránkami japonské společnosti, od t... více


Fatu-Hiva 93% Fatu-Hiva 1979, Thor Heyerdahl

Netradiční svatební cesta. „Zahoď hodinky, zahoď kalendář... vrať se do pralesa.“ Ostrov Fatu-Hiva přímo nabízí život jen z darů přírody... více
Úvod do kulturní a sociální antropologie 85% Úvod do kulturní a sociální antropologie 2008, Robert F. Murphy

Přehled základních antropologických problémů a témat, dotýkajících se lidské společnosti a kultury. Kniha je koncipována jako učebnice pro úvodní kursy oboru kulturní a sociální antropologie, ovšem pojatá neklasicky -... více


Osudy lidských společností: Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii 89% Osudy lidských společností: Střelné zbraně, choroboplodné zárodky a ocel v historii 2000, Jared Diamond

Je všeobecně známo, že historie vývoje různých lidských skupin a společností z různých oblastí naší planety se od sebe značně liší. Ve světě dnes bohatstvím a mocí vládnou zejména národy euroasijského původu, zatímco vět... více


Tisíc tváří hrdiny 87% Tisíc tváří hrdiny 2000, Joseph Campbell

Kniha Tisíc tváří hrdiny byla poprvé vydána v roce 1949, od té doby se stala klasickou studií, která zpracovává mytologéma hrdiny a jeho proměny v různých archaických tradicích. Kniha se tak dotýká i stále aktuální otázk... více


Zlatá ratolest 92% Zlatá ratolest 1977, James George Frazer

Základní dílo světové etnografie, jež si již téměř století udržuje neslábnoucí oblibu čtenářů. Svými vypravěčskými kvalitami bylo inspirací pro literáty a ovlivnilo vývoj řady vědních oborů. Na podkladě obsáhlého materiá... více


Smutné tropy 83% Smutné tropy 1966, Claude Lévi-Strauss

Cestopis francouzského etnologa světového jména, věnovaný kmenům Jižní Ameriky. tj. Kaďuvejům, Bororům, Nambikwárům, Tupíům-Kawahíbům. Autor zakladá své líčení na dlouholetém trpělivém studiu a zejména na pozorování v te... více


Filosofická antropologie 82% Filosofická antropologie 2002, Jan Sokol

Jedinečnost našeho lidského života, jeho všední běh i mimořádné události před nás staví otázky - a často jde o otázky nejpalčivější - na něž nám vědní obory nedávají dostatečnou odpověď. Ještě intenzivněji se s těmito ot... více


Sociální a kulturní antropologie 88% Sociální a kulturní antropologie 2008, Thomas Hylland Eriksen

Úvod do sociální a kulturní antropologie poukazuje na rozdíly ve společenském životě a v kultuře lidí a podává srozumitelný přehled antropologie. Zaměřuje se na hlavní témata, jako jsou příbuzenství, národnostní příslušn... více


Člověk a náboženství 88% Člověk a náboženství 2004, Jan Sokol

Kniha s podtitulem "Proměny vztahu člověka k posvátnému" reflektuje postavení fenoménu náboženství v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k ... více


Kolapsy složitých společností 91% Kolapsy složitých společností 2009, Joseph Anthony Tainter

Americký archeolog, antropolog a historik Joseph A. Tainter se ve své nejznámější práci zabývá otázkou, proč se v minulosti zhroutily mnohé říše, státní útvary či jiné složité organizační formy lidské společnosti. Nejprv... více


Třetí šimpanz (Vzestup a pád lidského rodu) 89% Třetí šimpanz (Vzestup a pád lidského rodu) 2004, Jared Diamond

Přehledná a provokativní kniha významného zoologa a fyziologa, oceněná cenou za popularizaci, odhaluje základy lidské civilizace. Přestože my lidé sdílíme 98 % genů společně se šimpanzi, vyvinuli jsme se do něčeho podsta... více


Kulturní vzorce 87% Kulturní vzorce 1999, Ruth Benedict

Jedno z nejznámějších klasických děl kulturní antropologie. Americká kulturní antropoložka ukazuje své názory na společnost a kulturu na příkladu tří různých kultur, totiž Indiánů amerického Severozápadu (vyznačujících s... více


Přechodové rituály 77% Přechodové rituály 1997, Charles-Arnold Kurr van Gennep

Podtitul: Systematické studium rituálů Podrobné studium struktury rituálů různých národů a skupin dovedlo Arnolda van Gennepa ke zjištění, že většina z nich (např. křest, svatba, pohřeb) se skládá ze třech samostatnýc... více


Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech 77% Esej o daru, podobě a důvodech směny v archaických společnostech 1999, Marcel Mauss

Esej o daru z roku 1925 je reprezentativní prací tzv. Durkheimovy školy, která významně ovlivnila vývoj sociologického a sociálně antropologického myšlení a bádání nejen ve Francii, ale i v anglosaských zemích. Je první ... více


Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie 90% Velký masakr koček a další epizody z francouzské kulturní historie 2013, Robert Darnton

Velký masakr koček amerického historika Roberta Darntona, poprvé vydaný v roce 1984, patří k základním a dnes již klasickým dílům kulturní historie a kulturní antropologie druhé poloviny 20. století. Autor v ní prostřed... více


Chryzantéma a meč: Vzorce japonské kultury 78% Chryzantéma a meč: Vzorce japonské kultury 2013, Ruth Benedict

Dílo Chryzantéma a meč od Ruth Fulton Benedictové patří mezi klasická díla americké kulturní antropologie. Benedictová získala světovou slávu již knihou Kulturní vzorce (1934). Ve stejně slavném díle Chryzantéma a meč (1... více


Mýtus, jazyk a kulturní antropologie 84% Mýtus, jazyk a kulturní antropologie 1998, Ivo T. Budil

Sociální a kulturní antropologie představuje obor usilující o vědecky hodnověrné vyrovnání se s velkými historickými výzvami, jež stojí před současnou globální civilizací procházející rozsáhlými kulturními, etnickými, so... více


Rasa a dějiny 76% Rasa a dějiny 1999, Claude Lévi-Strauss

Kniha významného francouzského antropologa, která ani půl století od svého vzniku (vznikla na popud organizace UNESCO) neztratila nic na své aktuálnosti. Autor čtivou formou vyvrací rasové předsudky všeho druhu. Posuzuje... více


Svět šamanů 83% Svět šamanů 1996, Piers Vitebsky

Bohatě ilustrovaný průvodce světovým šamanismem. Uznávaný antropolog zasvěcuje čtenáře do světa šamanů, postihuje minulost i živou přítomnost tohoto významného a kulturního a náboženského fenoménu. více


Mýty, sny a mystéria 90% Mýty, sny a mystéria 1998, Mircea Eliade

Významné dílo francouzského autora rumunského původu o vztazích mezi určitými strukturami náboženského světa, jako jsou mýty a mystéria, a světem snů. více


Dějiny antropologie 92% Dějiny antropologie 2004, Václav Soukup

Encyklopedický přehled dějin fyzické antropologie, paleontologie, sociální a kulturní antropologie. Mimořádně rozsáhlá publikace je rozdělena do tří tématických okruhů, v nichž autor postupně sleduje vývoj myšlení od ... více


Přehled antropologických teorií kultury 89% Přehled antropologických teorií kultury 2004, Václav Soukup

Přehled nejvýznamnějších teoretických koncepcí kultury, informace o okolnostech vzniku teoriíí, osobnostech tvůrců a dnešním hodnocení jednotlivých směrů nabízí čtivě napsaná vysokoškolská příručka. Zvýšený zájem o sociá... více


Dějiny ďábla 89% Dějiny ďábla 2008, Robert Muchembled

Kniha je originální ve zkoumání vztahů mezi kulturou, pojímáním těla, společenskými vazbami a zobrazováním Zla. Prizmatem obrazu ďábla autor pozoruje a probírá všechny kulturní a intelektuální projevy západní společnost... více


Rodina našich předků 84% Rodina našich předků 1997, Jan Horský

Publikace představuje rodinu a domácnost především 16. až 18. století jako prostředek, do něhož se promítá dobová kultura, mentalitní rysy, postoje a pocity, místo, v němž se zrcadlí v nejširším slova smyslu dobový způso... více


Prvý Američan 87% Prvý Američan 1978, C.W. Ceram (p)

Záhada pôvodu indiánov Známy autor "románov o archeológii" odkrýva postupný priebeh objavovania najstarších dejín severoamerického kontinentu, kde sa vyvíjal človek tisíce rokov izolovane. více


Dějiny lidí 91% Dějiny lidí 2022, Martin Rychlík

Všichni lidé všech dob si dávají jména, mají vymezenou rodinu a příbuzné, dávají si dary, zdobí svá těla, pečují o vlasy, počítají, užívají gest, zhotovují nástroje, dělí si mezi sebou práci, znají zákony, truchlí či něj... více


V genech není všechno 77% V genech není všechno 2012, Robert Boyd

Lidstvo je v přírodním světě zvláštním jevem. Zatímco se lidé ve všech směrech podobají ostatním zvířatům, jejich chování je odlišné. Jejich schopnost adaptovat se jim umožňuje obsadit téměř všechna místa na světě a použ... více


Víc než nic 88% Víc než nic 2011, Robert Wright

Logika lidského osudu. Na začátku své knihy Víc než nic si Robert Wright dává za úkol „vymezit běh historie života od prvotní zárodečné hmoty až po World Wide Web.“ V široce pojatém a nesmírně zajímavém vyprávění se auto... více


Průběh rituálu 83% Průběh rituálu 2004, Victor Turner

Kniha Průběh rituálu se brzy po svém vydání v roce 1969 zařadila mezi klasická díla. Turner zde na základě vlastních zkušeností z terénních výzkumů mezi africkými kmeny dokazuje, že analýza rituálního chování a symbolů m... více


Antropologie – Teorie člověka a kultury 89% Antropologie – Teorie člověka a kultury 2011, Václav Soukup

Intenzivní setkávání kultur je pro dnešní dobu příznačným rysem a je zdrojem jak obohacení, tak konfliktů. I u nás roste zájem o sociální a kulturní antropologii jako o vědu zkoumající různé kultury, tedy způsoby života ... více


Místo člověka v přírodě 76% Místo člověka v přírodě 1967, Pierre Teilhard de Chardin

Výbor z díla francouzského katolického filosofa, paleontologa a geologa, představitele „křesťanského evolucionismu“. Kromě práce Místo člověka v přírodě (Lidská zoologická skupina – její struktura a vývojové směry), v ní... více


O procesu civilizace I. 76% O procesu civilizace I. 2007, Norbert Elias

Ústředním tématem knihy jsou především dlouhodobé procesy transformace společenských a osobnostních struktur. Jak se vyvíjela západní civilizace? Na čem je založena? A na základě jakých podnětů a příčin se rodila? Přesto... více


Zakladatelé Západu a poslední člověk 91% Zakladatelé Západu a poslední člověk 2007, Ivo T. Budil

Pojednání o historických a sociokulturních příčinách vzestupu západní civilizace i možnostech jejího pádu. Autor ve svých esejích o dějinách západoevropské civilizace se zabývá vzestupem, současností i možnou budoucnost... více


Islám – Ideál a skutečnost 91% Islám – Ideál a skutečnost 1990, Miloš Mendel

Tato kniha se zabývá islámem jako náboženstvím a kulturou. Vypráví o věřících a jejich rituálních zvycích. O základních dogmatických poučkách a vývoji jejich právních důsledků. O prolínání náboženských představ se životn... více


Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 92% Kultura a paměť - Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 2001, Jan Assmann

Autor, profesor egyptologie na heidelberské univerzitě, se v této práci snaží o širší syntézu svých zkoumání k tématu paměti jakožto konstitutivní složky kulturní identity. Otázku forem kulturní paměti, její organizace a... více


Ekonomie přírodních národů 86% Ekonomie přírodních národů 2012, Zdeněk Justoň

Světově ojedinělá výpravná kniha o hospodaření u „přírodních národů“ odkud můžeme odvozovat i základy ekonomik dneška. A také kniha o tom jakým epochálním vynálezem je kuchyně a také o tom jak dar se stal zbožím a proč v... více


Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty 71% Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty 2010, Nigel Barley

Autorovo dílo Antropologie se nepočítá mezi nebezpečné sporty je cestopisem, velice neobvyklým, inteligentním, lidským a zábavným, a který čtenářům pootevírá dveře i do antropologie. více


Deníky z ostrova lidojedů 83% Deníky z ostrova lidojedů 1974, Nikolaj Nikolajevič Miklucho-Maklaj

Deníkové záznamy ruského vědce pocházejí z jeho první návštěvy Nové Guineje v letech 1871–1872. Přestože byl Miklucho-Maklaj přírodovědec a jeho hlavním zájmem bylo antropologické studium domorodců, obsahují jeho zápisky... více