teorie umění

štítky

106 knih


PoetikaPoetika2008, Aristotelés

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básn... více


Způsoby viděníZpůsoby vidění2016, John Berger

Jedna z nejinspirativnějších a nejvlivnějších knih o umění a vizualitě, která je právem považována za zakladatelskou klasiku oboru vizuálních studií. Poprvé vyšla v roce 1972, ale dodnes neztratila nic ze své břitké pron... více


Umění vnímat umění – guerilla writing about artUmění vnímat umění – guerilla writing about art2011, Michael Třeštík

Autor už názvem knihy ironizuje zvyklosti akademické literatury a ohlašuje „revoluční“ přístup k psaní o umění. Ve složitém terénu teorie a historie umění se pohybuje s „partyzánskou“ odvahou, lehkostí a humorem. S nezvy... více
Herecký paradoxHerecký paradox1945, Denis Diderot

Slavný Diderotův dialog Herecký paradox byl napsán v roce 1770. Byly v něm vysloveny myšlenky o divadle a herectví. více


... ismy Jak chápat moderní umění... ismy Jak chápat moderní umění2013, Sam Phillips

Tato kniha je užitečným a praktickým průvodcem širokou skupinou uměleckých -ismů. Je ideální pomůckou, jak se obeznámit se základy všech důležitých hnutí, která formovala historii umění. více


Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturáchMimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


Zapečetěný časZapečetěný čas2009, Andrej Tarkovskij

Jediná filmově teoretická kniha Andreje Tarkovského. Nabízí srovnání s časopiseckou verzí některých svých kapitol v Tarkovského výboru Krása je symbolem pravdy (Camera obscura, Příbram, 2005). více


Čtení obrazůČtení obrazů2008, Alberto Manguel

O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? V myšlenkově bohaté knížce se autor – spisovatel, editor a překladatel – zamýšlí nad strategiemi „čtení“ výtvarných děl. Předkládá nápadité, přitom srozumitelné interpretace... více


O pohleduO pohledu2009, John Berger

V tematicky rozmanitých esejích se autor soustřeďuje na základní předpoklady, které ovlivňují naše umělecké vnímání. Úvodní stať (Proč se dívat na zvířata) se svým námětem poněkud vymyká z celého souboru - věnuje se vývo... více


Otevřené díloOtevřené dílo2015, Umberto Eco

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postup... více


To bych zvládl taky : umění moderny v komiksechTo bych zvládl taky : umění moderny v komiksech2016, Petr Kovář

Komiksová kniha o umění moderny vznikla ve spolupráci Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT. Autoři - učitelé, kurátoři a výtvarníci přepsali moderní dějiny do několika vět a bublin a rozstříhali staré uče... více


Krása je symbolem pravdyKrása je symbolem pravdy2011, Andrej Tarkovskij

Oproti 1. vydání (2005) proběhla aktualizace veškerých příloh podle seznamu v oddílu Dokumentace a poznámek pod čarou k datu 1. 6. 2011. Přibyly tři zcela nové kapitoly: 1. DVD a Blu-Ray s filmy Andreje Tarkovského, 2. V... více


Umění a kýčUmění a kýč2007, Gabriele Thuller

Umění a kýč Jak je poznáme? Jistě jste si už alespoň jednou položili otázku: Je tohle vůbec ještě umění? Nebo už kýč? Oba pojmy patří k sobě a zároveň se navzájem negativně vymezují. Pokud by bylo korunováno úspěchem úsi... více


Význam ve výtvarném uměníVýznam ve výtvarném umění1981, Erwin Panofsky

Kniha vynikajícího německo-amerického historika umění Erwina Panofského obsahuje kromě autorova úvodu a epilogu sedm statí. V instruktivní Ikonografii a ikonologii (1939) nás Panofsky seznamuje s hlavními zásadami své př... více


Jak vidět světJak vidět svět2018, Nicholas Mirzoeff

Jaké jsou obrazy, které tvoří svět okolo nás, a jak pomocí obrazů utváříme tento svět my sami? V knize Jak vidět svět nás známý britský teoretik kultury, umění a aktivista Nicholas Mirzoeff učí, jak dnes zodpovědně a kri... více


1 ...