teorie umění

štítky

127 knih


Poetika 82% Poetika 2008, Aristotelés

Poetika je prvním filosofickým dílem, v němž se básnické umění stalo předmětem teoretické reflexe. Aristotelés se v něm zabývá mj. problematikou tragédie a epiky, které byly v Řecku považovány za nejzávažnější obory básn... více


Způsoby vidění 81% Způsoby vidění 2016, John Berger

Jedna z nejinspirativnějších a nejvlivnějších knih o umění a vizualitě, která je právem považována za zakladatelskou klasiku oboru vizuálních studií. Poprvé vyšla v roce 1972, ale dodnes neztratila nic ze své břitké pron... více


Umění vnímat umění – guerilla writing about art 89% Umění vnímat umění – guerilla writing about art 2011, Michael Třeštík

Autor už názvem knihy ironizuje zvyklosti akademické literatury a ohlašuje „revoluční“ přístup k psaní o umění. Ve složitém terénu teorie a historie umění se pohybuje s „partyzánskou“ odvahou, lehkostí a humorem. S nezvy... více
Světlá komora 87% Světlá komora 2005, Roland Barthes

Poslední kniha nejznámějšího francouzského sémiotika Rolanda Barthese (1915–1980) je pozoruhodný text o fotografii, v němž překračuje sémiotická východiska svých starších textů a fenomén fotografie se mu stává podnětem n... více


Herecký paradox 74% Herecký paradox 1945, Denis Diderot

Slavný Diderotův dialog Herecký paradox byl napsán v roce 1770. Byly v něm vysloveny myšlenky o divadle a herectví. více


... ismy: Jak chápat moderní umění 74% ... ismy: Jak chápat moderní umění 2013, Sam Phillips

Tato kniha je užitečným a praktickým průvodcem širokou skupinou uměleckých -ismů. Je ideální pomůckou, jak se obeznámit se základy všech důležitých hnutí, která formovala historii umění. více


Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 93% Mimesis: Zobrazení skutečnosti v západoevropských literaturách 1998, Erich Auerbach

Dnes již klasické dílo moderní literární vědy se zabývá způsoby interpretace lidských dějů v evropských literaturách. Autorovy teoretické vývody vyplývají přímo z mistrných literárních rozborů, v nichž Auerbach osvědčil ... více


To bych zvládl taky : umění moderny v komiksech 88% To bych zvládl taky : umění moderny v komiksech 2016, Ondřej Navrátil

Komiksová kniha o umění moderny vznikla ve spolupráci Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT. Autoři - učitelé, kurátoři a výtvarníci přepsali moderní dějiny do několika vět a bublin a rozstříhali staré uče... více


Zapečetěný čas 93% Zapečetěný čas 2009, Andrej Tarkovskij

Jediná filmově teoretická kniha Andreje Tarkovského. Nabízí srovnání s časopiseckou verzí některých svých kapitol v Tarkovského výboru Krása je symbolem pravdy (Camera obscura, Příbram, 2005). více


O pohledu 86% O pohledu 2009, John Berger

V tematicky rozmanitých esejích se autor soustřeďuje na základní předpoklady, které ovlivňují naše umělecké vnímání. Úvodní stať (Proč se dívat na zvířata) se svým námětem poněkud vymyká z celého souboru - věnuje se vývo... více


Otevřené dílo 79% Otevřené dílo 2015, Umberto Eco

Otevřené dílo poprvé vyšlo v roce 1962 a vyvolalo bouřlivý ohlas v Itálii i v zahraničí. Šokovalo především svým přístupem: Umberto Eco zde poukazuje na některé paralely mezi určitými tendencemi v soudobém umění a postup... více


Čtení obrazů 79% Čtení obrazů 2008, Alberto Manguel

O čem přemýšlíme, když se díváme na umění? V myšlenkově bohaté knížce se autor – spisovatel, editor a překladatel – zamýšlí nad strategiemi „čtení“ výtvarných děl. Předkládá nápadité, přitom srozumitelné interpretace... více


Krása je symbolem pravdy 95% Krása je symbolem pravdy 2011, Andrej Tarkovskij

Oproti 1. vydání (2005) proběhla aktualizace veškerých příloh podle seznamu v oddílu Dokumentace a poznámek pod čarou k datu 1. 6. 2011. Přibyly tři zcela nové kapitoly: 1. DVD a Blu-Ray s filmy Andreje Tarkovského, 2. V... více


Umění a kýč 64% Umění a kýč 2007, Gabriele Thuller

Umění a kýč Jak je poznáme? Jistě jste si už alespoň jednou položili otázku: Je tohle vůbec ještě umění? Nebo už kýč? Oba pojmy patří k sobě a zároveň se navzájem negativně vymezují. Pokud by bylo korunováno úspěchem úsi... více


Význam ve výtvarném umění 87% Význam ve výtvarném umění 1981, Erwin Panofsky

Kniha vynikajícího německo-amerického historika umění Erwina Panofského obsahuje kromě autorova úvodu a epilogu sedm statí. V instruktivní Ikonografii a ikonologii (1939) nás Panofsky seznamuje s hlavními zásadami své př... více


O duchovnosti v umění 91% O duchovnosti v umění 2009, Wassily Kandinsky (p)

Proslulý text, jímž se autor prvního abstraktního díla (1866–1942) pokusil vysvětlit důvody, které ho vedly k rozhodnutí nekopírovat tvary předmětů podle skutečnosti, ale spolehnout se výhradně na výrazovou sílu a emotiv... více


Jak vidět svět 83% Jak vidět svět 2018, Nicholas Mirzoeff

Jaké jsou obrazy, které tvoří svět okolo nás, a jak pomocí obrazů utváříme tento svět my sami? V knize Jak vidět svět nás známý britský teoretik kultury, umění a aktivista Nicholas Mirzoeff učí, jak dnes zodpovědně a kri... více


Podstata gotiky 87% Podstata gotiky 2019, John Ruskin

Kniha anglického teoretika umění a spisovatele Johna Ruskina je všeobecně považována za autorův nejdůležitější kritický text věnovaný architektuře. Podstata gotiky tvoří myšlenkové jádro Ruskinovy rozsáhlé třídílné studi... více


Co je nového v estetice 78% Co je nového v estetice 2016, Tereza Hadravová

Co nového se může objevit v tak klasické oblasti zkoumání, jakou je filozofická estetika? Přesto je v posledních letech výzvou pro psychology, biology či neurovědce. Pokoušejí se odhalit, v čem působnost uměleckých děl s... více


Rembrandt 74% Rembrandt 2003, Michael Bockemühl

Tajemství odhalené formy Rembrandtův malířský rukopis prošel za čtyřicet čtyři léta tvůrčího období mimořádně dalekosáhlými proměnami. Z téměř neohrabaných či divokých začátků vyrostl bohatý rejstřík nesrovnatelné malíř... více


Moderní výtvarný výraz 93% Moderní výtvarný výraz 1958, Josef Čapek

Teoretické úvahy a stati o výtvarném umění určují Čapkův základní estetický názor, charakterisují jeho pojetí smyslu i zákonitostí umělecké tvorby a dokládají jeho bojovné úsilí za moderní výraz českého výtvarného umění.... více


Česká secese 100% Česká secese 1985, Petr Wittlich

Publikace pojednává o vývoji secese ve výtvarném umění i architektuře v Čechách. více


Tajemství obrazu: Od jeskynních maleb po chytré telefony 93% Tajemství obrazu: Od jeskynních maleb po chytré telefony 2019, David Hockney

Tato knížka provede čtenáře historií obrazů, od pravěkých jeskynních maleb až po obrazovku počítače nebo chytré telefony. Jak a proč se člověk už od věků umělecky vyjadřuje obrazem? A kam dál se bude zobrazování ještě ub... více


Úvod do teorie verše 93% Úvod do teorie verše 2013, Robert Kolár

Zájemci o studium verše byli doposud odkázáni na Úvod do teorie verše Josefa Hrabáka (první vydání 1956), knihu dnes již v mnoha ohledech zastaralou. Nový Úvod do teorie verše trojice pracovníků Ústavu pro českou literat... více


Školy dějin umění: Metodologie dějin umění 1 83% Školy dějin umění: Metodologie dějin umění 1 2007, Jiří Kroupa

Vysokoškolská příručka seznamuje s dějinami oboru dějiny umění jako humanistické disciplíny. V osmnácti kapitolách je podán přehled literatury od starověkých zmínek o architektuře, sochařství a malířství přes vznik sam... více


Základní pojmy poetiky 92% Základní pojmy poetiky 1969, Emil Staiger

Autor knihy, švýcarský germanista, klasický filolog a literární teoretik, je jedním z těch, kteří obnovili a zproblematizovali metodologii literární vědy a položili řadu závažných otázek. Ve své stěžejní práci z roku 194... více


Filozofie moderního umění 80% Filozofie moderního umění 2000, Konrad Paul Liessmann

Kniha docenta Institutu pro filozofii univerzity ve Vídni, Konrada Paula Liessmanna, nabízí obrys filozofického myšlení o umění a moderně. Obrací se ke všem, kdo mají zájem o filozofický dialog o umění, ke studentům uměn... více


Rozumět malířství 76% Rozumět malířství 2006, Elisabeth Liévre-Crosson

V každé době měl člověk potřebu orientace. Chápeme sebe sama vždy jen s ohledem na naši představu, již jsme si utvořili o světě, o fenoménech, které nás obklopují. Do toho vstupuje malíř. Přijímá tu úžasnou výzvu zobrazo... více


Architektonika a protoarchitektura 95% Architektonika a protoarchitektura 2009, Petr Rezek

Sedmý svazek Spisů Petra Rezka zkoumá tělesné východisko architektonické zkušenosti a architektonického myšlení. Protoarchitektura se shoduje s Malevičovou architektonikou – obě discipliny hledají předpoklady architektur... více


Cundrla: Zjevit obraz 70% Cundrla: Zjevit obraz 2021, Filip Gorazd Martinek

Kniha ve své první a nejrozsáhlejší části uceleně představuje život a dílo malíře a vysokoškolského pedagoga Františka Cundrly. Ve druhé části se pak nacházejí vzpomínky přátel, známých a studentů. Vše je propojeno bohat... více


Idea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění 90% Idea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění 2015, Erwin Panofsky

Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii a ikonologii. Tato kniha vychází z přednáškového cyklu pořádaného E. Cassirerem na Warburg Institute v Lon... více


BARVA nejen pro výtvarníky 100% BARVA nejen pro výtvarníky 2022, Jan Matěják

Vydejte se s námi do světa barev! Ať už máte otázky ohledně jejich historie, míchání, anebo valérů, Barva od českého umělce Jana Matějáka je tady od toho, aby vám přinesla ty správné odpovědi. Důkladná znalost barevné... více


Přehled teorií umění 60% Přehled teorií umění 2003, Jean-Luc Chalumeau

Přehled a klasifikace nejdůležitějších názorů, myšlenek a teorií týkajících umění, jeho filozofie, historie a kritiky. Autor shromažďuje kritéria, která popisovali myslitelé od Platóna až po současnost, aby pomocí nich v... více


Architektura na prahu informačního věku 85% Architektura na prahu informačního věku 2001, * antologie

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech 70% Vizuální teorie: současné angloamerické myšlení o výtvarných dílech 2005, James Elkins

Druhé a doplněné vydání na knižním trhu velmi úspěšné antologie překladů knižních a časopiseckých studií a esejů angloamerických autorů o proměnách interpretačního rámce výtvarného artefaktu a o distanci současných badat... více


Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu 80% Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu 2002, Vladimír Suchánek

Kniha je vlastně zamyšlením, ovšem na základě detailní analýzy, nad tím, lze-li film pojmout jako duchovní umění. Tato, pro mnohé zdánlivě lehce zodpověditelná otázka, se v Suchánkově publikaci ovšem stává úvahou s obecn... více


Vědomí souvislostí 100% Vědomí souvislostí 1958, Vladislav Vančura

Výbor z literární pozůstalosti obsahuje znění několika přednášek a proslovů, v nichž V. Vančura pojednal o spisovatelské práci, o knize z hlediska čtenářova, o problémech současného divadla, o lektorské praxi a jiných li... více


Teorie obrazu v raném křesťanství? 93% Teorie obrazu v raném křesťanství? 2020, Chiara Bordino

V prvních stoletích našeho letopočtu se pohanská kultura Řím­ské říše setkává s novým rodícím se křesťanským náboženstvím, jež se stane kulturním hybatelem Evropy. Římská říše je v této době doslova prosycena obrazy, avš... více


Rozhovory so sebou a s tebou 100% Rozhovory so sebou a s tebou 1998, Milan Rúfus

Súbor rozhovorov spisovateľov a redaktorov s básnikom, esejistom Milanom Rúfusom z rokov 1965 - 1991. Autor sa v nich vyznáva nielen zo vzťahu k literatúre, k poézii, ale túto neoddeliteľnú zložku svojho bytia chápe v ši... více


Op-art : ABC umenie 87% Op-art : ABC umenie 1969, Tomáš Štrauss

Výber z najnovších prúdov Op-art-u, predstavujúc konfrontačný úvod k definícií problematiky tohto krídla súčasnosti. Krídla, charakterizovaného napriek všetkej rôznorodosti snahou o čistú vizuálnu poéziu. více