teorie umění

štítek, 62 knih


Česká seceseČeská secese1985, P. Wittlich

Publikace pojednává o vývoji secese ve výtvarném umění i architektuře v Čechách. více


Jak malovat technikou alla primaJak malovat technikou alla prima2004, S. G. Olmedo

Technika alla prima je jeden ze způsobů jak vytvořit umělecké dílo, a popsat uměleckou tvorbu jako vyvrcholení tvůrčích pocitů je mimořádně obtížné. Můžeme-li to vyjádřit fotografickým výrazem, jedná se o "momentku&... více


Základní pojmy poetikyZákladní pojmy poetiky1969, E. Staiger

Autor knihy, švýcarský germanista, klasický filolog a literární teoretik, je jedním z těch, kteří obnovili a zproblematizovali metodologii literární vědy a položili řadu závažných otázek. Ve své stěžejní práci z roku 194... více


Horizonty uměníHorizonty umění2010, P. Wittlich

Výbor z textů předního českého historika moderního umění Petra Wittlicha poskytuje čtenáři bohaté panorama výtvarné tvorby spojené s procesy proměn moderního obrazu a sochy. Texty vznikaly během posledních padesáti let j... více


Teória dramatických umeníTeória dramatických umení1981, k. autorů

Súbor štúdií českých a slovenských autorov, pokus o systemizáciu tvorivých estetických princípov divadelného umenia. Kapitoly: Interdisciplinárne východiská, Genéza dramatických textov, Realizačné tvorivé postupy (dramat... více


Výstavba obrazu z výtvarného hlediskaVýstavba obrazu z výtvarného hlediska1944, M. Hégr

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Krása je symbolem pravdyKrása je symbolem pravdy2011, A. Tarkovskij

Oproti 1. vydání (2005) proběhla aktualizace veškerých příloh podle seznamu v oddílu Dokumentace a poznámek pod čarou k datu 1. 6. 2011. Přibyly tři zcela nové kapitoly: 1. DVD a Blu-Ray s filmy Andreje Tarkovského, 2. V... více


Zapečetěný časZapečetěný čas2009, A. Tarkovskij

Jediná filmově teoretická kniha Andreje Tarkovského. Nabízí srovnání s časopiseckou verzí některých svých kapitol v Tarkovského výboru Krása je symbolem pravdy (Camera obscura, Příbram, 2005). více


Umění rovnováhyUmění rovnováhy1961, H. Matisse

Výbor z myšlenek, poznámek, úvah, názorů a vyznání francouzského malíře a bojovníka za uplatnění pokrokových zásad a názorů ve francouzském umění i veřejném životě (1869-1954). více


Idea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie uměníIdea. Příspěvek k historii pojmu starší teorie umění2015, E. Panofsky

Idea je prvním významným dílem Erwina Panofského, slavného historika umění, který se věnoval převážně ikonografii a ikonologii. Tato kniha vychází z přednáškového cyklu pořádaného E. Cassirerem na Warburg Institute v Lon... více


Nebojte se uměníNebojte se umění1942, W. Waetzoldt

Kniha přibližuje široké čtenářské veřejnosti problémy tvorby uměleckého díla, srozumitelné i mimo odborníky a umělce. V oblastech architektury, stavitelství a sochařství, plastiky i malířství. Napříč historií a časem.... více


Srovnávací studieSrovnávací studie2005, T. Pospiszyl

V knize autor upozorňuje na rozdílnost zdánlivě podobných uměleckých děl nebo teoretických myšlenek, které sice vznikaly současně, ale na různých stranách železné opony. Ukazuje, v čem se lišili kritici Jindřich Chalupec... více


Umění vnímat uměníUmění vnímat umění2011, M. Třeštík

Autor už názvem knihy ironizuje zvyklosti akademické literatury a ohlašuje ,,revoluční" přístup k psaní o umění. Ve složitém terénu teorie a historie umění se pohybuje s ,,partyzánskou" odvahou, lehkostí a humo... více


To bych zvládl taky : umění moderny v komiksechTo bych zvládl taky : umění moderny v komiksech2016, P. Kovář

Komiksová kniha o umění moderny vznikla ve spolupráci Katedry výtvarné výchovy PdF MU a galerie OFF/FORMAT. Autoři - učitelé, kurátoři a výtvarníci přepsali moderní dějiny do několika vět a bublin a rozstříhali staré uče... více


O pohleduO pohledu2009, J. Berger

V tematicky rozmanitých esejích se autor soustřeďuje na základní předpoklady, které ovlivňují naše umělecké vnímání. Úvodní stať (Proč se dívat na zvířata) se svým námětem poněkud vymyká z celého souboru - věnuje se vývo... více


1 2 3 4 5 >