filozofie a náboženství

štítky

53 knih


MyšlenkyMyšlenky2000, Blaise Pascal

Výbor z nejznámějšího díla francouzského myslitele, přírodovědce a matematika (1623-1662). Nedokončené dílo, které mělo být obranou křestanského náboženství se zachovalo jenom ve zlomcích a proto se stalo v průběhu do... více


EsejeEseje1995, Michel de Montaigne

Montaignove eseje patria medzi to najlepšie, čo francúzska literatúra dala svetu. Aj napriek takmer piatim storočiam od čias, kedy vznikali, môžeme sledovať, že človek sa antropologicky zmenil len veľmi málo. Myšlienky a... více


Člověk a náboženstvíČlověk a náboženství2003, Jan Sokol

Kniha reflektuje postavení fenoménu "náboženství" v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k božství ve starověku, středověku, novov... více
Evropské duchovní dějinyEvropské duchovní dějiny2000, Friedrich Heer

Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových ... více


Slamění psiSlamění psi2004, John Gray

O lidech a jiných zvířatech. Uznávaný filozof (přes 20 let byl profesorem filozofie na Jesus College v Oxfordu) a autor mnoha knih se v této knize radikálně a nemilosrdně vyrovnává s celou západní kulturou i s jejími ko... více


Rozumět životu. Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaciRozumět životu. Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaci2008, Luc Ferry

Francouzský filozof Luc Ferry si ve své světoznámé knize předsevzal zasvětit čtenáře do základních myšlenek filozofie a seznámit je s hlavními otázkami a mezníky dějin evropského filozofického myšlení. Ačkoli je kniha u... více


Prameny a smysl ruského komunismuPrameny a smysl ruského komunismu2012, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Autor se v knize zaměřuje na duchovní, kulturní a ideové dějiny Ruska, a to především od 19. století. Hned v úvodu ukazuje, že Rusové jsou svým bytostným založením národem Východu - tomu odpovídá charakter státu, vztah m... více


Hebrejské člověkoslovíHebrejské člověkosloví1996, Milan Balabán

Odborná studie evangelického teologa rozebírá hebrejské náboženské myšlení, které vychází především z interpretace knih Starého zákona. Konfrontuje s filozofií M.Heideggera. více


Bible a antická tradiceBible a antická tradice1970, Claude Tresmontant

Známý francouzský filosof uskutečnil ve své prvotině sestup ke kořenům dvojí linie evropského myšlení, které právem spatřuje v biblickém směru a v pozicích klasických řeckých úvah. Z tohoto hlediska jsou s neobyčejnou er... více


Šifry transcendenceŠifry transcendence2000, Karl Jaspers

. K. Jaspers je nejvýznačnějším představitelem poválečného německého křesťansky zaměřeného existencialismu. Na rozdíl od Heideggera se vždy stavěl proti nacismu a měl proto i morální právo podílet se na velké duchovní re... více


Temnota BožíTemnota Boží2002, Martin Buber

Martin Buber, jeden z největších judaisticky orientovaných náboženských myslitelů minulého století, zaujal naši veřejnost již před lety svou knihou Já a Ty. V předkládaném eseji se zamýšlí v duchu své personalistické fil... více


Etika a nekonečnoEtika a nekonečno2009, Emmanuel Levinas

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heidegger... více


Filosofická víraFilosofická víra1994, Karl Jaspers

Šest přednášek o základních otázkách a smyslu filosofie, o člověku, o vztahu filosofie a náboženství, o věčné pravdě. více


O boží obci IO boží obci I2007, Aurelius Augustinus

První část spisu (kniha I.-X.) je především apologetická - obrací se proti pohanství: bohové nejsou dárci pozemského blaha; krutými válkami i vnitřním rozkolem trpěla říše už před Kristem a její velikost byla odměnou za ... více


Být pro druhéhoBýt pro druhého1997, Emmanuel Levinas

Rozhovor Emmanuela Lévinase s Bernhardem Casperem 11. června 1981 v Paříži -- Rozhovor Emmanuela Lévinase s Christophem von Wolzogenem 20. prosince 1958 v Paříži více


1