filozofie a náboženství

štítky

58 knih


Noc zpovědníka 82% Noc zpovědníka 2009, Tomáš Halík

V šestnácti esejích této knihy čtenář nalezne kritické úvahy o stavu a aktuálních problémech našeho světa i o současných proměnách náboženství, laskavě humorné šlehy do vlastních řad, filozofické meditace nad paradoxními... více


Myšlenky 89% Myšlenky 2000, Blaise Pascal

Výbor z nejznámějšího díla francouzského myslitele, přírodovědce a matematika (1623-1662). Nedokončené dílo, které mělo být obranou křestanského náboženství se zachovalo jenom ve zlomcích a proto se stalo v průběhu do... více


Eseje 84% Eseje 1995, Michel de Montaigne

Montaignove eseje patria medzi to najlepšie, čo francúzska literatúra dala svetu. Aj napriek takmer piatim storočiam od čias, kedy vznikali, môžeme sledovať, že človek sa antropologicky zmenil len veľmi málo. Myšlienky a... více
Zničení člověka 84% Zničení člověka 1998, C. S. Lewis (p)

neboli Úvahy o vzdělání se zvláštním zaměřením na výuku angličtiny ve vyšších třídách Tak jako se například tělesa řídí zákonem zemské přitažlivosti, má svůj zákon i tvor jménem člověk. Staří myslitelé nazývali tento ... více


Člověk a náboženství 88% Člověk a náboženství 2004, Jan Sokol

Kniha s podtitulem "Proměny vztahu člověka k posvátnému" reflektuje postavení fenoménu náboženství v průběhu lidských dějin z filozofického a religionistického hlediska. Zamýšlí se nad postupným vývojem vztahu člověka k ... více


Prameny a smysl ruského komunismu 82% Prameny a smysl ruského komunismu 2012, Nikolaj Alexandrovič Berďajev

Autor se v knize zaměřuje na duchovní, kulturní a ideové dějiny Ruska, a to především od 19. století. Hned v úvodu ukazuje, že Rusové jsou svým bytostným založením národem Východu - tomu odpovídá charakter státu, vztah m... více


Evropské duchovní dějiny 73% Evropské duchovní dějiny 2000, Friedrich Heer

Průřez vývojem evropského náboženského a filosofického myšlení od konce antiky do XIX. století. Kniha rakouského historika, autora řady monografií a zejména velkých syntéz, je právě takovou širokou syntézou myšlenkových ... více


Slamění psi 81% Slamění psi 2004, John Gray

O lidech a jiných zvířatech. Uznávaný filozof (přes 20 let byl profesorem filozofie na Jesus College v Oxfordu) a autor mnoha knih se v této knize radikálně a nemilosrdně vyrovnává s celou západní kulturou i s jejími ko... více


Rozumět životu. Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaci 85% Rozumět životu. Uvedení do filozofie nejen pro mladou generaci 2008, Luc Ferry

Francouzský filozof Luc Ferry si ve své světoznámé knize předsevzal zasvětit čtenáře do základních myšlenek filozofie a seznámit je s hlavními otázkami a mezníky dějin evropského filozofického myšlení. Ačkoli je kniha u... více


Hebrejské člověkosloví 98% Hebrejské člověkosloví 1996, Milan Balabán

Odborná studie evangelického teologa rozebírá hebrejské náboženské myšlení, které vychází především z interpretace knih Starého zákona. Konfrontuje s filozofií M.Heideggera. více


Bible a antická tradice 75% Bible a antická tradice 1970, Claude Tresmontant

Známý francouzský filosof uskutečnil ve své prvotině sestup ke kořenům dvojí linie evropského myšlení, které právem spatřuje v biblickém směru a v pozicích klasických řeckých úvah. Z tohoto hlediska jsou s neobyčejnou er... více


Temnota Boží 90% Temnota Boží 2002, Martin Buber

Martin Buber, jeden z největších judaisticky orientovaných náboženských myslitelů minulého století, zaujal naši veřejnost již před lety svou knihou Já a Ty. V předkládaném eseji se zamýšlí v duchu své personalistické fil... více


O boží obci I 86% O boží obci I 2007, Aurelius Augustinus

První část spisu (kniha I.-X.) je především apologetická - obrací se proti pohanství: bohové nejsou dárci pozemského blaha; krutými válkami i vnitřním rozkolem trpěla říše už před Kristem a její velikost byla odměnou za ... více


Šifry transcendence 86% Šifry transcendence 2000, Karl Jaspers

K. Jaspers je nejvýznačnějším představitelem poválečného německého křesťansky zaměřeného existencialismu. Na rozdíl od Heideggera se vždy stavěl proti nacismu a měl proto i morální právo podílet se na velké duchovní reko... více


Dialogy o přirozeném náboženství 86% Dialogy o přirozeném náboženství 2021, David Hume

Dialogy o přirozeném náboženství jsou Humeovým nejdůležitějším příspěvkem k filozofii náboženství a jedním z klíčových novověkých textů tohoto oboru. Tématem knihy jsou teze tzv. přirozeného náboženství, které tvoří dopl... více


Etika a nekonečno 91% Etika a nekonečno 2009, Emmanuel Levinas

Výbor z esejů, rozhovorů a talmudických výkladů. Zpočátku je Lévinas pod vlivem filosofie Husserlovy a Heideggerovy, později se však od obou těchto filosofů odklání a zdůrazňuje prioritu vztahu k bližnímu před Heidegger... více


Filosofická víra 84% Filosofická víra 1994, Karl Jaspers

Šest přednášek o základních otázkách a smyslu filosofie, o člověku, o vztahu filosofie a náboženství, o věčné pravdě. více


Být pro druhého 85% Být pro druhého 1997, Emmanuel Levinas

Rozhovor Emmanuela Lévinase s Bernhardem Casperem 11. června 1981 v Paříži -- Rozhovor Emmanuela Lévinase s Christophem von Wolzogenem 20. prosince 1958 v Paříži více


Náboženství v hranicích pouhého rozumu 86% Náboženství v hranicích pouhého rozumu 2013, Immanuel Kant

V době, kdy text vyšel, byl již Kant proslulým filosofem, autorem trojice svých „Kritik“ (1781, 1788, 1790). V Kritice čistého rozumu shrnuje podstatu lidského tázání do tří otázek: Co mohu vědět? Co mám dělat? V co smím... více


Dejiny filozofie 66% Dejiny filozofie 1993, Miroslav Marcelli

Výborná pomôcka pre stredoškolákov pripravujúcim sa na vysokoškolské štúdium filozofického zamerania. Zaoberá sa dejinami filozofie od najstarších čias po súčasnosť. Je súčasťou stredoškolských učebníc z predmetu náuka o... více