Carl Gustav Jung, 1875-1961

štítek, 18 knih


Příroda a duše

Příroda a duše

2018, C. G. Jung

Carl Gustav Jung (1875–1961) a Wolfgang Ernst Pauli (1900–1958) představují dva z nejvýznamnějších a nejvlivnějších autorů dvacátého století. Vzájemná spolupráce těchto v mnohém protikladných duchů se pak stala námětem m... více


Múdry starec

Múdry starec

1997, M. Puškárová

Ako skúsenostne pôsobí duša? Ako sa z nej stáva duch? Ako sa archetypicky správa? To všetko stí otázky, na ktoré dáva odpoveď Múdry starec Carl Gustav Jung - človek budúcnosti, švajčiarsky psychológ, psychiater, filozof,... více


Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga

Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga

1998, C. G. Jung

Na základě klinických, historických a transkulturních výzkumů a na základě konfrontace s vlastním nevědomím rozvedl své poznatky do otevřeného systému analytické psychologie. Propracoval koncepci kolektivního nevědomí a ... více


Červená kniha – čtenářská edice

Červená kniha – čtenářská edice

2013, C. G. Jung

Rukopis slavné Červené knihy vázaný v kůži pojmenovaný autorem původně Liber Novus ležel od smrti C. G. Junga v trezoru jedné švýcarské banky. Jungova rodina považovala zápisky za příliš intimní a fantastické, bála se ko... více


Vybrané spisy C. G. Junga

Vybrané spisy C. G. Junga

2014, C. G. Jung

C. G. Jung ve svých spisech předložil svůj komplexní obraz člověka a rozvinul celistvou koncepci procesu uzdravení. Podle renomovaných jungovských analytiček Vereny Kastové a Ingrid Riedelové je v Jungově díle centrální ... více


Rozhovory s C. G. Jungem

Rozhovory s C. G. Jungem

2015, C. G. Jung

Rozhovory z let 1933–1961 jedinečným způsobem zachycují vývoj osobnosti C. G. Junga a jeho ducha. Soubor tvoří zhruba 20 interview pro noviny, časopisy, rozhlas i televizi. Obsažen je i rozhovor s Johnem Freemanem pro te... více


Duše moderního člověka

Duše moderního člověka

1994, C. G. Jung

Výbor klade do rukou českého čtenáře reprezentativní texty jednoho z největších moderních znalců lidské duše. Z obsahu: I/ Problémy duše moderního člověka Základní problém současné psychologie Protiklad Freud a Jun... více


Život C. G. Junga II. – K pramenům moudrosti (1918–1961)

Život C. G. Junga II. – K pramenům moudrosti (1918–1961)

2001, R. Hayman

Dosud nejrozsáhlejší životopis C. G. Junga odkrývá i temné stránky jeho osobnosti a četná pochybení. V tomto druhém díle je to především slabost pro nacistickou ideologii a otevřeně antisemitské postoje, do nichž se z... více


Život C. G. Junga I. – Zrození psychomága

Život C. G. Junga I. – Zrození psychomága

2001, R. Hayman

Životopis génia psychologie – Carla Gustava Junga, odkrývá i temné stránky jeho osobnosti a jeho četná pochybení. V tomto prvním dílu je to především roztržka s Freudem, po které se Jungovo zdánlivě stabilní já na něk... více


Psychologie náboženství

Psychologie náboženství

2002, P. Říčan

Náš přední odborník ukazuje ve čtivě napsané knize možnosti psychologického studia náboženství, jeho tradici a hlavní výsledky. Probírá přínos, který pro porozumění náboženským jevům mají hlavní směry psychologického bád... více


Les mytág

Les mytág

1994, R. Holdstock

1. kniha série Les mytág. Tajemství Ryhopského lesa se pro George Huxleye stává posedlostí vedoucí až na pokraj šílenství. Podivné úkazy, které ho pronásledují, ho přivádějí k poznání, že poslední zbytek prvotního les... více


Psychologie C. G. Junga

Psychologie C. G. Junga

2013, J. Jacobi

Jungova žákyně a jeho nejbližší kolegyně Jolande Jacobi si předsevzala, že názorně a zhuštěně představí základní pojmy Jungovy psychologie a myšlení. Kniha vyšla v prvním vydání v roce 1940 a byla několikrát přepracována... více


C. G. Jung a křesťanská spiritualita

C. G. Jung a křesťanská spiritualita

1998, R. Moore

Jedná se o sborník reflexí amerických a evropských psychologů, teologů a religionistů, které ukazují spiritualitu jako fenomén související s pociťovanou duchovní krizí. Předpoklady pro vysvětlení a bližší objasnění spiri... více


Nebezpečná metoda

Nebezpečná metoda

1999, J. Kerr

Kniha, založená na letech výzkumu a nově objevených dokumentech v polovině sedmdesátých let, popisuje začátky nového vědního oboru - psychoanalýzy. Poprvé odkrývá příběh osudové rivality mezi Carlem G. Jungem a Sigmundem... více


C. G. Jung aneb zkušenost s božstvím

C. G. Jung aneb zkušenost s božstvím

2012, J. Antier

Knížka líčí rodinné prostředí, z něhož Jung vyšel a které jej na celý život ovlivnilo, studia medicíny v Basileji a především jeho kariéru lékaře-psychiatra a psychoterapeuta. Určující pro Jungův profesní život i pro výv... více


1 2 >