sebrané spisy

štítky

21 knih

Básně sebranéBásně sebrané2010, J. H. Krchovský (pseudonym)

Souborné vydání všech dosavadních sbírek nejčtenějšího českého básníka současnosti. Básně J. H. Krchovského, jednoho z nejvýraznějších tvůrců vzešlých z pražského undergroundu, se staly kultovními a některé doslova zlid... více


Psychopatologie všedního životaPsychopatologie všedního života1996, Sigmund Freud

Obsah: 1. Zapomínání vlastních jmen 2. Zapomínání cizích slov 3. Zapomínání jmen a sledů slov 4. Vzpomínky krycí a z dětství 5. Přeřeknutí 6. Chybné čtení a přepsání a) Chybné čtení b) Přepsání 7. Zapomíná... více


Vybrané spisy C. G. JungaVybrané spisy C. G. Junga2014, Carl Gustav Jung

C. G. Jung ve svých spisech předložil svůj komplexní obraz člověka a rozvinul celistvou koncepci procesu uzdravení. Podle renomovaných jungovských analytiček Vereny Kastové a Ingrid Riedelové je v Jungově díle centrální ... více
Vtip a jeho vztah k nevědomíVtip a jeho vztah k nevědomí2005, Sigmund Freud

Studie zakladatele psychoanalýzy interpretuje podstatu vtipu a jeho vztah k lidskému nevědomí. Mechanismus slasti z humoru se odvíjí z analogické formule stejně jako komická slast a vtip. Slast vtipu, slast komiky, slast... více


Přednášky k úvodu do psychoanalýzyPřednášky k úvodu do psychoanalýzy1997, Sigmund Freud

Freudovy přednášky o chybných úkonech, snech a neurózách z hlediska psychoanalýzy. Kniha vznikla na základě přednášek, které Freud absolvoval jako docent neuropatologie na vídeňské univerzitě, a stala se nejoblíbenějším ... více


S vyloučením veřejnostiS vyloučením veřejnosti1998, Karel Hynek

Vratislav Effenberger uspořádal po Hynkově smrti celé jeho básnické a dramatické dílo. Nyní vychází doplněno rozsáhlou Effenbergerovou studií a souborem jejich společných dramat. Kniha je bohatě ilustrována originálními,... více


Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-19241999, Sigmund Freud

Studie, vzpomínkové stati, dopisy a předmluvy zakladatele psychoanalýzy z let 1920 až 1924. Soubor drobných textů naznačuje řešení různorodé psychoanalytické problematiky (např. sny, Já, neuroza, oidipovský komplex, ma... více


Spisy z let 1909-1913Spisy z let 1909-19131997, Sigmund Freud

Přednášky, studie a různé příspěvky o významu psychoanalytické terapie. Další svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda seznamuje čtenáře s významem a praktickým využitím psychoanalýzy, kterou Freud považuje za velice účinn... více


Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzyNová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy1997, Sigmund Freud

Pokračování řady přednášek o psychoanalýze a nevědomých duševních procesech. Kniha navazuje na Přednášky k úvodu do psychoanalýzy-rekapituluje a doplňuje poznatky z prvních přednášek, ale přináší také nové informace. K n... více


Spisy z let 1892-1899Spisy z let 1892-18992000, Sigmund Freud

Ranné teoretické studie a chorobopisy zakladatele psychoanalýzy naznačují konstituování vlivného psychoterapeutického směru. Tématicky různorodé práce (kupř. Charcot, hypnóza, neurózy, obsese, hysterie) v zárodečné formě... více


Spisy z pozůstalosti: 1892-1938Spisy z pozůstalosti: 1892-19381996, Sigmund Freud

Freudova tematicky různorodá pozůstalost nepředstavuje zásadní vědecký přínos, neboť Freud každé dokončené dílo okamžitě publikoval. více


Nejdražší umění a jiné eseje o filmuNejdražší umění a jiné eseje o filmu2010, Josef Škvorecký

Výbor z článků a knih Josefa Škvoreckého o kinematografii, psaných od šedesátých do devadesátých let dvacátého století buď česky, nebo anglicky pro západní časopisy a sborníky. Některé z nich (jako práce o J. Menzelovi z... více


Spisy z let 1904-1905Spisy z let 1904-19052000, Sigmund Freud

Studie zakladatele psychoanalýzy interpretují různorodou problematiku z oblasti psychoterapie a sexuality. První dva texty se pokouší o zjednodušující výklad podstaty a principů užití psychoanalytické metody. "Tři p... více


Spisy z let 1906-1909Spisy z let 1906-19091999, Sigmund Freud

Drobná díla zakladatele psychoanalýzy. Nejedná se o obecný výklad Freudova učení, ale o různorodé kratší studie. Učení psychoanalýzy je zde prezentováno v souvislosti s konkrétními tématy a problémy. A tak v knize mimoji... více


Spisy z let 1932-1939Spisy z let 1932-19391998, Sigmund Freud

Studie, dopisy, proslovy a předmluvy zakladatele psychoanalýzy z let 1932 až 1939. Drobné příležitostné práce závěrečného období pouze doplňují a interpretují ideové koncepce, obsažené v základních pojednáních. Tento sva... více


1