sebrané spisy

štítky

36 knih


Básně sebrané 94% Básně sebrané 2010, J. H. Krchovský (p)

Souborné vydání všech dosavadních sbírek nejčtenějšího českého básníka současnosti. Básně J. H. Krchovského, jednoho z nejvýraznějších tvůrců vzešlých z pražského undergroundu, se staly kultovními a některé doslova zlid... více


Psychopatologie všedního života 86% Psychopatologie všedního života 1996, Sigmund Freud

Obsah: 1. Zapomínání vlastních jmen 2. Zapomínání cizích slov 3. Zapomínání jmen a sledů slov 4. Vzpomínky krycí a z dětství 5. Přeřeknutí 6. Chybné čtení a přepsání a) Chybné čtení b) Přepsání 7. Zapomíná... více


Povídky z šuplíku 89% Povídky z šuplíku 2004, Ota Pavel

V závěrečném svazku Sebraných spisů Oty Pavla najdeme texty, které za života autora vyšly většinou jen časopisecky, knižně jako příležitostné články, úvody či sborníky. V sedmdesátých letech kolovaly některé povídky v op... více
Vybrané spisy C. G. Junga 95% Vybrané spisy C. G. Junga 2014, Ingrid Riedel

C. G. Jung ve svých spisech předložil svůj komplexní obraz člověka a rozvinul celistvou koncepci procesu uzdravení. Podle renomovaných jungovských analytiček Vereny Kastové a Ingrid Riedelové je v Jungově díle centrální ... více


Přednášky k úvodu do psychoanalýzy 93% Přednášky k úvodu do psychoanalýzy 1997, Sigmund Freud

Freudovy přednášky o chybných úkonech, snech a neurózách z hlediska psychoanalýzy. Kniha vznikla na základě přednášek, které Freud absolvoval jako docent neuropatologie na vídeňské univerzitě, a stala se nejoblíbenějším ... více


Vtip a jeho vztah k nevědomí 80% Vtip a jeho vztah k nevědomí 2005, Sigmund Freud

Studie zakladatele psychoanalýzy interpretuje podstatu vtipu a jeho vztah k lidskému nevědomí. Mechanismus slasti z humoru se odvíjí z analogické formule stejně jako komická slast a vtip. Slast vtipu, slast komiky, slast... více


S vyloučením veřejnosti 97% S vyloučením veřejnosti 1998, Karel Hynek

Vratislav Effenberger uspořádal po Hynkově smrti celé jeho básnické a dramatické dílo. Nyní vychází doplněno rozsáhlou Effenbergerovou studií a souborem jejich společných dramat. Kniha je bohatě ilustrována originálními,... více


Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924 77% Mimo princip slasti a jiné práce z let 1920-1924 1999, Sigmund Freud

Studie, vzpomínkové stati, dopisy a předmluvy zakladatele psychoanalýzy z let 1920 až 1924. Soubor drobných textů naznačuje řešení různorodé psychoanalytické problematiky (např. sny, Já, neuroza, oidipovský komplex, ma... více


Spisy z let 1909-1913 88% Spisy z let 1909-1913 1997, Sigmund Freud

Přednášky, studie a různé příspěvky o významu psychoanalytické terapie. Další svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda seznamuje čtenáře s významem a praktickým využitím psychoanalýzy, kterou Freud považuje za velice účinn... více


Prvotiny 90% Prvotiny 2013, Jakub Deml

První svazek obsahuje čtyři knihy Demlových raných textů – z doby, kdy byl na jedné straně uchvácen literárním světem Otokara Březiny a výtvarným světem Františka Bílka, a na druhé straně vypjatým katolickým apokalyptism... více


Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy 90% Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalýzy 1997, Sigmund Freud

Pokračování řady přednášek o psychoanalýze a nevědomých duševních procesech. Kniha navazuje na Přednášky k úvodu do psychoanalýzy-rekapituluje a doplňuje poznatky z prvních přednášek, ale přináší také nové informace. K n... více


Spisy z let 1892-1899 95% Spisy z let 1892-1899 2000, Sigmund Freud

Ranné teoretické studie a chorobopisy zakladatele psychoanalýzy naznačují konstituování vlivného psychoterapeutického směru. Tématicky různorodé práce (kupř. Charcot, hypnóza, neurózy, obsese, hysterie) v zárodečné formě... více


Spisy z pozůstalosti: 1892-1938 95% Spisy z pozůstalosti: 1892-1938 1996, Sigmund Freud

Freudova tematicky různorodá pozůstalost nepředstavuje zásadní vědecký přínos, neboť Freud každé dokončené dílo okamžitě publikoval. více


Nejdražší umění a jiné eseje o filmu 100% Nejdražší umění a jiné eseje o filmu 2010, Josef Škvorecký

Výbor z článků a knih Josefa Škvoreckého o kinematografii, psaných od šedesátých do devadesátých let dvacátého století buď česky, nebo anglicky pro západní časopisy a sborníky. Některé z nich (jako práce o J. Menzelovi z... více


Spisy z let 1904-1905 93% Spisy z let 1904-1905 2000, Sigmund Freud

Studie zakladatele psychoanalýzy interpretují různorodou problematiku z oblasti psychoterapie a sexuality. První dva texty se pokouší o zjednodušující výklad podstaty a principů užití psychoanalytické metody. "Tři pojedn... více


Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. I a II 73% Hilsneriáda: texty z let 1898-1900. I a II 2019, Tomáš Garrigue Masaryk

24. díl Spisů TGM (rozdělený kvůli rozsahu do dvou svazků, 24a a 24b) zahrnuje Masarykovy tištěné práce z let 1898 až 1900 – studie, stati, kritické a polemické články, přednášky, komentáře, výzvy, recenze, glosy, zprávy... více


Zrození Šlépějí: aneb Demlova „bílá kniha“ 93% Zrození Šlépějí: aneb Demlova „bílá kniha“ 2018, Jakub Deml

Čtvrtý svazek Spisů Jakuba Demla obsahuje první soubor autorových knih ve svérázném žánru kombinujícím deník, dokument a beletrii; v žánru, pro který on sám použil později slavný a kontroverzní termín „Šlépěje“. Svazek o... více


Moji přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu 100% Moji přátelé a smrt aneb Texty prvního expresionismu 2015, Jakub Deml

Třetí svazek Spisů Jakuba Demla obsahuje beletristické texty z let 1912–1917. Pro vzrušený styl a kontrast mezi „světlým“ a „temným“ viděním světa bývají označovány jako expresionistické. Jedná se o texty: V Zabajkalí. Z... více


Mystické překlady 87% Mystické překlady 2014, Jakub Deml

Překlady tvoří integrální část Demlova díla. Deml si vybíral autory blízké svému vidění katolicismu, především latinské a německé mystiky. Přeložené texty natolik volně prokládal vlastními komentáři, že lze mluvit nejen ... více


Spisy z let 1932-1939 93% Spisy z let 1932-1939 1998, Sigmund Freud

Studie, dopisy, proslovy a předmluvy zakladatele psychoanalýzy z let 1932 až 1939. Drobné příležitostné práce závěrečného období pouze doplňují a interpretují ideové koncepce, obsažené v základních pojednáních. Tento sva... více


Spisy z let 1906-1909 70% Spisy z let 1906-1909 1999, Sigmund Freud

Drobná díla zakladatele psychoanalýzy. Nejedná se o obecný výklad Freudova učení, ale o různorodé kratší studie. Učení psychoanalýzy je zde prezentováno v souvislosti s konkrétními tématy a problémy. A tak v knize mimoji... více


Spisy z let 1913-1917 90% Spisy z let 1913-1917 2002, Sigmund Freud

Studie, proslovy a předmluvy zakladatele psychoanalýzy z let 1913 až 1917. Drobné příležitostné práce závěrečného období pouze doplňují a interpretují ideové koncepce, obsažené v základních pojednáních. Tento svazek sebr... více


Spisy z let 1925-1931 90% Spisy z let 1925-1931 2007, Sigmund Freud

Studie, proslovy a předmluvy zakladatele psychoanalýzy z let 1925 až 1931. Drobné příležitostné práce závěrečného období pouze doplňují a interpretují ideové koncepce, obsažené v základních pojednáních. Tento svazek sebr... více


Povídky III 70% Povídky III 1955, Vítězslav Hálek

Vybrané spisy Vítězslava Hálka, svazek IV. Vychází k 120 výročí narození Vítězslava Hálka více


Z posledních sil 20% Z posledních sil 2005, David C. Isby

Podtitul: Boje německé armády v Normandii od operace „Cobra“ po Falaiskou kapsu z pohledu generálmajora Rudolpha-Christopha svobodného pána von Gersdorffa (náčelníka štábu 7. armády) a SS-Oberstgruppenführera a generálpl... více


Spisy z let 1917-1920 100% Spisy z let 1917-1920 2003, Sigmund Freud

Dvanáctý svazek Sebraných spisů Sigmunda Freuda. více


Šlépěje československé 100% Šlépěje československé 2020, Jakub Deml

Pátý svazek Spisů Jakuba Demla rozvíjí linii šlépějovou, tedy linii hybridního žánru, kombinujícího deník, dokument, původní beletrii, vlastní překlady i beletristické příspěvky jiných autorů. Svazek obsahuje Šlépěje IV ... více


Vybrané spisy II. 0% Vybrané spisy II. 1969, Sigmund Freud

I Studie o hysterii II Zlomek analysy případu hysterie více


Na Knížecí/ Horniny/ Ubírati se/ Opovážení/ Z pozůstalosti 80% Na Knížecí/ Horniny/ Ubírati se/ Opovážení/ Z pozůstalosti 2023, Karel Šiktanc

Závěrečný svazek zahrnuje texty vzniklé v letech 2014-2019, vydané nejprve v jednotlivých sbírkách a nyní shromážděné v knize Dílo 9. Svazek obsahuje sbírky Na Knížecí (Pražská preludia), Horniny, Ubírati se, Opovážení a... více


Naše doba: Texty z let 1892–1894 0% Naše doba: Texty z let 1892–1894 2017, Tomáš Garrigue Masaryk

Další svazek souborného vydání prací T. G. Masaryka shrnuje všechny známé tiskem vydané texty z let 1892–1894, z období, kdy vedle příspěvků do týdeníku Čas (v něm např. rozsáhlá studie o F. M. Dostojevském) přispívá do ... více


Korespondence I: A-K 0% Korespondence I: A-K 2006, František Langer

První ze tří plánovaných svazků korespondence Františka Langera. Řazení je abecední a každý autor je uveden chronologicky. V celku všech svazků půjde např. o tyto pisatele (ne u všech byl nalezen i dopis Langerův): E. Ba... více


Vybrané spisy I. % Vybrané spisy I. 1969, Sigmund Freud

Přednášky k úvodu do psychoanalysy / Nová řada přednášek k úvodu do psychoanalysy. edice Vybrané spisy Sigmunda Freuda (Helena Kohoušková) více


Z různých dob: Historické povídky. Pořadí osmé 0% Z různých dob: Historické povídky. Pořadí osmé 1927, Václav Beneš Třebízský

Svazek obsahuje 7 povídek. 8. vydání více


Básně - Výbor veršů psaných v letech 1981-2009 0% Básně - Výbor veršů psaných v letech 1981-2009 2010, Jindra Lírová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Větší prósa 2. 0% Větší prósa 2. 1910, Svatopluk Čech

Sebrané spisy Svatopluka Čecha, díl 14. více


V Sokole a v Tasově 0% V Sokole a v Tasově 2022, Jakub Deml

Šestý svazek Spisů Jakuba Demla představuje jeden z výkyvů jeho duchovního i politického světa, totiž plody jeho angažmá v Sokole z let 1923-1925. Nečekané ztotožnění se sokolskou organizací i se sokolským myšlenkovým sv... více