benediktini

štítky

36 knih


Dokonalá svoboda 91% Dokonalá svoboda 2011, Maria Calasanz Ziesche

Heřman z Altshausenu (1013–1054), středověký šlechtic, jehož v dětství uvrhne obrna na invalidní vozík, se stává jednou z nejdůležitějších postav kláštera v Reichenau, ve kterém žil jako mnich. Je autorem známé modlitby ... více


Prázdné ruce 97% Prázdné ruce 2013, Maria Calasanz Ziesche

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeř... více


Dějiny středověkého mnišství 88% Dějiny středověkého mnišství 2001, Hugh Lawrence

Tato publikace z pera britského historika H. Lawrence sleduje vývoj ideje mnišského života od jeho poustevnických počátků v egyptské poušti až po jeho institucionální zakotvení v područí středověké církve. V tomto postup... více
Rekviem za vojáka 86% Rekviem za vojáka 2012, Renée Bonneau

Rekviem za vojáka: Monte Cassino 1944. Kniha Rekviem za vojáka vychází ze skutečné události. Autorku kdysi překvapilo, že na klášterním hřbitově v opatství Casamari objevila hrob německého vojáka. Opat kláštera jí vyp... více


Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 91% Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska 2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Svatý Benedikt z Nursie 88% Svatý Benedikt z Nursie 2004, Anselm Grün

Učitel duchovního života. Mezi postavy, které nejvýrazněji ovlivnily a předurčily duchovní, kulturní i sociální tvář dnešní Evropy, patří bezesporu i otec západního mnišství, svatý Benedikt z Nursie. více


Opati 63% Opati 2007, Pierre Michon

Trojice Michonových originálních variací na příběhy středověkých legend přivádí jejich hrdiny do ožehavých situací, v nichž není od víry a náboženského zanícení daleko k tělesným žádostem a zdánlivé vítězství nad sokem č... více


Non Angli sed Angeli: Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie 88% Non Angli sed Angeli: Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie 2013, Petr Polehla

Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s osudy několika svatých tohoto období prostřednictvím vybranýc... více


Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem 90% Řehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem 2005, Prokop Petr Siostrzonek

Čtyřicet krátkých meditací nad Řeholí sv. Benedikta, které nepostráda jí vtip a moudrost. Jejich autorem je převor - administrátor Benediktinského arciopatství v Praze na Břevnově Prokop Siostrzonek. více


Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura 70% Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura 2014, Jiří Kuthan

Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví je... více


Prokop Siostrzonek: Arciopat břevnovského kláštera 100% Prokop Siostrzonek: Arciopat břevnovského kláštera 2018, Prokop Petr Siostrzonek

Narodil se do doby, v níž měly u nás být řeholní řády s jejich mnohasetletým duchovním posláním vymazány ze života i z paměti. Co mladého muže Petra, úspěšného studenta českotěšínského gymnázia, vedlo k rozhodnutí této s... více


Benediktini a střed Evropy 100% Benediktini a střed Evropy 2021, Petr Sommer

Kolektiv více než třiceti domácích a zahraničních autorů nabízí pohled na benediktinství jako na jev, který již téměř půldruhého tisíciletí spolupůsobí v dějinách Evropy a jehož stopy jsou dobře čitelné v její vzdělanost... více


Benedikt z Nursie 73% Benedikt z Nursie 1991, Walter Nigg

V knize je představen otec západního mnišství, patron Evropy a spoluzakladatel křesťanské kulturní tradice. více


Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 100% Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300 2014, Milena Bravermanová

Průvodce výstavy představuje duchovní a materiální kulturu raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů ve střední Evropě. Současně vyzdvihuje roli, kterou sehrál benediktinský řád v christianizaci zdejších náro... více


Cesta k radosti a vnitřnímu klidu: Co je důležité pro spokojené soužití 90% Cesta k radosti a vnitřnímu klidu: Co je důležité pro spokojené soužití 2022, Anselm Grün

Lidé se v posledních desetiletích zajímají především o svou svobodu a naplnění vlastních potřeb. Nechtějí se omezovat a starat o ostatní. Vede to k odcizení, k nenávistným projevům na sociálních sítích, na ulicích i v ka... více


Legio angelica a P. Method K. Klement OSB 80% Legio angelica a P. Method K. Klement OSB 2000, Bohumil Svoboda

Objevný pohled na nejdynamičtější katolickou organizaci za první republiky a drama jejího zakladatele, které sám shrnul pod titul "JAK JSEM VYKRVÁCEL". více


Rabanus Maurus - učitel Německa 50% Rabanus Maurus - učitel Německa 2010, Theodor Spengler

Lze kněžím svěřit výchovu mladého člověka? Rabanus Maurus (cca 780–856), učitel Germánie, benediktin, opat, později mohučský arcibiskup, patří mezi nejvzdělanější západní teology. Kromě rozsáhlé encyklopedie tehdejšíh... více


Kristus – Život Marmionův 100% Kristus – Život Marmionův 2001, Malgorzata Borkowska

Čtivý životopis benediktina Columby Marmiona (1858—1923), významné postavy benediktinského života, který procházel na přelomu 19. a 20. století velkým rozmachem. Marmion se narodil v Irsku, ale svůj mnišský život prožil ... více


Břevnovský klášter 80% Břevnovský klášter 2002, Jan Royt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ora et labora: Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu 100% Ora et labora: Vybrané kapitoly z dějin a kultury benediktinského řádu 2014, Radka Těšínská Lomičková

Obsahem této publikace je jedenáct studií zabývajících se historií a kulturou benediktinského řádu. Působení benediktinů bylo pro střední Evropu důležité v mnoha směrech. Díky dochovaným pramenným souborům i hmotným pamá... více