benediktini

štítky

30 knih


Dokonalá svobodaDokonalá svoboda2011, Maria Calasanz Ziesche

Heřman z Altshausenu (1013–1054), středověký šlechtic, jehož v dětství uvrhne obrna na invalidní vozík, se stává jednou z nejdůležitějších postav kláštera v Reichenau, ve kterém žil jako mnich. Je autorem známé modlitby ... více


Prázdné rucePrázdné ruce2013, Maria Calasanz Ziesche

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeř... více


Dějiny středověkého mnišstvíDějiny středověkého mnišství2001, Hugh Lawrence

Tato publikace z pera britského historika H. Lawrence sleduje vývoj ideje mnišského života od jeho poustevnických počátků v egyptské poušti až po jeho institucionální zakotvení v područí středověké církve. V tomto postup... více
Opat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze OpaskaOpat chuligán aneb Dobré dílo Anastáze Opaska2005, Monika Elšíková

Anastáz Opasek, arciopat benediktinského kláštera v Břevnově, pohledem spisovatelky a režisérky Moniky Elšíkové, která měla možnost být Anastázi Opaskovi v posledních letech jeho života nablízku. Kniha vznikla ještě za ž... více


Rekviem za vojákaRekviem za vojáka2012, Renée Bonneau

Rekviem za vojáka: Monte Cassino 1944. Kniha Rekviem za vojáka vychází ze skutečné události. Autorku kdysi překvapilo, že na klášterním hřbitově v opatství Casamari objevila hrob německého vojáka. Opat kláštera jí vyp... více


Svatý Benedikt z NursieSvatý Benedikt z Nursie2004, Anselm Grün

Učitel duchovního života. Mezi postavy, které nejvýrazněji ovlivnily a předurčily duchovní, kulturní i sociální tvář dnešní Evropy, patří bezesporu i otec západního mnišství, svatý Benedikt z Nursie.... více


OpatiOpati2007, Pierre Michon

Trojice Michonových originálních variací na příběhy středověkých legend přivádí jejich hrdiny do ožehavých situací, v nichž není od víry a náboženského zanícení daleko k tělesným žádostem a zdánlivé vítězství nad sokem č... více


Non Angli sed AngeliNon Angli sed Angeli2013, Petr Polehla

Kult svatých v latinské literatuře raně středověké Anglie. Období raného středověku, v němž do Británie pronikalo křesťanství a záhy zde zdomácnělo, je nazýváno dobou světců a hrdinů. Kniha se snaží seznámit čtenáře s o... více


Řehole Benediktova s Prokopem SiostrzonkemŘehole Benediktova s Prokopem Siostrzonkem2005, Prokop Petr Siostrzonek

Čtyřicet krátkých meditací nad Řeholí sv. Benedikta, které nepostráda jí vtip a moudrost. Jejich autorem je převor - administrátor Benediktinského arciopatství v Praze na Břevnově Prokop Siostrzonek. více


Benediktinské kláštery střední Evropy a jejich architekturaBenediktinské kláštery střední Evropy a jejich architektura2014, Jiří Kuthan

Velká část z toho, co se dochovalo z architektury, umění a kultury raného středověku, vznikla na půdě benediktinských klášterů. Stará kultura benediktinů patří k základním kamenům evropské civilizace a v tom také tkví je... více


Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-1300Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800-13002014, Milena Bravermanová

Průvodce výstavy představuje duchovní a materiální kulturu raně a vrcholně středověkých benediktinských klášterů ve střední Evropě. Současně vyzdvihuje roli, kterou sehrál benediktinský řád v christianizaci zdejších náro... více


Rabanus Maurus - učitel NěmeckaRabanus Maurus - učitel Německa2010, Theodor Spengler

Lze kněžím svěřit výchovu mladého člověka? Rabanus Maurus (cca 780–856), učitel Germánie, benediktin, opat, později mohučský arcibiskup, patří mezi nejvzdělanější západní teology. Kromě rozsáhlé encyklopedie tehdejšíh... více


Kristus – Život MarmionůvKristus – Život Marmionův2001, Malgorzata Borkowska

Čtivý životopis benediktina Columby Marmiona (1858—1923), významné postavy benediktinského života, který procházel na přelomu 19. a 20. století velkým rozmachem. Marmion se narodil v Irsku, ale svůj mnišský život prožil ... více


Legio angelica a P. Method K. Klement OSBLegio angelica a P. Method K. Klement OSB2000, Bohumil Svoboda

Objevný pohled na nejdynamičtější katolickou organizaci za první republiky a drama jejího zakladatele, které sám shrnul pod titul "JAK JSEM VYKRVÁCEL". více


Břevnovský klášterBřevnovský klášter2002, Jan Royt

Popis knihy není zatím k dispozici. více


1