české umění

štítky

107 knih


Nedělňátko aneb S Cimrmanem v zádech 90% Nedělňátko aneb S Cimrmanem v zádech 2016, Miloň Čepelka

*Kdo by neznal „jeho“ mamku z Aktu, prince Jasoně či hraběte Zeppellina? Jako by mu nestačil smích, který s kolegy z Divadla Járy Cimrmana vyvolává u několika generací diváků. Jeho role hraběte von Zeppelin, princů Ja... více


Dějiny českého výtvarného umění I (1+2) 94% Dějiny českého výtvarného umění I (1+2) 1984, kolektiv autorů

Od počátků do konce středověku. více


Krajinami umění 92% Krajinami umění 2015, Jan Royt

Kniha rozhovorů se známým historikem umění je putováním po krajině, jež promlouvá uměleckými díly, které na ní během staletí vznikly. Zabývá se mnohovrstevnatými vztahy, které působí mezi uměleckým dílem a člověkem, míst... více
Středověké malířství v Čechách 81% Středověké malířství v Čechách 2002, Jan Royt

Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové m... více


Rudolf Kremlička 85% Rudolf Kremlička 1964, Luděk Novák

Reprodukcemi obrazů doplněná studie sleduje umělecký vývoj R. Kremličky, jehož bohaté a složité dílo je plnoprávnou a důležitou složkou českého moderního malířství. Spojoval v něm tradici s nejvýbojnějšími soudobými uměl... více


Orlí hnízdo 76% Orlí hnízdo 1978, Anna Maria Tilschová

Román o životním, uměleckém i milostném hledání geniálního českého malíře J.Mánesa, ve kterém se před čtenářem rozevírají osudy celého mánesovského rodu. Z obrazu čes. společnosti min. stol. vystupuje řada význačných ... více


Josef Čapek 98% Josef Čapek 1996, Jiří Opelík

Dosud nejrozsáhlejší monografie slavného českého malíře a spisovatele. V knize obsahující několik set vyobrazení se poprvé spojuje pohled na Čapka-výtvarníka s pohledem na Čapka-prozaika a básníka. Pečlivě připravená a d... více


Mistr Vyšebrodského cyklu 97% Mistr Vyšebrodského cyklu 1987, Jaroslav Pešina

Reprezentativní publikace o cyklu gotických deskových maleb Mistra Vyšebrodského oltáře z doby před r. 1350. více


O pokladu v srdci Evropy 88% O pokladu v srdci Evropy 2011, Zdeněk Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


Adolf Born 92% Adolf Born 1995, Adolf Born

Portrét Adolfa Borna je čtvrtým svazkem Edice osobnosti. Kniha je napsána našimi i zahraničními historiky a kritiky, spisovateli a výtvarníky je celistvým pohledem na bohatý a inspirující umělecký a osobní život této výr... více


Jiří Trnka 100% Jiří Trnka 2004, L. H. Augustin

Obrazová monografie Jiřího Trnky přináší komplexní a dostatečně podrobný pohled na všechny oblasti jeho tvorby; v některých případech se jedná o první zpracování tématu vůbec. Autor čtivě a detailně rozebírá klíčová díla... více


České umění gotické (1350-1420) 90% České umění gotické (1350-1420) 1970, Jaroslav Pešina

Pojednává o českém výtvarném umění mezi lety 1350 až 1420. více


Švabinského český Slavín 90% Švabinského český Slavín 1973, Ludvík Páleníček

Koho měl Max Švabinský nejraději? Koho by dal na český Slavín co se týče jemu blízkých osobností? Nad tím se zamýšlí pan Ludvík Páleníček. více


Bohuslav Reynek / Jaroslav Libra 100% Bohuslav Reynek / Jaroslav Libra 2012, Bohuslav Reynek

Katalog k výstavě - Bohuslav Reynek a Jaroslav Libra. Publikace vydaná k výstavě, jež připomenula rané výtvarné dílo Bohuslava Reynka a Jaroslava Libry, dvou spolužáků a přátel z jihlavské reálky z období počátku 20. s... více


Od baroka k romantismu : Ke zrození novodobé české kultury 75% Od baroka k romantismu : Ke zrození novodobé české kultury 1987, Josef Hanzal

Studie Josefa Hanzala zkoumá sledovaná období z hlediska kulturních dějin. Zabývá se rozumem a citem v sochařství, malířství, literatuře a hudbě, dále barokním historismem, náboženstvím, světovostí a vlastenectvím i lido... více


České dějiny v díle Mikoláše Alše 95% České dějiny v díle Mikoláše Alše 1952, Mikoláš Aleš

V Alšových kresbách ožívají husitské boje v slavné hrdinské epoše historie našeho národa. Naproti tomu dobu pobělohorskou líčí jako údobí nejhlubšího národního ponížení, smutku a houževnatého lidového odporu. Aleš nepopi... více


Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu 90% Neznámá území českého moderního umění: Pod lupou genderu 2004, Martina Pachmanová

První práce, která mapuje dosud přehlížené problémy spjaté s genderovou politikou českého umění. V časovém rámci, určeném zhruba lety 1895–1939, její autorka zkoumá nejen způsoby výtvarného zobrazení ženskosti a mužskost... více


Václav Hollar - Kresby 80% Václav Hollar - Kresby 1977, Václav Hollar

Kreslíř a rytec Václav Hollar (1607-1677) si jako jeden z mála českých umělců už za svého života získal věhlas a natrvalo se zapsal do historie svétového uméní. V obsáhlé úvodní stati se Vladimír Denkstein zabývá všem... více


Antonín Hudeček 87% Antonín Hudeček 1983, Ludmila Karlíková

Hudeček Antonín reprodukce barevné celostránkové, jeho životopis .Barevných reprodukcí 46 a text . více


Současná známková tvorba 93% Současná známková tvorba 1978, Miroslav Nýdl

Pro všechny, kdo propadli kouzlu malých obrázků... Edice Současné české umění. 1. vydání. více