středověké umění

štítky

51 knih


Kultura středověké Evropy 91% Kultura středověké Evropy 1991, Jacques Le Goff

Kniha představuje jakousi plastickou mapu či průvodce dějinami středověké Evropy. Udivuje svou šíří záběru, sahající od politických událostí přes vývoj hospodářství a obchodu k dějinám mentality, myšlení a kultury. Jak a... více


Věk katedrál 91% Věk katedrál 2002, Georges Duby

Umění a společnost 980–1420. Základní práce francouzského medievalisty, autora i u nás známé vynikající knihy Neděle u Bouvines, přináší jedinečný a u nás zcela netradiční pohled na dějiny středověkého umění. Katedrál... více


Umění a krása ve středověké estetice 84% Umění a krása ve středověké estetice 1998, Umberto Eco

Světoznámý autor Jména růže je i autorem filosofických a umělecko-historických esejů. Umění a krása ve středověké estetice patří k nejzdařilejším a nejinspirativnějším z nich. Eco v něm výstižně zachytil dějiny středověk... více
Umění a společnost ve středověku 86% Umění a společnost ve středověku 2002, Georges Duby

Při našem obdivu k tomu, co přetrvalo ze středověkého umění, se na ně nedíváme jako ti, kdo je spatřili první. Pro nás jsou to umělecká díla a čekáme od nich estetický požitek. Ve společnosti výrazně odstupňované podle h... více


Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku 92% Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku 2012, František Šmahel

Tato vizuálně pojatá poublikace předního českého medievisty je věnována imaginárním divým lidem v reálném středověkém světě. více


Dějiny českého výtvarného umění I (1+2) 94% Dějiny českého výtvarného umění I (1+2) 1984, kolektiv autorů

Od počátků do konce středověku. více


Středověké malířství v Čechách 81% Středověké malířství v Čechách 2002, Jan Royt

Kniha o vývoji a dochovaných památkách středověkého malířství v Čechách a na Moravě zachycuje období od počátků českého státu do konce vlády Ludvíka Jagelonského (1526). Autor zejména analyzuje vývoj nástěnné a deskové m... více


Umění středověku 98% Umění středověku 1969, kolektiv autorů

Roku 1967 vyšel český překlad prvního ze čtyř svazků encyklopedie Umění a lidstvo (vyd. Larousse). Na tento samostatně koncipovaný svazek o umění pravěku a starověku navazuje nyní kniha Umění středověku, zabývající se vý... více


Dürer 82% Dürer 2013, kolektiv autorů

Edice Světové umění je zasvěcena nejvýznamnějším osobnostem v dějinách umění a jejich dílu. Dokonale graficky zpracované knihy obsahují velké množství kvalitních barevných reprodukcí, z nichž si čtenář může udělat dobrou... více


Je (středověk) doba temna? 92% Je (středověk) doba temna? 2021, Ivan Foletti

Středověk je dnes vnímán téměř výhradně jako doba temna a strádání, a obdobně je také umění této doby prezentováno jako úpadkové. Tento pohled je však především výsledkem po staletí se hromadících představ a předsudků, k... více


Románské umění v Čechách a na Moravě 91% Románské umění v Čechách a na Moravě 1984, Dušan Třeštík

První syntetické zpracování dějin české společnosti, kultury a umění v období od konce 9. do poloviny 13. stol. více


Česká gotická desková malba 100% Česká gotická desková malba 1976, Jaroslav Pešina

Monografie sepsaná naším předním odborníkem na gotické umění se zaměřuje na jedno odvětví - na deskovou malbu, ve které bylo u nás dosaženo zvlášť vysoké úrovně a přes náboženskou tématiku podávají svědectví své doby a p... více


Z jednoho kontinentu na druhý 90% Z jednoho kontinentu na druhý 1993, Paul Balta

Seznámíme se s Byzancí, kolébkou pravoslavné církve. Objevíme nové náboženství, které proroku Mohamedovi seslal Alláh. Začteme se do příběhů o udatných rytířích a kouzelných vílách. Poznáme nová království, založená barb... více


Fantastický středověk 89% Fantastický středověk 2008, Jurgis Baltrušaitis

Jurgis Baltrušaitis (zemřel 1988), francouzsky píšící historik umění litevského původu, je v českých zemích téměř neznámý. Podíváme-li se ale například do orientační bibliografie k jednotlivým heslům Encyklopedie středov... více


Mistr Vyšebrodského cyklu 97% Mistr Vyšebrodského cyklu 1987, Jaroslav Pešina

Reprezentativní publikace o cyklu gotických deskových maleb Mistra Vyšebrodského oltáře z doby před r. 1350. více


České středověké klenby 100% České středověké klenby 1974, Václav Mencl

Množství fotografií a grafických příloh provází přehlednou uměleckohistorickou monografii o klenbách středověkých církevních i světských staveb v Čechách. Na četných příkladech autor demonstruje tvarovou strukturu románs... více


O pokladu v srdci Evropy 88% O pokladu v srdci Evropy 2011, Zdeněk Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


Poctivé obrazy 75% Poctivé obrazy 2000, Milena Bartlová

Uměleckohistorická studie se zabývá deskovým malířstvím, které bylo nejvíce reprezentativním výtvarným oborem pozdního středověku. Věnuje se malířství tzv. husitské doby a dochází k nové interpretaci vztahu českých husit... více


České umění gotické (1350-1420) 90% České umění gotické (1350-1420) 1970, Jaroslav Pešina

Pojednává o českém výtvarném umění mezi lety 1350 až 1420. více


Mistr Týnské kalvárie 75% Mistr Týnské kalvárie 2004, Milena Bartlová

Kniha je věnována jedné z nejvýraznějších osobností českého středověkého umění. Sochař, jehož skutečné jméno neznáme a kterého nazýváme Mistr Týnské kalvárie, působil v neklidné době husitských válek. Autorka zasazuje Mi... více