křesťanské rytířské řády

štítky

38 knih


Lví srdce: Kniha prvníLví srdce: Kniha první2013, Sharon Kay Penman

Plantagenetům přezdívali „ďáblovo plémě“, ale nikdo se jim to neodvážil říct do očí. Richard, druhorozený syn Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské, se měl stát jen vévodou a pánem bohatých matčiných zemí, ale po tragickém... více


Kříž TemplářůKříž Templářů2010, P. Christopher (pseudonym)

Pokračování románu Meč Temlářů. Armádní vysloužilec, plukovník John Holliday, se po skončeném dobrodružství prvního dílu, jež ho zavedlo až na daleké Azorské ostrovy, opět neochotně ujímá své poklidné role učitele, před... více


Amulet pouštního bojovníkaAmulet pouštního bojovníka2010, Rainer M. Schröder

Velkolepé dobrodružství bratrstva templářů pokračuje! Svatý grál byl zachráněn, ale na bedra rytířů padl další náročný úkol. Musí dopravit grál do bezpečí hradu v Paříži. Jejich cesta však vede napříč Libijskou pouští. Č... více
Lví srdce: Kniha druháLví srdce: Kniha druhá2014, Sharon Kay Penman

Děj druhé knihy románové ságy Lví srdce zavádí čtenáře do Svaté země v době vleklé války mezi sultánem Saladinem a Richardem I. Anglickým, přezdívaným pro výjimečnou statečnost a bezhlavou odvahu Lví srdce. Křižácké vojs... více


Mysterium templářůMysterium templářů2006, Louis Charpentier

Mezi Seinou a Aubou se rozkládá zalesněný masiv, ktrý má nezvyklé jméno Orient. Ohraničují ho stavby mající znaky stejných stavebních hutí. Na tomto místě vznikl na začátku 12. století slavný, záhadný a hrdý řád templářs... více


Řád templářůŘád templářů2007, Marilyn Hopkins

Historické souvislosti a mystické vazby. Během celých dvou set let své existence byl mocný řád rytířů Templu obestřen tajemstvím. Nejasný byl jeho vznik i skutečný smysl existence řádu těchto středověkých mnichů-bojovní... více


Skutečný příběh templářůSkutečný příběh templářů2009, Sharan Newman

Podtitul: Od Indiana Jonese k šifře mistra Leonarda - pravda místo fikce Kniha se pokouší shromáždit historická fakta o rytířích Templu od jejich vzniku na počátku 12. století až do rozpuštění řádu v roce 1312. Záro... více


Tajemství a hříchy rytířů templářského řáduTajemství a hříchy rytířů templářského řádu1999, Jaroslav Šedivý

Vojenské síly Křižáckých států nestačily ani k ochraně poutníků, ani k dalším výbojům. Myšlenka zřízení stálé milice, stálého vojska nedala na sebe čekat. A protože se křižácké státy zrodily z vojenské akce římskokatolic... více


TemplářiTempláři2009, Barbara Frale

Archivářka Tajných vatikánských archivů Barbara Fraleová na základě vlastních objevů nově vykládá historii templářského řádu a zvláště okolnosti jejich procesu. Dokument známý také jako Chinonský svitek, který ležel po 7... více


Noví rytíři: dějiny templářského řáduNoví rytíři: dějiny templářského řádu2006, Malcolm Barber

Dějiny a mocenské postavení templářského řádu ve 12. a 13. stol. a jeho úloha v dějinách Palestiny a Sýrie v období křižáckých válek. Historická studie. Dějiny vojenského řeholního řádu v kontextu bouřlivého vývoje v ... více


Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých státůPád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států2010, David Nicolle

Podtitul: Krvavý zánik křižáckých států Průběh tažení mamlúckých vojsk proti zbytkům křižáckých států na Blízkém východě. Dramatický popis pádu jedné z posledních křesťanských pevností ve Svaté zemi - přístavního měs... více


Templáři 1120-1312Templáři 1120-13122008, Helen J. Nicholson

Templářský řád byl řeholní vojenskou organizací založenou k ochraně poutníků a osadníků ve Svaté zemi. Templáři věřili, že bojují na straně Boha, a vytvořili si velkou reputaci mezi sousedními muslimskými vladaři. Tato k... více


Řád Maltézských rytířů. Z Palestiny na Via CondottiŘád Maltézských rytířů. Z Palestiny na Via Condotti1997, Jiří Pořízka

Původní dílo českého autora, člena Řádu maltézských rytířů, popisuje tři nejdramatičtější epizody z dějin tohoto nejstaršího rytířského řádu. Poté, co Řád musel odejít z Palestiny, kde byl založen v dobách prvních křížov... více


Řád německých rytířů 1190-1561Řád německých rytířů 1190-15612009, David Nicolle

Kniha, bohatá na detailní ilustrace a fotografie, představuje ucelený pohled na rytířský i řeholní řád Německých rytířů. více


Řád německých rytířůŘád německých rytířů2009, Henry Bogdan

Obsáhlý výklad dějin řádu německých rytířů - od počátků ve Svaté zemi na konci 12. století po současnost. Bratři špitálu Panny Marie Němců v Jeruzalémě, proměna církevního řádu na řád vojenský, činnost řádu v Palestin... více


1