křesťanské rytířské řády

štítky

40 knih


Lví srdce: Kniha první 82% Lví srdce: Kniha první 2013, Sharon Kay Penman

Plantagenetům přezdívali „ďáblovo plémě“, ale nikdo se jim to neodvážil říct do očí. Richard, druhorozený syn Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské, se měl stát jen vévodou a pánem bohatých matčiných zemí, ale po tragickém... více


Amulet pouštního bojovníka 81% Amulet pouštního bojovníka 2010, Rainer M. Schröder

Velkolepé dobrodružství bratrstva templářů pokračuje! Svatý grál byl zachráněn, ale na bedra rytířů padl další náročný úkol. Musí dopravit grál do bezpečí hradu v Paříži. Jejich cesta však vede napříč Libijskou pouští. Č... více


Lví srdce: Kniha druhá 88% Lví srdce: Kniha druhá 2014, Sharon Kay Penman

Děj druhé knihy románové ságy Lví srdce zavádí čtenáře do Svaté země v době vleklé války mezi sultánem Saladinem a Richardem I. Anglickým, přezdívaným pro výjimečnou statečnost a bezhlavou odvahu Lví srdce. Křižácké vojs... více
Kříž Templářů 65% Kříž Templářů 2010, Paul Christopher (p)

Pokračování románu Meč Temlářů. Armádní vysloužilec, plukovník John Holliday, se po skončeném dobrodružství prvního dílu, jež ho zavedlo až na daleké Azorské ostrovy, opět neochotně ujímá své poklidné role učitele, před... více


Mysterium templářů 90% Mysterium templářů 2006, Louis Charpentier

Mezi Seinou a Aubou se rozkládá zalesněný masiv, ktrý má nezvyklé jméno Orient. Ohraničují ho stavby mající znaky stejných stavebních hutí. Na tomto místě vznikl na začátku 12. století slavný, záhadný a hrdý řád templářs... více


Řád templářů 88% Řád templářů 2007, Marilyn Hopkins

Historické souvislosti a mystické vazby. Během celých dvou set let své existence byl mocný řád rytířů Templu obestřen tajemstvím. Nejasný byl jeho vznik i skutečný smysl existence řádu těchto středověkých mnichů-bojovní... více


Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu 73% Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu 1999, Jaroslav Šedivý

Vojenské síly Křižáckých států nestačily ani k ochraně poutníků, ani k dalším výbojům. Myšlenka zřízení stálé milice, stálého vojska nedala na sebe čekat. A protože se křižácké státy zrodily z vojenské akce římskokatolic... více


Templáři 90% Templáři 2009, Barbara Frale

Archivářka Tajných vatikánských archivů Barbara Fraleová na základě vlastních objevů nově vykládá historii templářského řádu a zvláště okolnosti jejich procesu. Dokument známý také jako Chinonský svitek, který ležel po 7... více


Skutečný příběh templářů 87% Skutečný příběh templářů 2009, Sharan Newman

Podtitul: Od Indiana Jonese k šifře mistra Leonarda - pravda místo fikce Kniha se pokouší shromáždit historická fakta o rytířích Templu od jejich vzniku na počátku 12. století až do rozpuštění řádu v roce 1312. Záro... více


Noví rytíři: dějiny templářského řádu 91% Noví rytíři: dějiny templářského řádu 2006, Malcolm Barber

Dějiny a mocenské postavení templářského řádu ve 12. a 13. stol. a jeho úloha v dějinách Palestiny a Sýrie v období křižáckých válek. Historická studie. Dějiny vojenského řeholního řádu v kontextu bouřlivého vývoje v ... více


Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 80% Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 2010, David Nicolle

Podtitul: Krvavý zánik křižáckých států Průběh tažení mamlúckých vojsk proti zbytkům křižáckých států na Blízkém východě. Dramatický popis pádu jedné z posledních křesťanských pevností ve Svaté zemi - přístavního měs... více


Templáři 1120-1312 82% Templáři 1120-1312 2008, Helen J. Nicholson

Templářský řád byl řeholní vojenskou organizací založenou k ochraně poutníků a osadníků ve Svaté zemi. Templáři věřili, že bojují na straně Boha, a vytvořili si velkou reputaci mezi sousedními muslimskými vladaři. Tato k... více


Řád Maltézských rytířů. Z Palestiny na Via Condotti 93% Řád Maltézských rytířů. Z Palestiny na Via Condotti 1997, Jiří Pořízka

Původní dílo českého autora, člena Řádu maltézských rytířů, popisuje tři nejdramatičtější epizody z dějin tohoto nejstaršího rytířského řádu. Poté, co Řád musel odejít z Palestiny, kde byl založen v dobách prvních křížov... více


Rytíři templu 73% Rytíři templu 2008, James Wasserman

Historické pravd o Rytířích Templu se neoddělitelně mísí s mýty, které přecházejí ze století do století. Templáři byli jako kacíři rozprášení před sedmi sty let. Ale počínaje svobodnými zednáři až po Ordo Templi Orientis... více


Tajemství templářských rytířů 89% Tajemství templářských rytířů 2014, S.J. Hodge

Kronika válečnického mnišského řádu a jeho boje na obranu katolické křesťanské víry. Templáři soupeřili o ovládnutí Svaté země s muslimy, především s jejich geniálním vojevůdcem Saladínem a jeho následovníky. Tento řád, ... více


Řád německých rytířů 1190-1561 83% Řád německých rytířů 1190-1561 2009, David Nicolle

Kniha, bohatá na detailní ilustrace a fotografie, představuje ucelený pohled na rytířský i řeholní řád Německých rytířů. více


Řád německých rytířů 77% Řád německých rytířů 2009, Henry Bogdan

Obsáhlý výklad dějin řádu německých rytířů - od počátků ve Svaté zemi na konci 12. století po současnost. Bratři špitálu Panny Marie Němců v Jeruzalémě, proměna církevního řádu na řád vojenský, činnost řádu v Palestin... více


Jakub z Molay – Soumrak templářů 87% Jakub z Molay – Soumrak templářů 2011, Alain Demurger

Respektovaný francouzský historik a profesor na Paris I-Panthéon-Sorbonne Alain Demurger se ve svém bádání zaměřuje především na dějiny křížových výprav a rytířských řádů, přičemž zvláštní pozornost vždy věnoval problema... více


Rytíři řádu johanitů 88% Rytíři řádu johanitů 2010, David Nicolle

Na rozdíl od svých někdejších rivalů templářů nevznikl řád johanitů jako přímý důsledek první křížové výpravy z roku 1099, ale byl pravděpodobně založen skupinou italských kupců z Amalfi v polovině 11. století. V důsledk... více


Templáři - Boží bojovníci, ďáblovi bankéři 80% Templáři - Boží bojovníci, ďáblovi bankéři 2007, Frank Sanello

Řád templářů vznikl na počátku 12. století v Jeruzalémě na ochranu poutníků směřujících ke Kristovu hrobu. Jeho rytíři byli stateční bojovníci, ale na konci 13. století přesídlili do Evropy, kde se začali zabývat finančn... více