svatý Bernard z Clairvaux , 1090–1152

štítky

5 knih

Křížové výpravyKřížové výpravy1995, Antony Bridge

Devět století staré a 200 let trvající drama křížových výprav, drama brutální, krvavé i romantické téma vzrušující nejen pro bitvy a mnohá dobrodružství, ale především proto, že se při nich dramaticky setkaly a střetly t... více


Dějiny křížových výpravDějiny křížových výprav2013, Hans Eberhard Mayer

Dějiny křížových výprav z pera německého historika H. E. Mayera představují dnes již klasickou práci věnovanou politických, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát. Mayer v ní detailně sleduje zrození myšle... více


Burgundsko – kraj mnichůBurgundsko – kraj mnichů2002, Milan Kameník

Podtitul: Cîteaux a Bernard z Clairvaux. Známý popularizátor zeměpisných a dějepisných témat tu podává esejistický výklad o kraji, jehož dnešním středem je Dijon. V době železné ho osídlili Keltové, jež si podrobil až... více
Románská symbolika: Duch 12. stoletíRománská symbolika: Duch 12. století2014, Marie-Madeleine Davy

Slavná francouzská medievistka Marie-Madeleine Davy (1903-1998) ve své knize Románská symbolika zkoumá úlohu symbolů v románském umění a role symboliky v životě člověka 12. století. V širokém rozpětí od mystických tex... více


Bernard z Clairvaux: Chiméra svého stoletíBernard z Clairvaux: Chiméra svého století2020, Tomáš Nejeschleba

Kniha přináší akademickou biografii sv. Bernarda z Clairvaux, opata a mystika, klíčové postavy cisterciáckého řádu v první polovině 12. století, který pro napětí mezi životem kontemplativního mnicha a aktivitami v politi... více