Za zdmi kláštera: Cisterciáci v českých dějinách

Za zdmi kláštera: Cisterciáci v českých dějinách
https://www.databazeknih.cz/img/books/43_/43895/bmid_za-zdmi-klastera-zed-43895.jpg 4 2 2

Cisterciácký řád působí v českých zemích od poloviny 12. století až do dnešních dní. Je to dlouhé období, které nepřekvapí velkou pestrostí témat, jež se všem nabízejí. Všem, kteří chtějí byť jen nějaký čas kráčet ve stopách bílých mnichů, číst knihy, které oni také četli, i ty, které oni sami napsali. Kolektiv autorů: Marie Bláhová, Petr Čornej, Dana Dvořáčková-Malá, Petr Charvát, Roman Lavička, Radka Lomníčková, Václav Matoušek a kol., Hana Pátková, Petr Sommer, Jan Zdichynec, Josef Žemlička. K vydání připravili: Dana Dvořáčková-Malá, Petr Charvát, Bohumír Němec ve spolupráci s: Radkou Lomničkovou, Janem Zdichyncem.... celý text

Přidat komentář

Sandik
21.04.2015 4 z 5

Klasický sborník odborných textů, který kupodivu není výstupem žádné odborné konference. Složení textů je dosti různorodé. Jsou zde jak příspěvky čistě historické, tak uměnovědné či archeologické. Také časové rozpětí je dosti široké a vedle materiálu z raného a vrcholného středověku zde nalezneme i příspěvky týkající se pozdního středověku či raného novověku. Ačkoli podobně široce rozkročené sborníky nejsou úplně výjimečné zrovna zde je různorodost sebraného materiálů zvláště dobře patrná, protože sborník obsahuje pouhých 11 odborných textů.
Celkový dojem: 70%

Ikkju
02.04.2012

Za zdmi cisterciáckého kláštera jsem nedopatřením zvaným osud strávil pár dní, a odnesl si odtud několik docela humorných historek. Je ale fakt, že jde o nádhernou historickou stavbu, a jenom pobyt v ní byl zážitek sám o sobě. Btw myslím že druhá socha na Karlově mostě je opat jednoho z nich...