biblické postavy

štítek, 189 knih


O svobodě a náboženství

O svobodě a náboženství

2005, J. Sacks

Pohled na náboženské texty z židovského pohledu. Vrchní britský rabín interpretuje některé témata biblických příběhů z První knihy Mojžíšovy. 1. vydání. více


Znamení odkazující k nebi

Znamení odkazující k nebi

2009, J. Heller

První svazek nové edice přináší záznam rozhovorů s profesorem Janem Hellerem vysílaných v letech 2003 až 2006. Představují bohatou životní i odbornou „sklizeň“ tohoto našeho známého biblisty a starozákoníka. Profesor Hel... více


50 x Ježíš

50 x Ježíš

2002, A. Grün

Nakolik se Ježíš skutečně dotýká našeho života a mění jej? Určuje skutečně náš všední den? Pomáhá nám správně zacházet se všedním, běžným strachem, konflikty a zklamáními? Co pro nás znamená jeho poselství právě dnes? Ja... více


Výkladový slovník biblických jmen

Výkladový slovník biblických jmen

2003, J. Heller

Kniha shrnuje a završuje výsledky autorova mnohaletého, ba celoživotního bádání na poli biblické onomatologie. Správné porozumění významu biblických jmen skýtá hlubší vhled do textu a tím může podnětně ovlivnit jeho inte... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1

Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1

2008, M. Valtorta

MÁRIA VALTORTA sa narodila 14. marca 1897 v talianskom meste Caserta. V detstve mala bližšie k svojmu otcovi, pretože matka k nej bola vo výchove bezohľadná a krutá. Štúdium zavŕšila na prestížnom kolégiu v Monze, kde ak... více


Pradějiny

Pradějiny

2010, J. Beneš

Rozhovory rozhlasového redaktora P. Vaďury s teologem, biblistou a předním znalcem teologie a exegeze Starého zákona J. Benešem o prvních jedenácti kapitolách Bible, které obsahují příběhy o stvoření, konflikt Kaina a Áb... více


Bible ve faktech

Bible ve faktech

1997, J. Roberts

Bible ve faktech je nepostradatelnou příručkou k jedné z největších a nejdůležitějších knih v lidské historii. Historie Bible je zde zevrubně vyložena, spolu s výkladem pramenů biblických textů a archelogickýmým popisem ... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2

Rukopisy z Nag Hammádí 2

2009, neznámý

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více


... a co o tom říká Bible

... a co o tom říká Bible

2009, D. Williams

Původní texty vybral Derek Williams Narazili jste na nějaké téma a zajímá Vás, co o tom říká Bible? Tato kniha předkládá nejrůznější biblické texty systemeticky roztříděné podle témat a poskytuje tak ucelený biblic... více


Nevěsta u studny - milostné příběhy Bible

Nevěsta u studny - milostné příběhy Bible

2009, A. Puttkammer

Jak různé podoby může lidská láska mít, zachycuje Bible v mnoha příbězích. Přečtěte si výběr těch nejpůsobivějších z nich. Krásná královna Ester, žárlivé sestry Ráchel a Lea, okouzlený Šalamoun i zaslepený Samson, protag... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2

Evanjelium, ako mi bolo odhalené 2

2008, M. Valtorta

Druhý diel pojednáva o prvom roku Ježišovho verejného života, pričom na konci knihy prechádza už do druhého roku. Približuje charaktery prvých apoštolov, ich spoločné cesty, evanjelizácie, zázraky, uzdravenia, ale aj mno... více


Apoštol národů svatý Pavel

Apoštol národů svatý Pavel

2008, T. Špidlík

Krátké meditace vydané u příležitosti roku Apoštola Pavla. více


Rukopisy z Nag Hammádí 3

Rukopisy z Nag Hammádí 3

2011, neznámý

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme) 52 koptsky psaných s... více


Život blahoslavené Panny Marie

Život blahoslavené Panny Marie

1928, J. K. Miklík

Jde o dílo slíbené autorem Matce Boží. Je psáno s velikou láskou a pečlivostí. Opírá se o přísnou biblickou archeologii a soudobé rabínské spisy s četnými odkazy na literaturu. více


Lotr po pravici

Lotr po pravici

2006, S. Barbellion

V evangeliích se dovídáme o jedinečném dialogu, o dialogu, který se odehrál na kříži, o dialogu dvou odsouzenců: Krista a lotra po pravici. Autor této knihy nás skrze osobní zkušenost meditace nad tímto dialogem provádí ... více


1 2 3 4 5 6 >