křesťanský Východ

štítky

59 knih

MlčeníMlčení1987, Šúsaku Endó

Působivý román vypráví o prvním nárazu západního myšlení na japonskou duchovní kulturu. Autor se ve své rozsáhlé románové tvorbě často zabývá otázkami vztahů kultur Východu a Západu. Není proto divu, že jej zaujalo ob... více


Jak očistit své srdce?Jak očistit své srdce?1999, Tomáš Špidlík

V tomto svazku nás autor učí živě nahlížet do vlastního srdce, abychom uměli rozlišovat kořeny dobra a zla. Jako zkušený duchovní otec nám předává moudrost střežení srdce pomocí vnitřní modlitby. / V originále: L’arte di... více


Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otciUpřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci2007, neznámý, neuveden

To, co je v západním světě běžné, že se vedle Následování Krista od Kempenského čte také „ruský Poutník“, by mělo být zvykem i u nás. Nejrozšířenější duchovní svědectví „východního člověka“ je pro své moudré doprovázení ... více
Rozjímání o božské liturgiiRozjímání o božské liturgii1996, Nikolaj Vasiljevič Gogol

Málo známé dílo velkého ruského klasika vzniklo během jeho pobytu v Paříži roku 1845. Autor osobitou formou zpřístupňuje mystérium východní liturgie. Poprvé u nás vyšlo v r. 1921 jako součást spisů N. V. Gogola v Otto... více


Ignác z Loyoly a spiritualita VýchoduIgnác z Loyoly a spiritualita Východu2001, Tomáš Špidlík

Špidlíkův průvodce knihou Duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoly je školou duchovního života. Základní pravidla vyrůstají z bohaté půdy křesťanské východní tradice, antické kultury a konkrétní náboženské zkušenosti. ... více


Ruská idea – Jiný pohled na člověkaRuská idea – Jiný pohled na člověka1996, Tomáš Špidlík

V této obsáhlé studii se nám otevírá jiný, nový pohled na spiritualitu ruských myslitelů. Vydání první více


Spiritualita křesťanského Východu - systematická příručkaSpiritualita křesťanského Východu - systematická příručka1983, Tomáš Špidlík

První svazek Špidlíkova souborného díla. Dílo hluboce reflektuje teologii křesťanského Východu i Západu a pozoruhodným způsobem objevuje a zprostředkovává její skutečné bohatství. Nikdo se doposud neodvážil napsat &qu... více


Izák Syrský a jeho duchovní odkazIzák Syrský a jeho duchovní odkaz2010, Ilarion Alfejev

Izák Syrský, jeden z největších křesťanských mystiků všech dob, žil v 7. století jako mnich-poustevník v oblasti Mezopotámie (území dnešního Iráku a Íránu). V předkládané knize je analyzováno Izákovo asketické a mystické... více


Duše Ruska s Tomášem ŠpidlíkemDuše Ruska s Tomášem Špidlíkem2000, Tomáš Špidlík

Další svazek nové edice Autor-téma. Ve čtyřiceti krátkých úvahách se autor zamýšlí nad duchovními prameny Ruska. Poslání od Boha dostává nejen každý člověk, ale i každý národ. Proto je třeba, aby také národ našel svou id... více


Ignác - starecIgnác - starec2005, Tomáš Špidlík

Příklad duchovního otcovství. Odvážné propojení životního odkazu západního světce s interpretací křesťanské východní moudrosti chce poukázat na smiřitelnost těch největších kontrastů. Sám světec odkazuje na jednotícíh... více


Fotiovo schizmaFotiovo schizma2008, František Dvorník

Historie a legenda. Studie předního českého byzantologa, s teologickým doporučením Y. Congara, odhaluje životní drama a rehabilituje odkaz jednoho z nejvzdělanějších mužů Východu. více


Hora AthosHora Athos2013, Andreas Müller

Dějiny mnišské republiky / Kniha Andrease Müllera představuje vůbec první novodobou publikaci o Svaté hoře v češtině. Autor v ní přehledně popisuje historii Athosu od vzniku mnišského osídlení na přelomu 9. a 10. století... více


Encyklopedický slovník křesťanského VýchoduEncyklopedický slovník křesťanského Východu2010, Pavel Ambros

Encyklopedický slovník křesťanského Východu je rozšířeným vydáním italského originálu z roku 2000, které vyšlo péčí Papežského východního institutu. Obsahuje téměř 1800 abecedně seřazených hesel, vzájemně bohatě provázan... více


Život z liturgie. Tradice Východu i ZápaduŽivot z liturgie. Tradice Východu i Západu2008, Robert F. Taft

Liturgie je společná tradice, provázaná plností modlitby, do níž lze dorůstat – ne soukromá hra, která by dávala prostor k nahodilým nápadům. Pokud v rituálu něčemu nerozumím, zvláště tomu, s čím mají všechny tradice, na... více


Basil Veliký a jeho dobaBasil Veliký a jeho doba1999, Jiří Novotný

Studie jezuity Novotného prezentuje svatého Basila jako přesvědčivého kazatele a apoštola církevní jednoty - snažil se smířit Západ s Východem. Tázal se: „Co je vlastní křesťanu? Víra, jež jedná skrze lásku. Co je vlastn... více


1