mnišství

štítky

47 knih


Císařovy čepele 88% Císařovy čepele 2016, Brian Staveley

První kniha epické fantasy o intrikách a říši, pro příznivce George R. R. Martina a Douglase Hulicka. Kruh se uzavírá. Sázky jsou vysoko. A staré pravdy znovu ožijí… Císař byl zavražděn a ponechal císařství Annurian v... více


Mnich 81% Mnich 2015, Matthew Gregory Lewis

První a také jediný román, který z rozsáhlé tvorby anglického spisovatele a dramatika vstoupil do literárních dějin. Autor totiž v tomto díle přináší do romantické literatury vůbec a zejména pak do hrůzostrašného žánru a... více


Buď, kde jsi 91% Buď, kde jsi 2016, Štěpán Smolen

Fantaskní, lehce humorný příběh o hledání stálosti v nestálé době. Doba přeje pohybu. Těkáme z místa na místo, ze vztahu do vztahu a z webu na web. I student teologie se nechává nést proudem, dokud nepotká záhadného sta... více
Život sv. Antonína Poustevníka 95% Život sv. Antonína Poustevníka 2010, Athanasius

Život a působení našeho svatého otce Antonína, jak ho napsal a mnichům v cizině poslal náš svatý otec Atanáš, biskup alexandrijský. Svatý Atanáš, biskup alexandrijský, sepsal kolem r. 357 „Život božského Antonína jako... více


Celým srdcem 88% Celým srdcem 2013, Dom Samuel

O budoucnosti křesťanství v našem světě. „Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou... více


Apofthegmata I.	- Výroky a příběhy pouštních otců 98% Apofthegmata I. - Výroky a příběhy pouštních otců 2009, neznámý - neuveden

První svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných »pouštním otcům«, poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, M... více


Dějiny středověkého mnišství 88% Dějiny středověkého mnišství 2001, Hugh Lawrence

Tato publikace z pera britského historika H. Lawrence sleduje vývoj ideje mnišského života od jeho poustevnických počátků v egyptské poušti až po jeho institucionální zakotvení v područí středověké církve. V tomto postup... více


Nebe začíná v tobě 91% Nebe začíná v tobě 2013, Anselm Grün

Moudrost Otců pouště pro dnešní dobu. Jedna z raných autorových knih je klíčovým textem k poznání jeho díla. Jde o spirituální rozbor učení pouštních otců, především Evagria z Pontiku, o negativních i pozitivních sil... více


Apofthegmata III. - Výroky a příběhy pouštních otců 93% Apofthegmata III. - Výroky a příběhy pouštních otců 2008, neznámý - neuveden

Třetí svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z A... více


Řehole Benediktova 100% Řehole Benediktova 1998, Benedikt z Nursie

Zrcadlové česko-latinské vydání textu, který podstatně ovlivnil historii, kulturu a spiritualitu křesťanského Západu. Autor, sv. Benedikt (Benedictus Nursias), žil na přelomu 5. a 6. století v Itálii. Řeholi napsal pro... více


Apofthegmata II. - Výroky a příběhy pouštních otců 93% Apofthegmata II. - Výroky a příběhy pouštních otců 2005, neznámý - neuveden

Druhý svazek první úplné české edice proslulých »apofthegmat«, výroků a příběhů připisovaných starým poustevníkům v Egyptě, kteří žili převážně ve 3. až 5. století po Kristu (například abba Antónios/Antonín, Makarios z A... více


Zo záhrady Bohorodičky 100% Zo záhrady Bohorodičky 2019, Cherubím Karampelas

Kniha je autentickou výpoveďou mladého mnícha, ktorý sa rozhodol pre život na Svätej hore Atos v Grécku. Atos sa nazýva aj mníšskou republikou. Existuje vyše tisíc rokov. Je centrom pravoslávnej duchovnosti. V knihe auto... více


Záhadný středověk 54% Záhadný středověk 2006, Jorge Blaschke

Tajné dějiny klášterů, konventů, řeholních a vojenských řádů Kniha je pozoruhodným dílem, které před čtenářem odkrývá méně známá fakta o středověké společnosti. Autor se zaměřuje především na život v evropských kláštere... více


Na cestě do nebe: skrytý život kartuziánů 97% Na cestě do nebe: skrytý život kartuziánů 1996, Robin Bruce Lockhart

Sonda o života kartuziánských mnichů. Kniha je zajímavým průvodcem po historii a současnosti tohoto kontemplativního řádu. Vychází s předmluvou arcibiskupa Bruno Heima. více


Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (a) 90% Zvyky cenobitů a léky na osm základních neřestí - svazek (a) 2007, Svatý Jan Kassián

Fundamentální dílo západního mnišství v překladu kolektivu překladatelů (Zdeněk Žalud, Jan Zdichynec, Josef Šimandl, Monika Recinová, Edita Mendelová, Jaroslav Lorman, Ondřej Koupil). Český překlad spisu De institutis co... více


Filokalia – Duchovní texty křesťanského Východu 73% Filokalia – Duchovní texty křesťanského Východu 2008, neznámý - neuveden

Filokalia vznikala od 4. do 15. stol. a výsledkem se stala sbírka textů, která je klíčová pro porozumění pravoslaví. Autoři textů byli mniši a jejich smyslem bylo povzbudit duchovní život, lásku k dobru a kráse. Filokali... více


Poučné příběhy pro komořího Lausa 96% Poučné příběhy pro komořího Lausa 2002, Palladios

Historia Lausiaca: příběhy egyptských mnichů sepsané biskupem Palladiem z Helenopole (asi 364–430), žákem slavného egyptského mnicha Euagria/Evagria z Pontu, pro kónstantinopolského dvořana jménem Lausos. Palladios se ja... více


Kontemplativní modlitba 92% Kontemplativní modlitba 1993, Thomas Merton

Kniha je jakousi duchovní závětí autora, syntetizující jeho myšlenky o modlitbě a duchovní zkušenosti v neustálé konfrontaci s nejvýznamnějšími duchovními autory od prvních křesťanských staletí až po dnešek. Předností kn... více


V proudu života: Jak zažívat štěstí a naplnění 88% V proudu života: Jak zažívat štěstí a naplnění 2019, Džecünma Tändzin Palmo

V proudu života je podnětná a inspirativní publikace pro každého se zájmem o duchovní záležitosti a osobní rozvoj. Ukazuje cestu k vlastní podstatě a pomáhá najít vnitřní ozdravení i duševní klid. více


Epochy duchovního života 100% Epochy duchovního života 2002, Pavel Nikolajevič Evdokimov

Od pouštních Otců do našich dnů. Duchovní autorita pravoslavného intelektuálního francouzského světa, znalce duchovního života, předkládá náročnému čtenáři prvotřídní pokrm. Kultivovaný erós dějinně hledá otevřený log... více