duchovní služba

štítky

29 knih


Prázdné rucePrázdné ruce2013, Maria Calasanz Ziesche

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeř... více


Celým srdcemCelým srdcem2013, Dom Samuel

O budoucnosti křesťanství v našem světě. „Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou... více


Zraněný ranhojičZraněný ranhojič2008, Henri J. M. Nouwen

Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest, je-li c... více
Bůh mého životaBůh mého života2009, Amedeo Cencini

Podtitul: Rozlišovat Boží působení v osobním životě. Křesťanská víra je opravdová pouze tehdy, když je osobní, hluboce propojena s každodenním životem a když vyznává Boha, který na našich životních cestách kráčí vedle... více


O povolání - Několik užitečných úvahO povolání - Několik užitečných úvah2011, Tomáš Špidlík

Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, se věnuje tématu Povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, pochybnosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane čas volby směru života... více


Medvěd a mniškaMedvěd a mniška2004, Timothy Radcliffe

Každá kultura potřebuje příběhy, které jí pomáhají pochopit, odkud a kam jde, co je motorem a smyslem jejích dějin. Moderní dobu charakterizují příběhy plné násilí, v nichž je hybnou silou výběr nejsilnějších jedinců, cí... více


Ježíšovy ruceJežíšovy ruce2009, Philip Mohabir

Patero služebností (Efezským 4,11) / Získat národy. Přivádět církev ke zralosti. Vystrojit svaté k dílu služby. Vést k růstu Kristovo tělo, aby jednalo jako celek. Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světovýc... více


Býti farářkouBýti farářkou2003, Milena Tomešová

Rozhovory Mileny Tomešové se ženami, které přijaly povolání k duchovenské službě v Církvi československé husitské, zachycují nejen podivuhodné cesty, kterými si Bůh tyto ženy vedl, ale jsou také zrcadlem života církevníh... více


Osvobodit celibátOsvobodit celibát2008, Donald Bernard Cozzens

Tato útlá knížka pochází z pera zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál... více


Cesta ke zdraví a životní harmoniiCesta ke zdraví a životní harmonii1995, Ellen Gould White

Kniha o zdraví a vyváženém životnímu stylu z křesťanského pohledu. Jednoduché principy zdraví inspirované Biblí. Popisuje jakým způsobem souvisí fyzické zdraví člověka s jeho duchovním životem, vztahy a psychikou (holist... více


Písmo jako anděl průvodcePísmo jako anděl průvodce2011, Patrizio Rota Scalabrini

Podtitul: Navigace na cestě povolání Autor, biblista, se v této knize obrací k mladým lidem, kteří hledají své povolání, anebo už učinili první kroky na cestě, kterou je Bůh volá. Předkládá užitečná vodítka k tomu, ja... více


Jak přežít ve službách církveJak přežít ve službách církve2012, Nick Cuthbert

Autor nabízí své zkušenosti z více než třiceti let vlastní služby vedení v církvi, ale i postřehy ze služby jiných a z poradenství těm, kdo v církvi nesou zodpovědnost. Postupně prochází jednotlivé oblasti veřejného i so... více


Moje zkušenost s církví v AfriceMoje zkušenost s církví v Africe1997, Bernhard Häring

Knížka není pouze cestopisem, ale podává i svědectví o současné praxi a perspektivách křesťanských misií v Africe. více


Život plný požehnáníŽivot plný požehnání2008, Bruce Wilkinson

Proč všechno, co děláte dnes, má význam na věky / V malé knížce, kterou právě držíte, zjistíte, že Ježíš odhalil přímé spojení mezi tím, co děláte dnes, a tím, co budete prožívat po smrti. Je překvapivé, že většina ducho... více


Marnotratný OtecMarnotratný Otec2007, Amedeo Cencini

Příběh ztraceného a opět nalezeného povolání. Podobenství o marnotratném synu je nepochybně jedním z nejkrásnějších evangelních příběhů o usmíření. Autor však v této útlé knížce proniká o kousek dál a na pozadí dynami... více


1