duchovní služba

štítky

34 knih


Dcera královská: svatá Anežka Česká 83% Dcera královská: svatá Anežka Česká 2008, František Křelina

Historický román psaný za druhé světové války poukazuje na neobyčejný život jedné ze slavných postav českých dějin, Anežky Přemyslovny. V dobách mocenských bojů, intrik a násilnictví vyrostla z rodu Přemyslovců neobyčej... více


Prázdné ruce 97% Prázdné ruce 2013, Maria Calasanz Ziesche

Kniha je slavný román o životě opata Berna z Reichenau (1008–1048). Lotriňan Berno, vzdělaný mnich z říšského opatství na Prümu v Eifelu, je jmenován opatem polorozpadlého kláštera na ostrově Reichenau na Bodamském jezeř... více


Celým srdcem 88% Celým srdcem 2013, Dom Samuel

O budoucnosti křesťanství v našem světě. „Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou... více
Zraněný ranhojič 90% Zraněný ranhojič 2008, Henri J. M. Nouwen

Žádný duchovní nemůže nikoho spasit. Může se jen těm, kdo jsou plni strachu a obav, nabídnout jako průvodce. A přece díky právě tomuto vedení lze spatřit první známky naděje. Je tomu tak proto, že sdílená bolest, je-li c... více


O povolání - Několik užitečných úvah 96% O povolání - Několik užitečných úvah 2011, Tomáš Špidlík

Poslední titul, který kardinál Tomáš Špidlík za svého života sepsal, se věnuje tématu Povolání. Odpovídá v něm na nejčastější námitky, pochybnosti a otázky, které si klade každý, před nímž vyvstane čas volby směru života... více


Moje zkušenost s církví v Africe 80% Moje zkušenost s církví v Africe 1997, Bernhard Häring

Knížka není pouze cestopisem, ale podává i svědectví o současné praxi a perspektivách křesťanských misií v Africe. více


Bůh mého života 60% Bůh mého života 2009, Amedeo Cencini

Podtitul: Rozlišovat Boží působení v osobním životě. Křesťanská víra je opravdová pouze tehdy, když je osobní, hluboce propojena s každodenním životem a když vyznává Boha, který na našich životních cestách kráčí vedle... více


Ježíšovy ruce 50% Ježíšovy ruce 2009, Philip Mohabir

Patero služebností (Efezským 4,11) / Získat národy. Přivádět církev ke zralosti. Vystrojit svaté k dílu služby. Vést k růstu Kristovo tělo, aby jednalo jako celek. Klíčové dílo jednoho z nejvýznamnějších světovýc... více


Býti farářkou 60% Býti farářkou 2003, Milena Tomešová

Rozhovory Mileny Tomešové se ženami, které přijaly povolání k duchovenské službě v Církvi československé husitské, zachycují nejen podivuhodné cesty, kterými si Bůh tyto ženy vedl, ale jsou také zrcadlem života církevníh... více


Služba představených v církvi 100% Služba představených v církvi 2009, Michelina Tenace

Pojednání o svěřené moudrosti. Jak moudře řídit svěřené dílo a jaká je vlastně služba představených? Církevní otcové v ní dokonce spatřovali podobnost s mučednictvím! Michelina Tenace nás předkládaným titulem vede k j... více


Skutočnosti z opačnej strany 100% Skutočnosti z opačnej strany 2008, Carlo Carretto

V tomto diele sa po veľmi provokatívnom úvode, ktorý je presiaknutý duchom originálneho protestu, v troch častiach venuje Carretto trom rámcovým témam, ktorých jednotiacim prvkom je človek. V prvej časti hovorí o človeku... více


Jak přežít ve službách církve 100% Jak přežít ve službách církve 2012, Nick Cuthbert

Autor nabízí své zkušenosti z více než třiceti let vlastní služby vedení v církvi, ale i postřehy ze služby jiných a z poradenství těm, kdo v církvi nesou zodpovědnost. Postupně prochází jednotlivé oblasti veřejného i so... více


Medvěd a mniška 80% Medvěd a mniška 2004, Timothy Radcliffe

Každá kultura potřebuje příběhy, které jí pomáhají pochopit, odkud a kam jde, co je motorem a smyslem jejích dějin. Moderní dobu charakterizují příběhy plné násilí, v nichž je hybnou silou výběr nejsilnějších jedinců, cí... více


Osvobodit celibát 60% Osvobodit celibát 2008, Donald Bernard Cozzens

Tato útlá knížka pochází z pera zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál... více


Cesta ke zdraví a životní harmonii 60% Cesta ke zdraví a životní harmonii 1995, Ellen Gould White

Kniha o zdraví a vyváženém životnímu stylu z křesťanského pohledu. Jednoduché principy zdraví inspirované Biblí. Popisuje jakým způsobem souvisí fyzické zdraví člověka s jeho duchovním životem, vztahy a psychikou (holist... více


Život plný požehnání 100% Život plný požehnání 2008, Bruce Wilkinson

Proč všechno, co děláte dnes, má význam na věky / V malé knížce, kterou právě držíte, zjistíte, že Ježíš odhalil přímé spojení mezi tím, co děláte dnes, a tím, co budete prožívat po smrti. Je překvapivé, že většina ducho... více


Písmo jako anděl průvodce 60% Písmo jako anděl průvodce 2011, Patrizio Rota Scalabrini

Podtitul: Navigace na cestě povolání Autor, biblista, se v této knize obrací k mladým lidem, kteří hledají své povolání, anebo už učinili první kroky na cestě, kterou je Bůh volá. Předkládá užitečná vodítka k tomu, ja... více


Dobré slovo u lůžka nemocných 80% Dobré slovo u lůžka nemocných 1994, Georg Stoff

Rozhovory u lůžka nemocných a umírajících. více


Jsem rozhodnutá! 0% Jsem rozhodnutá! 2009, neznámý - neuveden

Sestra Consuela od Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Útlá kniha popisuje život a putování ke svatosti ctihodné sestry Consuely Utrilly, Nejmenší mnišky sv. Františka z Pauly, která byla přijata do kláštera v roce 1947... více


Padre a Rebe - Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerqu 0% Padre a Rebe - Vojenští duchovní československé zahraniční armády u Tobruku a Dunkerqu 2015, Martin Flosman

Publikace přibližuje neznámé osudy dvou z celkem čtrnácti důstojníků vojenské duchovní služby, kteří sloužili v čs. zahraničních jednotkách za druhé světové války. Je založena na autentických denících, které si vedli Fra... více