starověké rukopisy

štítky

24 knih


Jidášovo evangelium 71% Jidášovo evangelium 2006, neznámý - neuveden

Jidášovo evangelium je starověký náboženský text, jehož senzační objev v poslední době vyvolal oprávněné vzrušení u odborné i laické veřejnosti. Silně poškozený rukopis se objevil za dosud ne zcela objasněných okolností,... více


Záhady starověkých textů z celého světa 89% Záhady starověkých textů z celého světa 2014, Reinhard Habeck

Je zde něco, co může otřást naším známým pohledem na historii: Spisy před oficiálním vynálezem písma. Pyramidy v Gíze a Sfinga, coby zásobník vědomostí pro potomstvo, postavené před velkou potopou. Úžasné objevy prokazuj... více


Synové světla a synové tmy: Svědectví nejstarších biblických rukopisů 84% Synové světla a synové tmy: Svědectví nejstarších biblických rukopisů 1970, Stanislav Segert

Pozoruhodně dovede autor, vynikající znalec svého oboru, vyprávět historii objevů starých rukopisů u Mrtvého moře. A stejně zajímavě shrnuje i dějiny lidu, jehož život a myšlení nalezené rukopisy dokumentují. Nejvíce si ... více
Rukopisy z Nag Hammádí 1 96% Rukopisy z Nag Hammádí 1 2008, neznámý - neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí ... více


Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora 51% Podvod so zvitkami od Mŕtveho mora 2005, Michael Baigent

Prvá časť knihy odhaľuje najmä čudesné „vedecké“ praktiky tzv. medzinárodného výskumného tímu, ktorý sa zmocnil kumránskych zvitkov po ich objavení a dlho neumožnil prístup k nim iným vedcom. Ďalšie časti osvetľujú dô... více


Tomášovo evangelium : překlad s výkladem 94% Tomášovo evangelium : překlad s výkladem 1982, Petr Pokorný

Tomášovo evangelium bylo používáno gnostiky a s gnostickým záměrem bylo sestaveno v dochovaný celek. více


Rukopisy od Mrtvého moře 80% Rukopisy od Mrtvého moře 1969, John Marco Allegro

Práce Johna M. Allegra, v současné době (1969) lektora hebrejské filologie na Manchesterské universitě, pojednává o pozoruhodných písemných památkách, které vznikly v době starozákonní a v přechodném období mezi Starým a... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2 100% Rukopisy z Nag Hammádí 2 2009, neznámý - neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více


Rukopisy z Nag Hammádí 3 96% Rukopisy z Nag Hammádí 3 2011, neznámý - neuveden

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme) 52 koptsky psaných s... více


Tajemství Bible 84% Tajemství Bible 2005, Alfred J. Palla

Pro velký zájem čtenářů vychází druhé, revidované vydání této publikace. Autor zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má autoritu Božího slova, že pisatelé biblických knih byli Duchem Božím „unášeni“, aby na... více


Neskorá antika a kresťanstvo 20% Neskorá antika a kresťanstvo 2010, Peter Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Dějiny ukryté v písku - Antické papyry z římského Egypta 76% Dějiny ukryté v písku - Antické papyry z římského Egypta 2008, Peter Parsons

Oxyrhynchos, někdejší pulsující město a administrativní středisko Římské říše v Egyptě, obývané potomky řeckých přistěhovalců, ukrývalo v odpadních jámách velké množství papyrů, které zde v r. 1897 objevili britští arche... více


Evangelium pravdy 100% Evangelium pravdy 2003, Zdeněk Kratochvíl

Evangelium pravdy – List Rheginovi neboli Slovo o zmrtvýchvstání – Přílohy. Předmluvu napsal Jan Bouzek. více


Rukopisy z Nag Hammádí 4 90% Rukopisy z Nag Hammádí 4 2016, neznámý - neuveden

Čtvrtý svazek ediční řady „Rukopisy z Nag Hammádí“ přináší dalších pět do češtiny dosud nepřeložených spisů. První z nich, v originále nazvaný Authentikos logos („Věrohodné slovo“) podává výklad o nebeském původu, pozems... více


Ježíš a svitky od Mrtvého moře 80% Ježíš a svitky od Mrtvého moře 2000, James H. Charlesworth

Texty napsané Ježíšovými účastníky dokreslujícími bibli. Proč se tajemné svitky od Mrtvého moře považují za největší archeologický nález tohoto století? Proč nebyly dlouho plně zpřístupněny? Tajily snad něco, co by třeba... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. I, Územie Slovenska pred príchodom Slovanov 90% Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov. I, Územie Slovenska pred príchodom Slovanov 1998, Richard Marsina

Slovensko v staroveku, v čase historických Keltov, Rimanov, Germánov a ďalších národov. více


Rukopisy od Mrtvého moře 73% Rukopisy od Mrtvého moře 2007, neznámý - neuveden

První české vydání reprezentativního výboru ze svitků od Mrtvého moře. Tato edice tzv. kumránských rukopisů obsahuje 2000 let staré texty židovského společenství, které byly nalezeny ve čtyřicátých letech minulého sto... více


Kodikológia 33% Kodikológia 2007, Peter Olexák

Dielo P. Olexáka má slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov. Vzniklo komparáciou prác svetových kodikologických autorít a je dielom, ktoré konečne vyplňuje prázdne miesto v oblasti tejto vednej disciplíny nielen na Slove... více


Beletristická literatura staroegyptská 100% Beletristická literatura staroegyptská 1923, František Lexa

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství 80% Svitky od Mrtvého moře a židovský původ křesťanství 2004, Carsten Peter Thiede

Autor zajímavým a vzrušujícím způsobem vysvětluje, že svitky, napsané hebrejsky a aramejsky ortodoxní židovskou sektou mezi lety 150 př.n.l. a 68 n.l, byly součástí větší knihovny, jejíž rukopisy dokazovaly, že křesťanst... více