starověké rukopisy

štítky

23 knih


Synové světla a synové tmy: Svědectví nejstarších biblických rukopisůSynové světla a synové tmy: Svědectví nejstarších biblických rukopisů1970, Stanislav Segert

Pozoruhodně dovede autor, vynikající znalec svého oboru, vyprávět historii objevů starých rukopisů u Mrtvého moře. A stejně zajímavě shrnuje i dějiny lidu, jehož život a myšlení nalezené rukopisy dokumentují. Nejvíce si ... více


Jidášovo evangeliumJidášovo evangelium2006, neznámý - neuveden

Jidášovo evangelium je starověký náboženský text, jehož senzační objev v poslední době vyvolal oprávněné vzrušení u odborné i laické veřejnosti. Silně poškozený rukopis se objevil za dosud ne zcela objasněných okolností,... více


Podvod so zvitkami od Mŕtveho moraPodvod so zvitkami od Mŕtveho mora2005, Michael Baigent

Prvá časť knihy odhaľuje najmä čudesné „vedecké“ praktiky tzv. medzinárodného výskumného tímu, ktorý sa zmocnil kumránskych zvitkov po ich objavení a dlho neumožnil prístup k nim iným vedcom. Ďalšie časti osvetľujú dô... více
Rukopisy z Nag Hammádí 1Rukopisy z Nag Hammádí 12008, neznámý - neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí ... více


Tomášovo evangelium : překlad s výklademTomášovo evangelium : překlad s výkladem1982, Petr Pokorný

Tomášovo evangelium bylo používáno gnostiky a s gnostickým záměrem bylo sestaveno v dochovaný celek. více


Neskorá antika a kresťanstvoNeskorá antika a kresťanstvo2010, Peter Olexák

Autor v tejto knihe predstavil prvé kresťanské storočia v kultúrnom previazaní s rímskou antikou, podal zároveň farbistý obraz tohto „prechodného obdobia“ ako plnohodnotnej epochy. V siedmich kapitolách rozoberá nové ide... více


Rukopisy od Mrtvého mořeRukopisy od Mrtvého moře1969, John Marco Allegro

Práce Johna M. Allegra, v současné době (1969) lektora hebrejské filologie na Manchesterské universitě, pojednává o pozoruhodných písemných památkách, které vznikly v době starozákonní a v přechodném období mezi Starým a... více


Dějiny ukryté v písku - Antické papyry z římského EgyptaDějiny ukryté v písku - Antické papyry z římského Egypta2008, Peter Parsons

Oxyrhynchos, někdejší pulsující město a administrativní středisko Římské říše v Egyptě, obývané potomky řeckých přistěhovalců, ukrývalo v odpadních jámách velké množství papyrů, které zde v r. 1897 objevili britští arche... více


Tajemství BibleTajemství Bible2005, Alfred J. Palla

Pro velký zájem čtenářů vychází druhé, revidované vydání této publikace. Autor zajímavým způsobem předkládá důkazy o tom, že Bible má autoritu Božího slova, že pisatelé biblických knih byli Duchem Božím „unášeni“, aby na... více


Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I. - Územie Slovenska pred príchodom SlovanovPramene k dejinám Slovenska a Slovákov I. - Územie Slovenska pred príchodom Slovanov1998, Richard Marsina

Slovensko v staroveku, v čase historických Keltov, Rimanov, Germánov a ďalších národov. více


Evangelium pravdyEvangelium pravdy2003, Zdeněk Kratochvíl

Evangelium pravdy – List Rheginovi neboli Slovo o zmrtvýchvstání – Přílohy. Předmluvu napsal Jan Bouzek. více


Ježíš a svitky od Mrtvého mořeJežíš a svitky od Mrtvého moře2000, James H. Charlesworth

Texty napsané Ježíšovými účastníky dokreslujícími bibli. Proč se tajemné svitky od Mrtvého moře považují za největší archeologický nález tohoto století? Proč nebyly dlouho plně zpřístupněny? Tajily snad něco, co by třeba... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2Rukopisy z Nag Hammádí 22009, neznámý - neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více


Rukopisy od Mrtvého mořeRukopisy od Mrtvého moře2007, neznámý - neuveden

První české vydání reprezentativního výboru ze svitků od Mrtvého moře. Tato edice tzv. kumránských rukopisů obsahuje 2000 let staré texty židovského společenství, které byly nalezeny ve čtyřicátých letech minulého sto... více


KodikológiaKodikológia2007, Peter Olexák

Dielo P. Olexáka má slúžiť ako učebná pomôcka pre študentov. Vzniklo komparáciou prác svetových kodikologických autorít a je dielom, ktoré konečne vyplňuje prázdne miesto v oblasti tejto vednej disciplíny nielen na Slove... více


1