kněžství

štítky

66 knih


Jako bychom dnes zemřít měli 95% Jako bychom dnes zemřít měli 2012, Miloš Doležal

Drama života, kněžství a mučedniké smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Noc z 23. na 24. února 1950. Černý tudor projíždí zasněženou Vysočinou. Vpředu řidič se spolujezdcem, který popíjí čaj z termosky. Na zadní... více


Moc a sláva 85% Moc a sláva 1947, Graham Greene

Odehrává se v Mexiku ve 40. letech a osou díla je konflikt katolické církve se světskou mocí. Symbolicky je ztělesněn zápasem kněze, vydaného napospas nejrůznějšímu strádání a neustále prchajícího před zákonem, s poručík... více


Tomáš Halík: Ptal jsem se cest 82% Tomáš Halík: Ptal jsem se cest 1997, Tomáš Halík

podtitul: „Ptal jsem se cest“ Životopisný rozhovor je svědectvím o hledání vlastní cetsy v duchovní životě, ve filozofii i v soudobé společnosti. Rozhovor zavede čtenáře do mnoha různých prostředí: do čapkovské atmosf... více
Oběť případu Babice: Jan Bula 1920 - 1952 88% Oběť případu Babice: Jan Bula 1920 - 1952 2016, František Kolouch

V červenci 1951 zazněly ve škole v Babicích výstřely. Zemřeli tři funkcionáři MNV. Třebaže již druhý den byli pachatelé dopadeni, využil komunistický režim událost jako záminku pro likvidaci dalších „nepohodlných“ osob. ... více


Kněz a ministrant 87% Kněz a ministrant 2002, Oscar Wilde

Homoerotický příběh „Kněz a ministrant“ Johna Francise Bloxama vyšel v roce 1894 v časopise The Chameleon. Jelikož v tomto periodiku publikoval texty také Oscar Wilde, byla proti němu próza spolu s dalšími důkazy využita... více


Božia vôľa - zbožná fráza? 93% Božia vôľa - zbožná fráza? 2006, Ladislav Kubíček

Česká verejnosť bola šokovaná, keď bol na jeseň roku 2004 zavraždený farár z mestečka Třebenice na severe Čiech. Jeho posledná knižočka, ktorej rukopis dokončil niekoľko dní pred svojim tragickým skonom, je teda vlastne ... více


Celým srdcem 88% Celým srdcem 2013, Dom Samuel

O budoucnosti křesťanství v našem světě. „Jak ve 21. století žít klášterním životem? Jak plnit naše křesťanské povolání ve světě rozpadlých hodnot? Přes všechen zmatek, jenž kolem nás vládne, máme předávat křesťanskou... více


Dělníci na vinici 97% Dělníci na vinici 2001, Bruce Marshall

Hlavním hrdinou příběu je prostý kněz. Vyprávění, které nepostrádá humor a nadsázku, se odehrává ve Francii první poloviny dvacátého století. Abbé Gaston je možná trochu výstřední a svérázný, ale láska k prostým lidem, k... více


To jsi můj Bůh? 95% To jsi můj Bůh? 2014, Heiner Wilmer

I kněz vystavuje svou víru otázkám. Autor bilancuje svých 30 let řeholního a kněžského života a klade si provokující otázky: „Kdo je pro mne Ježíš? Jaký smysl má moje životní volba tváří v tvář nenaplněným snům, samot... více


Dar a tajemství 90% Dar a tajemství 1997, Karol Józef Wojtyła

Podtitul: K padesátému výročí mého kněžství / Publikace je papežovým ohlédnutím za jeho cestou životem ke kněžství. Přináší jeho zajímavý pohled na povolání ke kněžství a odhaluje hloubku tohoto povolání. Svatý otec popi... více


Václav Malý: rozhovory 87% Václav Malý: rozhovory 2017, Jindřich Kabát

Václav Malý se většině z nás propojuje s rokem 1989, s jeho první otevřenou modlitbou na rozlehlé Letenské pláni a s naprosto nekompromisními postoji v době totality. Jenže v poslední době jako by o něm bylo slyšet méně.... více


Byl jsem nablízku 77% Byl jsem nablízku 2013, František Lukeš

Po celá dlouhá léta jsme si s Eduardem Hakenem psávali navzájem dopisy. Ty jeho byly často k dění u nás velmi kritické. Když mne vyšetřovali, musel jsem některé z nich zničit, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. V do... více


Vstaňte, pojďme! 96% Vstaňte, pojďme! 2004, Karol Józef Wojtyła

Vzpomínky Svatého otce na své krakovské působení předkládá nyní Karmelitánské nakladatelství i českému čtenáři. Kniha nabízí nejen obraz polské společnosti přelomu padesátých a šedesátých let, ale zejména otevřený pohled... více


Žena a kněz 20% Žena a kněz 2014, Čeněk Maria Tomíško

O thematě, jak se katolická žena má chovati ke knězi, nebylo by vlastně třeba pojednávati, kdyby nebylo úpadku živé víry. Vždyť ženě hluboce věřící, která chápe kněžství v plném obsahu, jest zcela zřejmý důsledek, který ... více


S největší vděčností 95% S největší vděčností 2013, Jan Balík

Rozhovor s P. Bohumilem Kolářem / Pražský rodák otec Bohumil Kolář vystudoval teologii v Římě. V roce 1952 byl ve svých 28 letech pro svou víru komunistickým režimem zatčen a odsouzen k deseti letům vězení. Po amnestii v... více


Farářova zpověď 100% Farářova zpověď 2010, Pius Josef Peterka

Sepekovský rodák Pius Josef Peterka se stal knězem v roce 1954, tedy v době, kdy komunistický totalitní režim dokončoval své běsnící tažení proti církvi. Po dvouleté vojenské službě působil více než tři desetiletí na nov... více


Maximální křesťanství - Adolf Kajpr SJ a list Katolík 100% Maximální křesťanství - Adolf Kajpr SJ a list Katolík 2012, Vojtěch Novotný

Monografie je věnována neobyčejné osobnosti Adolfa Kajpra SJ (1902-1959), muže, jehož mezi věřícími katolické církve provází pověst světce a mučedníka. Představuje jeho životní osudy i jeho bibliografii a předkládá svěde... více


V krvi je život 80% V krvi je život 2013, Benjamin Boisson

Neobyčejná cesta ke kněžství / Kniha je svědectvím o neobvyklé cestě autora, vedoucí od zázračného uzdravení z leukémie až k povolání ke kněžství. Rychle si čtenáře získá svou přímočarostí, zemitostí i smyslem pro humor.... více


Osvobodit celibát 60% Osvobodit celibát 2008, Donald Bernard Cozzens

Tato útlá knížka pochází z pera zkušeného amerického kněze věnovaná kněžskému celibátu, a to v historii katolické církve i v přítomnosti, kdy se o tomto cenném charizmatu a jeho církevněprávním pojetí diskutuje. Originál... více


Celibát 80% Celibát 2000, Józef Augustyn

Celibát : jeho duchovní předpoklady a bohatství a jak k němu správně vychovávat. Kniha splňuje požadavky solidní pomůcky při výchově k celibátu. Zprostředkovává totiž o něm důkladné znalosti, probouzí úctu a lásku k n... více


Svátost smíření: inspirace nejen pro zpovědníky 60% Svátost smíření: inspirace nejen pro zpovědníky 2001, Józef Augustyn

"Zpovídání je pro mne vždycky náročnou a obtížnou službou. Dodnes jen velmi těžko rozlišuji, které z vyznávaných hříchů mám pominout mlčením a kdy mám kajícníkovi říci laskavě, ale rozhodně „jdi a už nehřeš.” Často cítím... více


A kdo vás zabije ... 80% A kdo vás zabije ... 1947, Bedřich Hoffmann

Podtitul: Život a utrpení kněžstva v koncentračních táborech. Vzpomínky kněží a na kněze, vězněné v koncentračních táborech. Kniha zachycuje duchovní, kteří prošli koncentračním táborem v Dachau. A to jednak ty, kteř... více


Služebníci radosti 90% Služebníci radosti 2010, Joseph Alois Ratzinger

Podtitul: Meditace o kněžské spiritualitě Ne že bychom chtěli panovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti. (2 Kor 1,24). Kniha nabízí meditace, ve kterých autor povzbuzuje čtenáře k odvaze, aby se zno... více


Kněžská spiritualita 100% Kněžská spiritualita 2010, Hans Urs von Balthasar

Na čem by měl stát život dnešních kněží? A co je podstatou kněžského poslání? Chceme-li znát odpověď na tyto otázky, je třeba se vrátit až k apoštolům, k jejich povolání samotným Kristem a k putování s ním po Galileji a ... více


Václav - Osudy venkovského českého kněze z let 1940-1969 100% Václav - Osudy venkovského českého kněze z let 1940-1969 1993, Ladislav Vojkovský

Z doslovu autora: Český katolický kněz, o němž mluvím (i když uznávám zásluhy i jiných křesťanských kněží) je neoddělitelnou součástí českých dějin, počínaje učitelem sv. Václava, kterého učil v duchu našich prvních vě... více


Lide můj, vyjdi z Egypta 80% Lide můj, vyjdi z Egypta 1996, Carlo Maria Martini

Milánský kardinál ve svých exerciciích živě v deseti rozjímáních osvětluje nesnadnou a namáhavou duchovní cestu na biblických postavách Mojžíše a Petra. První byl povolán Bohem žít s vyvoleným národem a druhého pak povol... více


Zaradoval jsem se... 100% Zaradoval jsem se... 2002, Antonín Bradna

Útržky ze života nebo paměti v příbězích, tak by se také daly nazvat vzpomínky katolického kněze mons. Antonína Bradny (nar.1922), vězně komunistických žalářů (1952-1964) a dlouholetého duchovního podřipského kraje (Budy... více


Měnící se tvář kněžství 60% Měnící se tvář kněžství 2003, Donald Bernard Cozzens

Aktuální kniha o kněžské formaci, sepsaná dlouholetým rektorem jednoho severoamerického kněžského semináře, uznávaným autorem knih o kněžství a vyučujícím na John Carroll University. Autor uplatňuje nové poznatky z psych... více


Stálo to za to 100% Stálo to za to 2010, Vojtech Kováčik

Cesta ku kňazstvu pátra V. Kováčika SVD. více


Celibát 60% Celibát 1922, Johannes Ferch

Mladý kaplan Viktor Erb cítí rozpor mezi vírou v Boha a nařízeními církve. více


Kněžím: Slovo a liturgie 80% Kněžím: Slovo a liturgie 2012, Enzo Bianchi

„Kněz vychází z eucharistie a směřuje k ní: v ní Duch Svatý posvěcuje církev a také kněze. Ať kněží nezapomenou, že i když slaví ty nejskromnější eucharistie, někde v zapomenutých vesničkách ‘na konci světa’ či v anonymn... více


Sláva svatoprokopská 80% Sláva svatoprokopská 1662, Bedřich Bridel

Život a činy sv. Prokopa v podání známého barokního spisovatele Bedřicha Bridela. Legenda patří svojí literární hodnotou k vrcholům českojazyčné barokní produkce. Kromě toho je zajímavá četnými odbočkami (např. založení ... více


Duchovní slovo pro dnes a zítra 100% Duchovní slovo pro dnes a zítra 2004, Jan Evangelista Urban

Z teologicko-pastoračního kursu roku 1969. Kniha promluv otce Jana Evangelisty Urbana, které míval v rámci teologicko-pastoračního kurzu v létech 1969 - 1972 v Praze. Byly koncipovány pro kněze, ale jak se ukázalo, „j... více


List papeže Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2001 80% List papeže Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2001 2001, Karol Józef Wojtyła

Lauda Sion, Salvatorem, lauda ducem et pastorem, in hymnis et canticis! Tajemství, jehož služebníky jsme se stali, je doopravdy veliké. Je to tajemství lásky bez hranic, protože Ježíš „miloval svoje, kteří byli ve světě,... více


List papeže Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2004 80% List papeže Jana Pavla II. kněžím k Zelenému čtvrtku 2004 2004, Karol Józef Wojtyła

Narodili jsme se z eucharistie. Když dosvědčujeme v celé církvi, že „de Eucharistia vivit“, jak jsem chtěl zdůraznit v nedávné encyklice, můžeme tak mluvit i o služebném kněžství, které od začátku žije, pracuje a nese pl... více


Studijní texty ze spirituální teologie IV. 0% Studijní texty ze spirituální teologie IV. 2010, Michal Altrichter

Duchovní život a kerygma. Kolekce příspěvků vyučujících spirituální teologii, jako například: zvěstování ve františkánské spiritualitě, životopis mystičky Anděly z Foligna, kněz ve světové literatuře (od Grahama Green... více


Myšlenky o kněžství 0% Myšlenky o kněžství 2009, Joseph Alois Ratzinger

Antologie textů papeže Benedikta XVI. (s úvodem Lucia Coky a Edmonda Caruny). Tento útlý svazeček edice „Myšlenky“ je sestaven z úvah Svatého otce Benedikta XVI. o kněžství. více


Strana světí prostředky 0% Strana světí prostředky 2001, Bořivoj Čelovský

Martyrium faráře Josefa Toufara Studie přibližuje životní osud faráře Josefa Toufara, jenž byl hlavním protagonistou údalostí okolo tzv. číhošťského zázraku. Autor prostudoval mnohé fondy z archivů i soukromých sbírek... více


Jako si Otec zamiloval mne... 0% Jako si Otec zamiloval mne... 2010, Hubertus Blaumeiser

365 krátkých úryvků z Písma, církevních otců, církevní nauky, ze spisů svatých, teologů a svědků víry bylo vybráno jako průvodce rokem kněží a jako výzva, abychom život stavěli na tom, co nepomíjí. / Tyto myšlenky dávají... více


Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914) 0% Výchova kněží v Čechách a jejich role v náboženské kultuře (1848-1914) 2017, Tomáš W. Pavlíček

Představa o výjimečném poklesu religiozity v Čechách vyvolává zájem u nás i v zahraničí. Jak ale toto téma podrobit empirickému historickému výzkumu a nespokojit se jen s konstatováním, že od poloviny 19. století sekular... více