věda a víra

štítky

97 knih


Andělé a démoni 87% Andělé a démoni 2009, Dan Brown

V knize Andělé a démoni americký spisovatel Dan Brown poprvé představil postavu hardvardského symbologa Roberta Langdona, který se pak znovu objevuje ve světovém bestselleru Da Vinciho kód. Langdon je při návštěvě Evropy... více


Exorcista – souboj s ďáblem 86% Exorcista – souboj s ďáblem 1992, William P. Blatty

Vykopávky starobylých hrobek v Iráku končí. Muž, jenž se na nich podílel, ví, že vedle vzácných památek spatřilo světlo světa také zlo od úsvitu věků ohrožující lidstvo. Už jednou se s ním střetl a málem za to zaplatil ž... více


Boží blud 81% Boží blud 2009, Richard Dawkins

Přináší náboženství útěchu, nebo bolest? Kniha britského evolučního biologa R. Dawkinse odmítá náboženský fundamentalismus a kritizuje všechny ostatní i umírněné podoby náboženství. Považuje je za nebezpečný jev, kter... více
Tančící skály 89% Tančící skály 2012, Marek Vácha

O vývoji života na Zemi, o člověku a o Bohu. Kniha vznikla na základě přednášek z náboženství na Biskupském gymnáziu v Brně v letech 1998–2001 a je určena především středoškolským studentům. Fascinující dějiny naší exi... více


Noc zpovědníka 84% Noc zpovědníka 2009, Tomáš Halík

V šestnácti esejích této knihy čtenář nalezne kritické úvahy o stavu a aktuálních problémech našeho světa i o současných proměnách náboženství, laskavě humorné šlehy do vlastních řad, filozofické meditace nad paradoxními... více


Šestá cesta 90% Šestá cesta 2004, Marek Vácha

Šestá cesta : o havranech, o liliích a o mnohem vzácnější cestě. Planeta Země v prostoru nevisí, ani se nevznáší, ale prostě je. Shora i zdola je obklopena mrazivým kosmem s vakuem. A v tomto černém vzduchoprázdnu pl... více


Návrat ke Stromu života – Evoluce a křesťanství 90% Návrat ke Stromu života – Evoluce a křesťanství 2005, Marek Vácha

Strom života je obraz, který rámuje příběh Písma svatého: mluví se o něm na začátku první knihy Bible a na konci knihy poslední. Pro evolučního biologa má však tento termín ještě jinou asociaci: darwinistickou představu ... více


Básnické spisy 97% Básnické spisy 2009, Bohuslav Reynek

Kniha obsahuje úplné básnické dílo Bohuslava Reynka z celého jeho tvůrčího období šedesáti let. Druhé souborné kritické vydání se pokouší podat co možná ucelený obraz o tvorbě jednoho z nejsvéráznějších a nejsugestivnějš... více


Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis 82% Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření podle knihy Genesis 2014, Marek Vácha

V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vě... více


Od vědy k Bohu 91% Od vědy k Bohu 2008, Peter Russell

V knize Od vědy k Bohu britský spisovatel Peter Russell popisuje vlastní životní cestu od přesvědčeného ateisty a materialistického skeptika k hlubokému pochopení skutečné reality vědomí. Jednoduchými slovy psaný záznam ... více


Vesmír v jediném atomu 84% Vesmír v jediném atomu 2009, Jeho Svatost Dalajlama XIV. (p)

Kniha Vesmír v jediném atomu, kterou napsal Jeho Svatost, 14. dalajlama, je jedinečným srovnáním moderní vědy a techniky s buddhistickou tradicí. Dalajlama žije již mnoho let v exilu v indickém městě Dharamsala, vyhnán z... více


Evoluce boha 85% Evoluce boha 2011, Robert Wright

Robert Wright nás provází ne velkolepé pouti dějinami a odhaluje poznatek životně důležitý pro naši dobu: v evoluci judaismu, křesťanství a islámu najdeme stejnou zákonitost a v jejich svatých písmech je „skrytý kód“. Wr... více


Kauza Stvořitel 91% Kauza Stvořitel 2006, Lee Strobel

Novinář pátrá po tajemství vzniku života / Má darwinovská evoluční teorie skutečně pravdu a je jediným možným řešením tajemství vzniku života? Pokud má darwinismus pravdu pak platí slova evolučního biologa a historika Wi... více


Po stopách neznámého Boha 82% Po stopách neznámého Boha 2011, Karel Skalický

Filozofická studie o náboženském a duchovním zaměření člověka a jeho víře v jsoucnost Boha. Otázce existence Boha se nevyhneme, ať v Boha věříme nebo ne. Autor se proto chce v této knize dobrat spolehlivých výsledků nov... více


Bůh jako psychický virus 52% Bůh jako psychický virus 2008, Petr Bakalář

Cílem publikace je kritická analýza tří hlavních náboženských monoteistických systémů – judaismu, křesťanství a islámu. Ti, kteří mají pro svoji víru silné důvody, by se neměli bát analýzy a kritiky. V případě věřícíc... více


O vědě a víře 80% O vědě a víře 2001, Jiří Grygar

Pohled známého českého astronoma a astrofyzika na vztah vědy a víry. více


Antikrist Galileo 70% Antikrist Galileo 2011, Michael White

Galilea Galileiho můžeme právem zařadit po bok takových velikánů vědy, jakými jsou Newton, Einstein nebo Darwin. Byl to sice zbožný katolík, ale díky své genialitě se dostal do sporu s církví a mnozí lidé jej dnes považu... více


Filosofická víra 84% Filosofická víra 1994, Karl Jaspers

Šest přednášek o základních otázkách a smyslu filosofie, o člověku, o vztahu filosofie a náboženství, o věčné pravdě. více


Jak vznikl život? Evolucí, nebo stvořením? 36% Jak vznikl život? Evolucí, nebo stvořením? 1991, * antologie

Publikace Svědků Jehovových konfrontující bibli a vědu. Co je pravdy na obou názorech? více


Boží řeč 88% Boží řeč 2012, Francis Collins

Vědec předkládá důkazy ve prospěch víry Doktor Francis Collins působí ve funkci vedoucího Projektu lidského genomu a patří k vědcům světového renomé. Podílí se na výzkumu DNA neboli kódu života, ale je to také člověk neo... více


Tajemství stvoření 65% Tajemství stvoření 1990, Blahoslav Balcar

Kniha dokumentárním způsobem dokazuje neudržitelnost evoluční materialistické teorie. 2., upravené vydání více


Bible a moderní kritika 85% Bible a moderní kritika 2011, Tomáš Petráček

Česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize. Monografie popisuje vývoj katolické exegeze Bible od začátku 20. století směrem k historickokritické metodě exegeze. V roce 1904 vydal jezuit... více


Vzestup a pád moderního ateismu 86% Vzestup a pád moderního ateismu 2010, Jan Jandourek

Poznejte spolu s námi moderní ateismus - od doby jeho vzniku v době osvícenské až po současnost, kdy dochází k nečekanému oživení náboženství. Ačkoliv stopy zesvětštění společnosti můžeme najít už ve starověku, teprve mo... více


Svět Dana Browna 89% Svět Dana Browna 2007, Simon Cox

Pravda skrytá za fikcí: s ilustrovaným průvodcem místy, popisovanými v příbězích Roberta Langdona. Kniha Svět Dana Browna, doplněná ilustrovaným průvodcem a hloubkovým náhledem do témat a příběhů skrytých za fikcí, na... více


Ateista: Cejch, za který se nikdy nesmíme stydět 97% Ateista: Cejch, za který se nikdy nesmíme stydět 2014, Petr Tomek

Sbírka esejů českého novináře a ateisty o potřebě ateismu a nebezpečí náboženství, zejména křesťanství. více


Souboj světových názorů 70% Souboj světových názorů 2012, Deepak Chopra

Kniha Souboj světových názorů nabízí poučenou a hlubokou debatu věnující se častým střetům duchovních a vědeckých přístupů k porozumění realitě světa. V tomto po dlouhá staletí trvajícím sporu, jehož závěr je pochopiteln... více


Keplerova čarodějnice 97% Keplerova čarodějnice 2005, James A. Connor

Fascinující příběh života jednoho z největších zakladatelů moderní vědy. Jak mohl luteránský student v době, kdy v Evropě planuly spory mezi soupeřícími protestanty a katolíky a kdy jeho matku obvinili z čarodějnictví, o... více


A co Bůh? 60% A co Bůh? 1995, Steven Weinberg

Podtitul: Najdeme starostlivého Boha ve finálních zákonech přírody? — Jedenáctá kapitola Weinbergovy knihy „Snění o finální teorii". více


Sedem dní, ktoré rozdeľujú svet: Vznik vesmíru podľa knihy Genezis a modernej vedy 80% Sedem dní, ktoré rozdeľujú svet: Vznik vesmíru podľa knihy Genezis a modernej vedy 2021, John C. Lennox

Je vedou odhadovaný vek Zeme v rozpore s Bibliou? Platí, že po prijatí Kopernikovho heliocentrizmu zvíťazila veda nad vierou? Ako si vysvetliť prvých sedem biblických dní? Čo sú prednosti a čo nedostatky evolučnej teórie... více


Velké partnerství: Bůh, věda a hledání smyslu 95% Velké partnerství: Bůh, věda a hledání smyslu 2021, Jonathan Sacks

Věda rozebírá věci na součástky, aby pochopila, jak fungují. Náboženství skládá věci dohromady, aby pochopilo jejich smysl. Jonathan Sacks energicky hájí komplementárnost vědy a náboženství. Svá tvrzení zdůvodňuje cel... více


Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost 85% Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost 2017, Ctirad Václav Pospíšil

Monografie Ctirada V. Pospíšila přináší podstatné rozšíření předchozích výzkumů v oblasti vztahů katolické teologie k poznatkům přírodních věd v minulém a předminulém století. V první části autor představuje poměr dobové... více


Cesta černošské dívky k Bohu 85% Cesta černošské dívky k Bohu 1939, George Bernard Shaw

Filosofická povídka o cestě inteligentní černošské dívky, která chce poznat pravého a jediného boha. Setkává se se zástupci různých náboženských systémů, církví a přístupů. Povídka končí zcela prostě: hrdinka se vdá, má ... více


Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize 100% Výklad Bible v době (anti-)modernistické krize 2006, Tomáš Petráček

Život a dílo Vincenta Zapletala OP (1867-1938). P. Vincent Zapletal OP (1867-1938), jeden z prvních absolventů Biblické školy v Jeruzalémě, se právem řadí mezi nejvýznamnější průkopníky moderní, vědecké katolické bibl... více


Kresťanstvo a fyzika 87% Kresťanstvo a fyzika 1999, Július Krempaský

V tejto publikácii poprední slovenskí fyzici vyjadrili svoj názor na vzťah medzi vierou a súčasnými fyzikálnymi poznatkami. více


Mezi vírou a racionalitou 67% Mezi vírou a racionalitou 2003, Otakar Antoň Funda

Kniha zachycuje dvě fáze autorova myšlenkového směřování. V první, teologické, se soustředil k problematice demytologizace a existenciální interpretace zvěsti křesťanské víry. Ve druhé, filosofické, se orientuje na ritic... více


Přednáška v Řezně a další projevy 100% Přednáška v Řezně a další projevy 2011, Joseph Alois Ratzinger

Předmluva Tomáše Halíka. „Máme před sebou soubor textů, které vyjadřují jednu dimenzi papežova poselství: jeho politickou teologii a teologii dialogu kultur a náboženství, zejména dialogu mezi křesťanskou vírou a seku... více


Dawkinsov boh. Gény, mémy a zmysel života 60% Dawkinsov boh. Gény, mémy a zmysel života 2008, Alister E. McGrath

Kniha je odpoveďou Richardovi Dawkinsovi, autorovi mimoriadne populárnych prác o vede (Sebecký gén, Slepý hodinár) a asi najznámejšiemu ateistovi na svete. Dawkins sa preslávil kontroverznými názormi na náboženstvo a aut... více


Bůh a věda - k metarealismu 73% Bůh a věda - k metarealismu 1992, Jean Guitton

Francouzský filozof J. Guitton patří k těm odvážným myslitelům, kteří se pokoušejí zvládnout filozofické poselství moderní fyziky a přetlumočit ho laické veřejnosti. více


Svět vědy a víry 100% Svět vědy a víry 2002, Jiří Grygar

Publikace pod titulem SVĚT VĚDY A VÍRY s předmluvou ThDr. Oty Mádra shrnuje tři autorizované přednášky přednesené na počátku devadesátých let. Kromě dvou již publikovaných přednášek Velký třesk a bible a Věda, víra, vesm... více


Průkopníci a jejich odpůrci 73% Průkopníci a jejich odpůrci 2018, Ctirad Václav Pospíšil

Monografie je i na mezinárodní rovině první prací, která odhaluje základní obrysy dramatických počátků prosazování evolučního paradigmatu vzniku-stvoření člověka v rámci katolické církve. S několika odvážnými (rozuměj jd... více