stát

štítky

27 knih


Opuštěná společnost 91% Opuštěná společnost 2017, Erik Tabery

Česká cesta od Masaryka k Babišovi. Žijeme v době, kdy jeden lživý příspěvek na Twitteru či Facebooku má větší dosah než systematická práce investigativních novinářů. Posilují populisté, kteří sbírají body kritikou es... více


Proč státy selhávají 78% Proč státy selhávají 2015, Daron Acemoglu

Podtitul: Kořeny moci, prosperity a chudoby. Tato čtivě napsaná kniha odpovídá na otázku, která mate odborníky už po staletí: proč jsou některé země bohaté a jiné chudé, proč je rozděluje bohatství a chudoba, zdraví a... více


Kdo chce naše peníze? 76% Kdo chce naše peníze? 2018, Hana Lipovská

Ekonomie bez politické korektnosti Proč máme tak nízkou mzdu? Proč nás banka trestá za to, že spoříme? Proč se všem státům neodpustí dluhy a nezačne se znovu od nuly? Proč dotace našemu hospodářství nepomáhají, nýbrž... více
O demokracii v Amerike 93% O demokracii v Amerike 2006, Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville vo svojom najznámejšom diele O demokracii v Amerike predpovedal príchod nezmyselného byrokratického plánovania či funkciu štátu ako zaopatrovacieho ústavu. Podarilo sa mu vystihnúť všetky hodnoty zá... více


Politika 86% Politika 1988, Aristotelés

Predslov: Jaroslav Martinka Základné dielo filozofickej a politologickej svetovej literatúry, významná pomôcka pre študentov dejín filozofie, filozofie a politológie, zasvätenie do klasických predstáv o spôsoboch a fi... více


Ekonomie bez mýtů a iluzí 84% Ekonomie bez mýtů a iluzí 2014, Jan Urban

Politikové a média nás každý den zahrnují doporučeními a komentáři k různým ekonomickým otázkám a událostem. Jejich vyjádření znějí přesvědčivě a v souladu s intuicí. Nejde však jen o ekonomické mýty a iluze? Pravic... více


Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu 77% Původ rodiny, soukromého vlastnictví a státu 1948, Friedrich Engels

Kniha byla napsána autorem v roce 1884, Shrnuje v ní historii rodiny od pradějin lidstva, její vývoj přes Řecko a Řím, rody Keltů a Němců, v\tvoření státu a vztah k rodině více


Starý režim a revoluce 90% Starý režim a revoluce 2003, Alexis de Tocqueville

Ve svých historických studiích o Velké francouzské revoluci zkoumá kořeny revoluce a uvádí ji do souvislosti s dalším vývojem Francie. více


Dějiny Libye 89% Dějiny Libye 2015, Eduard Gombár

Libye je relativně nový stát, jehož území bylo po tisíciletí dobýváno, kolonizováno a spravováno cizinci. Moderní dějiny byly charakterizovány vládou osmanských Turků a italskou kolonizací. V roce 1951 získala země nezáv... více


O státě 83% O státě 2012, Quentin Skinner

Záměrem Skinnerových úvah je nastínit historické okolnosti, za nichž se zrodila změna v pojetí státu. Autor sleduje výskyt a způsob užití slova „stát“ v dílech pozdně středověkých, renesančních a raně novověkých autorů. ... více


Politický řád a politický úpadek 80% Politický řád a politický úpadek 2018, Francis Fukuyama

Podtitul: Od průmyslové revoluce po globalizaci demokracie. Podle britského Guardianu budeme jednou dvojici knih Původ politického řádu a Politický řád a politický úpadek Francise Fukuyamy vnímat jako životní dílo toh... více


Politická theologie 72% Politická theologie 2012, Carl Schmitt

Kniha z roku 1922 začíná Schmittovou slavnou definicí "Suverén je ten, kdo rozhoduje o výjimečném stavu", o překročení vlády zákona ve veřejném zájmu. Název knihy je odvozen z tvrzení (3. kapitola), že "všechny důležité ... více


Myslitel a bojovník II 80% Myslitel a bojovník II 1957, Voltaire (p)

Druhý díl výboru obsahuje díla brojící proti náboženskému fašismu a justičním vraždám (Pojednání o snášenlivosti, Zpráva o smrti rytíře de la Barre, Omyl arraský, Cena spravedlnosti a lidskosti), některé práce historické... více


Eugenika a jiná zla 95% Eugenika a jiná zla 1928, Gilbert Keith Chesterton

Sbírka Chestertonových esejů, kterými se jako jeden z vůbec prvních vymezil proti eugenickému hnutí, jež v té době bylo na vzestupu. Z úvodní eseje „Co je eugenika“: Dnes existuje jistý směr a myšlenkový proud, který ... více


Platón a Augustín: Teleológia a teológia moci 50% Platón a Augustín: Teleológia a teológia moci 2007, Rastislav Puchala

Úvahy nad morálnymi princípmi a o zmysle organizácie spoločnosti. více


Raný český stát 10. století 100% Raný český stát 10. století 2020, Petr Sommer

Sborník referátů přednesených na konferenci v Žatci roku 2013 je reakcí na soudobou mezinárodní diskusi o pojmu „stát“. Ten byl vytlačen ve prospěch modelu středověkého regna (Herrschaft), nicméně ne zcela uspokojivě. Te... více


Reálie k makroekonomii 80% Reálie k makroekonomii 2012, Petr Mach

Publikace Reálie k makroekonomii propojuje teoretickou a praktickou makroekonomii. Obsahuje vybrané modely a teorie, které se snaží popsat a vysvětlit makroekonomickou realitu (např. modely makroekonomické rovnováhy, teo... více


Spolkové země Německa 60% Spolkové země Německa 1990, Antonín Jeřábek

Tiché státy světa - svazek 1. více


Demokracie, stát a společnost - Případová studie Polské republiky 100% Demokracie, stát a společnost - Případová studie Polské republiky 2019, Jana Gyüreová

Tato monografie se zabývá demokracií, státem a společností se zaměřením na vnímání demokratických hodnot v Polsku. Hlavním cílem monografie je na základě zvoleného teoretického a metodologického přístupu zjistit, nakolik... více


Moderní dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl. Státy západní Evropy a USA % Moderní dějiny státu a práva v dokumentech. II. díl. Státy západní Evropy a USA 1993, Pavel Mates

Dokumenty ke studiu dějin státu a práva. Navazuje na učebnice "Moderní dějiny státu a práva", které doplňuje o materiálovou část pro studium pramenů. více