nevědomí

štítky

13 knih

Vědomí podvědomíVědomí podvědomí2013, Leonard Mlodinow

Jak naše podvědomí ovládá naše chování. Podobně jako ve své předchozí knize Život je jen náhoda se Leonard Mlodinow věnuje opět fenoménům, které známe ze své každodenní zkušenosti, ale nemáme je tak docela ve své moci. ... více


Mandaly - obrazy z nevědomíMandaly - obrazy z nevědomí1998, Carl Gustav Jung

Kniha obsahuje tři příspěvky: K empirii individuačního procesu; O symbolice mandaly; Mandaly. Slovo mandala znamená kruh v obecném smyslu. V oblasti náboženských rituálů a v psychologii označuje kruhové obrazy, jejich k... více


Vtip a jeho vztah k nevědomíVtip a jeho vztah k nevědomí2005, Sigmund Freud

Studie zakladatele psychoanalýzy interpretuje podstatu vtipu a jeho vztah k lidskému nevědomí. Mechanismus slasti z humoru se odvíjí z analogické formule stejně jako komická slast a vtip. Slast vtipu, slast komiky, slast... více
Imaginace jako prostor setkání s nevědomímImaginace jako prostor setkání s nevědomím2010, Verena Kast

Schopnost vstoupit do světa vlastní představivosti má podstatný význam jak pro terapeuty a jejich klienty v rámci terapeutického procesu, tak pro každého , kdo má zájem porozumět sobě samému. více


Sigmund Freud: dobyvatel nevědomíSigmund Freud: dobyvatel nevědomí1996, Michal Černoušek

Původní český Freudův životopis. více


Freud a nevědomíFreud a nevědomí2006, Marie-Jean Sauret

Freud si vzal z vlastního života materiál k psychoanalýze. Musel se opírat o nevšední touhu, aby prosadil svůj objev, udržel provozování léčby a předal psychoanalýzu živou. Dětská sexualita, nevědomí, přenos, opakování, ... více


Obrazy z nevědomíObrazy z nevědomí2005, Kamila Ženatá

Proces sebevyjádření pomocí výtvarných technik Autorka čerpá ze svých osobních bohatých zkušeností a popisuje čtenářsky přístupnou formou proces práce ve výtvarném ateliéru, kam dochází lidé pracovat v uzavřených skup... více


Kolektivní nevědomí, genetika, gravitaceKolektivní nevědomí, genetika, gravitace2003, Grazyna Fosar

Autoři s nevšední sdílností upozorňují na pokusy s mimosmyslovým vnímáním a komunikací, k nimž svými poznatky zadal podnět kvantový fyzik Stephen Hawking. více


Moc nevědomíMoc nevědomí2006, Oldřich Šrámek

I v této druhé práci autor s úspěchem prokazuje, že námi vnímaný fyzikální obraz světa není falešný tím, co tvrdí, nýbrž tím, co zamlčuje, když nám nabízí racionální vysvětlení podstaty jevů jako je telepatie, telekineze... více


Důvěra v nevědomíDůvěra v nevědomí2011, Donald M. Marcus

Autor začal pracovat s klientkou Nadějí poté, co ona ukončila svou tréninkovou analýzu, i když bylo zřejmé, že se nedostala k jádru svých osobních obtíží. Analytik i klientka spolu začali pracovat s vědomím, že pro Naděj... více


Tajemné síly nevědomíTajemné síly nevědomí2003, Ernst Meckelburg

Populární výklad některých záhad našeho podvědomí, zejména nevysvětlitelných možností utajených vnitřních sil. Autor popisuje množství historek a případů, ve kterých hrály hlavní roli podivuhodné energie, podvědomé př... více


Bůh a nevědomíBůh a nevědomí2003, Victor White

Kniha představuje úvahy křesťanského teologa, který usiluje o hermeneutiku pojmů hlubinné psychologie v termínech teologie. Kniha vznikla na základě výzvy Junga. White se zabývá psychoanalýzy a postavou jejího zakladatel... více


Sny jako řeč nevědomíSny jako řeč nevědomí2020, Robert A. Johnson

Nevědomí, hluboký zdroj vnitřních konfliktů, ale i růstu, obnovy, síly a moudrosti se pojevuje prostřednictvím řeči symbolů. Porozumět mu můžeme, vydáme-li se po jedné ze dvou cest: porozuměním snům a aktivní imaginací. ... více