výkladové slovníky

štítky

46 knih


Slabikář návštěvníků památek 97% Slabikář návštěvníků památek 1980, Jaroslav Herout

Textová část slabikáře seznamuje s jednotlivými slohovými obdobími a ve slovníkové části vysvětluje odborné pojmy z dějin umění. Slovník návodným způsobem pomáhá při poznávání památek, pomáhá rozvíjet estetické cítění ... více


Slovník antické kultury 99% Slovník antické kultury 1974, Václav Bahník

Obsahuje přes 10 000 abecedně uspořádaných hesel ze všech oblastí kultury a života řeckého a římského starověku. Jasně formulovaná hesla, vycházející ze současného stupně vědeckého poznání, informují o starověkých státní... více


Jařmo, parkán, trdlice 89% Jařmo, parkán, trdlice 2011, Alena Vondrušková

Jedinečnost celkového zpracování, několik set hesel nabitých zajímavými informacemi o životě v minulosti, zábavnou formou podané historické souvislosti, bezmála tisícovka fotografií, to jsou hlavní přednosti této krásné ... více
Slovník pojmů z dějin umění 92% Slovník pojmů z dějin umění 1991, Jiří Kropáček

Slovník pojmů z dějin umění (Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění). více


Český lidový a církevní rok 94% Český lidový a církevní rok 2015, Alena Vondrušková

Nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď liturgickým kalendářem (např. Velikonoce a Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (n... více


Malý labyrint literatury 94% Malý labyrint literatury 2001, Dušan Karpatský

Připadáte si občas bezradní, potřebujete - li rychlou a obsažnou informaci o umění zvaném literatura? Pak se nebojte sáhnout po této encyklopedické příručce, která vám bude věrně sloužit nejen při studiu. více


Atlas muslimských strašáků 71% Atlas muslimských strašáků 2014, Bronislav Ostřanský

aneb Vybrané kapitoly z "mediálního islámu" Zájem o islám soustavně narůstá, což se odráží v knihkupectvích i v médiích. Přitom řada kontroverzních jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se v základních příručkách... více


Ottův slovník naučný 96% Ottův slovník naučný 1903, kolektiv autorů

Ottův slovník naučný (přezdívaný Oťas), také Ottova encyklopedie, je největší tištěná česká encyklopedie (konverzační lexikon) všech dob z let 1888-1909. V nedávné době ji v počtu hesel česky psaných encyklopedií překona... více


Pedagogický slovník 92% Pedagogický slovník 2008, Jan Průcha

4. aktualizované vydání. více


Výtvarné umění - výkladový slovník 97% Výtvarné umění - výkladový slovník 1997, Jan Baleka

Unikátní příručka, která vyčerpávajícím způsobem poskytuje vysvětlení nejrůznějších odborných výrazů z malířství, sochařství a grafiky. více


Slovník symbolů 83% Slovník symbolů 2007, Udo Becker

Slovník symbolů představuje fundovaného průvodce kulturními dějinami, tak jak se odrážejí v základních symbolech různých kultur. Dílo zahrnuje 1800 hesel, která jsou doprovázena 900 ilustracemi a barevnou přílohou. více


Anglicko-český výkladový slovník 97% Anglicko-český výkladový slovník 1998, John McHardy Sinclair

Jediný slovník svého druhu na českém trhu - výklad anglických slov je poskytován bilinguálně. Na základě slovníkové předlohy nakladatelství Cobuild vzikla moderní verze výkladového slovníku vhodná zejména pro pokročil... více


Výkladový slovník exotických materiálů používaných v uměleckém řemesle 92% Výkladový slovník exotických materiálů používaných v uměleckém řemesle 2012, Ondřej Slanina

Publikace je přehlednou příručkou mapující nejdůležitější exotické materiály používané v uměleckém řemesle, kdy každé heslo tvoří komplexní informační soubor o původu, povaze, výskytu a užití materiálu, často též s upozo... více


Slovník symbolů 100% Slovník symbolů 1998, Jan Royt

Podtitul: Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii Kosmická tělesa, symbolika čísel, alegorie ročních období, kameny a drahokamy, flóra, fauna, bájní lidé, zvířata a rostliny. Základem publikace se staly člá... více


Výkladový slovník malířství, grafika, restaurátorství 90% Výkladový slovník malířství, grafika, restaurátorství 2004, Roman Kubička

Výkladový slovník pojmů označujících techniky, technologie a materiály používané při tvorbě, konzervování a restaurování uměleckých děl. Slovník vysvětluje základy technik a technologií, kterými vznikaly závěsné obraz... více


Biblický slovník sedmi jazyků 100% Biblický slovník sedmi jazyků 2000, Jan Heller

Hebrejsko-řecko-latinsko-anglicko-německo-maďarsko-český slovník. Tento sedmijazyčný slovník obsahuje všechny hebrejské výrazy obsažené alespoň 5x ve Starém zákoně, které mají zřetelný význam a relativně jistý řecký e... více


Kynologický výkladový slovník 100% Kynologický výkladový slovník 2012, Eva Horová

Autoři slovníku vycházeli z hesel a pojmů každodenního života, a proto v něm lze nalézt i výrazy hovorové či zastaralé. Vybraná hesla jsou rovněž doplněna černobílými ilustracemi, což umožňuje snadnější pochopení dané pr... více


Průvodce literárním dílem 93% Průvodce literárním dílem 2002, Ladislava Lederbuchová

Průvodce s podtitulem „Výkladový slovník základních pojmů literární teorie“ je určen všem čtenářům se zájmem o krásnou literaturu, gymnazistům, vysokoškolským studentům na pedagogických a filozofických fakultách, popřípa... více


Abeceda textilu a odívání 80% Abeceda textilu a odívání 1994, Stanislav Teršl

Podrobná encyklopedie o textilu. Určena pro pracovníky textilního a oděvního průmyslu a studentům oděvních škol. více


Biblický slovník 90% Biblický slovník 1987, Jean-Jacques von Allmen

Autor své dílo charakterizuje jako "lidovou příručku biblické teologie, jejíž hlavní pojmy jsou řazeny abecedně". více


Stručný slovník památkové péče 100% Stručný slovník památkové péče 1983, Vlastimil Vinter

Oborový slovník přináší hesla vysvětlující předmět památkové péče, obsah památkové péče, zákon o kulturních památkách, teoretickou problematiku oboru. Zmiňuje periodické oborové publikace domácí i zahraniční. V příloze j... více


Password - Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty 100% Password - Anglický výkladový slovník s českými ekvivalenty 1997, Lionel Kernerman

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Encyklopedie dějin novověku 1492–1815 80% Encyklopedie dějin novověku 1492–1815 2005, Miroslav Hroch

Kolektiv historiků v čele s profesorem M. Hrochem sestavil přehlednou, abecedně řazenou příručku, která srozumitelně vysvětluje jednotlivé historické události (války, významné bitvy, míry, dohody, povstání atd.), státní ... více


Ostravsko-český slovník 100% Ostravsko-český slovník 2005, Pavel Janeček

Mimořádný svazek edice Ostravica. Slovník, zejména pro Čech obyvatele, nejvíce pak pro města hlavního obyvatele, ku pochopení lepšímu dělného lidu prostého. více


Informační věda a knihovnictví: Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 100% Informační věda a knihovnictví: Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví 2006, Miroslav Ressler

Výkladový slovník české terminologie z oblasti informační vědy a knihovnictví je určen studentům a pracovníkům z oboru informačních věd a knihovnictví, zájemcům z příbuzných oborů, ale též široké odborné veřejnosti. Má s... více


Technický slovník naučný R-Š 100% Technický slovník naučný R-Š 2004, kolektiv autorů

Sedmý svazek. Abecedně řazená technická terminologie, ale i historické pojmy a kategorie tentokrát od písmena R do písmena Š. Pro větší názornost jsou využity grafy, tabulky, ilustrace i černobílé fotografie. Seznam použ... více


Slovník biblických obrazů a symbolů 100% Slovník biblických obrazů a symbolů 1999, Manfred Lurker

Tento slovník chce přispět k porozumění světa obrazů a symbolů Starého a Nového zákona. Výklad je fundovaný, ale přesto obecně srozumitelný. více


Etymologický slovník jazyka českého 100% Etymologický slovník jazyka českého 1971, Václav Machek

Tento slovník je vlastně druhým vydáním slovníku, který měl název "Etymologický slovník jazyka českého a slovenského" (1957). Nynější vydání vynechává "a slovenského". To neznamená, že slovenská látka je vynechána úplně;... více


Technický slovník naučný T-Ž 100% Technický slovník naučný T-Ž 2005, kolektiv autorů

Osmý svazek. Abecedně řazená technická terminologie, ale i historické pojmy a kategorie tentokrát od písmena T do písmena Ž. Pro větší názornost jsou využity grafy, tabulky, ilustrace i černobílé fotografie. Seznam použi... více


Lexikon literárních pojmů 100% Lexikon literárních pojmů 2002, František Všetička

Nový literárněteoretický slovník obsahuje tradiční i novodobé pojmy z oblasti poetiky. Zaplňuje tak vyprázdněnou oblast, která v posledních desítiletích v této sféře vznikla. Lexikon je na rozdíl od starších publikací to... více


The giant all-colour dictionary 100% The giant all-colour dictionary 1990, Stuart A. Courtis

Anglický výkladový slovník pro děti, přes 2000 obrázků. více


Revmatologický výkladový slovník 80% Revmatologický výkladový slovník 2006, kolektiv autorů

Publikace obsahuje přehled termínů a definic v klinické revmatologii. Jedná se o abecední uspořádání vybraných nozologických jednotek ze skupiny nemocí pohybového aparátu, důležitých laboratorních údajů se zvláštním zřet... více


Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi 80% Ex definitione. Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Studie Martinu Steinerovi 2018, Vladimír Urbánek

Nejpozději počátkem šedesátých let 17. století dospěl Komenský ve svých pansofických snahách k myšlence sestavit výkladový slovník, který by přinášel definice všech důležitých pojmů z oblasti vědění. Rukopis, na kterém p... více


Meteorologický slovník výkladový & terminologický 0% Meteorologický slovník výkladový & terminologický 1993, Bořivoj Sobíšek

Slovník zachycuje českou meteorologickou terminologii, vysvětluje pojmy a uvádí alternativní názvy. Kromě českých termínů obsahuje i cizojazyčné ekvivalenty (ve slovenštině, angličtině, francouzštině, němčině a ruštině). více


Malá encyklopedie cestovního ruchu 0% Malá encyklopedie cestovního ruchu 1998, Jiří Čech

Podnázev: vybrané pojmy v češtině a angličtině, definice, zkratky. více


Slovník školy vidění 0% Slovník školy vidění 2005, Radoslav Kutra

Slovník pojmů z dějin umění, kultury, filozofie a náboženství z pera malíře, grafika a pedagoga. Výklad originálně kombinuje výtvarnický a náboženský úhel pohledu. více


Příruční slovník biblický 0% Příruční slovník biblický 1940, Tomáš Hudec

735 stran spolehlivého výkladu mnoha slov a textů Starého i Nového Zákona, na konci bohatý seznam literatury. více


Lingvistický slovník Pražské školy 0% Lingvistický slovník Pražské školy 2005, Josef Vachek

Pod názvem lingvistický slovník Pražské školy vychází první česká verze slavné knihy Dictionnaire de linguistique de l'École de Prague (1960). Slovník je citační, založený na excerptech autentických autorských pasáží z c... více


Slovník pedagogické metodologie 0% Slovník pedagogické metodologie 2005, Josef Maňák

Slovník pedagogické metodologie podává přehled a výklad nejdůležitějších termínů, které se používají v pedagogických výzkumech. Cílem je jednak poskytnout vysvětlení metodologických pojmů, jednak nabídnout i první inform... více


Lidový lékařský slovníček pro zdravé i nemocné - popis nemocí a jak se léčí 0% Lidový lékařský slovníček pro zdravé i nemocné - popis nemocí a jak se léčí 1947, Ludvík Holík

Lékařský slovníček oborové terminologie pro zdravé i nemocné s popisem nemocí a jejich léčení více