výkladové slovníky

štítky

43 knih


Slabikář návštěvníků památekSlabikář návštěvníků památek1980, Jaroslav Herout

Textová část slabikáře seznamuje s jednotlivými slohovými obdobími a ve slovníkové části vysvětluje odborné pojmy z dějin umění. Slovník návodným způsobem pomáhá při poznávání památek, pomáhá rozvíjet estetické cítění ... více


Jařmo, parkán, trdliceJařmo, parkán, trdlice2011, Alena Vondrušková

Jedinečnost celkového zpracování, několik set hesel nabitých zajímavými informacemi o životě v minulosti, zábavnou formou podané historické souvislosti, bezmála tisícovka fotografií, to jsou hlavní přednosti této krásné ... více


Slovník pojmů z dějin uměníSlovník pojmů z dějin umění1991, Jiří Kropáček

Slovník pojmů z dějin umění (Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění). více
Malý labyrint literaturyMalý labyrint literatury2001, Dušan Karpatský

Připadáte si občas bezradní, potřebujete - li rychlou a obsažnou informaci o umění zvaném literatura? Pak se nebojte sáhnout po této encyklopedické příručce, která vám bude věrně sloužit nejen při studiu.... více


Český lidový a církevní rokČeský lidový a církevní rok2015, Alena Vondrušková

Nová encyklopedie přináší přehled českých a moravských tradičních svátků, svázaných buď liturgickým kalendářem (např. Velikonoce a Vánoce), anebo s důležitými mezníky hospodářského a společenského života našich předků (n... více


Atlas muslimských strašákůAtlas muslimských strašáků2014, Bronislav Ostřanský

aneb Vybrané kapitoly z "mediálního islámu" Zájem o islám soustavně narůstá, což se odráží v knihkupectvích i v médiích. Přitom řada kontroverzních jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se v základních ... více


Pedagogický slovníkPedagogický slovník2008, Jan Průcha

4. aktualizované vydání. více


Ottův slovník naučnýOttův slovník naučný1903, kolektiv autorů

Ottův slovník naučný (přezdívaný Oťas), také Ottova encyklopedie, je největší tištěná česká encyklopedie (konverzační lexikon) všech dob z let 1888-1909. V nedávné době ji v počtu hesel česky psaných encyklopedií překona... více


Výtvarné umění - výkladový slovníkVýtvarné umění - výkladový slovník1997, Jan Baleka

Unikátní příručka, která vyčerpávajícím způsobem poskytuje vysvětlení nejrůznějších odborných výrazů z malířství, sochařství a grafiky. více


Slovník symbolůSlovník symbolů2007, Udo Becker

Slovník symbolů představuje fundovaného průvodce kulturními dějinami, tak jak se odrážejí v základních symbolech různých kultur. Dílo zahrnuje 1800 hesel, která jsou doprovázena 900 ilustracemi a barevnou přílohou.... více


Anglicko-český výkladový slovníkAnglicko-český výkladový slovník1998, John McHardy Sinclair

Jediný slovník svého druhu na českém trhu - výklad anglických slov je poskytován bilinguálně. Na základě slovníkové předlohy nakladatelství Cobuild vzikla moderní verze výkladového slovníku vhodná zejména pro pokročil... více


Výkladový slovník exotických materiálů používaných v uměleckém řemesleVýkladový slovník exotických materiálů používaných v uměleckém řemesle2012, Ondřej Slanina

Publikace je přehlednou příručkou mapující nejdůležitější exotické materiály používané v uměleckém řemesle, kdy každé heslo tvoří komplexní informační soubor o původu, povaze, výskytu a užití materiálu, často též s upozo... více


Slovník symbolůSlovník symbolů1998, Jan Royt

Podtitul: Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii Kosmická tělesa, symbolika čísel, alegorie ročních období, kameny a drahokamy, flóra, fauna, bájní lidé, zvířata a rostliny. Základem publikace se staly člá... více


Výkladový slovník malířství, grafika, restaurátorstvíVýkladový slovník malířství, grafika, restaurátorství2004, Roman Kubička

Výkladový slovník pojmů označujících techniky, technologie a materiály používané při tvorbě, konzervování a restaurování uměleckých děl. Slovník vysvětluje základy technik a technologií, kterými vznikaly závěsné obraz... více


Kynologický výkladový slovníkKynologický výkladový slovník2012, Helena Kholová

Autoři slovníku vycházeli z hesel a pojmů každodenního života, a proto v něm lze nalézt i výrazy hovorové či zastaralé. Vybraná hesla jsou rovněž doplněna černobílými ilustracemi, což umožňuje snadnější pochopení dané pr... více


1