apokryfy

štítky

29 knih


Kniha apokryfů 86% Kniha apokryfů 1964, Karel Čapek

Kniha apokryfů shrnuje drobné povídky z téměř dvacetiletého období Čapkovy tvorby. více


Ztracené dívky 86% Ztracené dívky 2008, Alan Moore

Těsně před první světovou válkou se v jednom švýcarském hotýlku sejdou Wendy, Dorotka a Alenka, jejichž dětské zážitky se staly předobrazem knih Alenka v říši divů, Petr Pan a Čaroděj ze země Oz. Navzájem si odvypráví ve... více


Veža 78% Veža 2015, Simon Toyne

Zjavenie alebo skaza? Po stáročiach zastierania otvára Citadela v starovekom tureckom meste svoje brány. Takmer všetko v nej spustošila smrteľná nákaza. Charitatívny pracovník Gabriel Mann zomiera, lenže práve v ňom sa ... více
Pravda o zkáze Sodomy 96% Pravda o zkáze Sodomy 1968, Ivan Kříž

Podobenství o mechanismech moci, manipulování davu, vyvolávání hysterie, politických procesech, o změně kvetoucího města v trosku plnou nenávisti, bídy a fanatismu. Daleko více než na historickou Sodomu má rozsáhlý román... více


Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia 90% Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia 2006, neznámý - neuveden

Publikace Neznámá evangelia s podtitulem Novozákonní apokryfy I je prvním svazkem ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury. Obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu tohoto slova, tedy spisy evangelijního typu n... více


Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství 91% Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství 2007, James Tabor

Kniha amerického biblisty a religionisty podává nový pohled na osobnost Ježíše Krista, a to zejména na základě studia raných křesťanských dokumentů i současných archeologických výzkumů v Izraeli. Autor na základě vše... více


Novozákonní apokryfy III. - Proroctví a apokalypsy 93% Novozákonní apokryfy III. - Proroctví a apokalypsy 2007, neznámý - neuveden

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumen... více


Vyhnanci z ráje 83% Vyhnanci z ráje 2002, Jaroslav Vácha

Soubor dvanácti imaginárních rozhovorů vedených se známými historickými, biblickými, literárními či mytickými postavami – Adamem, Sysifem, Odysseem, Buddhou, Faustem, Hamletem a dalšími. Rozhovor třináctý a poslední je p... více


Novozákonní apokryfy II. - Příběhy apoštolů 82% Novozákonní apokryfy II. - Příběhy apoštolů 2007, Jan Amos Dus

Edice Raně křesťanská literatura. Po úspěšném vydání prvního svazku novozákonních apokryfů „Neznámá evangelia“ připravujeme druhý díl těchto apokryfů nazvaný „Příběhy apoštolů“. Tyto svěže napsané texty souvisejí s druho... více


Jidášovo evangelium 71% Jidášovo evangelium 2006, neznámý - neuveden

Jidášovo evangelium je starověký náboženský text, jehož senzační objev v poslední době vyvolal oprávněné vzrušení u odborné i laické veřejnosti. Silně poškozený rukopis se objevil za dosud ne zcela objasněných okolností,... více


Rukopisy z Nag Hammádí 1 96% Rukopisy z Nag Hammádí 1 2008, neznámý - neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí ... více


Menší prózy 66% Menší prózy 1992, Karel Čapek

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Knihy tajemství a moudrosti I. 94% Knihy tajemství a moudrosti I. 1995, kolektiv autorů

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem. Tato část obsahuje tyto: Aristeas, Henoch, Závěti dvanácti patriarchů, Sibylliny věštby, Žalmy Šalamounovy více


Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 91% Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 2007, Hana Blochová

V apokryfním Filipově evangeliu se uvádí, že Ježíše na jeho "pozemské pouti" vždy provázely tři Marie: jeho matka, jeho sestra a jeho snoubenka. Jedná se o reálné postavy, a to o Marii, Ježíšovu matku, jeho sestru Marii ... více


Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě 80% Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě 2006, Josh McDowell

Brilantní směs faktů a fikce ve strhujícím příběhu Šifry mistra Leonarda vyvolává sérii zásadních otázek o původu křesťanství a jeho učení. Četba této knihy anebo shlédnutí stejnojmeného filmu otřáslo vírou mnoha lidí, d... více


Knihy tajemství a moudrosti II. 97% Knihy tajemství a moudrosti II. 1998, kolektiv autorů

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem. Tato kniha obsahuje tyto: Jubilea, Mučednictví (Martyrium) a nanebevzetí Izajášovo, 3. Kniha Ezdrášova, 4. Kniha ... více


Rukopisy z Nag Hammádí 3 96% Rukopisy z Nag Hammádí 3 2011, neznámý - neuveden

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme) 52 koptsky psaných s... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2 100% Rukopisy z Nag Hammádí 2 2009, neznámý - neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více


Knihy tajemství a moudrosti III. 95% Knihy tajemství a moudrosti III. 1999, kolektiv autorů

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem. Tato kniha obsahuje tyto: 3. Kniha Makabejská, 4. Kniha Makabejská, Zjevení Abrahamovo, Závěť Abrahamova, Nanebev... více


Rukopisy z Nag Hammádí 4 90% Rukopisy z Nag Hammádí 4 2016, neznámý - neuveden

Čtvrtý svazek ediční řady „Rukopisy z Nag Hammádí“ přináší dalších pět do češtiny dosud nepřeložených spisů. První z nich, v originále nazvaný Authentikos logos („Věrohodné slovo“) podává výklad o nebeském původu, pozems... více