apokryfy

štítky

25 knih


Kniha apokryfůKniha apokryfů1964, Karel Čapek

Příběhy filozoficky traktované, v nichž autor dává biblické, historické či klasické literární látce soudobé vyznění. více


VežaVeža2015, Simon Toyne

Zjavenie alebo skaza? Po stáročiach zastierania otvára Citadela v starovekom tureckom meste svoje brány. Takmer všetko v nej spustošila smrteľná nákaza. Charitatívny pracovník Gabriel Mann zomiera, lenže práve v ňom sa ... více


Ztracené dívkyZtracené dívky2008, Alan Moore

Těsně před první světovou válkou se v jednom švýcarském hotýlku sejdou Wendy, Dorotka a Alenka, jejichž dětské zážitky se staly předobrazem knih Alenka v říši divů, Petr Pan a Čaroděj ze země Oz. Navzájem si odvypráví ve... více
Pravda o zkáze SodomyPravda o zkáze Sodomy1968, Ivan Kříž

Podobenství o mechanismech moci, manipulování davu, vyvolávání hysterie, politických procesech, o změně kvetoucího města v trosku plnou nenávisti, bídy a fanatismu. Daleko více než na historickou Sodomu má rozsáhlý román... více


Novozákonní apokryfy I. / Neznámá evangeliaNovozákonní apokryfy I. / Neznámá evangelia2006, neznámý, neuveden

Publikace Neznámá evangelia s podtitulem Novozákonní apokryfy I je prvním svazkem ediční řady Knihovna rané křesťanské literatury. Obsahuje apokryfní evangelia v užším smyslu tohoto slova, tedy spisy evangelijního typu n... více


Ježíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanstvíJežíšova dynastie : skryté dějiny Ježíše, jeho královské rodiny a zrození křesťanství2007, James Tabor

Kniha amerického biblisty a religionisty podává nový pohled na osobnost Ježíše Krista, a to zejména na základě studia raných křesťanských dokumentů i současných archeologických výzkumů v Izraeli. Autor na základě vše... více


Novozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsyNovozákonní apokryfy III. / Proroctví a apokalypsy2007, neznámý, neuveden

Zatímco v bibli je apokalyptický žánr zastoupen jen okrajově (Daniel, Zjevení), apokryfních spisů, jež do biblického kánonu nebyly přijaty, je celá řada. Pohybují se na rozhraní židovské a křesťanské literatury a dokumen... více


Novozákonní apokryfy II. / Příběhy apoštolůNovozákonní apokryfy II. / Příběhy apoštolů2007, neznámý, neuveden

Edice Raně křesťanská literatura. Po úspěšném vydání prvního svazku novozákonních apokryfů „Neznámá evangelia“ připravujeme druhý díl těchto apokryfů nazvaný „Příběhy apoštolů“. Tyto svěže napsané texty souvisejí s druho... více


Jidášovo evangeliumJidášovo evangelium2006, neznámý, neuveden

Jidášovo evangelium je starověký náboženský text, jehož senzační objev v poslední době vyvolal oprávněné vzrušení u odborné i laické veřejnosti. Silně poškozený rukopis se objevil za dosud ne zcela objasněných okolností,... více


Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravděŠifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě2006, Josh McDowell

Brilantní směs faktů a fikce ve strhujícím příběhu Šifry mistra Leonarda vyvolává sérii zásadních otázek o původu křesťanství a jeho učení. Četba této knihy anebo shlédnutí stejnojmeného filmu otřáslo vírou mnoha lidí, d... více


Knihy tajemství a moudrosti I.Knihy tajemství a moudrosti I.1995, kolektiv autorů

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem. Tato část obsahuje tyto: Aristeas, Henoch, Závěti dvanácti patriarchů, Sibylliny věštby, Žalmy Šalamounovy... více


Rukopisy z Nag Hammádí 1Rukopisy z Nag Hammádí 12008, neznámý, neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí ... více


Knihy tajemství a moudrosti II.Knihy tajemství a moudrosti II.1998, kolektiv autorů

Mimobiblické židovské spisy - pseudepigrafy jsou spisy, které vznikly v době mezi Starým a Novým zákonem. Tato kniha obsahuje tyto: Jubilea, Mučednictví (Martyrium) a nanebevzetí Izajášovo, 3. Kniha Ezdrášova, 4. Kniha ... více


Marie z Magdaly a ženy v životě JežíšeMarie z Magdaly a ženy v životě Ježíše2007, Hana Blochová

V apokryfním Filipově evangeliu se uvádí, že Ježíše na jeho "pozemské pouti" vždy provázely tři Marie: jeho matka, jeho sestra a jeho snoubenka. Jedná se o reálné postavy, a to o Marii, Ježíšovu matku, jeho ses... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2Rukopisy z Nag Hammádí 22009, neznámý, neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více


1