Máří Magdaléna, Marie Magdalena

štítky

30 knih


Kniha lásky 83% Kniha lásky 2009, Kathleen McGowan

V strhujícím románu autorka sleduje stopy Knihy lásky, údajně napsané samotným Ježíšem. Po tomto záhadném evangeliu pátrá americká novinářka Maureen Paschalová, hrdinka známá už z předchozího díla Očekávaná. Zanedlouho j... více


Případ Máří Magdalény 74% Případ Máří Magdalény 2005, Gerald Messadié

V historickém románu s biblickou tematikou si klade Gerald Messadié otázku: Kdo byla Máří Magdalena a jaká byla její úloha při Ježíšově ukřižování? Ve věrném historickém kontextu Messadié nastiňuje příběh ženy, nikoli pa... více


Tajemství templářů 75% Tajemství templářů 2006, Lynn Picknett

Podtitul: Tajní strážcové pravdy o skutečné totožnosti Ježíše Krista Populárně naučná kniha o tajemství svatého grálu, starých křesťanských sektách a Leonardu da Vincim, která odhaluje kořeny a pravou tvář křesťanstv... více
Podle Maří Magdalény 84% Podle Maří Magdalény 2000, Marianne Fredriksson

Hlavní postavou příběhu je Marie Magdaly. Její rodina je při římském útoku vyvražděna. Jí samotné se podaří uprchnout a postará se o ní Řek, který slouží Římu. Ponechá ji v nevěstinci v Tiberiadě, nechá ji vzdělávat v ja... více


Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 91% Marie z Magdaly a ženy v životě Ježíše 2007, Hana Blochová

V apokryfním Filipově evangeliu se uvádí, že Ježíše na jeho "pozemské pouti" vždy provázely tři Marie: jeho matka, jeho sestra a jeho snoubenka. Jedná se o reálné postavy, a to o Marii, Ježíšovu matku, jeho sestru Marii ... více


Utajená Magdalena 94% Utajená Magdalena 2007, Ki Longfellow

Nezvyklý úhel pohledu na události, které stály u zrodu křesťanství a ženu, kterou historie nikdy úplně nepochopila, zvolila ve svém románě Ki Longfellowová. Mariammé měla dar vidění a touhu po vzdělání tak velkou, že se ... více


Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě 80% Šifra mistra Leonarda - pátrání po pravdě 2006, Josh McDowell

Brilantní směs faktů a fikce ve strhujícím příběhu Šifry mistra Leonarda vyvolává sérii zásadních otázek o původu křesťanství a jeho učení. Četba této knihy anebo shlédnutí stejnojmeného filmu otřáslo vírou mnoha lidí, d... více


Petr, Pavel a Marie Magdalena 73% Petr, Pavel a Marie Magdalena 2007, Bart D. Ehrman

Petr, Pavel a Marie Magdalena Ježíšovi následovníci v dějinách a legendách Tato kniha se soustřeďuje na tři osobnosti, které přispěly ke vzniku nejdůležitější kulturní, společenské, politické a náboženské instituce... více


Magdaléna 97% Magdaléna 2012, Maria Valtorta

Výběr z desetisvazkového díla italské mystičky Marie Valtorty (1897–1961) „Evangelium, jak mi bylo zjeveno“. Z tohoto rozsáhlého textu vyprávěcího žánru jsou vyňaty a spojeny odstavce z kapitol nebo celé kapitoly, které ... více


Žena s alabastrovým džbánkem 80% Žena s alabastrovým džbánkem 1993, Margaret Starbird

V této provokativní knize načrtává autorka své závěry z rozsáhlého studia historie, heraldiky, symbolismu, mytologie a biblických textů. Autorka se snaží hledat pravdu, nalézt a odkrýt dlouho potlačovanou a nezřídka e... více


Strážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně 88% Strážkyně grálu / Pravda o Marii Magdaléně 2007, Laurence Gardner

Sionské převorství odhaluje pravdu o mystickém řádu templářů a podzemním hnutí, které chránilo posvátný rod mesiánských potomků. Magdalénino evangelium obsahuje tajné záznamy, které odkrývají její postavení mezi apoštoly... více


Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4 100% Evanjelium, ako mi bolo odhalené 4 2009, Maria Valtorta

Mária Valtorta vo štvrtom diele pokračuje v nádherných videniach života a okolností, ktoré sprevádzajú druhý rok Pánovho verejného účinkovania. Pri podobenstve o stratenej ovci tajne obráti srdce Márie z Magdaly, v predo... více


Tajemství Marie Magdalény: žena v srdci křesťanství 65% Tajemství Marie Magdalény: žena v srdci křesťanství 2013, Cynthia Bourgeault

Obálkový podnázev: nové důkazy ze svitků objevených v Egyptě. více


Tajemství Da Vinciho kódu 75% Tajemství Da Vinciho kódu 2006, Dan Burstein

Světový bestseller, nejobsáhlejší a nejprodávanější z průvodců k románu Da Vinciho kód (Šifra mistra Leonarda). Nejde o příručku slovníkového typu, ale o velmi čtivou a napínavou knihu, v níž vás přední světoví odborníci... více


Marie Magdalská 87% Marie Magdalská 2008, Giorgio Maria Carbone

Šifra mistra Leonarda, nebo evangelia? Autor nedávno vydaného románu Šifra mistra Leonarda přišel s hypotézou, že Maria Magdalská byla Ježíšovou družkou. Tento zkreslený pohled podněcuje k otázkám: Kdo vlastně byla Ma... více


Marie Magdalena, svatá nevěsta 60% Marie Magdalena, svatá nevěsta 2007, Tau Malachi

Tato kniha vychází z gnostických legend inspirovaných Marií Magdalenou. více


Proč se Ježíš neoženil s Marií Magdalénou 87% Proč se Ježíš neoženil s Marií Magdalénou 2010, John Van Schaik

Nejslavnější bestseller Dana Browna – Da Vinciho kód – se dočkal mnoha vydání po celém světě a na jeho motivy byl natočen i celovečerní film. Dan Brown psal v kontextu dějin křesťanství o věcech, o nichž se do té doby v ... více


Marie Magdalská a milosrdenství vzkříšeného Krista 90% Marie Magdalská a milosrdenství vzkříšeného Krista 2016, Lucie Tartara

Krátké meditace nad jednotlivými verši 1–18 z 20. kapitoly Janova evangelia. více


Svatá Maří Magdalena 80% Svatá Maří Magdalena 2016, Jean Baptiste Henri Dominique de Lacordaire

Druhou nejznámější ženou z okruhu nejbližších přátel Ježíše z Nazareta je bezesporu Maří Magdalena, velká světice, kterou církevní tradice nazvala apoštolkou apoštolů. A její hrob v Provence se podle autora knihy řadí sv... více


Tajné evanjelium Márie Magdalény 90% Tajné evanjelium Márie Magdalény 2006, Tau Malachi

V biblických evanjeliách sa sem-tam objaví zopár poznámok o Márii Magdaléne, no gnostické spisy obsahujú provokatívne náznaky, aký dôležitý môže byť jej vzťah k Ježišovi, ako aj jej rola medzi Ježišovými učeníkmi. Sofián... více


Pistis Sofie 0% Pistis Sofie 2008, Jaromír Kozák

Pistis Sofie je zásadní dílo pro zkoumání počátků křesťanství. Boří odvěký názor, že se z Ježíšovy doby nedochovaly žádné písemné památky. Mnozí badatelé přesto upozorňovali, že nejspíše existoval nějaký soubor textů, ze... více


Tři ženy a Pán 0% Tři ženy a Pán 2015, Adrienne von Speyr

Duchovní komentáře k biblickým textům a teologické meditace nad slovy Písma tvoří vlastní jádro díla švýcarské lékařky Adrienne von Speyr (1902–1967), která zásadním způsobem inspirovala myšlení teologa Hanse Urse von Ba... více


Marie z Magdaly 0% Marie z Magdaly 2017, Jasmin Yildiz

Co nám říká první svědkyně Ježíšova vzkříšení? Tato kniha obsahuje velmi zvláštní svědectví z Bible. Je to Marie z Magdaly, která prožila něco, co je jedinečné v celých dějinách světa. Jako první se setkala s Ježíšem,... více