exegeze

štítky

16 knih


Úvod do biblické hermeneutikyÚvod do biblické hermeneutiky2001, Manfred Oeming

Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického ... více


Rukopisy z Nag Hammádí 1Rukopisy z Nag Hammádí 12008, neznámý, neuveden

Příznivé klimatické podmínky Egypta umožnily dochování rukopisů různého obsahu a rozličných literárních žánrů. Jedinečné svědectví o tom podává soubor koptsky psaných textů, který je znám pod názvem kodexy z Nag Hammádí ... více


Rukopisy z Nag Hammádí 2Rukopisy z Nag Hammádí 22009, neznámý, neuveden

Druhý svazek Rukopisů z Nag Hammádí přináší komentované překlady dalších pěti raně křesťanských a gnostických traktátů, které byly součástí významného nálezu rukopisů poblíž hornoegyptského městečka Nag Hammádí. Byl přel... více
Rukopisy z Nag Hammádí 4Rukopisy z Nag Hammádí 42016, neznámý, neuveden

Čtvrtý svazek ediční řady „Rukopisy z Nag Hammádí“ přináší dalších pět do češtiny dosud nepřeložených spisů. První z nich, v originále nazvaný Authentikos logos („Věrohodné slovo“) podává výklad o nebeském původu, pozems... více


Výroky otců / Pirkej AvotVýroky otců / Pirkej Avot1994, neznámý, neuveden

Traktát Babylónského talmudu s paralelním českým překladem a komentářem Známý traktát, nazýván také Pirkej avot (Výroky otců), ovšem slovo avot může znamenat i základní principy, z nichž se pak odvozují všechny ostatn... více


Rukopisy z Nag Hammádí 3Rukopisy z Nag Hammádí 32011, neznámý, neuveden

Jak už se čtenáři mohli dozvědět z předešlých svazků „Rukopisů z Nag Hammádí“, byly v prosinci 1945 v blízkosti vesnice Nag Hammádí v horním Egyptě objeveny papyrové kodexy obsahující (jak dnes víme) 52 koptsky psaných s... více


Órigenés učitelÓrigenés učitel2009, Pavel Milko

Órigenés je jedním z nejvýznamnějších, ale také nejkontroverznějších křesťanských myslitelů. Tato kniha se pokouší na výkladu dvou konkrétních textů (List Řehoři Divotvůrci a Předmluva k Peri archón) podat náčrt některýc... více


Hermeneutika jako teorie porozuměníHermeneutika jako teorie porozumění2006, Petr Pokorný

Od základních otázek jazyka k výkladu bible. Hermeneutika jako teorie výkladu, teorie interpretace se v dnešním pojetí stává teorií porozumění vůbec. Základní oblasti hermeneutického výzkumu (jazyk, komunikace se „svě... více


Hermeneutika a její proměnyHermeneutika a její proměny1997, Karel Skalický

Hermeneutika se zrodila jako "umění výkladu" a vrcholí ve vědecké disciplíně, která zkoumá "porozumění textu". Český exilový teolog rovněž naznačuje její další směřování. Hermeneutické myšlení se stan... více


Biblia očami vedyBiblia očami vedy1985, Iosif Aronovič Kryveljov

V knihe sa "svätá kniha" neskúma ako výsledok božského zjavenia, ale ako kultúrno-historická pamiatka, ako ľudský výtvor s pozemským obsahom. Autor z pozícií súčasnej vedy, vedeckej objektívnosti a na pozadí kr... více


Reformní kazatelství a Jakoubek ze StříbraReformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra2011, Pavel Soukup

Kniha se věnuje úloze kazatelství v tzv. českém reformním hnutí zhruba mezi lety 1360 a 1420. Sleduje metody používané pro výklad a šíření božího slova a jejich význam pro formulaci reformního programu. Na příkladu latin... více


Provokatér Klaus Berger: Kritika východisek současné novozákonní exegeze v díle Klause Bergera a její možné využití ve fundamentálProvokatér Klaus Berger: Kritika východisek současné novozákonní exegeze v díle Klause Bergera a její možné využití ve fundamentál2011, David Bouma

Předkládaná monografie se věnuje dílu významného německého novozákoníka Klause Bergera z pohledu fundamentální teologie. Podtitul obsahuje záměrně určitou dvojznačnost. Na jedné straně se autor této monografie věnuje kri... více


Štyri talmudické čítaniaŠtyri talmudické čítania2015, Emmanuel Levinas

Kniha je prvým knižným prekladom Levinasa do slovenčiny. Obsahuje štyri prednášky (Voči blížnemu, Pokušenie pokušenia, Zem zasľúbená alebo zem dovolená, Strý ako svet), prednesené v rokoch 1963-1966 na kolokviu židovskýc... více


Hledání historického JežíšeHledání historického Ježíše1993, Wolfgang Trilling

Pečlivým zkoumáním křesťanských i mimokřesťanských svědectví dochází autor k závěru, že o Ježíšově dějinné existenci a půsebení není pochyb. V jednotlivostech života Ježíše z Nazaretu se však možnosti historické interpre... více


Liturgický rok "A"Liturgický rok "A"1995, Karel Flossmann

Výklad 1. čtení, žalm, 2. Čtení. Cyklus A více


1