eschatologie

štítky

45 knih


Ponecháni napospas 67% Ponecháni napospas 2001, Tim LaHaye

Jednoho dne v blízké budoucnosti zmizí v jediném okamžiku z povrchu země miliony lidí. Letadla bez posádek se řítí k zemi, auta bez řidičů způsobují řetězové srážky, po celém světě zavládne zděšení a chaos. Lidé, kteří z... více


Velké drama věků 76% Velké drama věků 1995, Ellen Gould White

Zápas dobra a zla v lidských dějinách z perspektivy biblické zvěsti. Původ a kořeny zla v lidském světě. Vize konce lidských dějin. Definitivní porážka zla a dokonání plánu lidské spásy. více


Zrození očistce 91% Zrození očistce 2003, Jacques Le Goff

Jedna z nejdůležitějších prací slavného a českým čtenářům dobře známého francouzského historika. Le Goff v ní vypráví dramatický příběh toho, jak se v představách středověkého člověka o posmrtném životě zformovala předst... více
Bojovníci trýzně 70% Bojovníci trýzně 2001, Tim LaHaye

Druhý díl série Ponecháni napospas Ve světě, jehož řád zůstal po nanebevzetí milionů spravedlivých do Království nebeského ležet v troskách, se setkávají pilot Rayford, jeho dcera Chloe, novinář Camero a pastor Bruce. Je... více


Eschatologie: Smrt a věčný život 90% Eschatologie: Smrt a věčný život 2008, Joseph Alois Ratzinger

Pod pojmem eschatologie (řecké slovo éschatos znamená poslední) rozumíme učení o ,,posledních věcech“ či výpovědi víry o konečném údělu jednotlivého člověka a také o Bohem způsobené obnově lidstva a celého vesmíru. Josep... více


Nicolae 78% Nicolae 2001, Tim LaHaye

III. díl Pokračování příběhu bojovníci trýzně - (Ponecháni na pospas 3) Pokračování bestsellerů Ponecháni napospas a Bojovníci trýzně Skupinka Bojovníků trýzně se v chaotickém světě, kde po Posledním soudu zmizely m... více


Překvapivá naděje 89% Překvapivá naděje 2018, Nicholas Thomas Wright

Nejznámější kniha předního anglikánského teologa se zabývá biblickou otázkou, co se stane, až zemřeme, a co to znamená pro náš život už tady a teď. Oproti rozšířené představě mnoha věřících i nevěřících, že po smrti „jde... více


Dějiny a eschatologie 88% Dějiny a eschatologie 1994, Rudolf Bultmann

Významná práce protestantského theologa, žáka M. Heideggera, který vedle K. Bartha rozhodujícím způsobem ovlivnil theologii ve 20. století. více


O posledních věcech 90% O posledních věcech 1972, Romano Guardini

Křesťanské učení o smrti, posmrtné čistotě, vzkříšení, soudu a věčnosti. více


Síla křesťanské naděje 85% Síla křesťanské naděje 1995, Hans Urs von Balthasar

Eschatologie. Kniha se zabývá posledními věcmi člověka, posmrtným životem. více


Čas Antikrista 90% Čas Antikrista 2011, John Henry Newman

Soubor tématických kázání k Antikristovi, jenž usedne v Božím chrámu a bude se vydávat za Boha, se dotýká závažných momentů světových dějin v souvislosti s radikálními biblickými otázkami. Světec Newman tady člověka těší... více


Trojiční teologie: Základ teologie ve zjevení 33% Trojiční teologie: Základ teologie ve zjevení 2002, Zdeněk Kučera

Svého času velmi vlivná učebnice trinitologie z provenience CČSH. Kniha se dělí do tří hlavních částí, které původně vycházely jako samostatná vysokoškolská skripta: první část mapuje vznik trinitární problematiky a její... více


Apokalypsa aneb Zpěv o naději 93% Apokalypsa aneb Zpěv o naději 2006, Luděk Rejchrt

Nové vydání výkladu Janova Zjevení, poslední biblické knihy, která vždy budila rozpaky či naopak sváděla k takovým katastrofickým výkladům, jež obcházejí základní poslání této knihy: povzbudit k naději, která prosvítá te... více


Dogmatika pro studium i pastoraci 87% Dogmatika pro studium i pastoraci 2010, Gerhard Ludwig Müller

Dogmatika pro studium a pastoraci patří k nejlépe koncipovaným dílům katolické systematické teologie. Autor sleduje teologickou metodu doporučenou Druhým vatikánským koncilem a přitom navazuje na nejlepší teologické manu... více


Mistrovský plán 100% Mistrovský plán 2000, David R. Reagan

Jak se vyznat v různých výkladech biblických proroctví / Autor zveřejňuje své pohledy při studiu prorockých míst Bible jako povzbuzení pro zabývání se prorockou perspektivou podle Písma. více


Věřím v život věčný - Eschatologie 100% Věřím v život věčný - Eschatologie 2007, Tomáš Špidlík

„Maranatha“, „Přijď, Pane Ježíši“ – tak zněla jedna z invokací prvních křesťanů. Na tomto pozadí zkoumá autor patristické, zejména východní křesťanské prameny. Jejich pomocí můžeme číst duchovní smysl poslední doby coby ... více


Hledání počátku a cíle 60% Hledání počátku a cíle 2001, Vladimír Král

Jsou knihy zábavné a knihy poučné. Recenzovaná kniha je druhého druhu. Jsou knihy psané obecně (z hlediska víry neutrálně) a knihy psané křesťany. Recenzovaná kniha je druhého druhu. Jsou knihy, které neříkají nic novéh... více


Proč slavíme Velikonoce? 90% Proč slavíme Velikonoce? 2014, kolektiv autorů

Misijní brožurka „Proč slavíme Velikonoce?“ obsahuje výběr nejlepších velikonočních úvah a svědectví, které jsme za uplynulých 25 let v podobě letáčků vydali. Pojednává o Velikonocích nikoli jako o "svátcích jara". Erudo... více


O některých aktuálních otázkách eschatologie 90% O některých aktuálních otázkách eschatologie 2008, neznámý - neuveden

Dokument Mezinárodní teologické komise O některých aktuálních otázkách eschatologie hledá odpovědi na dnes častou zmatenost ohledně tématu smrti a existence po smrti, dotýká se otázek dualismu (polarity) těla – duše, pro... více


Peklo existuje 80% Peklo existuje 2006, Giuseppe Tomaselli

Zkušený italský exorcista představuje na pozadí biblických textů a učení katolické církve skutečnost existence pekla. Oporu pro své úvahy nachází v pravdivých příbězích, které se v historii lidstva staly a které jsou nez... více