kněží - štítek


Farářova zpověď

Farářova zpověď

2010, P. J. Peterka

Sepekovský rodák Pius Josef Peterka se stal knězem v roce 1954, tedy v době, kdy komunistický totalitní režim dokončoval své běsnící tažení proti církvi. Po dvouleté vojenské službě působil více než tři desetiletí na nov... více


Zlato se čistí v ohni: o životě, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců

Zlato se čistí v ohni: o životě, oběti a smrti pravoslavného kněze ThDr. Vladimíra Petřka, jeho rodičů a sourozenců

2008, V. Šustek

Životní příběh pravoslavného kněze Vladimíra Petřka, který se zapojil do domácího odboje v období „heydrichiády“ a poskytl asyl a pomoc gestapem pronásledovaným československým parašutistům. Kniha – na základě dochovanýc... více


Není trní bez růže

Není trní bez růže

2007, A. Palán

Karel Pilík v rozhovoru s Alešem Palánem s předmluvou Chiary Lubichové. Když jsem se v roce 2001 při své návštěvě Prahy setkala v tamní sportovní hale s početnou rodinou českých a slovenských členů a příznivců našeho ... více


Novéna s Janem Evangelistou Urbanem, OFM

Novéna s Janem Evangelistou Urbanem, OFM

2012, . neznámý

Během devíti dnů této novény můžeme sledovat život Božího služebníka otce Jana ve světle svátosti a vyprošovat si pro sebe nebo pro druhé určitou milost nebo uzdravení. více


Sloup a opora pravdy

Sloup a opora pravdy

2003, P. A. Florenskij

Jedno z nejznamenitějších náboženských děl v intelektuálním ruském prostředí, jak po stránce spekulativní - teologicky či filosoficky - tak i ve smyslu osobního svědectví, ve formě dopisů. Grandiozní eseje jsou záměrně p... více


Dopisy Terezie z Lisieux kněžím misionářům

Dopisy Terezie z Lisieux kněžím misionářům

2001, T. d. Lisieux

Výběr z korespondence, který nabízí zajímavý pohled na poslední měsíce života velké karmelitánské světice. Kodet Vojtěch - úvod více


Maximální křesťanství - Adolf Kajpr SJ a list Katolík

Maximální křesťanství - Adolf Kajpr SJ a list Katolík

2012, V. Novotný

Monografie je věnována neobyčejné osobnosti Adolfa Kajpra SJ (1902-1959), muže, jehož mezi věřícími katolické církve provází pověst světce a mučedníka. Představuje jeho životní osudy i jeho bibliografii a předkládá svěde... více


Zaradoval jsem se...

Zaradoval jsem se...

2002, A. Bradna

Útržky ze života nebo paměti v příbězích, tak by se také daly nazvat vzpomínky katolického kněze mons. Antonína Bradny (nar.1922), vězně komunistických žalářů (1952-1964) a dlouholetého duchovního podřipského kraje (Budy... více


Vzpomínky z Terezína

Vzpomínky z Terezína

1946, J. K. Miklík

Svědectví z Terezína pronesené knězem, který i v těžkých chvílích vidí střípky odrážející krásu stvořitele. více


77 dopisů poslaných Jeho Milosti

77 dopisů poslaných Jeho Milosti

2008, . Anonym

Život P. Josefa nebyl právě snadný, osud se s ním nemazlil. Někdy v padesátých letech půjčil komusi větší peněžní obnos, dotyčného zatkli na hranicích při pokusu o útěk, a když z něj vymáčkli, kdo mu peníze půjčil, odsou... více


Až k prolití krve - Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

Až k prolití krve - Radostné poselství P. MUDr. Ladislava Kubíčka

2005, M. Svatošová

Kněz Ladislav Kubíček ve vzpomínkách přátel: od dětství na Ukrajině, studia v Brně, práci v dolech, nasazení u černých baronů, působení ve zdravotnictví, a posléze i v řadě severočeských farností. Dvoubarevně tištěná kni... více


Vůle Boží - zbožná fráze?

Vůle Boží - zbožná fráze?

2004, L. Kubíček

Rukopis knihy odevzdal P. MUDr. Ladislav Kubíček do tisku jen několik dnů před svou smrtí. Své krédo „Radost mi působí konat Tvou vůli“ zde autor dokumentuje na příbězích vlastního života. Čtenář si tak může připomenout ... více


To jsi můj Bůh?

To jsi můj Bůh?

2014, H. Wilmer

I kněz vystavuje svou víru otázkám. Autor bilancuje svých 30 let řeholního a kněžského života a klade si provokující otázky: „Kdo je pro mne Ježíš? Jaký smysl má moje životní volba tváří v tvář nenaplněným snům, samot... více


Jako bychom dnes zemřít měli

Jako bychom dnes zemřít měli

2012, M. Doležal

Drama života, kněžství a mučedniké smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Noc z 23. na 24. února 1950. Černý tudor projíždí zasněženou Vysočinou. Vpředu řidič se spolujezdcem, který popíjí čaj z termosky. Na zadní... více


Kľúče od kráľovstva

Kľúče od kráľovstva

2009, A. J. Cronin

Kniha opisuje pútavý životný príbeh kňaza, ktorý väčšinu života prežil na misii v Číne. Podstupuje množstvo ťažkostí a zasahujú ho konflikty pre jeho úprimnosť a túžbu žiť v pravde; dostane sa mu odsúdenia aj od vlastnej... více


1 2 3 4 5 6 7 >