sny - štítek


Střípky deníku

Střípky deníku

1997, E. Ionesco

Deník, sestavený z útržkovitých záznamů snů, názorů, vzpomínek, morálních úvah, dává možnost čtenáři lépe pochopit a zažít celé Ionescovo dílo. Kromě jiného obsahují i různé dílčí zajímavosti z dětství, poznámky z četby ... více


Zlatý snář a symbolika snů

Zlatý snář a symbolika snů

2008, D. Kludská

Známá kartářka opět přichází ke čtenářům v roli vykladačky snů. Svůj úspěšně vydaný a zcela rozebraný Velký snář tentokrát ještě obohatila v úvodu knihy abecedním přehledem snové symboliky. Původní text je tedy podstatně... více


Člověk a jeho symboly

Člověk a jeho symboly

2017, C. G. Jung

Bohatě ilustrovaná kniha je prvním a jediným dílem, v němž C. G. Jung vykládá laickému čtenáři svou nesmírně vlivnou teorii symbolů, jak se projevují především ve snech. Jung sám nabyl přesvědčení, že má povinnost vysvět... více


Léčivé sny

Léčivé sny

2002, M. I. Barasch

Zkoumání snů, jež mohou změnit náš život Kniha Léčivé sny je dobrodružstvím, jež ukazuje, jakým způsobem nám mohou sny pomoci smířit se se svými vlastními rozpory, stát se otevřenějšími k ostatním, žít s větší odvahou... více


Techniky snění

Techniky snění

2007, A. Mindell

Tato kniha má jediný cíl: naučit vás vnímat a žít Sen, obrátit vás k síle Snění. Vypravíme se na cestu společně. Budeme zkoumat území, kde šamanismus kříží hranice fyziky, kde se sny mění ve zkušenost těla a kde se každo... více


Včera v noci se mi zdálo

Včera v noci se mi zdálo

2002, M. Boss

Polemická studie autora, který proti sobě staví na jedné straně Freudovu psychoanalýzu a Jungovu teorii archetypů, a na druhé straně svou vlastní fenomenologickou koncepci výkladu lidského snění. Jediným záměrem předklád... více


Tibetská jóga snu a spánku

Tibetská jóga snu a spánku

2002, T. W. Rinpočhe

Kniha tibetského mistra meditace mladší generace bönistického směru dzogčhenu "učení o velké dokonalosti" prezentuje moderním jazykem základní témata starobylé jógy snění: povaha a duhy snů i jejich využití v praxi. T... více


Teorie spolehlivosti

Teorie spolehlivosti

2002, I. Diviš

Texty z let 1960/1999. Druhé rozšířené vydání. Po mimořádném úspěchu prvního vydání Teorie spolehlivosti v roce 1994 (Státní cena za literaturu, vítězství v anketě Lidových novin o nejzajímavější knihu roku) vychází d... více


Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga

Vzpomínky, sny, myšlenky C. G. Junga

1998, C. G. Jung

Na základě klinických, historických a transkulturních výzkumů a na základě konfrontace s vlastním nevědomím rozvedl své poznatky do otevřeného systému analytické psychologie. Propracoval koncepci kolektivního nevědomí a ... více


Sen a smrt

Sen a smrt

2004, M. von Franz

Podtitul: O čem vypovídají sny umírajících Autorka studuje v knize Sen a smrt v jedenácti kapitolách sny umírajících na pozadí egyptských sakrálních a alchymistických textů ve spojitosti se symbolikou archetypních obr... více


Sny, 1925–1940

Sny, 1925–1940

2003, J. Štyrský

Písemné a výtvarné záznamy snů jednoho z nejvýznamnějších představitelů české meziválečné kultury – Jindřicha Štyrského (1899–1942). Nepatrné torzo záznamů vyšlo jako soukromý tisk k Novému roku 1941. Teprve až František... více


Sandman: Preludia & nokturna

Sandman: Preludia & nokturna

2002, N. Gaiman

Sandman, velký Morpheus, pán snění, je při nešťastném magickém obřadu uvězněn na Zemi. Po letech se mu sice podaří ze zajetí dostat, nabírá síly a pomalu dává své království dohromady, ale ještě ho čeká dlouhý boj o své ... více


Příběh cesty na Sever I

Příběh cesty na Sever I

2005, J. Heffernanová

Naprosto unikátní literární dílo světového měřítka, které vzniklo výhradně na podkladě zápisů snů. Autorka, která se již dlouhá léta zabývá problematikou interpretací snů, psala knihu osm let a zpracovala v ní více než 5... více


Jako v zrcadle, jen v hádance

Jako v zrcadle, jen v hádance

1999, J. Gaarder

Dívka Cecilka je těžce nemocná. Nechce si ale připustit, že už se neuzdraví, a nechce to dovolit přiznat ani ostatním členům rodiny. Potom se u ní objeví anděl, který si s ní povídá, hraje, poslouchá ji, ptá se na život ... více


Příběh cesty na Sever II

Příběh cesty na Sever II

2006, J. Heffernanová

Naprosto unikátní literární dílo světového měřítka, které vzniklo výhradně na podkladě zápisů snů. Autorka, která se již dlouhá léta zabývá problematikou interpretací snů, psala knihu osm let a zpracovala v ní více než 5... více


1 2 3 4 5 6 >