14.-15. století

štítek, 27 knih


Karel IV. - Císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437Karel IV. - Císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-14372006, J. Fajt

Kniha Karel IV. císař z Boží milosti podrobně zachycuje jeden z nejdůležitějších kulturních a uměleckých proudů Evropy 14. a počátku 15. století. Nejvýznamnější kunsthistorici z Čech, USA, Německa, Velké Británie, Polska... více


Reformní kazatelství a Jakoubek ze StříbraReformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra2011, P. Soukup

Kniha se věnuje úloze kazatelství v tzv. českém reformním hnutí zhruba mezi lety 1360 a 1420. Sleduje metody používané pro výklad a šíření božího slova a jejich význam pro formulaci reformního programu. Na příkladu latin... více


Mistr Jan Hus - člověk, teolog, mučedníkMistr Jan Hus - člověk, teolog, mučedník2014, M. Chadima

Kdo byl Jan Hus, který tak zásadním způsobem přispěl k formování našich dějin? Kdo byl tento horlivý kazatel a karatel, který se stal „úhelným kamenem“ budoucího vývoje českého náboženského hnutí? Byl Hus člověkem zasaže... více


Čtvrtý králův pesČtvrtý králův pes2006, F. Niedl

Podtitul: Historický román z doby Václava IV. Děj románu zavádí čtenáře na přelom 14. a 15. století do doby vlády Václava IV. Do království, kde každý bojuje s každým, se po mnoha letech vrací z Itálie Hynek Tas z Bo... více


Lucemburská Morava 1310 - 1423Lucemburská Morava 1310 - 14232001, J. Mezník

Moravské dějiny v období od nástupu Jana Lucemburského na český trun v roce 1310 až do roku 1423, kdy ve víru husitských válek odevzdal vládu na Moravě svému zeti Albrechtu Habsburskému, jsou obsahem práce Jaroslava Mezn... více


Renesanční člověk a jeho světRenesanční člověk a jeho svět2003, E. Garin

Soubor portrétů lidí renesance (dvořan, umělec, kondotiér aj.) Po úspěšném titulu Středověký člověk a jeho svět editora Jacquese Le Goffa vychází další svazek, věnovaný tentokrát období následujícímu – renesanci. Italský... více


Úkol pro šaškaÚkol pro šaška2016, P. Hrdlička

V Čechách nastává před husitskými bouřemi v letech 1402–1403 dramatická situace. Král Václav IV. je svým bratrem Zikmundem zbaven vlády a nakonec uvězněn ve Vídni, zemi drancují kočovní Kumáni a zároveň probíhá občanská ... více


Evropa pozdního středověku 1300-1500Evropa pozdního středověku 1300-15002010, D. Hay

Další ze svazků edice Dějiny Evropy zachycuje dvě staletí, během nichž se dosavadní jednota křesťanské Evropy začala drolit. Denys Hay (1915-1994), dlouholetý profesor na univerzitě v Edinburghu a specialista na dějiny i... více


Pád CařihraduPád Cařihradu2000, M. Waltari

Barvitá románová freska líčí životní podmínky lidí, jejich myšlení, mravy a předsudky ve středověkém středisku východní civilizace – Cařihradu v roce 1453. Náboženské spory jsou tu především spory politickými a skrytý... více


Králevic, král, císařKrálevic, král, císař1988, A. Pludek

Je to kniha, která románově vypravuje a životě Karla IV., jeho korunovaci a také manželkách. Kniha je doplněna moc hezkými ilustracemi. Doslov napsal přední historik a specialista na středověké dějiny Jiří Spěváček.... více


Plamen z VysočinyPlamen z Vysočiny2016, H. Howell

Historický milostný příběh z prostředí skotské Vysočiny. Moiru Robertsonovou smetla bouře z paluby lodi. V potrhaných šatech se probrala na skalnatém pobřeží Skotska. Spolu s ní vyvrhly vlny na břeh i záhadného cizinc... více


Král a císař – Příběh dlouhého panování Zikmunda LucemburskéhoKrál a císař – Příběh dlouhého panování Zikmunda Lucemburského2011, J. Hanibal

Ve svém rozsáhlém historickém románu Král a císař Jiří Hanibal přibližuje život a panování panovníka Zikmunda Lucemburského. Plasticky ho vykresluje nejen jako diplomata, vladaře i válečníka, ale především jako člověka s... více


Mnich mezi vlkyMnich mezi vlky2009, W. Hünermann

Život sv. Jana Kapistrána, apoštola Evropy. Dnes už nám možná jméno Jan Kapistrán (1386–1456) téměř nic neříká, ale před 550 lety žil tento zapálený apoštol Evropy dokonce nějaký čas mezi našimi předky. Pocházel z h... více


Čechy královny Anny: česká literatura a společnost v letech 1310–1420Čechy královny Anny: česká literatura a společnost v letech 1310–14202005, A. Thomas

Kniha amerického bohemisty Alfreda Thomase je první prací vydanou původně v angličtině, jež se systematicky zabývá českým literárním životem v období vrcholného středověku. Nejde však o přehledovou příručku, ani o nástin... více


Lucemburská krev: příběh Prokopa a Jošta LucemburskéhoLucemburská krev: příběh Prokopa a Jošta Lucemburského2010, E. Rolečková

Mladičký Prokop z Lucemburku přichází ke dvoru císaře Karla IV. na sklonku jeho vlády. Bratranec nastoupivšího krále Václava a bratr moravského markraběte Jošta má blízko, ale zároveň i daleko k trůnu. Má jasnou představ... více


1 2 >