gotika

štítek, 35 knih


Česká gotická desková malbaČeská gotická desková malba1976, J. Pešina

Monografie sepsaná naším předním odborníkem na gotické umění se zaměřuje na jedno odvětví - na deskovou malbu, ve které bylo u nás dosaženo zvlášť vysoké úrovně a přes náboženskou tématiku podávají svědectví své doby a p... více


Karel IV. - Císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437Karel IV. - Císař z Boží milosti: kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-14372006, J. Fajt

Kniha Karel IV. císař z Boží milosti podrobně zachycuje jeden z nejdůležitějších kulturních a uměleckých proudů Evropy 14. a počátku 15. století. Nejvýznamnější kunsthistorici z Čech, USA, Německa, Velké Británie, Polska... více


Mistr Vyšebrodského cykluMistr Vyšebrodského cyklu1987, J. Pešina

Reprezentativní publikace o cyklu gotických deskových maleb Mistra Vyšebrodského oltáře z doby před r. 1350. vícePraha gotická a barokníPraha gotická a barokní2001, J. Staňková

V pestrobarevné mozaice slohů, kterými je poznamenaná tvář Prahy, rozhodně nejvíce dominují dva z nich - gotika a baroko. Právě jim je věnovaná kniha mapující počátky a rozšíření těchto stylů zde a jednotlivé stavební po... více


Bez hranic (Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí)Bez hranic (Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí)2016, M. Ottová

Anotace: Národní galerie s půlročním zpožděním vydala čtyři kilogramy vážící katalog k výstavě Bez hranic, která v březnu skončila ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Jde o shrnutí průzkumu gotického a renesančního umění... více


Polička. Gotické opevnění městaPolička. Gotické opevnění města2003, D. Junek

Publikace popisuje vývoj a funkci městských hradeb od počátku existence města až do současnosti. více


Levoča - hlavný oltár v kostole sv. JakubaLevoča - hlavný oltár v kostole sv. Jakuba1965, J. Homolka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Počátky a rozmach gotické architektury v ČecháchPočátky a rozmach gotické architektury v Čechách1983, J. Kuthan

Počátky a rozmach gotické architektury v Čechách k problematice cisterciácké stavební tvorby Kniha se monograficky soustřeďuje na významnou složku středověkého stavebního umění v českých zemích - na stavební dílo cister... více


Dějiny odívání: StředověkDějiny odívání: Středověk2001, L. Kybalová

Oděv byl ve všech historických dobách symbolem postavení jednotlivce, odrazem jeho smýšlení nebo životního stylu. Tento díl vícesvazkových dějin odívání sleduje vývoj oděvu ve třech obdobích středověku, od pátého do patn... více


O pokladu v srdci EvropyO pokladu v srdci Evropy2011, Z. Neubauer

Podtitul: Jedna z cest k duchovnímu bohatství obrazů Vyšebrodského oltáře Jak se naučit opět vidět poselství duchovních obrazů. Výklad filosofa a biologa Zdeňka Neubauera směřuje především k osvojení symbolické řeč... více


České umění gotické (1350-1420)České umění gotické (1350-1420)1970, J. Pešina

Pojednává o českém výtvarném umění mezi lety 1350 až 1420. více


Obrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních ČecháchObrazy krásy a spásy. Gotika v jihozápadních Čechách2013, M. Ottová

Oblast jihozápadních Čech odpovídá přibližně historickému území Prácheňského kraje a kraje Plzeňského v oblasti Klatovska. Ve středověku ovlivňoval kulturní vývoj tohoto území jeho specifický geografický charakter s drsn... více


Emauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na SlovanechEmauzský cyklus. Ikonografie středověkých nástěnných maleb v ambitu kláštera Na Slovanech2012, K. Kubínová

V ambitu pražského benediktinského kláštera Na Slovanech zvaného též Emauzy se zachoval rozsáhlý cyklus nástěnných maleb z doby Karla IV. Tyto malby, ač značně poničené, jsou pozoruhodné jak svým rozsahem a vysokou uměle... více


Mistr Třeboňského oltářeMistr Třeboňského oltáře2013, J. Royt

Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. V odborné literatuře české i zahraniční se objevují různé názory na připsání ko... více


Gotický světGotický svět2012, N. Scharf

Gotický svět je vůbec první ucelená kniha, mapující gotickou scénu po celém světe. Dlouholetá hudební publicistka Natasha Scharfová provádí čtenáře nejen po jednotlivých zemích, ale i po historii subkultury a jejích podž... více


1 2 3 >

Doporučené štítky

kulturní památky Emauzský klášter (Praha, Na Slovanech) katolické kostely sochaři hermeneutika malířství cisterciácké kláštery středověké umění Židé monasteriologie