novověk

štítky

96 knih


Parfém bláznivého tance 86% Parfém bláznivého tance 1996, Tom Robbins

Parfém bláznivého tance je románem o nejstarší lidské touze: neumírat. "Nehledám kořist ani nová území, další ženy ani slávu, a když se to tak vezme, ani pouhé prodloužení života. To, co hledám, nikdy neexistovalo, ani n... více


Katova dcera a prokletí moru 93% Katova dcera a prokletí moru 2021, Oliver Pötzsch

Léto roku 1679. Ve Vídni zuří mor a šíří se už i do Bavorska. Za schongauským katem Jakobem Kuislem se z posledních sil dovlekl smrtelně nemocný muž. Těsně před svým skonem pronesl záhadné proroctví: Kuisl je prý jediný,... více


Sarum: Román o Anglii 91% Sarum: Román o Anglii 2005, Edward Rutherfurd (p)

Český čtenář už ví, že Edward Rutherfurd je specialista na ságy o ohromujícím časovém rozpětí, protože se mu dřív než toto dávnější dílo dostal do rukou Londýn (BB art, 1999), monumentální freska zobrazující na osudech j... více
Dějiny českých zemí 92% Dějiny českých zemí 2013, Petr Čornej

Kniha Dějiny českých zemí zachycuje dějiny českého území v dlouhém časovém úseku od pravěku až ke vzniku České republiky v lednu 1993, tedy až na samotný práh naší současnosti. Obsahuje nejen barvité a čtenářsky přitažli... více


Marie Stuartovna a její nemožní manželé 91% Marie Stuartovna a její nemožní manželé 2004, Margaret Simpson

Marie Stuartovna si vybírala nemožné manžely, hnila skoro dvacet let v anglických vězeních, úplně ztratila hlavu na popravčím špalku. Víte ale, že to byla také přes 180 cm vysoká krasavice, která si v dětství žila jako v... více


Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 87% Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk 2004, Petr Čornej

Raný středověk Vrcholný středověk Pozdní středověk Počátky novověku Třicetiletá válka Utváření novodobé společnosti více


Dějiny filosofie II. - Novověk 78% Dějiny filosofie II. - Novověk 1999, Emanuel Rádl

Druhý díl práce významného českého filozofa se zabývá filozofickým myšlením novověku. Po úvodních kapitolách, které charakterizují přechod od středověké filozofie do doby nové, se autor zabývá reformací, přírodní filo... více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 - Novověk 81% Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 - Novověk 2001, Milan Hlavačka

Tato publikace je třetí částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje tak st... více


Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny 82% Dějepis pro gymnázia a střední školy 4 - Nejnovější dějiny 2005, Jan Kuklík

Tato publikace je závěrečnou částí čtyřdílné řady učebnic dějepisu pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle platných osnov a plně vyhovuje Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z dějepisu. Připravuje t... více


Pyskatí Habsburkové 78% Pyskatí Habsburkové 2006, Martin Pitro

Děsivá pravda o členech habsburského rodu, kteří vládli v Českém království, i o tehdejší době. Z této knížky se například dozvíte, proč se Ladislavu Pohrobkovi říkalo král Holec, jak rabbi Löw uplácal z hlíny Golema neb... více


Rusko za starého režimu 91% Rusko za starého režimu 2004, Richard Pipes

České vydání monografie Rusko za starého režimu (Russia Under the Old Regime, vyšla prvně v roce 1974) se opírá o druhé, opravené vydání z roku 1992. Pipesova studie tvoří jakýsi klíč ke čtení autorových novějších prací ... více


Světové dějiny v kostce 85% Světové dějiny v kostce 1993, Otakar Dorazil

Historická příručka. více


Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství 91% Děti a dětství: Od středověku na práh osvícenství 2019, Tomáš Sterneck

Žili v minulosti pouze „malí dospělí“? Existovalo vůbec dětství jako svébytná životní etapa? Stala se rodičovská láska, starost o děti nebo výroba hraček až výdobytkem 20. století? Odpovědi na tyto a další otázky přináše... více


Encyklopedie moderní historie 100% Encyklopedie moderní historie 1995, Marek Pečenka

Historická slovníková příručka zahrnuje období od Velké francouzské revoluce po současnost a jejím těžištěm jsou evropské a severoamerické dějiny. První vydání. více


Dějiny loupežnictva 86% Dějiny loupežnictva 2002, Jindřich Francek

Zloději, loupežníci, lupiči, pytláci a žháři v českých dějinách Loupežníci, zloději, pytláci, žháři a další lapkové v Českých zemích od ranného novověku do začátku 19.století. Další z ediční řady o dějinách tuzemskéh... více


Náboženské poutě ve středověku a novověku 80% Náboženské poutě ve středověku a novověku 2002, Norbert Ohler

Edice Kulturní historie. Autor na podkladě dobových dokumentů vytváří plastický obraz náboženské poutě či spíše poutníka se vším všudy (důvody a cíle putování, problémy a nebezpečí na cestách, oděv, strava a nocleh). více


Evropa osmnáctého století 84% Evropa osmnáctého století 2003, Jeremy Black

18. století je předznamenáním průmyslového věku, hospodářského rozmachu příštích staletí. Je ovšem i obdobím významných historických událostí – Francouzské revoluce a s ní spojeného teroru ve Francii, následné bídy a vys... více


Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti 73% Střední Evropa v dějinách od středověku do současnosti 2004, Piotr Wandycz

Regionální komparatistika usiluje o překonání výjimečnosti jednotlivých národních dějin a zaměřuje se na kulturně-historickou pospolitost česko-polsko-uherského prostředí. Jednotlivé kapitoly jsou tématicky členěny podle... více


Stručné dějiny biologie 93% Stručné dějiny biologie 2017, Stanislav Komárek

Kniha, která zahrnuje dějiny biologie od prvopočátků do objevení struktury DNA (1953), může svou stručností a přehledností zaujmout nejen biology z profese, ale i všechny zainteresované laiky z řad vzdělanějšího čtenářst... více


Atlas světových dějin. 2. díl, Středověk - novověk 98% Atlas světových dějin. 2. díl, Středověk - novověk 1997, kolektiv autorů

Druhý díl začíná třicetiletou válkou a končí rokem 1995.Hlavní prostor je zde věnován válkám politickému a náboženskému rozdělení,změnám hranic a vlivu jednotlivých států. více


Barokní člověk a jeho svět 73% Barokní člověk a jeho svět 2004, Rosario Villari

Další z edice Člověk a jeho svět přináší dvanáct portrétů postav charakteristických pro období baroka, období velkého vzepětí duchovního a náboženského i vznícené smyslovosti, náboženských válek i počátků moderní vědy. E... více


Obecné dějiny novověku I. (16. století) 73% Obecné dějiny novověku I. (16. století) 2011, Kamil Štěpánek

Skriptum MU PdF k vybraným kapitolám z dějin 16. století. více


Strach na Západě ve 14. - 18. století I. 98% Strach na Západě ve 14. - 18. století I. 1997, Jean Delumeau

Podtitul: Obležená obec. Strach doléhající na většinu. První díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku. více


Církevní dějiny - Novověk 77% Církevní dějiny - Novověk 2018, Václav Drška

Druhý díl Církevních dějin, který navazuje na předchozí zpracování církevní historie v antice a středověku, je vymezen obdobím sahajícím od počátků protestantské reformace až po předvečer Velké francouzské revoluce. Auto... více


Dejiny Uhorska a Slováci 83% Dejiny Uhorska a Slováci 2012, Ivan Mrva

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdob... více


Novověká filosofie II 94% Novověká filosofie II 2004, Wolfgang Röd

Tento svazek zahrnuje filosofy od Newtona po Rousseaua (Locke, Leibniz, Berkeley, Wolff, Lessing, Hume a další). více


Dějiny středověku 70% Dějiny středověku 1994, Zdeněk Beneš

Podtitul: a prvního století raného novověku. Kniha je součásti uceleného komplexu učebnic dějepisu pro střední školy. více


Šlechtická demokracie 83% Šlechtická demokracie 2011, Jan Květina

Anarchie, úpadek, nefunkční stát, zpupná šlechta či všemocní magnáti - to jsou obvykle pojmy, pomocí nichž je identifikována podstata politického systému polsko-litevského státu v raném novověku. Práce Jana Květiny je v ... více


Dějiny novověku 73% Dějiny novověku 1994, Miroslav Hroch

Učebnice pro střední školy nás provede Evropou roku 1600 až téměř k první světové válce a seznámí nás i s americkou revolucí a vztahy mezi národy. více


Novověk : posledních 500 let 84% Novověk : posledních 500 let 2007, Jane Bingham

Bohatě ilustrovaný výklad přibližuje starším dětem historické události novověku a 20. století. více


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 88% Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 1983, Jiří Rak

Monografie o životě a díle, ale i o době, přátelích a spolupracovnících Bohuslava Balbína. Na konci knihy jsou připojeny ukázky z děl barokních dějepisců, věnované husitství. více


Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1 80% Prameny k hospodářským a sociálním dějinám novověku 1 2008, Milan Myška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kapitoly z dějin malířství 75% Kapitoly z dějin malířství 1995, Juliet Heslewood

Obsahuje stručné dvoustrany témat: pravěké jeskyně ve Francii, malby na zdech a vázách v starověkém Řecku a Římě, zářivé středověké oltářní obrazy, renesance - úžasné vynálezy Leonarda da Vinciho, dvorští malíři evr... více


Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 100% Dějiny zemědělství v Rakouském Slezsku v letech 1848-1914 2008, Kamil Rodan

Publikace je zaměřena na dějiny agrární sektoru v prostoru tzv. Rakouského Slezska v historickém období 1848-1914. Jejím cílem je přiblížit čtenářům základní vývojové tendence v zemědělství v procesu modernizace a poukáz... více


Kulturní dějiny novověku I. 95% Kulturní dějiny novověku I. 2006, Egon Friedell

Friedellovy "kulturní dějiny" zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a neúžasnějších exkursů do minulosti, jež nám umožňují přiblížit dávné časy a jevy. Díky svému nadání a zároveň... více


Osmanská říše 15.-18.století 80% Osmanská říše 15.-18.století 2005, Frédéric Hitzel

Osmanská říše si v Evropě během své expanze do nitra Balkánského poloostrova získala nepříznivou pověst. Šlo přece o poslední hrozbu bojovného islámu vůči křesťanskému světu. Nicméně její hlavní město Istanbul, donedávna... více


Kulturní dějiny novověku II. 80% Kulturní dějiny novověku II. 2006, Egon Friedell

Friedellovy ,,kulturní dějiny zaujímají v historiografii zvláštní místo - jako jedny z těch nejsvévolnějších a neúžasnějších exkursů do minulosti, jež nám umožňují přiblížit dávné časy a jevy. Díky svému nadání a zároveň... více


Slovensko na prahu novoveku 87% Slovensko na prahu novoveku 1993, Matúš Kučera

Po čitateľskom úspechu knihy Slovensko v dobách stredovekých pokračuje univ. profesor Matúš Kučera v plastickom vyrozprávaní osudov Slovenska od nástupu habsburskej dynastie na český a čoskoro aj na uhorský trón. Kapi... více


Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století 100% Hřích a strach: Pocit viny na evropském Západě ve 13. až 18. století 1998, Jean Delumeau

Rozbor podstaty, vývoje a společenské funkce pocitu hříchu v západní civilizaci od 13. po 18. století. Ve 14. století se duševní prožitek pronásledování spojil s mohutným pocitem viny, což zrodilo chorobnou úzkostlivo... více


Dějiny světa 5 87% Dějiny světa 5 2014, Hans-Ulrich Thamer

Globální dějiny od počátků do 21. století. Sv. 5 - Vznik moderny, 1700-1914. Další svazek šestidílné edice Dějin světa se zaobírá dějinnými procesy, jež vedly ke zrodu moderny s jejími pro nás důvěrně z... více