pozdní středověk

štítky

49 knih


Války růží 83% Války růží 2011, Robin Neillands

Zhoubné války mezi vznešenými anglickými rody Yorků a Lancasterů znamenaly konec středověké Anglie a zrození renesance. Konec tohoto třicetiletého období bojů a krveprolití, které následující generace nazvaly války růží,... více


Jan Hus 93% Jan Hus 2013, František Šmahel

Podtitul: Život a dílo. František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reform... více


Jeseň stredoveku / Homo ludens 89% Jeseň stredoveku / Homo ludens 1990, Johan Huizinga

Autorom knihy, ktorú beriete do rúk, je holandský historik Johan Huizinga /1872 - 1945/. K dejinám si po celý život udržal vzťah amatérskeho nadšenca, pre ktorého je predmet jeho záujmu vždy príťažlivý a vzrušujúci. Hlbo... více
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–1437 98% Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–1437 2000, Petr Čornej

Kniha navazuje na předchozí díl z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Jako taková mapuje události odehrávající se na území českého státu v letech 1402 až 1437, tedy v době od počátků působení mistra Jana Husa až po pos... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI., 1437–1526 99% Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI., 1437–1526 2007, Petr Čornej

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl a zachycuje období mezi lety 1437 a 1526. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu,... více


Kronika stoleté války 77% Kronika stoleté války 1977, Jean Froissart

Výbor z prvních dvou knih rozsáhlého díla francouzsky píšícího kronikáře věnovaného anglo-francouzskému válečnému konfliktu, stoleté válce ve 14. a 15. století – zahrnuje léta 1325–1382. V pestrém kaleidoskopu soubojů, b... více


Války růží: Střet Lancasterů a Yorků (1455–1485) 90% Války růží: Střet Lancasterů a Yorků (1455–1485) 2021, Pavel Vodička

Vláda Jindřicha VI. (1422–1461) z lancasterské větve dynastie Plantagenetů vyústila v jeden z nejničivějších konfliktů, jaký se kdy odehrál na území ostrovního království. Autorita panovníka se ocitla v hlubokém úpadku, ... více


Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 83% Jagellonský věk v českých zemích 1, 2 2001, Josef Macek

Faktograficky bohatá a čtenářsky přitažlivá kniha podává ucelený obraz pozdního středověku v českých zemích. První část Mackovy čtyřdílné syntézy je věnovaná obecným poměrům v zemi, zejména hospodářským, královskému dvor... více


Stoletá válka: 1. díl – Francouzské prohry 96% Stoletá válka: 1. díl – Francouzské prohry 2023, Jiří Kovařík

Konflikt mezi Francií a Anglií, jemuž dali později historikové název Stoletá válka, začal sporem o Akvitánské vévodství, které bylo anglickým lénem ve Francii, a na opačné straně Francie anglo-francouzským soupeřením ve ... více


Stoletá válka 2. díl: Francouzské vítězství 96% Stoletá válka 2. díl: Francouzské vítězství 2023, Jiří Kovařík

Konflikt mezi Francií a Anglií, jemuž dali později historikové název Stoletá válka, pokračoval ve své druhé polovině vítězstvími francouzského konétabla Bertranda du Guesclina i jeho dobrodužným tažení do Španělska, pak ... více


Evropa pozdního středověku 1300-1500 91% Evropa pozdního středověku 1300-1500 2010, Denys Hay

Další ze svazků edice Dějiny Evropy zachycuje dvě staletí, během nichž se dosavadní jednota křesťanské Evropy začala drolit. Denys Hay (1915-1994), dlouholetý profesor na univerzitě v Edinburghu a specialista na dějiny i... více


Kdo po Žižkovi?: Životní příběh Prokopa Holého řečeného Veliký 70% Kdo po Žižkovi?: Životní příběh Prokopa Holého řečeného Veliký 2019, Jan Bauer

Janu Žižkovi jsou věnovány další a další publikace, avšak na jeho nástupce Prokopa Holého je upřena mnohem menší pozornost. Známý a oblíbený autor historických knih Jan Bauer tento dluh ve výročním roce husitské revoluce... více


Strach na Západě ve 14. - 18. století I. 98% Strach na Západě ve 14. - 18. století I. 1997, Jean Delumeau

Podtitul: Obležená obec. Strach doléhající na většinu. První díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku. více


Husitská revoluce 1: Doba vymknutá z kloubů 86% Husitská revoluce 1: Doba vymknutá z kloubů 1995, František Šmahel

První svazek monumentálního díla předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a odborného studia doma a v zahraničí. V druhé části autor hovoří o kořenech české husitské reformace. ... více


Strach na Západě ve 14. - 18. století II. 97% Strach na Západě ve 14. - 18. století II. 1999, Jean Delumeau

Druhý díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku je věnován působení Satana na lidskou společnost, úzkostí před podlehnutím jeho svodů, jež duše přivádějí k zatracení, a hradbám, jež lidé těm... více


Stopy stredoveku: Rozhovory o ľuďoch temnej doby 93% Stopy stredoveku: Rozhovory o ľuďoch temnej doby 2023, Daniela Dvořáková

Historička Daniela Dvořáková hovorí, že by nechcela žiť v stredoveku, možno práve preto, že vie o tomto období tak veľa. Rozhovory, ktoré s ňou viedli Denisa Gura Doričová a Tomáš Gális sa zameriavajú na obdobie neskoréh... více


Jagellonský věk v českých zemích 3,4 88% Jagellonský věk v českých zemích 3,4 2002, Josef Macek

Ve třech částech třetího dílu (Města a měšťané, Sociálně-politické zápasy ve městech, Spory a boje královských měst se šlechtou) popsal autor politické, ekonomické i kulturní klima v českých městech přelomu 15. a 16. sto... více


Stoletá válka 84% Stoletá válka 2021, Boris Bove

Boris Bove představuje stoletou válku jako myšlenkovou konstrukci, která se snaží koncepčně uchopit opakované konflikty mezi královstvími Francie a Anglie probíhající od 90. let 13. století do 50. let 15. století. Tuto l... více


Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad  2. díl 84% Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad 2. díl 1977, Václav Erben

Jeden z nejlepších českých historických románů 20.století, jehož autorem je nikoliv historik, ale český mistr detektivky, proslulý ústřední postavou kapitána Exnera. Podobně jako ve světové literatuře například A.Dumas, ... více


Dějiny evropského světa (1453–1576) 92% Dějiny evropského světa (1453–1576) 2008, Petr Vorel

Karionova Kronika světa“ na počátku raného novověku podstatným způsobem ovlivnila obecné vnímání dějinných kořenů naší evropské kultury. Tato kniha, ve které měl čtenář pohromadě celé dějiny světa od stvoření po jeho sou... více