pozdní středověk

štítky

34 knih


Války růžíVálky růží2011, Robin Neillands

Zhoubné války mezi vznešenými anglickými rody Yorků a Lancasterů znamenaly konec středověké Anglie a zrození renesance. Konec tohoto třicetiletého období bojů a krveprolití, které následující generace nazvaly války růží,... více


Jan HusJan Hus2013, František Šmahel

Podtitul: Život a dílo. František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reform... více


Jeseň stredoveku : Homo ludensJeseň stredoveku : Homo ludens1990, Johan Huizinga

Autorom knihy, ktorú beriete do rúk, je holandský historik Johan Huizinga /1872 - 1945/. K dejinám si po celý život udržal vzťah amatérskeho nadšenca, pre ktorého je predmet jeho záujmu vždy príťažlivý a vzrušujúci. Hlbo... více
Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–1437Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–14372000, Petr Čornej

Kniha navazuje na předchozí díl z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Jako taková mapuje události odehrávající se na území českého státu v letech 1402 až 1437, tedy v době od počátků působení mistra Jana Husa až po pos... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI., 1437–1526Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek VI., 1437–15262007, Petr Čornej

Svazek autorsky navazuje na předchozí díl a zachycuje období mezi lety 1437 a 1526. V první části líčí důsledky husitské revoluce a v širokých evropských souvislostech přibližuje dramatické pokračování husitského zápasu,... více


Kronika stoleté válkyKronika stoleté války1977, Jean Froissart

Výbor z prvních dvou knih rozsáhlého díla francouzsky píšícího kronikáře věnovaného anglo-francouzskému válečnému konfliktu, stoleté válce ve 14. a 15. století – zahrnuje léta 1325–1382. V pestrém kaleidoskopu soubojů, b... více


Jagellonský věk v českých zemích 1, 2Jagellonský věk v českých zemích 1, 22001, Josef Macek

Faktograficky bohatá a čtenářsky přitažlivá kniha podává ucelený obraz pozdního středověku v českých zemích. První část Mackovy čtyřdílné syntézy je věnovaná obecným poměrům v zemi, zejména hospodářským, královskému dvor... více


Strach na Západě ve 14. - 18. století I.Strach na Západě ve 14. - 18. století I.1997, Jean Delumeau

Podtitul: Obležená obec. Strach doléhající na většinu. První díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku. více


Husitská revoluce. 1, Doba vymknutá z kloubůHusitská revoluce. 1, Doba vymknutá z kloubů1995, František Šmahel

První svazek monumentálního díla předního českého historika začíná shrnutím starých i nových sporů o smysl husitství a odborného studia doma a v zahraničí. V druhé části autor hovoří o kořenech české husitské reformace. ... více


Evropa pozdního středověku 1300-1500Evropa pozdního středověku 1300-15002010, Denys Hay

Další ze svazků edice Dějiny Evropy zachycuje dvě staletí, během nichž se dosavadní jednota křesťanské Evropy začala drolit. Denys Hay (1915-1994), dlouholetý profesor na univerzitě v Edinburghu a specialista na dějiny i... více


Kdo po Žižkovi? - Životní příběh Prokopa Holého řečeného VelikýKdo po Žižkovi? - Životní příběh Prokopa Holého řečeného Veliký2019, Jan Bauer

Janu Žižkovi jsou věnovány další a další publikace, avšak na jeho nástupce Prokopa Holého je upřena mnohem menší pozornost. Známý a oblíbený autor historických knih Jan Bauer tento dluh ve výročním roce husitské revoluce... více


Dějiny evropského světa (1453–1576)Dějiny evropského světa (1453–1576)2008, Petr Vorel

Karionova Kronika světa“ na počátku raného novověku podstatným způsobem ovlivnila obecné vnímání dějinných kořenů naší evropské kultury. Tato kniha, ve které měl čtenář pohromadě celé dějiny světa od stvoření po jeho sou... více


Strach na Západě ve 14. - 18. století II.Strach na Západě ve 14. - 18. století II.1999, Jean Delumeau

Druhý díl úspěšné knihy o antropologii strachu v období středověku a novověku je věnován působení Satana na lidskou společnost, úzkostí před podlehnutím jeho svodů, jež duše přivádějí k zatracení, a hradbám, jež lidé těm... více


Paměti českého krále Jiříka z Poděbrad  2. dílPaměti českého krále Jiříka z Poděbrad 2. díl1977, Václav Erben

Jeden z nejlepších českých historických románů 20.století, jehož autorem je nikoliv historik, ale český mistr detektivky, proslulý ústřední postavou kapitána Exnera. Podobně jako ve světové literatuře například A.Dumas, ... více


Poctivé obrazyPoctivé obrazy2000, Milena Bartlová

Uměleckohistorická studie se zabývá deskovým malířstvím, které bylo nejvíce reprezentativním výtvarným oborem pozdního středověku. Věnuje se malířství tzv. husitské doby a dochází k nové interpretaci vztahu českých husit... více


1