Uherské království

štítek, 94 knih


Stredoveké SlovenskoStredoveké Slovensko2002, M. Kučera

Pútavým spôsobom spracovené dejiny Slovenska od obdobia sťahovania národov cez Veľkomoravskú ríšu až po tragickú bitku pri Moháči v r. 1526. Dozviete sa, akí boli Slovania a starí Slováci, ako žili a pracovali, kto im vl... více


Bitky a bojiská v našich dejinách I.Bitky a bojiská v našich dejinách I.2005, V. Dangl

Od Samovej ríše po vznik stálej armády více


Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku.Tisícročie módy. Z dejín odievania na Slovensku.1988, M. M. Zubercová

Autorka sa pokúsila zachytiť podoby oblečenia človeka na našom území v priebehu desiatich storočí, kde na celoeurópskom pozadí módneho vývoja akceptuje domáce pomery. Zachytáva vývoj od Veľkomoravskej ríše po prvú svetov... víceDejiny Uhorska a SlováciDejiny Uhorska a Slováci2012, I. Mrva

Vydavateľstvo Perfekt si dovoľuje čitateľskej verejnosti predstaviť prvé slovenské dejiny Uhorska, ktorého súčasťou boli aj Slováci. I keď sa o to pokúsili v minulosti viacerí autori, vždy išlo iba o zlomok z tohto obdob... více


František II. Rákoci a jeho KošiceFrantišek II. Rákoci a jeho Košice2005, J. Duchoň

Dielo František II. Rákoci a jeho Košice približuje jedno z najzaujímavejších historických období našej minulosti, konkrétne posledné stavovské povstanie v Uhorsku a jeho dnes už legendárneho vodcu. Popri základných in... více


Šľachtické rodyŠľachtické rody2007, D. Machala

Známa edícia Významné osobnosti slovenských dejín opäť prichádza s novou publikáciou, tentokrát z prostredia histórie šľachtických rodov. Kniha objavuje známe i menej známe osobnosti slovenských šľachtických rodov a osve... více


Majstri duchaMajstri ducha2002, L. Švihran

Publikácia približuje najvýznamnejších učencov, vedcov, vzdelancov, vynálezcov piatich storočí našej histórie. A nielen ich tvorbu a prínos pri odhaľovaní zákonitostí tohto sveta. Kriesi aj ich životné osudy a časy, v kt... více


Slovensko na prahu novovekuSlovensko na prahu novoveku1993, M. Kučera

Po čitateľskom úspechu knihy Slovensko v dobách stredovekých pokračuje univ. profesor Matúš Kučera v plastickom vyrozprávaní osudov Slovenska od nástupu habsburskej dynastie na český a čoskoro aj na uhorský trón. Kapi... více


Novoveké SlovenskoNovoveké Slovensko2004, M. Kučera

Univ. prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc., renomovaný slovenský historik, v knihe Cesta Dejinami - Novoveké Slovensko pútavým spôsobom osvetľuje naše novoveké dejiny. Venuje sa udalostiam od bitky pri Moháči r.1526 až po vys... více


Kniha kráľov - Panovníci v dejinách Slovenska a SlovákovKniha kráľov - Panovníci v dejinách Slovenska a Slovákov2010, V. Segeš

Kniha kráľov je nevšedný titul v slovenskej knižnej produkcii. Kolektív autorov pripravil portréty všetkých panovníkov, ktorí vládli na našom území. Kniha sa začína kvádským náčelníkom Vanniom a končí sa posledným rakúsk... více


Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 1875Dejiny kráľovstva uhorského: od počiatku do časov Žigmundových / vypravuje Jonáš Záborský. 18752012, J. Záborský

Dielo Jonáša Záborského Dejiny kráľovstva uhorského od počiatkov do časov Žigmundových vychádza po takmer 140 rokoch od svojho vzniku po prvý raz. Doslovný prepis Záborského rukopisu umožňuje plnohodnotne zažiť dielo tak... více


Radošinské naivné divadlo - JááánošíííkRadošinské naivné divadlo - JááánošíííkS. Štepka

Kultová hra z 80-tych rokov s podtitulom: Správa o hrdinovi alebo Hra na hrdinu, vydaná v podobe knihy. Obsahuje okrem doslovného prepisu legendárnych LP aj fotografie a kresby. Súčasťou knihy je aj CD uložené v papierov... více


Čierna kráľovná. Barbora CeljskáČierna kráľovná. Barbora Celjská2014, D. Dvořáková

Čierna kráľovná. Barbora Celjská. Životný príbeh uhorskej, rímsko-nemeckej a českej kráľovnej (1392 - 1451) Barbora Celjská, uhorská, rímsko-nemecká a česká kráľovná, patrí k najvýznamnejším stredovekým kráľovnám. Nap... více


Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa)Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa)2004, P. Dvořák

Tretí zväzok Stôp dávnej minulosti (Zrod národa) rozpráva o príchode Slovanov, ktorí sa usadili na oboch brehoch rieky Moravy, na sever od Dunaja v Dolnom Rakúsku a na Slovensku, v Zadunajsku a azda aj v Potisí. Prišli a... více


Plamene inkvizície 2Plamene inkvizície 21992, M. Jurić Zagorka

Dej románu sa odohráva počas panovania uhorského kráľa Štefana V., ktorého panovanie sa historicky datuje do 13. storočia (1270 – 1272). Román zachytáva vládu panovníka, vzťahy v jeho rodine a život na kráľovskom dvore, ... více


1 2 3 4 5 6 >

Doporučené štítky

13. století Osmanská říše královny Nitra králové panovníci Velká Morava Rakousko-Uhersko raný středověk rotundy