České království

štítky

20 knih

Smrt ve VratislaviSmrt ve Vratislavi2014, Vlastimil Vondruška

Vyslanec českého krále jedná ve Slezsku, ale zmizí a nikdo netuší, co se mohlo stát. Protože jde o ožehavou diplomatickou misi, je třeba postupovat taktně. Král Přemysl II. Otakar samozřejmě nechce nechat pátrání jen na ... více


Klášterní madrigalKlášterní madrigal2011, Vlastimil Vondruška

Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou v Selbru opuštěným. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do s... více


Přemysl Otakar I.Přemysl Otakar I.1990, Josef Žemlička

Monografie se snaží podat celkový obraz dramatického přerodu raně středověkého knížectví v plně centralizovanou monarchii vrcholného středověku, k němuž došlo za vlády Přemysla Otakara I. v první třetině 13. stol.. Auto... více
Přemysl Otakar II.Přemysl Otakar II.2011, Josef Žemlička

Náš přední odborník na dějiny přemyslovské epochy se ve své nejnovější monografii zabývá vládou a diskutabilní osobností pátého českého krále, jehož životní příběhy připomínají svými vrcholy a pády osudovou houpačku. Nem... více


Královna Žofie a Václav IV. - Láska na vratkém trůnuKrálovna Žofie a Václav IV. - Láska na vratkém trůnu2017, Jaroslava Černá

Mladý Václav IV. se nemůže dočkat sňatku s půvabnou Žofií. Avšak královna brzy po svatbě pozná manželovu krutou tvář, jeho záchvaty vzteku a nenávisti. Nediví se, že král má tolik nepřátel a že mu často jde jak o trůn, t... více


Počátky Čech královských 1198–1253: Proměna státu a společnostiPočátky Čech královských 1198–1253: Proměna státu a společnosti2002, Josef Žemlička

První modernizace našich dějin za králů Přemysla Otakara I. a Václava I. přetvořila přemyslovské Čechy ve vzorové středoevropské království, jehož váhu znásobovaly rozmach měst, zakládání nových vesnic, odkrývání stříbrn... více


První česká královstvíPrvní česká království2015, Martin Wihoda

Tradice a zvyklosti jsou svorníkem státotvorného vývoje. Stačí si připomenout volby knížat, nalézání práva na sněmech Čechů i samo pojetí přemyslovské mytologie, jež definovala domácí pořádky a vztah vládnoucí dynastie k... více


Václav II. Král na stříbrném trůnuVáclav II. Král na stříbrném trůnu2015, Libor Jan

V monografii předposledního přemyslovského panovníka autor přináší nové pohledy založené na několikaletém studiu pramenů i moderní literatury. V první části knihy představuje panovníkův život v souřadnicích domácí i zahr... více


7.4.1348 - Ustavení Koruny království českého : český stát Karla IV.7.4.1348 - Ustavení Koruny království českého : český stát Karla IV.2006, Lenka Bobková

Za vlády prvních Lucemburků na českém trůně došlo k velkému teritoriálnímu rozmachu českého království. Karel IV. se poté věnoval zajištění nově vzniklého územního celku po stránce dynastické posloupnosti i z hlediska st... více


Čeští královéČeští králové2008, Petr Vorel

Publikace, pojednávající v jednotlivých kapitolách o českých králích od středověku do moderní doby, vznikla na základě přednáškového cyklu, pořádaného Sdružením historiků ČR v Národním muzeu v Praze v letech 2003–2006. A... více


Jan LucemburskýJan Lucemburský2018, Wojciech Iwańczak

Jan Lucemburský patří k nejkontroverznějším postavám českého středověku. Negativní pohled na něj rozšířila již historiografie 14. století, která v něm viděla krále cizince, jenž České království prý pouze využíval k usku... více


Územní politika prvních Lucemburků na českém trůněÚzemní politika prvních Lucemburků na českém trůně1993, Lenka Bobková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Přemyslovský stát 11. a 12. stoletíPřemyslovský stát 11. a 12. století1972, Rostislav Nový

Materiálově bohatá studie se pokouší o syntetický pohled na hospodářskou, společenskou a politickou strukturu českého státu v 11. a ve 12. století. Objasňuje základní tendence dynastické politiky Přemyslovců a sleduje po... více


Konec Přemyslovců - Skladba a fungování jejich pozdní monarchieKonec Přemyslovců - Skladba a fungování jejich pozdní monarchie2020, Josef Žemlička

Na svém vrcholu, krátce po roce 1300, soustředili Přemyslovci v rukou hned tři středoevropské koruny, českou, polskou a nakonec i uherskou. Václavovská „říše“ se titulárně rozlétla od Chebska po Sedmihradsko a Chorvatsko... více


Česká koruna na rozcestíČeská koruna na rozcestí2010, Lenka Bobková

Ucelená kolektivní monografie je výstupem několikaletého výzkumu pracovníků Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě UK pod vedením prof. Lenky Bobkové a zahraničních spolupracovníků, který je zaměřen na vývoj vztahů... více


1