České království

štítky

40 knih


Smrt ve Vratislavi 87% Smrt ve Vratislavi 2014, Vlastimil Vondruška

Vyslanec českého krále jedná ve Slezsku, ale zmizí a nikdo netuší, co se mohlo stát. Protože jde o ožehavou diplomatickou misi, je třeba postupovat taktně. Král Přemysl II. Otakar samozřejmě nechce nechat pátrání jen na ... více


Klášterní madrigal 74% Klášterní madrigal 2011, Vlastimil Vondruška

Kdesi pod horami u hranic Českého království se nachází Klášter s panstvím, Bohem i generální kapitulou v Selbru opuštěným. Spravují ho líní řeholníci a obývají hříšní poddaní. Čas tu plyne klidně a bez ambicí, když do s... více


Čachtická paní z Karlštejna 88% Čachtická paní z Karlštejna 2006, Richard Dostál

Historický román o Kateřině z Komárova, který se odehrává na Karlštejně v letech 1526 - 1533. Středověk byla velmi drsná doba a Kateřina z Komárova předčila v krutosti všechny své současníky. Proto líčení jejích skutků m... více
Přemysl Otakar I. 92% Přemysl Otakar I. 1990, Josef Žemlička

Monografie se snaží podat celkový obraz dramatického přerodu raně středověkého knížectví v plně centralizovanou monarchii vrcholného středověku, k němuž došlo za vlády Přemysla Otakara I. v první třetině 13. stol.. Auto... více


Záhada černolických vražd 74% Záhada černolických vražd 2021, Jaroslava Černá

Píše se rok 1645 a z bojů ve Francii se vrací vysloužilý voják Martin. Než navštíví rodiče, zastaví se u sestry Johanky, která nevinnou dobrou radou změní nejen jeho život, ale i život celé rodiny. Nečekaný návrat syna s... více


Temné tajemství rodu Černínů 74% Temné tajemství rodu Černínů 2004, Charlotte Link

Historický román na pozadí tragických událostí Bílé Hory Historický román, odehrávající se v Bavorsku a Čechách, sleduje dramatické osudy mladé německé ženy v období třicetileté války. Margareta von Ragnitz, patnácti... více


Přemysl Otakar II. 98% Přemysl Otakar II. 2011, Josef Žemlička

Náš přední odborník na dějiny přemyslovské epochy se ve své nejnovější monografii zabývá vládou a diskutabilní osobností pátého českého krále, jehož životní příběhy připomínají svými vrcholy a pády osudovou houpačku. Nem... více


Markéta Přemyslovna - Česká princezna na trůně dánském 90% Markéta Přemyslovna - Česká princezna na trůně dánském 2011, Soňa Sirotková

Pozoruhodný příběh Markéty Přemyslovny začíná krátce před svatbou s dánským králem Waldemarem II. a vypráví jej mladá šlechtična Anna, která odchází do Dánska v královnině doprovodu. První část knihy se odehrává v prostř... více


Dcera královská: svatá Anežka Česká 83% Dcera královská: svatá Anežka Česká 2008, František Křelina

Historický román psaný za druhé světové války poukazuje na neobyčejný život jedné ze slavných postav českých dějin, Anežky Přemyslovny. V dobách mocenských bojů, intrik a násilnictví vyrostla z rodu Přemyslovců neobyčej... více


Ztracený diadém 81% Ztracený diadém 2021, Jan Bauer

Dne 7. února 1311 byl v bazilice sv. Víta na Pražském hradě slavnostně korunován nový český král Jan Lucemburský a spolu s ním i jeho žena Eliška. K její korunovaci byl použit nádherný zlatý a perlami a safíry zdobený di... více


Prokletí jménem Rozálie 79% Prokletí jménem Rozálie 2021, Martina Novotná

Píše se rok 1289, purkrabí hradu Cornštejna Jakub de la Vega se při jedné ze svých cest po spravovaném panství stává svědkem loupežné vraždy. Pachatel je na místě zadržen. Zdánlivě jasný případ se výrazně zkomplikuje v o... více


Karel IV. a koruna římských králů 86% Karel IV. a koruna římských králů 2021, Jaromír Jindra

Karel Lucemburský se jako nový panovník navrací z vítězného tažení proti Ludvíku IV. Bavorovi, kterým si upevnil postavení římsko-německého krále. Přichází do vydrancovaných Čech, kde mu patří snad jen ta koruna, kterou ... více


Královna Žofie a Václav IV. - Láska na vratkém trůnu 76% Královna Žofie a Václav IV. - Láska na vratkém trůnu 2017, Jaroslava Černá

Mladý Václav IV. se nemůže dočkat sňatku s půvabnou Žofií. Avšak královna brzy po svatbě pozná manželovu krutou tvář, jeho záchvaty vzteku a nenávisti. Nediví se, že král má tolik nepřátel a že mu často jde jak o trůn, t... více


Počátky Čech královských 1198–1253: Proměna státu a společnosti 95% Počátky Čech královských 1198–1253: Proměna státu a společnosti 2002, Josef Žemlička

První modernizace našich dějin za králů Přemysla Otakara I. a Václava I. přetvořila přemyslovské Čechy ve vzorové středoevropské království, jehož váhu znásobovaly rozmach měst, zakládání nových vesnic, odkrývání stříbrn... více


První česká království 83% První česká království 2015, Martin Wihoda

Tradice a zvyklosti jsou svorníkem státotvorného vývoje. Stačí si připomenout volby knížat, nalézání práva na sněmech Čechů i samo pojetí přemyslovské mytologie, jež definovala domácí pořádky a vztah vládnoucí dynastie k... více


Václav II. Král na stříbrném trůnu 82% Václav II. Král na stříbrném trůnu 2015, Libor Jan

V monografii předposledního přemyslovského panovníka autor přináší nové pohledy založené na několikaletém studiu pramenů i moderní literatury. V první části knihy představuje panovníkův život v souřadnicích domácí i zahr... více


Konec Přemyslovců - Skladba a fungování jejich pozdní monarchie 90% Konec Přemyslovců - Skladba a fungování jejich pozdní monarchie 2020, Josef Žemlička

Na svém vrcholu, krátce po roce 1300, soustředili Přemyslovci v rukou hned tři středoevropské koruny, českou, polskou a nakonec i uherskou. Václavovská „říše“ se titulárně rozlétla od Chebska po Sedmihradsko a Chorvatsko... více


Jan Lucemburský 83% Jan Lucemburský 2018, Wojciech Iwańczak

Jan Lucemburský patří k nejkontroverznějším postavám českého středověku. Negativní pohled na něj rozšířila již historiografie 14. století, která v něm viděla krále cizince, jenž České království prý pouze využíval k usku... více


7.4.1348 - Ustavení Koruny království českého : český stát Karla IV. 84% 7.4.1348 - Ustavení Koruny království českého : český stát Karla IV. 2006, Lenka Bobková

Za vlády prvních Lucemburků na českém trůně došlo k velkému teritoriálnímu rozmachu českého království. Karel IV. se poté věnoval zajištění nově vzniklého územního celku po stránce dynastické posloupnosti i z hlediska st... více


Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně 84% Územní politika prvních Lucemburků na českém trůně 1993, Lenka Bobková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ladislav Pohrobek (1440-1457) 65% Ladislav Pohrobek (1440-1457) 2016, David Papajík

O osobnosti uherského a českého krále Ladislava Pohrobka (1440–1457) dosud nevyšla žádná ucelená monografie (česky ani v jiném jazyce). Práce D. Papajíka je prvním pokusem o celkové zachycení jeho životní cesty. I když k... více


Čeští králové 80% Čeští králové 2008, Petr Vorel

Publikace, pojednávající v jednotlivých kapitolách o českých králích od středověku do moderní doby, vznikla na základě přednáškového cyklu, pořádaného Sdružením historiků ČR v Národním muzeu v Praze v letech 2003–2006. A... více


Přemyslovský stát 11. a 12. století 73% Přemyslovský stát 11. a 12. století 1972, Rostislav Nový

Materiálově bohatá studie se pokouší o syntetický pohled na hospodářskou, společenskou a politickou strukturu českého státu v 11. a ve 12. století. Objasňuje základní tendence dynastické politiky Přemyslovců a sleduje po... více


Panovnický majestát: Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století 80% Panovnický majestát: Habsburkové jako čeští králové v 17. a 18. století 2021, Jiří Hrbek

Kniha Panovnický majestát vznikla na půdě Historického ústavu AV ČR jako výsledek dlouholetého bádání odborníků na dějiny raného novověku. Autoři si položili základní otázku, jakým způsobem a s pomocí jakých nástrojů byl... více


Umění na dvoře Karla IV. 70% Umění na dvoře Karla IV. 1978, Karel Stejskal

Uměleckohistorická publikace zachycuje vývoj výtvarného umění v době Karlově. Seznamuje s architekturou, plastikami, deskovým malířstvím, iluminovanými rukopisy, s užitým uměním, se zdroji dvorského umění, s jeho tvůrci ... více


Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618 50% Říšské sněmy a jejich vliv na vývoj zemí Koruny české v letech 1526-1618 2005, Petr Vorel

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu 100% Franz hrabě Clam-Gallas: obrysy portrétu 2019, Milan Svoboda

Monografie představuje první český životopis Franze hraběte Clam-Gallase (1854–1930), posledního mužského představitele starorakouského šlechtického rodu, otce sedmi dcer, dobrodince a správce rozlehlých velkostatků na b... více


O kalich a národ 60% O kalich a národ 1926, Josef František Karas

Román z posledních let Jiřího z Poděbrad. Střetnutí českého krále s Matyášem Korvínem v rámci česko-uherských válek. Svazek XVI. Sbírky J. F. Karasových historických povídek a románů. více


Spojenci i rivalové: Církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630-1782) 100% Spojenci i rivalové: Církev a stát v době platnosti solní smlouvy (1630-1782) 2021, Petr Honč

Původně disertační práce Petra Honče je věnována problematice vztahu církve a státu v Českém království v období 17. a 18. století. Přestože se po bělohorské porážce v Českém království prosadilo katolické náboženské jak... více


Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české 60% Hejtmanská správa ve vedlejších zemích Koruny české 2009, Lenka Bobková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Karlštejn 100% Karlštejn 1948, Jan Slezák (p)

Doposud vydané historické romány "Dobrodruzi" a "Katedrála" získaly Janu Slezákovi velikou oblibu mezi čtenáři, ježto se v nich autor představuje jako dokonalý znalec české minulosti a skvělý vypravěč rušných příběhů, na... více


Katedrála 100% Katedrála 1947, Jan Slezák (p)

Druhá kniha z cyklu románových fresek z doby Karla IV. /1331-1378/. Děj se odehrává v letech 1336-1347. více


Čechy a Morava ve 14. století 100% Čechy a Morava ve 14. století 1991, Jaroslav Mezník

Sešit z edice Historický ústav ČSAV na pomoc škole popisuje dějiny Čech a Moravy od vymření Přemyslovců přes panování Karla IV. až po začátky husitství, to vše hojně doplněno citacemi z historických pramenů. více


Česká koruna na rozcestí: K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526) 0% Česká koruna na rozcestí: K dějinám Horní a Dolní Lužice a Dolního Slezska na přelomu středověku a raného novověku (1437–1526) 2010, Lenka Bobková

Ucelená kolektivní monografie je výstupem několikaletého výzkumu pracovníků Ústavu českých dějin při Filozofické fakultě UK pod vedením prof. Lenky Bobkové a zahraničních spolupracovníků, který je zaměřen na vývoj vztahů... více


Čekání na krále 0% Čekání na krále 2013, Jaromír Hořák

Po bitvě na Moravském poli nastala pro České království a Moravské markrabství doba hlubokého úpadku. Velký král Přemysl Otakar II. je mrtev, v Čechách vládne braniborský markrabě Ota V. řečený Dlouhý a Moravu má ve spár... více


Umění doby posledních Přemyslovců 0% Umění doby posledních Přemyslovců 1982, Josef Janáček

Popis knihy není zatím k dispozici. více


České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16. - 17. století 0% České země a jejich obyvatelé očima románského světa 16. - 17. století 2010, Jaroslava Kašparová

Jaká byla reflexe českých zemí a Čechů příslušníky tehdejší románské Evropy? Byli ovlivněni tradičními představami utvořenými na základě historické literatury předcházejících období, které představovaly české země jako l... více


Karel IV. - Tajné vzpomínky na mé ženy % Karel IV. - Tajné vzpomínky na mé ženy 2023, Josef Bernard Prokop

Důvěrné vyprávění nejen o císařových manželkách Po třech knihách o Karlu IV. - Tajném deníku, Císaři a císařovně, Císařovi a synech - mají čtenáři znovu možnost nahlédnout do života našeho největšího panovníka. Tentokrá... více


Česko-ruské obchodní styky v minulosti (X. - XVIII. století) 0% Česko-ruské obchodní styky v minulosti (X. - XVIII. století) 1954, Anton Vasiľjevič Florovskij

Rusko-český vzájemný export a import surovin, polotovarů a ostatního zboží denní potřeby zkoumá studie s hlediska všeobecného historicko-hospodářského vývoje zemí střední a východní Evropy. Pojednává o všeobecných podmín... více


Vlastivěda království českého 0% Vlastivěda království českého 1867, Matěj Radoslav Kovář

Popis knihy není zatím k dispozici. více