Nitra

štítky

51 knih


Nitrianska brána smrti 83% Nitrianska brána smrti 2016, Vlastimil Vondruška

Na vojenskej výprave do Horného Uhorska proti kráľovi Štefanovi obsadia vojská Přemysla II. Otakara Nitru. Vojsko tiahne ďalej, no v meste zostáva dočasný správca, zástupca českého kráľa Oldřich z Chlumu. Za úlohu má vyp... více


Symbol smrti 74% Symbol smrti 2019, Barbora Gero

Historická detektívka „Symbol smrti“ sa odohráva v roku 1865 a zavedie nás do uličiek krásnej starobylej Nitry. Ústrednou postavou románu je lekár s výnimočnou inteligenciou - Leopold Sanitas, ktorého požiada generáln... více


Nitrianske kniežatstvo 92% Nitrianske kniežatstvo 2004, Ján Steinhübel

"Rozprávanie o dejinách nášho územia a okolitých krajín od sťahovania národov do začiatku 12. storočia." Stredovekí ľudia vnímali a pociťovali svoj kmeň alebo národ predovšetkýmv protiklade s iným kmeňom a národom či... více
Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa) 95% Stopy dávnej minulosti 3 (Zrod národa) 2004, Pavel Dvořák

Tretí zväzok Stôp dávnej minulosti (Zrod národa) rozpráva o príchode Slovanov, ktorí sa usadili na oboch brehoch rieky Moravy, na sever od Dunaja v Dolnom Rakúsku a na Slovensku, v Zadunajsku a azda aj v Potisí. Prišli a... více


Stopy dávnej minulosti 4 (Slovensko v Uhorskom kráľovstve) 89% Stopy dávnej minulosti 4 (Slovensko v Uhorskom kráľovstve) 2005, Pavel Dvořák

Kniha o začiatkoch Uhorského kráľovstva; sleduje ich zo slovenského pohľadu, hľadá slovenský podiel na vzniku Uhorska, na jeho budovaní a utváraní hraníc. Rozpráva príbehy z čias Nitrianskeho kniežatstva, z ktorého po kr... více


Vražedné sprisahanie 87% Vražedné sprisahanie 2021, Barbora Gero

Historická detektívka VRAŽEDNÉ SPRISAHANIE sa odohráva na jeseň v roku 1868. Vyšetrovanie zavedie Leopolda Sanitasa do Prešporku. Mladého lekára čaká náročný prípad. Musí vyšetriť únos cisárskeho veľvyslanca a ťažké srdc... více


Nitra, druhé Coventry? 80% Nitra, druhé Coventry? 2012, Štefan Košovan

Faktografia o bombardovaní mesta Nitry cez druhú svetovú vojnu a porovnanie s anglickým mestom Coventry, ktoré dopadlo veľmi podobne ako mesto Nitra. Kniha obsahuje podrobnú mapu zhodených bômb na mesto, množstvo dobovýc... více


Nitrianske inferno a iné texty 80% Nitrianske inferno a iné texty 2010, Emil Vontorčík

Vontorčíkova kniha Nitrianske inferno je napísaná formou beletrie, príbehov účastníkov bombardovania. Autor uviedol, že za knihou je veľa historického skúmania. Dielom chce čitateľom priblížiť pomery vo vtedajšej Nitre. více


Ring smrti 100% Ring smrti 2019, Štefan Košlab

Maťo a Ondro sú dvojičky na nerozoznanie, no povahy majú odlišné, preto sa ich životné cesty často vzďaľujú, a zas prepájajú, najmä, keď sa ich podobnosť má stáť dramatickou zápletkou. Prostredie a doba - dej románu aut... více


Svadba kráľa veľkomoravského 60% Svadba kráľa veľkomoravského 1975, Jozef Miloslav Hurban

Svadba kráľa veľkomoravského je prvým z troch pripravovaných zväzkov, ktoré azda uľahčia prístup k Hurbanovmu beletristickému dielu a poskytnú predstavu o vývine a hĺbke autorovej prozaickej tvorby. Chronologické zazname... více


Codex diplomaticus episcopatus nitriensis 100% Codex diplomaticus episcopatus nitriensis 2021, Richard Marsina

Posledné veľké dielo najvýznamnejšieho slovenského historika stredoveku Richarda Marsinu, ktorý spolupracoval s Jozefom Melišom, prináša dobové svedectvá o najstaršej cirkevnej inštitúcii na Slovensku – Nitrianskom bisku... více


Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra 100% Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra 2012, Peter Ivanič

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dolná Nitra z neba 100% Dolná Nitra z neba 2017, Milan Paprčka

Leteli ste už niekedy ponad Dražovský kostolík alebo hrad Gýmeš? Malebná príroda Tríbeča a Považského Inovca ukrýva prekrásne hrady a Podunajská nížina je popretkávaná vodnými tokmi. Žijete na Dolnej Nitre, a aj tak n... více


Historky spod Nitrianskeho hradu 80% Historky spod Nitrianskeho hradu 2017, Imrich Točka

Autor v knihe pútavým spôsobom prerozprával 39 historiek o niektorých dôležitých udalostiach, osobnostiach a pamätihodnostiach mesta Nitry. Pri tejto práci sa nechal čiastočne inšpirovať dielami starších nitrianskych lit... více


Nitra na starých pohľadniciach 80% Nitra na starých pohľadniciach 2006, Alojz Krčmár

Zbierka prostredníctvom 158 historických pohľadníc rozpráva o minulosti Nitry. Pohľadnice zozbieral Alojz Krčmár, ktorý sa tomuto koníčku venuje už od roku 1984. Vyše tisíc cenných pohľadníc, zachytávajúcich Nitru a Nitr... více


Nitra z neba 40% Nitra z neba 2016, Milan Paprčka

Kráľovské mesto vypínajúce sa pod vchom Zobor patrí k najstarším mestám na Slovensku. Nitra z neba je druhou knihou v poradí, ktorá je venovaná len jednému mestu. Vychutnajte si mesto NITRA ako ho nepoznáte. Takto zhora ... více


Kostol kniežaťa Privinu v Nitre (830-1930) 0% Kostol kniežaťa Privinu v Nitre (830-1930) 1930, Juraj Hodál

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Nitrianske biskupstvo od čias Metodových 0% Nitrianske biskupstvo od čias Metodových 2006, Viliam Judák

Historický pohľad na jedno z najstarších biskupstiev na Slovensku - nitrianske biskupstvo. více


Slnce nad Nitrou 0% Slnce nad Nitrou 1933, kolektiv autorů

"Príručka na usporiadanie slávností z príležitosti 1100 ročnej pamiatky založenia prvého kresťanského chrámu slovenským kniežaťom Pribinom v Nitre : 833 až 1933." více


Židia v dejinách Nitry a okolia % Židia v dejinách Nitry a okolia 2023, Peter Keresteš

Zborník príspevkov z odborného seminára konaného 9. júna 2022 a venovaného dejinám židovskej komunity v Nitre a okolí. více