rok 1945

štítek, 35 knih


Barikáda z kaštanů

Barikáda z kaštanů

2005, J. Marek

Pražské povstání v květnu 1945 a jeho skuteční hrdinové. Kdo si dnes uvědomuje, že boje na pražských barikádách byly největším bojovým vystoupením českého národa ve 20. století? Místo toho je toto povstání až do dnešní... více


Květen bez šeříků

Květen bez šeříků

2013, V. Bružeňák

Autor využil americké a německé archivní materiály, aby podal co nejpřesnější obraz konce války v tomto kraji. Stránky knihy zachycují také průběh posledních měsíců války v regionu, včetně leteckých útoků a příprav k obr... více


Američané a západní Čechy 1945 / Americans in West Bohemia 1945

Američané a západní Čechy 1945 / Americans in West Bohemia 1945

2000, Z. Roučka

Dvojjazyčná publikace obsahuje převážně fotografie z května roku 1945. Snímky zachycující příjezd americké armády do západočeských měst a atmosféru prvních dnů svobody, byly po léta ukrývány, protože usvědčovaly ze lži o... více


Skončeno a podepsáno - drama Pražského povstání

Skončeno a podepsáno - drama Pražského povstání

2003, Z. Roučka

Strhující dokument o konci druhé světové války v Praze. Uvidíte zde 500 originálních fotografií s informativními popisky. Dozvíte se vše o Jaru 1945, útocích Waffen SS, politických rozporech, podpisu německé kapitulace, ... více


Krvavé léto 1945

Krvavé léto 1945

2016, J. Padevět

V knize Krvavé léto 1945, volně navazující na předchozí autorovu knihu Krvavé finále, najde čtenář informace o násilnostech, které se odehrály na území dnešní České republiky v období květen-srpen 1945. Jedná se přede... více


Smrt si říká Engelchen

Smrt si říká Engelchen

1965, L. Mňačko

Sugestivní příběh partyzánského oddílu v beskydských horách je zároveň dramatickým příběhem zániku kopaničářské vesnice Ploština za 2. světové války. Román se odvíjí jako pásmo vzpomínek jednoho z raněných partyzánů, kt... více


Berlín - okamžiky zkázy 1945

Berlín - okamžiky zkázy 1945

2004, A. Beevor

Když Rudá armáda překročila v lednu 1945 hranice Říše, měla mnoho důvodů k pomstě. O brutalitě wehrmachtu a jednotek SS nikdo nepochyboval a sovětská propaganda takové zprávy důkladně využívala. Z toho pramenilo nevybíra... více


1945. Nikdy nekvetly šeříky tak krásně

1945. Nikdy nekvetly šeříky tak krásně

1985, J. Galandauer

Tato kniha si neklade za cíl podat vyčerpávající přehled a hluboky rozbor těch dalekosáhlých historických událostí, na které byl rok 1945 tak bohatý. Její líčení začíná s údery hodin, které ohlásily příchod nového roku... více


Mnoho sirotků a vdov

Mnoho sirotků a vdov

2015, O. Červený

Kniha pojednává o revolučních událostech v květnu 1945 ve Velkém Meziříčí, o tzv. Velkomeziříčském masakru. Velkomeziříčský masakr je událost, ke které došlo 6. května 1945 ve Velkém Meziříčí. Bylo zavražděno 58 lidí v ... více


Adelheid, Zánik samoty Berhof, Zrození horského pramene

Adelheid, Zánik samoty Berhof, Zrození horského pramene

2006, V. Körner

Druhý svazek sebraných spisů Vladimíra Körnera přináší romány, které byly již dříve vydány pod jednotným názvem Podzimní novely (1983). Podzim a zima v pohraničí v nich totiž hrají podstatnou roli, stejně jako přelom let... více


Zánik samoty Berhof

Zánik samoty Berhof

1973, V. Körner

Körnerova novela přibližuje složitou situaci v pohraničních oblastech po skončení druhé světové války. Oficiálně je uzavřen mír, ale v horských oblastech se dosud místy bojuje. Zapomenuté skupiny fašistů se snaží dostat ... více


Země dokořán

Země dokořán

1951, B. Říha

Krátce po květnu 1945 se přestěhují dva čeští lidé, tkadlec a volák ze dvora, do opuštěné horské chaty, zakládají si tam se svými rodinami nový život. více


Zabíjení po česku

Zabíjení po česku

2010, D. Vondráček

Strhující dokument o excesech, kterých se dopouštěly tzv. Rudé gardy při nezákonných pogromech vyhánění Němců po osvobození v roce 1945. Kniha je literárním ekvivalentem stejnojmenného televizního dokumentu uváděného v Č... více


Čas lásky a nenávisti

Čas lásky a nenávisti

1986, J. Marek (pseudonym)

Román o obyčejných lidech z Ústecka v běhu času od Nového roku 1945 do května a do prvních letních dnů toho roku je uměleckou zkratkou konce války a návratu Čechů do pohraničí. více


Až do konce

Až do konce

1981, O. Chaloupka

Psychologická novela z období konce 2.sv.v. popisuje osudy šesti dívek, které němečtí vojáci drží jako rukojmí. více


1 2 3 >