latinská literatura

štítky

29 knih


Satyricon: Zbytky latinského románu 79% Satyricon: Zbytky latinského románu 2023, Gaius Titus Petronius

Nový český překlad proslulého literárního díla. Satyricon (psáno též Satyrikon, v latinském originále Satyricon) je dobrodružný román římského spisovatele Petronia. Hlavními hrdiny jsou mladíci Encolpius (který děj vyprá... více


Theriobulia / Rada zvířat 78% Theriobulia / Rada zvířat 1983, Jan Dubravius

Jedna z nejvýznamnějších památek českého humanistického písemnictví v latinském jazyce. Alegorická báseň věnovaná králi Ludvíku Jagellonskému. Na sněmu zvířat vystupují jednotlivá zvířata a radí svému králi Lvu, jak má ... více


Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech 100% Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech 2017, Jiří Dynda

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autor... více
Svatý chrt 91% Svatý chrt 2008, Jean-Claude Schmitt

Kniha známého francouzského medievalisty se zabývá jednou zajímavou středověkou pověstí a na jejím základě vzájemným vztahem mezi latinskou, psanou kulturou vzdělanců a orální kulturou, šířenou mezi prostými lidmi. Autor... více


Obrana básnictví 76% Obrana básnictví 1987, Augustin Olomoucký

Dialog Augustina (samotného autora) a Laelia, břichatého odpůrce básnictví, patří k nejnádhernějším dílům českého humanismu. Vznikl během Augustinova studiu na padovské universitě, podle spisovatele jako cvičení ke v... více


Verše o víně 82% Verše o víně 1969, Rudolf Mertlík

Členská prémie Antické knihovny. Výbor obsahuje verše o víně z antiky, středověku a humanistické poesie. Překlady a parafráze řeckých a latinských básníků uspoř. Rudolf Mertlík, přel. H. Businská. Veršovaný hold vínu ... více


Dějiny římské literatury 100% Dějiny římské literatury 2003, Gian Biagio Conte

Komplexní přehled dějin římské literatury z pera G. B. Conta, profesora univerzity v Pise, renomovaného klasického filologa a předního znalce římské literatury, je doplněn chronologickým přehledem, podrobnou bibliografií... více


Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 88% Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře 1983, Jiří Rak

Monografie o životě a díle, ale i o době, přátelích a spolupracovnících Bohuslava Balbína. Na konci knihy jsou připojeny ukázky z děl barokních dějepisců, věnované husitství. více


Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 80% Latina je mrtvá, ať žije latina! Malé dějiny velkého jazyka 2016, Wilfried Rudolf Stroh

Kniha se zabývá latinským jazykem jako univerzálně dorozumívacím prostředkem západní kultury po více než dva tisíce let. Vedle chronologického přehledu historických fází existence latiny uvádí též specifika jejího uplatn... více


Legendy a kroniky Koruny uherské 96% Legendy a kroniky Koruny uherské 1988, * antologie

Uherské legendy a kroniky náležejí k nejcennějším výtvorům latinského písemnictví v Uhrách 11. až 14. století. V 1. polovině 11. století byla sepsána Knížka mravních naučení krále Štěpána následníku trůnu kralevici Imric... více


Vyprávění o zázracích 65% Vyprávění o zázracích 2009, Caesarius de Heisterbach

Středověký život v zrcadle exempel Soubor exempel – stručných vyprávění s mravním ponaučením, vkládaných do kázání duchovních pro větší přístupnost a srozumitelnost, nabízí unikátní pohled na život středověkých lidí. ... více


M. Tullii Ciceronis in C. Verrem accusationis 100% M. Tullii Ciceronis in C. Verrem accusationis 1910, Marcus Tullius Cicero

Vydání cicerovy knihy v originálním latinském jazyce s poznámkami Dr. Františka Dušánka. Předmluva a úvod česky. Obsah: Ciceronovy řeči proti sicilskému proprétorovi, jímž byl Gaius Licinius Verres. Toho na žádost Sicil... více


Scriptura latina libraria 33% Scriptura latina libraria 2008, Peter Olexák

Úvod do paleografie a bohaté ukážky vývoja latinského písma v stredoveku. více


Dialogus 87% Dialogus 1946, Jan z Rabštejna

Dialogus Jana z Rabštejna patří k nejvýznamnějším dílům českého latinsky psaného humanismu. Tuto výsadu si zasloužil jednak autorovou vzdělaností a dokonalostí formy, jednak lidskostí a mírností obsahu. Ne nadarmo Rabšte... více


Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici 100% Zpráva o mistru Janu Husovi v Kostnici 1965, Petr z Mladoňovic

Překlad latinské zprávy Husova žáka Petra z Mladoňovic, jenž patřil k Mistrovu doprovodu v Kostnici. Universita Petra pověřila, aby shromáždil úřední dokumenty o procesu s českým kazatelem, proto je jeho spis místy vlast... více


Epigramy 93% Epigramy 2005, Marcus Valerius Martialis

Nejšťavnatější starořímský satirik v nepřekonaném překladu zcela oproštěném od akademických floskulí. více


Středověká latinská literatura 100% Středověká latinská literatura 2015, Claudio Leonardi

První souborná příručka středověké latinské literatury je určena především pro studenty medievistiky, novolatinské literatury a příbuzných oborů, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Co kapitola, to století: jednotlivé ... více


Král Karel a papež Lev 70% Král Karel a papež Lev 2014, Jana Nechutová

Epická skladba o 536 daktylských hexametrech především panegyricky oslavuje Karla Velikého jako obnovitele římského impéria císaře Augusta, ve své dějové části vypráví o panovníkově setkání s papežem Lvem III. v Paderbor... více


Bohuslav Balbín 100% Bohuslav Balbín 1947, Zdeněk Kalista

Jde o přednášku proslovenou za okupace (1938) a posléze vydanou tiskem. Proto vynikají styčné body, jež autor vidí mezi barokní minulostí a současností; obě jsou pro český národ nelehké, o to více je mu podle Kalisty tře... více


Konverze Hermanna Žida 90% Konverze Hermanna Žida 2010, Jean-Claude Schmitt

V polovině 12. století sepsal původem kolínský Žid, který konvertoval na křesťanskou víru a stal se premonstrátem v Cappenbergu ve Vestfálsku, pod jménem „bývalý žid Hermann“ příběh svého obrácení – Opusculum de conversi... více