elity

štítky

18 knih


Divisiones regni Francorum: Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství 60% Divisiones regni Francorum: Královská moc a říšské elity franské říše do vzniku císařství 2010, Václav Drška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Teorie elity a problém elity 90% Teorie elity a problém elity 1966, Miroslav Jodl

Příspěvek k dějinám a problematice politické sociologie více


Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století 60% Finanční elity v českých zemích (Československu) 19. a 20. století 2009, Eduard Kubů

Kolektivní monografie renomovaných autorů vnáší nové světlo do dějin peněžnictví v českých zemích. V centru její pozornosti však nestojí, jak je obvyklé, peněžní ústavy se svými aktivitami a klientelou, ale finančníci, t... více
Vlivní muži pražských předměstí: Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914 100% Vlivní muži pražských předměstí: Komunální elity v Karlíně a Libni v letech 1861-1914 2017, Jan Vobořil

Práce Vlivní muži pražských předměstí porovnává komunální elity dvou pražských předměstských obcí, Karlína a Libně, v letech 1861–1914. Právě toto období přineslo prudký růst pražské aglomerace spojený s řadou zásadních ... více


Velkomoravské elity z Mikulčic 100% Velkomoravské elity z Mikulčic 2022, Lumír Poláček

Kolektivní monografie zpracovává fenomén dvorského prostředí velkomoravských Mikulčic v co nejširším interdisciplinárním kontextu, zejména na základě informací z oborů historie, archeologie a antropologie. Ve čtyřech tem... více


Plienenie sveta - Ako finančné elity plánujú naše vyvlastnenie 80% Plienenie sveta - Ako finančné elity plánujú naše vyvlastnenie 2017, Michael Maier

Medzinárodná skupinka politikov, lobistov, bankárov a manažérov plieni svet verejnosti za chrbtom. Vzniká globálny feudalizmus: Bohatstvo sveta putuje k malej skupinke, ktorá sa nachádza v centre finančného systému. Vlád... více


Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století — skupinová biografie 60% Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století — skupinová biografie 2017, Martina Niedhammer

Třebaže velkoměšťanské židovské rodiny tvořily počátkem 19. století procentuálně jen malou část pražské židovské obce, hrály významnou roli jak v životě „židovského města“, tak i v širším rámci nežidovské Prahy – jak dod... více


Granadské elity v 15. století 100% Granadské elity v 15. století 2011, Josef Ženka

Předložená práce je výsledkem několik roků trvajícího studia problematiky posledního arabského státního celku na Pyrenejském poloostrově, tzv. emirátu rodu Nasr (1230-1492). Granadský emirát po celou svou existenci svád... více


Šlechticův žid, žid šlechticem: Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době 0% Šlechticův žid, žid šlechticem: Židovské elity a židovská šlechta v novověku a v moderní době 2015, Jan Županič

Publikace se věnuje problematice židovské elity a židovské šlechty v habsburské monarchii s důrazem na české země. Autoři jednotlivých kapitol pojednávají především o ekonomických, společenských a kulturních vztazích žid... více


Tajné spolky americkej elity: Od Rádu templárských rytierov k spolku Lebka a kosti 0% Tajné spolky americkej elity: Od Rádu templárských rytierov k spolku Lebka a kosti 2006, Steven Sora

Tajné spolky americkej elity osvetľujú temnú a dôležitú úlohu tajných spolkov v konaní vládnucich amerických rodín a ich obrovský vplyv na americkú demokraciu, súčasné dianie a svetové dejiny. Táto kniha detailne vykresľ... více


Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání 0% Moderní podnikatelské elity: Metody a perspektivy bádání 2007, Jiří Štaif

Historické bádání o moderních elitách se u nás začalo soustavně rozvíjet až po roce 1989. Časem se ukázalo, že bude třeba rozlišit různé typy vůdčích vrstev, mezi nimiž hrají nezastupitelnou roli právě elity podnikatelsk... více


Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí 0% Elity a kontraelity na Slovensku v 19. a 20. storočí 2019, kolektiv autorů

Pre pochopenie vývoja každej modernej spoločnosti je potrebné poznať jej politické, ekonomické, intelektuálne a kultúrne elity. Bez vedeckého analyzovania týchto špecifických skupín nie je možné vysvetliť fungovanie rôzn... více


Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914 0% Svobodný občan ve svobodné obci? Občanské elity a obecní samospráva města Brna 1851-1914 2007, Lukáš Fasora

Publikace se zabývá mechanismy konstituování a fungování moderní obecní samosprávy v Brně v letech 1951–1914 a profilováním lokálních občanských elit, které svými velkolepými vizemi i přízemními zájmy ovlivňovaly život m... více


Pražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil 0% Pražské městské elity středověku a raného novověku – jejich proměny, zázemí a kulturní profil 2004, Václav Ledvinka

Sborník příspěvků z 21. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 1. a 2. října 2002 v Clam-Gallasově p... více


České elity po patnácti letech transformace 0% České elity po patnácti letech transformace 2006, Milan Tuček

První část studie seznamuje s různými teoretickými přístupy, které v sociologii vymezují pojem elita, a následně pak s různými postupy, kterými je elita zkoumána. Druhá část předkládá faktograficky podložený rozbor vývoj... více


Pohled české veřejnosti na elity působící v politice a ekonomice 0% Pohled české veřejnosti na elity působící v politice a ekonomice 2003, Ján Mišovič

Studie mapuje názory a postoje české veřejnosti k ekonomickým a politickým elitám od počátku devadesátých let po současnost. více


Nervová vlákna diktatury: Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956 % Nervová vlákna diktatury: Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945-1956 2019, Jakub Šlouf

Monografie na základě rozsáhlého výzkumu v regionálních archivech sleduje nastolení, upevnění a proměny diktatury Komunistické strany Československa na příkladu čtyř krajských a osmi okresních stranických organizací na ú... více


Z vrcholu na okraj: Elity a marginalizované skupiny v dejinách našich miest % Z vrcholu na okraj: Elity a marginalizované skupiny v dejinách našich miest 2024, kolektiv autorů

Kolektívna monografia vo svojich tematických okruhoch poukazuje na jedinečné charakteristiky a osobitosti mestskej spoločnosti vrátane jej mentality, hodnôt a psychológie. Ide o sondy do dnes už strateného, no atraktívne... více