filozofie vědy

štítky

40 knih


Rozprava o metoděRozprava o metodě1947, René Descartes

Rozprava o metodě, vrcholné dílo Reného Descarta, byla vydána roku 1637 v Leidenu. Roku 1656 byla v Amsterdamu přeložena z francouzštiny do latiny. Plný titul knihy zní Rozprava o metodě, jak správně vést svůj rozum a hl... více


Vzestup člověkaVzestup člověka1985, Jacob Bronowski

Kniha je písemným zpracováním stejnojmenného 13dílného dokumentu, který Bronowski připravil pro BBC v roce 1973 (seriál byl v roce 2000 britskou filmovou akademií zařazen mezi 100 nejvýznamnějších TV pořadů světa). Jde ... více


Filosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po DescartaFilosofie mezi mýtem a vědou. Od Homéra po Descarta2009, Zdeněk Kratochvíl

Dějiny filosofie od archaického Řecka do konce evropské renesance sledované v kontextu dějin vědy, náboženství a kultury jako celku. Na rozdíl od jiných dějin filosofie je zde kladem důraz na dobový rámec výkladu filosof... více
Charles DarwinCharles Darwin2011, Michael Ruse

Podtitul: „Filosofické aspekty Darwinových myšlenek“ Charles Darwin je bezpochyby tvůrcem moderní evoluční biologie. Ovšem kniha je víc než jen biologickou teorií. Jde o řadu principů, které měly obrovský filosofický ... více


Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofieKrize evropských věd a transcendentální fenomenologie. Úvod do fenomenologické filosofie1996, Edmund Husserl

Předvedení Husserlova programu radikálně historické kritiky vědy a filosofie. Projekt transcendentální fenomenologie je zapracován do dějinných souvislostí konstituce, sedimentace a rozkrývání smyslu vědeckého či filosof... více


MetahistorieMetahistorie2011, Hayden White

Kniha Metahistorie vyšla poprvé roku 1973. Hlavní myšlenka Whiteovy analýzy historiků a filozofů dějin spočívá v tom, že historické dílo nikdy není objektivním zachycením toho, „co se skutečně stalo“. Historická fakta to... více


Dějepisectví mezi vědou a vyprávěnímDějepisectví mezi vědou a vyprávěním2009, Jan Horský

Dějepisectví mezi vědou a vyprávěním představuje originální zamyšlení nad povahou soudobého historiografického myšlení. Autor se v ní zamýšlí nad dějepisectvím jako vědou, nad dějepisectvím jako krásnou literaturou a vyp... více


100 myšlenkových experimentů ve filozofii100 myšlenkových experimentů ve filozofii2013, Marek Picha

Filozofové rádi vyprávějí smyšlené příběhy. Používají je jako argumenty, jimiž podporují tvrzení o světě, o společnosti, a také o tom, jak bychom měli či neměli jednat. Říkají tomu myšlenkové experimentování. V této kniz... více


Filosofické dílo, sv. IV – Postpříběh, příležitostné eseje a rekapitulaceFilosofické dílo, sv. IV – Postpříběh, příležitostné eseje a rekapitulace2014, E. Bondy (pseudonym)

V prvním oddílu závěrečného svazku Bondyho filosofických textů jsou soustředěny eseje, které byly napsány po Příběhu o příběhu, tedy v posledních letech autorova života. Jde zejména o esej Postpříběh (2004), v němž je dá... více


Filosofické dílo sv. III – Příběh o příběhuFilosofické dílo sv. III – Příběh o příběhu2009, E. Bondy (pseudonym)

Rozsáhlá studie z přelomu milénia, v níž se autor pokouší syntetizovat ontologická a etická východiska východních filosofií, zejména buddhismu a taoismu, s nesubstančními proudy filosofie západní. Nejde o konzistentní sy... více


Problém dějinného vědomíProblém dějinného vědomí1994, Hans-Georg Gadamer

Šestý svazek z ediční řady Parva philosophica Problém dějinného vědomí obsahuje čtyři přednášky, které přednesl profesor Gadamer na Filosofickém institutu lovaňské univerzity v roce 1958. Zabývá se v nich problémem v... více


Co je historie?Co je historie?1967, Edward Hallett Carr

Přednášky na cambridžské universitě v lednu - březnu 1961 v rámci cyklu G.M. Trevelyana. více


Tváří v tvářTváří v tvář2004, Steven Weinberg

Věda a její intelektuální protivníci Pochopení všech přírodních jevů se v podstatě redukuje na odhalení fundamentálních fyzikálních zákonů – na porozumění elementární struktuře hmoty, prostoru a času na nejhlubší mikr... více


HusserlHusserl1996, Ivan Blecha

Životopis významného německého filozofa, jenž je zakladatelem fenomenologie. více


Otevřené oči a zvednuté obočíOtevřené oči a zvednuté obočí1998, Ivan M. Havel

Soubor esejů o vědeckém poznání a přirozeném údivu člověka. Autor se čtivou formou dotýká rozličných témat současné vědy, postojů k vědě a filozofických otázek souvisejících s vědeckým přístupem k světu. Knihu doprovází ... více


1