fyzika

štítek, 227 knih


Úvod do teorie plazmatuÚvod do teorie plazmatu2011, P. Kulhánek

Moderní učebnice teorie plazmatu určená pro vysokoškoláky matematicko-fyzikálního zaměření a odborníky z oboru. Učebnice obsahuje problematiku: pohyby nabitých částic, statistický přístup k plazmatu, magnetohydrodynamika... více


Tahák z fyziky a chemieTahák z fyziky a chemie1992, P. Jakeš

Vše co potřebujete vědět ke zkouškám a písemkám z těchto oborů, knížečka se se svými rozměry 5 x 6,5 cm schová do dlaně. více


Odhalujeme taje přírodyOdhalujeme taje přírody1939, P. Karlson

Populární výklad fyziky, nijak zastaralý, byť přes 70 let starý. více


Svět očima fyzikySvět očima fyziky1996, I. Štoll

Kniha podává netradiční pohled na fyzikální jevy a zákonitosti v přírodě a rozbor zajímavých fyzikálních úloh v jejich historickém kontextu. Snaží se o povzbuzení zájmu o fyziku, zejména u středoškolské mládeže; navazuje... více


Sbírka úloh z fyziky pro žáky středních školSbírka úloh z fyziky pro žáky středních škol1979, M. Kružík

Sbírka úloh z fyziky pro SŠ. více


Co dokáže voda a vzduchCo dokáže voda a vzduch1984, D. Varga

Kniha pokusů s vodou a vzduchem – základy fyziky pro děti od 7 let. více


Dějiny fyzikyDějiny fyziky1963, M. v. Laue

Původce teorie interference záření na krystalické mřížce, teoretický fyzik a filosof Max von Laue, vykládá ve 14 kapitolách vývoj fyzikálních objevů a teorií z hlediska moderní vědy, usilující o co nejúplnější a nejsyste... více


Zákony přírodyZákony přírody1960, R. E. Peierls

Výklad hlavních zákonitostí procesů neživé hmoty s přehledem současných vědomostí o její stavbě, zpracovaný pro nejširší veřejnost, takže matematický aparát je omezen na minimum. (Kniha obsahuje jmenný a věcný rejstřík a... více


Fyzika v otázkách a odpovědíchFyzika v otázkách a odpovědích2011, R. Chajda

* srozumitelné vysvětlení fyzikálních pojmů * fyzikální veličiny, pohyb tělesa, silové působení, tlak v kapalinách a plynech, optika, energie, jednoduché stroje, tepelné jevy, elektřina a magnetismus, zvuk, polovodiče, ... více


O tom, jak pracuje atomO tom, jak pracuje atom1981, M. A. Konstantinovskij

Kniha poučnou formou provází děti od atomu k atomovému reaktoru a jak vše v něm probíhá. více


Fyzika sluneční soustavyFyzika sluneční soustavy2013, M. Šolc

Učebnice vznikla na základě přednášky Fyzika malých těles sluneční soustavy, konané na Astronomickém ústavu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v letech 2005 až 2011. Je rozdělena do tří celků: první obecněj... více


Fyzikální praktikum IIIFyzikální praktikum III1990, J. Tesař

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Fyzika 8 - Pracovní sešitFyzika 8 - Pracovní sešit2006, k. autorů

Pracovní sešit obsahuje řadu jednoduchých experimentů, které zdůrazňují praktickou povahu fyziky a jejích zákonů. Zahrnuje doplňovačky a obdobné úkoly, usnadňující pochopení a upevnění vědomostí žáků formou hry. Obsah... více


Fyzika 9 - Pracovní sešitFyzika 9 - Pracovní sešit2013, k. autorů

Pracovní sešit obsahuje řadu jednoduchých experimentů, které zdůrazňují praktickou povahu fyziky a jejích zákonů. Zahrnuje doplňovačky a obdobné úkoly, usnadňující pochopení a upevnění vědomostí žáků formou hry. Obsah... více


Fyzika 6 - Pracovní sešitFyzika 6 - Pracovní sešit2004, k. autorů

Pracovní sešit obsahuje řadu jednoduchých experimentů, které zdůrazňují praktickou povahu fyziky a jejích zákonů. Zahrnuje doplňovačky a obdobné úkoly, usnadňující pochopení a upevnění vědomostí žáků formou hry. Obsah... více


1 2 3 4 5 6 >