církevní památky

štítky

98 knih


Čtvero ročních období v Římě 73% Čtvero ročních období v Římě 2018, Anthony Doerr

Výjimečná kniha – je plná mimořádných postřehů a popisuje Doerrova dobrodružství v jednom z nejúchvatnějších měst na světě. Anthony čte Plinia, Danta a Keatse ‒ staré kronikáře Říma ‒ a navštěvuje náměstí, chrámy a pamět... více


Italské listy 77% Italské listy 1947, Karel Čapek

Italské listy jsou první z řady cestopisných črtů a fejetonů. Karel Čapek navštívil a čtenářům přiblížil hlavní kulturní a historická centra Itálie... více


Poklad vévody Jindřicha 90% Poklad vévody Jindřicha 1987, Ivan Milan Jedlička

Děj nás zavádí na počátek roku 1985,kdy zvláštní skupina specialistů kriminální ústředny má přijít na kloub pověstem podle nichž jistý šlechtic za druhé světové války ukryl na svém sídle někde v Západních Čechách uměleck... více
Zmizelé Jesenicko 3. díl: Poutní místa 93% Zmizelé Jesenicko 3. díl: Poutní místa 2021, Michaela Neubauerová

Kniha pojednává o čtrnácti nejvýznamnějších poutních místech jesenického regionu, jež před lety vybrala spoluautorka této publikace Michaela Neubauerová. Číslo čtrnáct nebylo zvoleno náhodně – právě tolik je zastavení na... více


Příběhy pražských svatyní 100% Příběhy pražských svatyní 2009, Pavel Bedrníček

Obsáhlá publikace probírá v abecedním pořádku sakrální objekty na území hlavního města Prahy – pouze však objekty volně stojící, a to i zrušené, pokud je jejich původní účel dosud na první pohled zřetelný. U každého obje... více


Kamenné kříže Čech a Moravy 84% Kamenné kříže Čech a Moravy 2001, Zdeněk Procházka

Kniha představuje unikátní soupis všech dosud známých a v přírodě dochovaných kamenných křížů, známých také pod názvem "smírčí kříže". Druhé, doplněné vydání. více


Olomoucké podzemí: Měšťanské domy a paláce, církevní budovy a vojenské objekty 92% Olomoucké podzemí: Měšťanské domy a paláce, církevní budovy a vojenské objekty 2009, Slavomíra Kašpárková

Stavebně-historický popis podzemních prostor některých historických objektů města Olomouce – měšťanských domů, paláců, církevních a vojenských staveb. Publikaci doplňují četné fotografie, plánky a náčtrky. „Za bezmála... více


Ignác z Loyoly 92% Ignác z Loyoly 2004, Hugo Rahner

Kniha zajímavě a přesně popisuje život sv. Ignáce, zakladatele jezuitského řádu. Jak se Ignác stal vojákem, jak později uvěřil v Boha a prožil svůj život v jeho jménu. Bratr známého teologa Karla Rahnera píše populárn... více


Románske kostoly 88% Románske kostoly 2009, Štefan Podolinský

Súčasťou edície Kultúrne Krásy Slovenska je aj titul Románske kostoly. Publikácia voľne nadväzuje na predchádzajúce tituly a dopĺňa obraz kultúrnej krajiny Slovenska. Románskym kostolom patrí právom dôležité miesto v kul... více


Kaštiele 85% Kaštiele 2008, Ján Lacika

Titul prezentuje predovšetkým kaštiele, ktoré sú pekne zrekonštruované a sídlia v nich múzeá najrozličnejšieho charakteru. Nechýbajú ani tie, ktoré sú hotelmi, domami umelcov, sídlami inštitúcii ako aj kaštiele významné ... více


Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska 80% Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska 2013, Nataša Belisová

Originální obrazová publikace prezentuje nejkrásnější, nejzajímavější, nejtajuplnější, kamenné kříže a křížové kameny Čech, Moravy a Slezska. Navíc tyto drobné památky představuje v rozmanité atmosféře ročních dob, jako ... více


Zaniklé kostely Čech 90% Zaniklé kostely Čech 2012, Martin Čechura

Kniha Zaniklé kostely Čech vůbec poprvé mapuje osudy zrušených a zbořených kostelů na území Čech. Autor popisuje osudy téměř osmi set staveb, které v uplynulém tisícíletí zmizely z české krajiny v důsledku válečných udál... více


Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa 67% Románská a gotická sakrální architektura v okrese Česká Lípa 2000, Jan Smetana

1. Přehled vývoje osídleni 2. Církevní organizace 3. Kostely a intravilány 4. Katalog středověkých staveb Bezděz, kostel sv. Jiljí Blíževedly, kostel sv. Václava Brniště, kostel sv. Mikuláše Cvikov, kostel sv. Alž... více


Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem 87% Obrazová rukověť obcí a církevních staveb v okrese Ústí nad Labem 1999, Jiří Souček

Soupis církevních staveb v okrese Ústí nad Labem. Kniha obsahuje jak současné, tak i zaniklé památky, bohatě ilustrováno. více


Klášter premonstrátů Teplá 100% Klášter premonstrátů Teplá 2003, Milan Hlinomaz

Kniha je vybavena poznámkovým aparátem, přílohami, rejstříky, slovníčkem odborných termínů, soupisem pramenů a literatury i německým shrnutím. více


Kamenná Boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě 93% Kamenná Boží muka v jižních Čechách a přilehlé Moravě 2009, Zdenka Paloušová

Kamenná boží muka jsou jedním z nejstarších hmotně dochovaných dokladů zbožnosti mimo liturgické prostory. Jejich výskyt je hojný především v bývalých německojazyčných oblastech při jižní hranici českých zemí, kde byla n... více


Dominikánský klášter v Českých Budějovicích 100% Dominikánský klášter v Českých Budějovicích 2017, Daniel Kovář

Bývalý českobudějovický konvent dominikánů s kostelem Obětování Panny Marie představuje jednu nejvýznamnějších architektonických a historických památek jižních Čech. Soubor jeho budov tvoří nejen dominantu v historickém ... více


Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí 50% Kostel sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí 2014, Pavel Vlček

Drobná publikace si klade za cíl ve formátu kapesního průvodce oslovit nejširší laickou, ale i odbornou veřejnost. V kompaktním textu znalec barokní architektury, Pavel Vlček, předkládá jak poznatky týkající se zaniklých... více


Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narození 100% Svatý Václav – Na památku 1100. výročí narození 2010, Petr Kubín

Svatý kníže Václav (kol. 908–935) je hlavním patronem českého národa. Byl vnukem prvního křesťanského knížete Bořivoje a jeho manželky sv. Ludmily. Do českých dějin se trvale zapsal jako stavitel rotundy sv. Víta na Praž... více


Po stopách památek reformace v České republice 100% Po stopách památek reformace v České republice 2011, kolektiv autorů

V rámci projektu Zachování dokazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti vyšla mimořádně reprezentativní a ojedinělá publikace, mapující stavební památky reformace na území ČR. Texty vytvořily Eva Fia... více