husité

štítky

163 knih


Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV. 88% Husitská epopej. I, 1400-1415 - za časů krále Václava IV. 2014, Vlastimil Vondruška

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Historicky věrně popisované události tvoří kulisu čtivého a napínavého příběhu rozvětvené rodiny Prokopů, jejíž příslušníky post... více


Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století 71% Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do XV. století 1970, Svatopluk Čech

V tomto v pořadí třetím, nejzdařilejším a nejslavnějším zpracování broučkovského motivu, ocitne se pan Brouček ze stol. 19. v roce 1420. Autor líčí prostředí husitské Prahy i život v ní a heroickým prostředím provádí své... více


Husitská epopej. V, 1450-1460 - za časů Ladislava Pohrobka 89% Husitská epopej. V, 1450-1460 - za časů Ladislava Pohrobka 2017, Vlastimil Vondruška

Pátý díl začíná klíčovým zlomem v zápase mezi katolíky, kteří se snaží o návrat ke starým pořádkům, a kališníky, vedenými mladým Jiřím z Poděbrad, který obsadí Prahu. Doba klidu končí a rozhoří se domácí válka. Mladý Lad... více
Husitská epopej. VI, 1461-1471 - za časů Jiřího z Poděbrad 86% Husitská epopej. VI, 1461-1471 - za časů Jiřího z Poděbrad 2017, Vlastimil Vondruška

Sedmidílná sága vypráví o událostech slavné i pohnuté doby 15. století v Českém království. Snad žádná jiná historická epocha našich dějin není v obecných představách tak kontroverzní, jako právě husitství. Ta doba je pr... více


Jan Žižka 96% Jan Žižka 2019, Petr Čornej

Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje táborského hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na pozadí barvitého dějinného panoramatu, jež ... více


Proti všem 79% Proti všem 1950, Alois Jirásek

Historická epopej Proti všem zaujímá jistá specifika mezi romány Jiráskovy doby, a to především v autorově schopnosti maximální dějovosti a rozvinuté kronikářské stavby. V první části prózy Proti všem, nazvanou Skonání ... více


Husité - Ve znamení kalicha 86% Husité - Ve znamení kalicha 2012, Veronika Válková

Další dobrodružství v minulosti! Kouzelný atlas nás tentokrát přenese přímo na Vítkov, kde se právě schyluje k bitvě. Bára se spřátelí s práčetem Borkem a podnikne s ním dobrodužnou cestu do Tábora. Jak se jí bude líbit ... více


Husitská revoluce: Stručná historie 92% Husitská revoluce: Stručná historie 2021, Petr Čornej

„Byla to vzrušená doba. Evropský kontinent se po roce 1400 zmítal v nejistotě.“ Církev byla rozpolcena, brány Evropy už téměř vyvraceli z pantů Turci, politický systém se ocital v krizi. Roku 1413 však svitla naděje, pro... více


Bratrstvo I. - Bitva u Lučence 86% Bratrstvo I. - Bitva u Lučence 1947, Alois Jirásek

První část Jiráskovy trojdílné historické rapsodie Bratrstvo. O bojích husitských bratříků pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa za nezávislost Horní země (dnešního Slovenska) na Maďarech pod vládou Jánose Hunyadiho. Na... více


Kat hejtmana Žižky 62% Kat hejtmana Žižky 2006, Jan Bauer

Šokující historický thriller vrhá nové světlo na postavu slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. Autor zcela překvapivým způsobem vysvětluje, jak mohl prý více než šedesátiletý válečník stanout v čele husitských vojsk ... více


Dějiny českých zemí 92% Dějiny českých zemí 2013, Petr Čornej

Kniha Dějiny českých zemí zachycuje dějiny českého území v dlouhém časovém úseku od pravěku až ke vzniku České republiky v lednu 1993, tedy až na samotný práh naší současnosti. Obsahuje nejen barvité a čtenářsky přitažli... více


Bratrstvo III. - Žebráci 92% Bratrstvo III. - Žebráci 1953, Alois Jirásek

Po trilogii Mezi proudy, líčící vznik a počátky husitství a po proti všem, podávajícím vrchol síly a slávy husitství, vzniká Bratrstvo jako třetí část (Husitský král vznik až později) Jiráskovy husitské epopeje. Část pod... více


Mezi proudy díl III 83% Mezi proudy díl III 1951, Alois Jirásek

V trilogii Mezi proudy Jirásek pojímá již husitství jako hnutí masové, lidové. Nelíčí zde proto na prvním místě jednotlivce, ale masu lidu, v níž hnutí vzklíčilo a vzrostlo. více


Jan Hus 93% Jan Hus 2013, František Šmahel

Podtitul: Život a dílo. František Šmahel patří k nejvýznamnějším evropským medievistům. Téměř padesát let se originálním způsobem věnuje dějinám české a evropského pozdního středověku, s důrazem na genezi české reform... více


Dívčí válka 1 56% Dívčí válka 1 2023, Kóiči Óniši

České království roku 1420. Dvanáctiletá Šárka, jež i po brutálním znásilnění jako jediná přežila z katolíky nemilosrdně vyvražděné vesnice, nachází záchranu u největšího českého vojevůdce Jana Žižky a jeho hrdinné husit... více


Bratrstvo II. - Mária 89% Bratrstvo II. - Mária 1947, Alois Jirásek

Druhá část středověké historické trilogie Bratrstvo. O bojích husitských bratříků pod vedením Jana Jiskry z Brandýsa za nezávislost Horní země (dnešního Slovenska) na Maďarech pod vládou Jánose Hunyadiho. Jednou z hlavní... více


Vzpurní husité 62% Vzpurní husité 2002, Roman Ferstl

V této knize se dočtete o hrůzných skutečnostech provázejících krvavou občanskou válku, která v 15. století zuřila na území Čech. Dozvíte se například: proč se Prokopovi říkalo Holý, co je to sudlice, řemdih a ručnice, j... více


V pavučinách času: Dobrodružný život našich předků 86% V pavučinách času: Dobrodružný život našich předků 2021, Jaroslav Čechura

Historik Jaroslav Čechura je bytostný vypravěč, který dovede historické děje zpřítomňovat živým a neotřelým způsobem. Činí tak ve svých knihách, odborných článcích, ale i v popularizačním rozhovorech. Kniha V pavučinách ... více


Husité 87% Husité 2012, Klára Smolíková

Vydejte se s námi na dobrodružnou cestu za husity! Navštívíme vojenské ležení s vozovou hradbou, ocitneme se v hradní hladomorně, poslechneme si kázání v Betlémské kapli, zažijeme zmatky na hoře Tábor a na skok se podívá... více


Kdy umírá vojevůdce 86% Kdy umírá vojevůdce 2006, Miroslav Ivanov

V této knize řeší Miroslav Ivanov záhady spojené s osobností Jana Žižky z Trocnova – problém jeho jména, stáří, pohřbu a tělesných ostatků, přičemž se pokouší dát na staré otázky odpověď – pokud možno – definitivní a mno... více


České země v době husitské 87% České země v době husitské 2002, Petr Klučina

Bohatě ilustrovaná kniha, jež je určena především menším čtenářům, nás zavede do doby husitské v českých zemích. Líčí jak důležité historické události, tak také životní styl různých vrstev dobové společnosti. (3. vydání) více


Lipanská křižovatka 83% Lipanská křižovatka 1992, Petr Čornej

Bitva u Lipan bylo vojenské střetnutí u vsi Lipany, které znamenalo zásadní obrat v husitských válkách. Porážka vojska sirotků a táboritů aliancí umírněných kališníků a katolíků s konečnou platností oslabila radikální kř... více


Jak válčili husité 89% Jak válčili husité 1987, Petr Klučina

Kniha se zabývá jedním z nejvýznamnějších rysů husitského revolučního hnutí – husitským vojenstvím. Vzhledem k svému nevelkému rozsahu nemůže být ovšem vyčerpávajícím výkladem. Přesto se pokouší stručně a přehledně odpov... více


Jan Hus známý i neznámý 87% Jan Hus známý i neznámý 2009, Jiří Kejř

Jiří Kejř vypráví přístupnou formou příběh života mistra Jana Husa, systematicky vysvětluje pohnutky jednání tohoto významného myslitele i podstatu jeho individualistického založení. Shrnuje tak své početné práce, které ... více


Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–1437 98% Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek V., 1402–1437 2000, Petr Čornej

Kniha navazuje na předchozí díl z cyklu Velké dějiny zemí Koruny české. Jako taková mapuje události odehrávající se na území českého státu v letech 1402 až 1437, tedy v době od počátků působení mistra Jana Husa až po pos... více


Dívčí válka 2 47% Dívčí válka 2 2023, Kóiči Óniši

České království roku 1420. Vojevůdci a nájemnému husitskému žoldnéři Janu Žižkovi se za pomoci nově sestrojené ruční palné zbraně píšťaly a víry v Boha podaří z rolníků, žen i dětí sestavit neotřesitelnou armádu. Jsme s... více


Maryla / Zemanka 72% Maryla / Zemanka 1953, Alois Jirásek

Společné vydání dvou Jiráskových novel: MARYLA, jež je vedle "Filosovské historie" snad druhou Jiráskovou nejrozkošnější novelou, překypující šťastným, ryze jiráskovským humorem. Bylo jistě velkým uměním už jen nalézt do... více


Hus a Chelčický: Příběh jejich doby 90% Hus a Chelčický: Příběh jejich doby 2014, Renáta Fučíková

Nikdo nepochybuje, že nejdramatičtější období českých dějin bylo 15. století. Čeští univerzitní učenci se tehdy pokusili o nápravu katolické církve. Dva z nich, Jan Hus a Jeroným Pražský, skončili na hranici jako kacíři.... více


České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. 86% České země v letech 1378-1437: Lucemburkové na českém trůně II. 2008, Jaroslav Čechura

Druhý díl lucemburské éry je zasvěcen především vládě Václava IV. a Zikmunda Lucemburského a spolu s tím i neklidné a rozporuplné době husitské. Kromě výkladu politických a vojenských dějin se autor věnuje i středověké c... více


Ve jménu Husa - Zrození kalicha 88% Ve jménu Husa - Zrození kalicha 2015, Zdeněk Ležák

Komiksové příběhy tří významných českých osobností Kniha Ve jménu Husa nabízí netradiční pohled na důležité období české historie. Komiksové zpracování osudů tří významných osobností žijících v období husitské revoluce č... více


Tajemství českých kronik 91% Tajemství českých kronik 2003, Petr Čornej

Přední český historik Petr Čornej ve své knize o době husitské analyzuje dobové materiály a napravuje řadu fikcí a omylů, které se do obrazu husitství v českém povědomí dostaly již v době národního obrození a které zde b... více


Táborská republika. Díl 1, Lid vyvolený 91% Táborská republika. Díl 1, Lid vyvolený 1974, Václav Kaplický

Široce koncipovaný román o husitské době, v jejímž centru je historie táborské obce. více


Sehni se pro kámen 86% Sehni se pro kámen 1988, Zdeněk Mareš

Dobrodružný román z doby husitské. Zdeněk Mareš zachytil ve svém díle zrod, zrání a vrchol jednoho z nejvýznamnějších úseků našich dějin - doby husitské. Zachytil ho na osudech dvou nerozlučných přátel, nalezence Štěp... více


Tajemství Prokopa Velikého 83% Tajemství Prokopa Velikého 2019, Jiří Dobrylovský

Román Tajemství Prokopa Velikého probíhá ve třech navzájem se prolínajících časových rovinách – za husitské reformace, v počátcích jezuitské protireformace a v současnosti. A díky tomu možná s jistým překvapením zjistíme... více


Husité 80% Husité 1984, Jiří Kejř

Kniha pojemnává o životě Jana Husa a jeho následovníků, jednotlivých husitských válkách a ke konci knihy jsou i chronologické údaje o husickém hnutí a historickém vývoji jeho aktivit. V knize je rovněž seznam hlavních p... více


Světla a stíny husitství 83% Světla a stíny husitství 2011, Petr Čornej

Podnadpis: Události – osobnosti – texty – tradice. Kniha obsahuje čtyřiadvacet studií, které známý historik zveřejnil v uplynulém dvacetiletí na stránkách vědeckých časopisů, kolektivních monografií, sborníků i v populá... více


Boží bojovník 78% Boží bojovník 2021, Victor Verney

Středověký válečník očima amerického literárního vědce. Americký autor Victor Verney se v obsáhlé knize Boží V českých dějinách najdeme jen málo známějších historických postav, než je Jan Žižka z Trocnova. Silná osobn... více


Labuť a kalich 92% Labuť a kalich 1987, Jana Janusová

Historický román přenáší čtenáře do husitských Čech. Základní osou vyprávění jsou události, začínající tzv. pražskou defenestrací a končící bitvou u Německého Brodu. více


Město hříšníků 62% Město hříšníků 2014, Vladimír Přibský (p)

Basilej na počátku roku 1433 v době konání církevního koncilu se změnila v město biskupů a kardinálů, ale i kejklířů, kuplířů, kněžek lásky a kacířů. Tak bylo nazýváno české husitské poselstvo, které do Basileje přijelo ... více


Průvodce husitskými válkami 88% Průvodce husitskými válkami 2019, Martin Pitro

Populárně-naučná publikace pro širokou veřejnost přináší čtivou a srozumitelnou formou informace o husitské éře, která české země během první poloviny 15. století uvrhla do období bezvládí, zmatků, hrůz a utrpení a citel... více