křižáci

štítky

65 knih


Údolí včel 83% Údolí včel 1997, Vladimír Körner

Baladická novela se odehrává v druhé polovině třináctého století. Líčí životní střet dvou přátel a křižáků Ondřeje z Vlkova a Armina von Heide. Scénář k stejnojmennému filmu Františka Vláčila (1967) napsal Vladimír Körne... více


Tajná křížová výprava 82% Tajná křížová výprava 2012, Oliver Bowden (p)

Niccolò Polo, otec Marka, konečně odhalí příběh, který uchovával v tajnosti celý život – příběh Altaira, jednoho z nejlepších asasínů bratrstva. Altair se vydává splnit těžký úkol – úkol, který ho zavede do Svaté země a... více


Křižáci 88% Křižáci 1977, Henryk Sienkiewicz

Historický dvoudílný román z polských středověkých dějin počátku 15. století. Dějovou osnovu románu tvoří barvitý milostný příběh udatného bojovníka Zbyška z Bohdance. Zbyšek se svým strýcem Matějem se účastní bojů proti... více
Křižáci 2. díl 90% Křižáci 2. díl 2001, Henryk Sienkiewicz

Romanticky zabarvený děj i postavy předvádějí reálná fakta boje Poláků a jejich spojenců (Litevci, Češi, …) proti územní expanzi řádu Německých rytířů. Román přesvědčivě zachycuje proradnost, krutost a rozpínavost křižák... více


Proti všem 79% Proti všem 1950, Alois Jirásek

Historická epopej Proti všem zaujímá jistá specifika mezi romány Jiráskovy doby, a to především v autorově schopnosti maximální dějovosti a rozvinuté kronikářské stavby. V první části prózy Proti všem, nazvanou Skonání ... více


Hedvábná stezka 85% Hedvábná stezka 2003, Colin Falconer (p)

Další z historických románů Colina Falconera zavádí čtenáře do válkou zmítané středověké Palestiny a tajemných stepí Střední Asie 13. století, kde se střetávají dva zcela odlišné a nesmiřitelné světy. Nelítostní Tataři, ... více


Křižáci 1. díl 90% Křižáci 1. díl 2001, Henryk Sienkiewicz

Křižáci H. Sienkiewicze, nositele Nobelovy ceny za literaturu, lze právem označit a zařadit mezi vrcholná díla světové historické literatury. Obraz doby 14. a 15. století v Polsku. více


Křížové výpravy 90% Křížové výpravy 1995, Antony Bridge

Devět století staré a 200 let trvající drama křížových výprav, drama brutální, krvavé i romantické téma vzrušující nejen pro bitvy a mnohá dobrodružství, ale především proto, že se při nich dramaticky setkaly a střetly t... více


Meč a kříž 87% Meč a kříž 2005, Jiří Kovařík

Meč a kříž, první svazek čtyřdílného projektu Rytířské bitvy a osudy, je barvitým líčením válečnictví a rytířských zvyků období ranného středověku. Začnete bitvou u Hastingsu, ve šlépějích Bohemunda z Tarenta a Godefroie... více


Cesta do Jeruzaléma 83% Cesta do Jeruzaléma 2010, Jan Guillou

Román švédského autora Jana Guilloua je prvním dílem velkolepé historické trilogie z doby křižáckých tažení, který okamžitě dosáhl neobyčejného úspěchu ve Švédsku i v zahraničí. V roce 2007 byla trilogie zfilmována pod n... více


Rytířská krev 90% Rytířská krev 2006, Jiří Kovařík

Druhý svazek čtyřdílného projektu Rytířské bitvy a osudy barvitě líčí válečnictví a rytířské zvyky konce raného a počátku vrcholného středověku. Osudy hraběte z Montfortu a vikomta Trencavela provází čtenáře nesmiřite... více


Čierna kniha katolíckej cirkvi ... a neuveď nás do pokušenia 70% Čierna kniha katolíckej cirkvi ... a neuveď nás do pokušenia 2012, Michael Hebeis

Katolícka cirkev si už dvetisíc rokov nárokuje vedúcu pozíciu vo sférach morálky a duchovna – a pritom veriacich podchvíľou znepokojuje škandálmi. Cirkevní predstavitelia reagujú vždy rovnako: tvária sa, že nič nevidia a... více


Čas stoleté války 91% Čas stoleté války 2006, Jiří Kovařík

Čas Stoleté války, třetí svazek čtyřdílného projektu Rytířské bitvy a osudy, přivádí čtenáře na vrchol středověku, do ohnisek stoletého konfliktu mezi Anglií a Francií. Změněnou tvář rytířských bojů zachycují pro Francou... více


Křižáci ve Svaté zemi 91% Křižáci ve Svaté zemi 1996, Miroslav Hroch

Kniha osvědčených autorů přibližující historické pozadí, motivy a vývoj křižáckých výbojů ve Svaté zemi, které započali první křížovou výpravou na konci 11. století. Popisuje následující křížové výpravy, zachycuje vznik,... více


Lví srdce: Kniha první 82% Lví srdce: Kniha první 2013, Sharon Kay Penman

Plantagenetům přezdívali „ďáblovo plémě“, ale nikdo se jim to neodvážil říct do očí. Richard, druhorozený syn Jindřicha II. a Eleonory Akvitánské, se měl stát jen vévodou a pánem bohatých matčiných zemí, ale po tragickém... více


Rytíři kříže 74% Rytíři kříže 2012, Edwin Thomas

Monumentální příběh vražd a zrady za křížových výprav Rytíři z celé Evropy se vydali ve svatém zápalu na křížovou výpravu, aby dobyli Jeruzalém, ale cestou se musí zmocnit Antiochie, města v tureckém držení. Při jejím v... více


Křižák v džínách 88% Křižák v džínách 2007, Thea Beckman

Když Rudolf, student střední školy v Amstelveenu, nabídne dvěma vědcům pomoc při jejich experimentu se strojem času, netuší, že se chybou počítače nepřenese do 14. června 1212 na rytířský turnaj ve francouzském městě Mon... více


Křižáci. 1, Bůh to chce 86% Křižáci. 1, Bůh to chce 1976, Zofia Kossak-Szczucka

První svazek ze čtyřdílného historického románu, přibližujícího duchovní klima Evropy 11. století, stejně jako slávu a bídu první křížové výpravy (1096–1099), jejíž účastníky nevedly jen ideální pohnutky, nýbrž i touha p... více


Křižáci. 2, Fides graeca 85% Křižáci. 2, Fides graeca 1976, Zofia Kossak-Szczucka

Druhý svazek ze čtyřdílného historického románu, přibližujícího duchovní klima Evropy 11. století, stejně jako slávu a bídu první křížové výpravy (1096–1099), jejíž účastníky nevedly jen ideální pohnutky, nýbrž i touha p... více


Křižák 86% Křižák 2002, Michael Alexander Eisner

Léta Páně 1275, klášter Santes Creus, Španělsko. Mnich Lucas je pověřen, aby se pokusil vyléčit svého někdejšího přítele Francisca, který se vrátil z křížové výpravy údajně posedlý ďáblem. Lucas dlouho tápe – z dříve obd... více


Křižáci. 3, Věž tří sester 89% Křižáci. 3, Věž tří sester 1976, Zofia Kossak-Szczucka

Třetí svazek ze čtyřdílného historického románu, přibližujícího duchovní klima Evropy 11. století, stejně jako slávu a bídu první křížové výpravy (1096–1099), jejíž účastníky nevedly jen ideální pohnutky, nýbrž i touha p... více


Lví srdce: Kniha druhá 89% Lví srdce: Kniha druhá 2014, Sharon Kay Penman

Děj druhé knihy románové ságy Lví srdce zavádí čtenáře do Svaté země v době vleklé války mezi sultánem Saladinem a Richardem I. Anglickým, přezdívaným pro výjimečnou statečnost a bezhlavou odvahu Lví srdce. Křižácké vojs... více


Křižáci. 4, Osvobozený Jeruzalém 91% Křižáci. 4, Osvobozený Jeruzalém 1976, Zofia Kossak-Szczucka

Poslední svazek ze čtyřdílného historického románu, přibližujícího duchovní klima Evropy 11. století, stejně jako slávu a bídu první křížové výpravy (1096–1099), jejíž účastníky nevedly jen ideální pohnutky, nýbrž i touh... více


Nebeská koruna 75% Nebeská koruna 2022, Juliana Stadler

Poutavě psaný a současně historicky věrný román zavede čtenáře do období bojů o Svatou zemi, jež se staly střetem dvou nejvýznamnějších rytířů západního a východního světa: krále Richarda Lví srdce a sultána Saladina. ... více


Talisman 77% Talisman 1947, Walter Scott

Román z křižáckých válek. Zachycuje osudy skotského mladíka, který se přidal k vojsku krále Richarda Lví srdce na křížové výpravě v Palestině. více


První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země 78% První křížová výprava 1096-1099: Dobytí Svaté země 2007, David Nicolle

Velmi přehledný popis cílů a průběhu první křižové výpravy (1096-1099) doplněný mnoha ilustracemi a fotografiemi. Autor, britský historik a odborník na islámské dějiny a umění, popisuje příčiny a průběh tažení. Všímá si... více


Zemřít za Jeruzalém: Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení 85% Zemřít za Jeruzalém: Rytíři, mniši, mohamedáni a první křížové tažení 2001, Dieter Breuers

Beletristické zpracování skutečné historické události - první křížové výpravy do Svaté země v letech 1096-1099. Pět smyšlených postav křesťanského i islámského náboženství provádí čtenáře hrůzami prvé křižové výpravy. ... více


Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství 83% Velká válka s křižáky 1409–1411: Světla a stíny grunvaldského vítězství 2011, Radek Fukala

Bitva svedená 15. července 1410 u Grunvaldu byla jednou z největších rytířských střetnutí evropského středověku. Proběhla během války mezi polsko-litevskou unií, v jejímž čele stál král Vladislav II. Jagiello, a řádem ně... více


Dějiny křížových výprav 88% Dějiny křížových výprav 2013, Hans Eberhard Mayer

Dějiny křížových výprav z pera německého historika H. E. Mayera představují dnes již klasickou práci věnovanou politických, hospodářským a kulturním dějinám středověkých kruciát. Mayer v ní detailně sleduje zrození myšle... více


Malomocný král 79% Malomocný král 1958, Zofia Kossak-Szczucka

Poutavý román líčí osudy Jeruzalémského království za doby panování malomocného krále Balduina IV. a jeho pád, přivoděný vnitřním rozkladem a vítězstvím vojsk sultána Saladina. více


Čeští křižáci 73% Čeští křižáci 2002, Josef Svátek

Román ze století XII. V Čechách řádila opět válka občanská, kníže Vladislav II. musel po ztracené bitvě u Vysoké hory prchati ze země, kdežto kníže Konrád Znojemský se svým vítězným vojskem přitáhl ku Praze, aby se té... více


Křížové výpravy očima arabských kronikářů 93% Křížové výpravy očima arabských kronikářů 2010, * antologie

Výběr z kronik sedmnácti arabských historiků (např. Ibn al-Athír, Bahá'-ad-Dín, Abú Šámá, Abú 'l-Fidá', Usáma ibn Munkiz, Ibn al-Qalánisí, Kamal-ad-Dín, Ibn Wásil či Maqrízí) líčí události spjaté s křížovými výpravami a ... více


Křížové výpravy ve světle soudobých kronik 93% Křížové výpravy ve světle soudobých kronik 1982, Věra Hrochová

Kniha podává přehled politického a sociálního vývoje 12.–13. stol. více


Svaté války: Dějiny křížových výprav 97% Svaté války: Dějiny křížových výprav 2012, Christopher Tyerman

Významný oxfordský historik nabízí ve svých souborných dějinách tzv. klasických křížových výprav doby vrcholného středověku širokou škálu možných přístupů k tomuto fenoménu. Autor ukazuje, jak se v průběhu 200 let proměn... více


Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu 73% Tajemství a hříchy rytířů templářského řádu 1995, Jaroslav Šedivý

Křížové výpravy a rytířské řády patří k hist. tématům, jež poutají zájem čtenářů nejenom z řad odborníků – o procesu, který vedl ke zrušení templářského řádu toto platí dvojnásob. Své historické kořeny měly i stinné strá... více


Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 80% Pád Akkonu 1291 – Krvavý zánik křižáckých států 2010, David Nicolle

Podtitul: Krvavý zánik křižáckých států Průběh tažení mamlúckých vojsk proti zbytkům křižáckých států na Blízkém východě. Dramatický popis pádu jedné z posledních křesťanských pevností ve Svaté zemi - přístavního měs... více


Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách 86% Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách 2009, Václav Černý

Kniha Templáři, křižáci a kacíři ve starých francouzských kronikách je druhým vydáním původní antologie starofrancouzských historických a memoárových textů, které před téměř půlstoletím vybral, přeložil a pečlivě okoment... více


Křižácké výpravy 89% Křižácké výpravy 1973, Alfred Duggan

Formou historické monografie přibližuje nám autor období středověkých dějin nazývané „křižácké války“. Probíhaly v době ohraničené léty 1097 - 1271 v prostředí, které se svými přírodními poměry i svou hmotnou a duchovn... více


Kniha o Saladinovi 76% Kniha o Saladinovi 2000, Tariq Ali

V barvitém historickém románu autor vypráví příběh velké osobnosti islámského světa, významného státníka a válečníka, sultána Saladina. Saladin, který žil v létech 1138-1193, sjednotil islámskou říši, upevnil své pozice ... více


Třetí křížová výprava 1191 – Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém 82% Třetí křížová výprava 1191 – Richard Lví Srdce, Saladin a zápas o Jeruzalém 2008, David Nicolle

Děj knihy nás přivádí na Blízký východ, kam co nevidět dorazí křižácké vojsko, v čele s anglickým králem Richardem Lví Srdce. Jeho cílem je dostat Jeruzalémské království a samotný Jeruzalém z rukou pohanů, konkrétně sul... více